Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Книга № 27 (1617 р., листопад)

1. Листопада 16 – Є лише закінчення, док. № 6, арк. 1 – 16.

2. Листопада 14 – Протестація п. Маруші Малинської на п. Криштофа Гуйського за привласнення землі, док. № 7, арк. 1.

Немає закінчення.

3. Листопада 14 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Пилипа Гавратинського про вручення позовів кн. Адаму Вишневецькому від кн. Януша Острозького за ув’язнення підданих, док. № 8, арк. 2.

4. Листопада 14 – Зізнання возного «єнерала» Стефана Бодаковського про вручення позовів спадкоємцям п. Северина Боляновського від п. Олександра Пясочинського за несплату грошового боргу, док. № 9, арк. 2 зв., 3.

5. Листопада 14 – Реляція возного «єнерала» Івана Соколовича про вручення позовів кн. Адаму Вишневецькому від п. Криштофа Яловицького за вилов риби, захоплення сіна тощо, док. № 10, арк. З зв., 4.

6. Листопада 14 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Климонта Бондаровського про вручення позовів пп. Олександру Ушаку Куликовському і Михайлу Дедеркалу від п. Гостської в справі захоплення землі, док. № 11, арк. 4, 5.

7. 1615 p., листопада 27. / Листопада 14 – Лист п. Рафала Свирського матері і брату дружини про порядкування майном дружини відповідно їх записів, док. № 12, арк. 5 – 8.

8. 1615 p., листопада 27. / Листопада 14 – Шлюбний контракт п. Рафала Свирського і його дружини Анни Ковнацької, док. № 13, арк. 8 – 10.

9. Листопада 14 – Шлюбний контракт п. Рафала Свирського і його дружини Анни Ковнацької, док. № 14, арк. 10, 10 – а.

10. Листопада 15 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Марцина Хицького про вручень позовів кн. Юрію і Криштофу Збаразьким, київському і віленському митрополиту Руцькому, ігумену Видубецького монастиря від пп. Корницьких у справі захоплення маєтків у сс. Татаринівці і Красна Лука, док. № 15, арк. 10 – а, 10 – 6.

11. Листопада 15 – Вливковий лист п. Свийковського п. Вкринському, док. № 16, арк. 10 – б зв.

Є лише початок.

12. Листопада 16. / Листопада 14 – Лист п. Регини Ярмолинської нг продаж п. Андрію Новоселецькому маєтку в сс. Гурівка, Семенів, Данилівка, док. № 18, арк. 10 – 14.

13. Листопада 17 – Квит п. Семена Дедеркала п. Миколі Ярмолинському на сплату боргу 18 кіп литовських грошів, док. № 19, арк. 14, 14а.

Немає кількох аркушів.

14. Листопада 16 – Тестамент п. Федори Лешницької, док. № 20, арк. 14 – а.

Є лише початок.

15. 1615 p., січня 5. / Листопада 18 – Лист п. Яна Заплатинського нг продаж п. Олександру Пясочинському маєтків у сс. Загірці, Татаринівці, Красна Лука, Юсківці і Якимівці, Кременецького повіту, за 3 000 польських злотих, дон № 29, арк. 15 – 17.

16. Листопада 16. / Листопада 18 – Вливковий лист п. Єронима Яловицького п. Рафалу Свирському на с. Волиця Заліськг док. № 30, арк. 17 зв., 18.

17. Травня 5. / Листопада 18 – Лист польського короля Сігізмунда III про призначення п. Каспра Поплавськогс опікуном дітей пп. Данілецьких, док. № 31, арк 18 зв., 19.

18. Листопада 18 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Григорія Плотницького про передачу в посесію маєтків с. Волиця Заліська п. Єронимом Яловицьким п. Рафалу Свирському, док. № 32, арк. 19 зв., 20.

19. Листопада 18 – Квит п. Данієля Малинського п. Яну Дчусу, док. № 33, арк. 20 зв., 21.

Польською мовою.

20. Листопада 18 – Лист п. Данила Ледоховського про передачу маєтку в посесію своему брату Яну, док. № 34, арк. 21 зв.

Є лише початок.

21. Травня 3. / Листопада 15 – Тестамент п. Раїни Яловицької своїй дочці і зятю на маєтки Козин і Радогощі та рухоме майно, док. № 36, арк. 22, 23.

