Логотип Мисленого древа

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

НАУКА

ОСВІТА

ЛІТЕРА
ТУРА

Лист на сайт
Версія для друку
Стрічка новин (RSS)
Наука / Історичні джерела / Кременецький земський суд / Книга № 28 (1618 р.)

Кременецький земський суд

Книга № 28 (1618 р.)

1. Запис про відкриття судової сесії після св. Михайла, на якій затверджується склад суду, арк. 1.

2. Реєстр справ книги, арк. 2.

3. Лютого 20 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Яна Рудзевського про вручення позову коронному конюшому кн. Криштофу Збаразькому від п. Маруші Малинської в справі захоплення Шумської пущі, док. № 1, арк. 3.

4. Лютого 21 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Яна Рудзевського про поїздку в с. Ворожневе до кн. Юрія Пузини для стягнення грошового боргу на користь п. Юрія Станіславського, док. № 2, арк. З зв.

Немає закінчення.

5. Лютого 21 – Купча судді Кременецького земського суду Самуеля Ледоховського на частину маєтку в с. Перенятин у п. Миколи Батковського, арк. 4.

Немає закінчення.

6. Березня 1 – Є лише закінчення, док. № 9, арк. 5.

7. Березня 1.

Березня 2 – Лист кременецького підкоморія Яна Жоравницького п. Андрію Цетнеру на передачу йому У володіння маєтків у м. Крупець, док. № 10, арк. 5, 6.

8. Березня 2 – Інтерциза між кременецьким підкоморієм Яном Жоравницьким та п. Андрієм Цетнером, Док. № .11, арк. 6.

Документ пошкоджений.

9. Березня 2 – Дарчий лист п. Зузани Жоравницької своєму чоловікові кременецькому підкоморію Яну Жоравницькому на 20 000 польських злотих, записаних на маєтку в м. Крупець, док. № 12, арк. 6 – а.

10. 1617 p., липня 6. / Березня 3 – Дільчий лист на маєтки в сс. Жоравницьке, Кокорів, Борятин, Крупець та ін. між братами. Жоравницькими, док. № 13, арк. 7, 8.

Немає початку.

11. Березня 1.

Березня 3 – Дарчий лист кременецького підкоморія Яна Жоравницького своїй дружині Зузані на 20 000 польських злотих, записаних на рухоме та нерухома майно, док. № 14, арк. 8, 9.

12. Березня 1. Березня 3 – Дарчий лист кременецького підкоморія

Яна Жоравницького своїй дружині Зузані на рухоме та нерухоме майно, док. № 15, арк. 9.

13. Березня 1. / Березня 5 – Дарчий лист п. Зузани Жоравницьке своєму чоловікові кременецькому підкоморію Яну Жеравницькому на 20 000 польських злотих, док. № 15 арк. 9 зв., 10.

14. Березня 2 – Протестація п. Симона Передиліського про порушення закладного запису на частину маєтку в с. Борятин п. Григорієм Браницьким, док. № 17 арк. 12, 13.

15. Реєстр справ неповний, арк. 14.

16. 1617 p., жовтня 20. / Листопада 12 – Тестамент п. Томаша Волковськс своїй сестрі на маєток у с. Вовківці, док. № 1, арк. 17.

17. 1617 p., жовтня 20. / Листопада 13 – Тестамент п. Федори Шкаревсько на рухоме майно своєму чоловікові Андрію Шкаревсьь му, док. № 2, арк. 17 – 18.

18. Листопада – Зізнання возного «єнерала» Мел тія Минковського про вручення позову п. Костянтин Ярмолинському від п. Івана Андрузького за несплату 700 кіп литовських грошів, док. № 7, арк. 19.

Немає початку.

19. Листопада 13 – Зізнання возного «єнерала» В| линського воєводства Валентія Дембського про вручення позову спадкоємцям пп. Адама і Яроша Сосницьких пп. Маруші Єрличової і Катерини Шашкевичової в справі розподілу спадкового майна, док. № 8, арк. 19.

20. Листопада 13 – Зізнання возного «єнерала» Лукаша Минковського про вручення позову пп. Григорію і Тимофію Андрузьким від п. Василя Андрузького і його сина Павла за побиття і поранення, док. № 9, арк. 19 зв.

21. Жовтня 3. / Листопада 13 – Позов п. Рафала Свирського п. Григорію Жабокрицькому за несплату боргу 500 польських злотих, арк. 20.

22. Жовтня 3. / Листопада 13 – Позов п. Рафала Свирського п. Григорію Жабокрицькому за несплату боргу 500 польських злотих, арк. 20 зв., 21.

23. 1617 p., жовтня 6. / Листопада 13 – Позов судді Кременецького гродського суду Олександра Куликовського і кременецького бурграбія Олександра Делешкана п. Настасії Дедеркало, яка обвинуватила їх у приховуванні тестаменту кн. Маруші Збаразької, арк. 21 зв. – 21 – в.

24. Листопада 13 – Освідчення слуги кн. Радзівілла про заборону пп. Андрію Цетнеру і Мацею Лешневському межувати землі у сс. Сестрятин і Крупець, арк. 21 – в.

25. Листопада 13 – Позов п. Івана Андрузького п. Костянтину Ярмолинському за несплату боргу 700 кіп литовських грошів, арк. 22, 23.

26. Листопада 14 – Позов кн. Стефана Порицького київському хорунжому Гаврилу Гостському за несплату грошового боргу, арк. 24.

Немає закінчення.

27. Вересня 1. / Листопада 14 – Позов п. Миколи Кратовського п. Дороті Янковській за неповернення з оренди маєтків у сс. Вербівці, Старики, Шепелівці та Лопушня, арк. 25, 26.

28. Листопада 14 – Розпис у справі невіддачі квитовного запису п. Іваном Сенютою Ольшанецьким п. Петру Волковському, арк. 26 зв., 27.

29. Жовтня 1. / Листопада 15 – Позов нащадків п. Криштофа Данилецького кн. Стефану Порицькому за невписання в актові книги тестаменту п. Криштофа Данилецького, арк. 27 зв., 28.

30. Листопада 14 – Запис про захоплення моста на р. Случ волинським воєводичем кн. Павлом Острозьким у краківського каштеляна кн. Януша Острозького, арк. 28 зв.

Немає закінчення.

31. Жовтня 1. / Листопада 14 – Позов краківського каштеляна кн. Януша Острозького волинському воєводичу кн. Павлу Острозькому в справі захоплення спадкового майна, арк. 29, 30.

Документ пошкоджений.

32. Листопада 15 – Є лише закінчення, док. № 59, арк. 31.

33. Листопада 15 – Протестація п. Настасії Дедеркало на кн. Костянтина Вишневецького за несплату боргу 500 польських злотих, док. № 60, арк. 31.

34. Жовтня 20. / Листопада 15 – Позов п. Раїни Либишевської п. Діані Древинській за невіддачу 300 польських злотих згідно тестаменту їх брата п. Яна Боговитина Шумбарського, док. № 67, арк. 32 – 35.

35. Жовтня 2. / Листопада 15 – Позов п. Андрія Одеського спадкоємцям п. Мартина Олещинського, які обвинувачувались у вбивстві свого батька, док. № 68, арк. 36 – 39.

36. 1617 p., вересня 20. / Листопада 15 – Позов п. Ганни Землинської п. Климу Сенюті Радогоському в справі захоплення спадкового майна, док. № 69, арк. 39, 40.

37. Листопада 15 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Івана Пахинськото про