22. Листопада 4. / Листопада 16 – Декрет суду в справі відмови пп. Катерини і Ганни Головинських та п. Андрія Осолинського від розмежування земель а суддею Луцького земського суду Іваном Хриницьким, док. № 37, арк. 23 зв. – 25.

23. Листопада 16 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Стефана Бодаковського про вручення позову п. Лавріну Бучайському за порушення умови запису його матері п. Олександру Пясочинському, док. № 38, арк. 25 зв., 26.

24. Листопада 16 – Зізнання пп. Петра Стрибиля і Дмитра Сенюти Радогоського про припинення процесу в справі побиття і пограбування підданих, док. № 39, арк. 26, 27.

25. Листопада 16 – Зізнання пп. Юрія і Григорія Корницьких про продаж п. Войцеху Ободзинському частини маєтку під Кременецьким замком, док. № 40, арк. 27.

26. Листопада 16 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Івана Пахинського про вручення позовів пп. Петру та Андрію Волковським від пп. Стефана, Олехна та Олександра Волковських у справі розмежування Вовківської маєтності, док. № 41, арк. 27 зв., 28.

27. Листопада 16 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Минковського про вручення позовів пп. Маруші, Івану, Олександру, Костянтину та Анні Сенютам Ляховецьким від пп. Яцька, Михайла, Олександра, Федора, Стефана, Григорія і Габрієля Дедеркалів у справі розмежування маєтків Дедеркалів і Сидорів, док. № 42, арк. 28, 29.

28. Листопада 16 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Мелетія Минковського про вручення позову п. Мацею Чартошевському від п. Григорія Жабокриць ого за побиття підданих з с. Коритне, док. № 43, арк. 29.

29. Листопада 16 – Квитація пп. Івана, Яцька і Мартина Андрузьких на припинення судової справи про побиття підданого, док. № 44, арк. 29 зв., 30.

30. Листопада 16 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Ониська Сегена про вручення позову «єнеральному» возному Андрію Швайковському від п. Северина Батковського «за фальшиве зізнання реляції» його від п. Защинського, док. № 45, арк. 30.

31. Листопада 16 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Станіслава Порошкевича про вручення позову п. Олександру Дениску Матвієвському від п. Галжбети Речицької в справі захоплення майна в с. Береги, док. № 46, арк. 30 зв., 31.

32. Листопада 16 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Яна Заблоцького про сплату п. Стефаном Велятицьким грошей п. Палагії Хоревській за побиття підданої, док. № 47, арк. 31.

33. Листопада 16 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Станіслава Порошкевича про продаж п. Олександром Ледоховським частини маєтку в с. Лосятин п. Миколі Лосятинському, док. № 48, арк. 31 зв.

34. /675 p., квітня 7. / Листопада 16 – Випис з книг Вінницького гродського суду дільчих листів на спадкові маєтки пп. Якуба та Олександра Пясочинських, док. № 49, арк. 32, 33.

Немає кількох аркушів.

35. Листопада 18 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Валентого Демського про продаж’ п. Яном Заплатинським маєтків у сс. Загірці, Юсківці, Якимівці, Татаринівці і Красна Лука п. Олександру Пясочинському, док. № 50, арк. 34.

36. 1611 p., вересня 15. / Листопада 18 – Визнання листа п. Яна Дчуса на продаж п. Данієлеві Малинському частини маєтку с. Ляхове за 6 000 польських злотих, док. № 51, арк. 34 зв. – 37.

37. Березня 21. / Листопада 20 – Дарчий запис п. Олександра Пясочинського л. Войтеху Ободзинському на двір у м. Кременець, док. № 52, арк. 37 зв. – 39.

38. Березня 21. / Листопада 20 – Дарчий запис п. Катерини Лосятинської п. Войтеху Ободзинському на частину маєтку в м. Кременець, док. № 53, арк. 39, 40.

39. Листопада 20 – Протестація п. Миколи Храновського на ротмістра Андрія Фірлея за несплату боргу 400 польських злотих, док. № 54, арк. 40 зв., 41.

40. Листопада 14 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Яна Данишевського про вручення позову п. Раїні Ярмолинській від п. Олександри Боговитиної в справі захоплення майна її покійного чоловіка, док. № 55, арк. 41.

41. Листопада 14 – Зізнання судді Луцького земського суду Івана Хриницького про призначення пп. Яна Данишевсього і Дмитра Скирмонта повіреними у своїх справах, док. № 56, арк. 41 зв., 42.

42. Жовтня 8. / Листопада 14 – Апеляція пп. Криштофа і Маруші Гуйських у справі захоплення князями Збаразькими землі і порубки дерев біля с. Яловиці, док. № 57, арк. 42, 43.

43. Жовтня 8. / Листопада 14 – Апеляція пп. Криштофа і Маруші Гуйських у справі зруйнування меж і захоплення землі в с. Кути князями Збаразькими, док. № 58, арк. 43 зв. – 45.

44. Жовтня 8. / Листопада 14 – Апеляція пп. Маруші і Криштофа Гуйських про захоплення п. Михайлом Дедеркалом і суддею Кременецького гродського суду Олександром Куликовським землі в с. Кути під час розмежування з князями Збаразькими, док. № 59, арк. 45 – 48.

45. Вересня 20. / Листопада 14 – Апеляція кн. Костянтина Вишневецького в справі ув’язнення і побиття двох підданих з с Окнин п. Єронимом Яловицьким, док. № 60, арк. 48, 49. / Листопада 14 – Запис про нез’явлення до суду київського хорунжого Гаврила Гостського і п. Вацлава Гостського для розгляду справи володіння м. Браїлів, с. Махновець та ін. з п. Потоцьким, док. № 61, арк. 49 зв., 50.

47. Жовтня 20. / Листопада 14 – Запис про нез’явлення до суду п. Криштофа Крикавського для розбору справи вилову риби в ставах сс. Вороновець і Головинець, які орендує п. Єроним Яловицький у кн. Збаразьких, док. № 62, арк. 50 зв. – 52.

48. Жовтня 29. / Листопада 14 – Запис про нез’явлення до суду возного «єнерала» Андрія Швайковського для розбору справи з п. Северином Батковським про подачу фальшивої реляції до Кременецького гродського суду, док. № 63, арк. 52, 53.

49. Жовтня 1. / Листопада 14 – Апеляція п. Дмитра Коритинського в справі несплати волинським ловчим Михайлом Хриницьким 500 польських злотих боргу, док. № 64, арк. 53 – 55.

50. Жовтня 1. / Листопада 14 – Апеляція п. Мацея Чартошевського в справі пограбування його і побиття сина п. Григорієм Жабокрицьким, док. № 65, арк. 56, 57.

51. Вересня 19. / Листопада 14 – Зиск п. Станіслава Шийського п. Андрію Бобовському в справі захоплення худоби під виглядом татарського нападу в Полонському гаю, док. № 66, арк. 57, 58.

52. Жовтня 19. / Листопада 14 – Зиск п. Станіслава Шийського п. Андрію Бобовському за крадіжку медведівськими підданими волів, док. № 67, арк. 58, 59.

53. Листопада 14 – Зиск кн. Порицької кн. Стефану Збаразькому, док. № 68, арк. 59 зв.

Є лише початок.

54. Липня 28. Листопада 14 – Запис про нез’явлення п. Олександри Боговитиної до суду для розбору справи з пп. Костянтином і Раїною Ярмолинськими, док. № 69, арк. 59 – а.

Немає закінчення.

55. Жовтня 1. / Листопада 14 – Позов п. Дмитра Коритинського п. Маруші Головинській за невнесення до книг суду вливкового листа, док. № 72, арк. 60 – 63.

Документ пошкоджений.

56. Жовтня 1. / Листопада 15 – Апеляція п. Стефана Лаща Стримилецького в справі потрави п. Петром Волковецьким лану в с. Вовківці, док. № 73, арк. 63, 64.

57. Листопада 16 – Є лише закінчення, док. № 82, арк. 65.

58. Листопада 16 – Апеляція пп. Хоревських і Сосницьких у справі вирубання суддею Кременецького земського суду Іваном Хриницьким лісу в маєтках Садки, Ліски, док. № 83, арк. 65 зв. – 70.

59. Жовтня 5. / Листопада 16 – Запис про ув’язнення п. Олександрою Яловицького п. Войтеха Подгорецького і примус його підписати мембрану про несплату боргу, док. № 84, арк. 70 зв. – 74.

Документ пошкоджений.

60. Жовтня 5. / Листопада 16 – Апеляція п. Войтеха Подгорецького в справі ув’язнення його п. Олександрою Яловицького, док. № 85, арк. 75 – 78.

61. Листопада 16 – Апеляція п. Войтеха Подгорецького в справі ув’язнення його п. Олександром Чернчицьким, док. № 86, арк. 78 зв.

Є лише початок.

62. Листопада 16 – Апеляція п. Андрія Осолінського в справі з пп. Ганною і Катериною Головинськими, док. № 89, арк. 79, 80.

63. Вересня 15. / Листопада 16 – Апеляція волинського чашника Лавріна Древинського в справі з кн. Криштофом Збаразьким за володіння дворецькими землями, док. № 90, арк. 80 – 82.

64. Листопада 16 – Апеляція волинського чашника Лаврентія Древинського в справі з кн. Криштофом Збаразьким, док. № 91, арк. 82 зв., 83.

Немає кількох аркушів.

65. Жовтня 18. / Листопада 16 – Апеляція волинського чашника Лавріна Древинського в справі порушення кн. Криштофом Збаразьким меж земельних володінь, док. № 92, арк. 83 – 85.

66. Листопада 16 – Апеляція кн. Раїни Вишневецької в справі побиття залесецьких підданих волинським каштеляном Яном Лагодовським, док. № 93, арк. 85 зв. – 88.

67. Вересня 27. / Листопада 16 – Апеляція пп. Стефана, Олехна, Олександра Волковських у справі відмови пп. Петра, Яна та Андрія Волковських від розподілу маєтку Вовківське, док. № 94, арк. 88 зв. – 90.

68. Жовтня 5. / Листопада 16 – Апеляція п. Григорія Жабокрицького в справі побиття його підданих п. Мацеєм Чартошевським, док. № 95, арк. 90 зв. – 92.

69. Листопада 16 – Декрет суду в справі відмови п. Раїни Велятицької від розподілу маєтків в сс. Окнин і Переросле з п. Полонією Корницькою, док. № 96, арк. 92 зв. – 95.

70. Вересня 1. / Листопада 16 – Декрет у справі відмови п. Марини Пенькавецької відшкодувати збитки підданим п. Федора Мелешка, док. № 97, арк. 95 зв., 96.

71. Листопада 16 – Апеляція п. Марини Пенькавецької в справі з п. Федором Мелешком, док. № 98, арк. 96 зв.

Є лише початок.

72. Жовтня 10. / Листопада – Є лише закінчення, док. № 102, арк. 97.

73. Листопада 16 – Запис про нез’явлення до суду п. Яна Жулинського для розбору справи з пп. Федором і Марушею Плавинськими про неповернення мембран, які були віддані йому на зберігання, док. № 103, арк. 97.

Немає закінчення.

74. Листопада 16 – Є лише закінчення, док. № 104, арк. 97 – а.

75. Листопада 17 – Запис про нез’явлення до суду п. Адама Жабокрицького для розбору справи про несплату п. Олександром Риминським боргу 30 польських злотих, док. № 105 [Так у тексті.], арк. 97 – б зв. – 97 – г.

76. Жовтня 10. / Листопада 17 – Запис про нез’явлення до суду п. Мацея Жабокрицького для розбору справи про побиття п. Марцина Олшамовського, док. № 105, арк. 97 – а, 97 – 6.

77. Жовтня 15. / Листопада 17 – Апеляція п. Криштофа Сенюти в справі вирубання лісу в с. Корниця п. Мацеєм Страшевським, док. № 106, арк. 97 – г, 98.

78. Жовтня 10. / Листопада 17 – Апеляція кн. Олександри Яловицької в справі порушення п. Семеном Новоселецьким інтерцизи на оренду греблі, док. № 107, арк. 98 зв., 99.

79. Листопада 17 – Апеляція кн. Раїни Вишневецької в справі з п. Данієлем Яловицьким, док. № 108, арк. 99 зв., 100.

Немає кількох аркушів.

80. Серпня 11. / Листопада 17 – Апеляція кн. Раїни Вишневецької в справі неповернення у строк п. Григорієм Войниловичем заставленого с. Обичі, док. № 109, арк. 100, 101.

81. Серпня 11. / Листопада 17 – Апеляція кн. Раїни Вишневецької в справі неповернення у строк п. Юзефом Фриком заставленого с. Сошищі, док. № 110, арк. 101 зв. – 103.

82. Серпня 11. / Листопада 17 – Апеляція кн. Раїни Вишневецької в справі неповернення у строк п. Станіславом Шашецьким, заставленого с. Жолобки, док. № 111, арк. 103 зв. – 105.

83. Серпня 11. / Листопада 17 – Апеляція кн. Раїни Вишневецької в справі неповернення у строк п. Адамом Черняковським заставленого с. Биковець, док. № 112, арк. 105, 106.

Немає закінчення.

84. Листопада 4. / Листопада 16 – Лист п. Михаила Дедеркала про запис за дружиною кн. Настасією Ружинською в рахунок його приданого 500 польських злотих, док. № 117, арк. 107, 108.

85. Листопада 15 – Запис про призначення пп. Другомирова та Івана Влосовича повіреними для ведення справ п. Влосциборської у Кременецькому земському суді, док. № 118, арк. 108 зв.

86. Листопада 16 – Квитація пп. Яцька і Михайла Дедеркалів на відокремлення п. Михайлові Дедеркалу частини ставка в маєтку Дедеркали, док. № 119, арк. 109.

87. Жовтня 7. / Листопада 17 – Запис про нез’явлення до суду п. Олександра Дениска Матвієвського для розгляду справи про захоплення маєтку в с. Береги п. Галжбети Жабокрицької, док. № 120, арк. 110, 111.

88. Жовтня 15 / Листопада 17 – Апеляція краківського каштеляна кн. Януша Острозького в справі пограбування і ув’язнення кн. Адамом Вишневецьким двох підданих з с. Лазучин, Базалійської волості, які везли просо князя до млина, док. № 121, арк. 111 зв. – 113.

89. Жовтня 5. / Листопада 17 – Апеляція возного «єнерала» Волинського воєводства Петра Микулича в справі побиття його кн. Адамом Вишневецьким під часі вручення йому позову, док. № 122, арк. 113 зв. – 116.

90. Листопада 17 – Апеляція возного «єнерала» Волинського воєводства Петра Микулича в справі побиття його кн. Адамом Вишневецьким під час вручення йому позову, док. № 123, арк. 116 зв. – 118.

Немає кількох аркушів.

91. Жовтня 5. / Листопада 17 – Апеляція п. Лазаря Дубровського і декрет суду в справі ув’язнення його п. Адамом Вишневецьким, док. № 124, арк. 118 зв. – 122.

92. Жовтня 5. / Листопада 17 – Апеляція п, Людвика Красовського і декрет суду в справі ув’язнення його кн. Адамом Вишневецьким, док. № 125, арк. 122 зв. – 125.

93. Жовтня 5. / Листопада 17 – Апеляція п. Василя Юнацьковича в справі ув’язнення його кн. Адамом Вишневецьким, док. № 126, арк. 125 – 128.

94. Жовтня 5. / Листопада 17 – Апеляція п. Лазаря Дубровського в справі ув’язнення його кн. Адамом Вишневецьким, док. № 127, арк. 128 зв. – 130.

95. Жовтня 5. / Листопада 17 – Апеляція п. Василя Юнацьковича в справі побиття його кн. Адамом Вишневецьким, док. № 128, арк. 130 зв. – 133.

96. Листопада 17 – Апеляція пп. Хоревських і Сосницьких у справі захоплення суддею Луцького земського суду Іваном Хриницьким і пп. Болбасами документів на маєтки Садки і Ліски, док. № 129, арк. 133 – 135.

97. Вересня 30. / Листопада 18 – Апеляція возного «єнерала» Волинського воєводства Трохима Подлуського в справі побиття його кн. Раїною Вишневецького під час вручення їй позову, док. № 130, арк. 135 зв. – 137.

98. Серпня 15. / Листопада 18 – Запис про нез’явлення до суду кн. Раїни Вишневецької для розбору справи про розподіл спадщини з кн. Геронимом та кн. Анною Вишневецькими, док. № 131, арк. 137 зв. – 139.

99. 1615 p., грудня 20. / Листопада 17 – Апеляція аптекаря м. Львова Мартина Спитка в справі несплати кн. Юрієм Вишневецьким 1640 польських злотих за ліки, взяті з його аптеки,, док. № 132, арк. 140 – 142.

100. Жовтня 1. / Листопада 18 – Апеляція п. Яна Ледоховського в справі відмови пп. Ганни і Каспра Поплавських покарати підданого за крадіжки речей позивача, док. № 133, арк. 142 зв. – 144.

101. Листопада 10 – Апеляція пп. Костянтина і Миколи Ярмолинських у справі неповернення пп. Криштофом і Захаріяшем Яловицькими сестрі Анні грошей, які залишив їй чоловік п. Роман Ярмолинський, док. № 134, арк. 144 – 146.

102. Вересня 30. / Листопада 18 – Апеляція пп. Захаріяша і Криштофа Яловицьких у справі вилову князями Вишневецькими риби в Лановецьких ставках, док. № 135, арк. 146 – 148.

103. Вересня 30. / Листопада 18 – Апеляція пп. Захаріяша і Криштофа Яловицьких у справі вирубки дерев і вилову риби в Лановецьких ставках князями Вишневецькими, док. № 136, арк. 148 зв. – 151.

104. Липня 1. / Листопада 18 – Контурмація п. Григорія Коритинського бельзькому підкоморію Мацею Лешневському за зруйнування шинку і захоплення Радковської землі, док. № 137, арк. 151 зв., 152.

105. Вересня 18. / Листопада 18 – Апеляція волинського чашника Лаврентія Древинського в справі порубки кн. Михайлом Вишневецьким дерев у Кокорівському маєтку, док. № 138, арк. 152 зв. – 154.

106. Жовтня 15. / Листопада 18 – Апеляція волинського чашника Лавріна Древинського в справі неповернення п. Войтехом Защинським речей, які були йому заставлені, док. № 139, арк. 154 зв. – 156.

Є перелік речей з зазначенням на них цін.

107. Листопада 18 – Апеляція пп. Стефана і Раїни Велятицьких у справі розмежування земель з п. Палагією Хоревською в маєтках Переросле і Окнин, док. № 140, арк. 156 – 159.

108. Вересня 18. / Листопада 18 – Запис про нез’явлення до суду п. Орини Рогозинськог для розбору справи про неповернення у строк волинському чашнику Лавріну Древинському заставленого маєтку в с. Кокорів, док. № 141, арк. 160, 161.

109. Вересня 18. / Листопада 18 – Запис про нез’явлення до суду п. Орини Рогозинської для розбору справи про порушення договору з п. Лавріном Древинським на оренду маєтку в с. Кокорів, док. № 142, арк. 161 зв. – 163. / Листопада 18 – Евазія п. Григорія Коритинського п. Войтеху Защинському в справі потрави ланів ридківськими підданими, док. № 143, арк. 163, 164.

111. Вересня 5. / Листопада 18 – Апеляція волинського стольника Андрія Боговитина Козирадського в справі несплати кн. Раїною Вишневецького боргу 400 польських злотих, док. № 144, арк. 164 – 166.

112. Жовтня 10. / Листопада 18 – Апеляція п. Олександра Пясочинського в справі порушення п. Лавріном Бучайським договору його матері на оренду Єсківських маєтків, док. № 145, арк. 166 – 168.

113. 1675 p., листопада 7. / Листопада 17 – Декрет Головного трибунальського суду в справі неповернення п. Єронимом Яловицьким Орешанського і Забужанського ставів п. Захаріяшу Яловицькому, док. № 146, арк. 168 – 170.

114. Листопада – Декрет суду в справі захоплення кн. Стефаном Порицьким спадкового майна кн. Скниловських, док. № 147, арк. 170, 171.

115. Жовтня 1. / Листопада 20 – Зиск п. Олександра Пясочинського в справі неповернення пп. Раїною, Марушею Боляновськими грошового боргу їх батька, док. № 148, арк. 172, 173.

116. Жовтня 1. / Листопада 20 – Зиск п. Олександра Пясочинського в справі несплати пп. Раїною і Марушею Боляновськими грошового боргу їх батька, док. № 149, арк. 173 зв. – 175.

117. Жовтня 1. / Листопада 18 – Зиск п. Олександра Пясочинського в справі несплати пп. Раїною і Марушею Боляновськими грошового боргу їх батька, док. № 150, арк. 175 – 177.

118. Листопада 20 – Запис про нез’явлення до суду кн. Раїни Вишневецької для розбору справи з дітьми її покійного чоловіка кн. Михайла Вишневецького, док. № 151, арк. 177.

Немає закінчення.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск IIІ. Книги № 23 – 35 (1616 – 1625 рр.). – К.: 1965 р., с. 113 – 125.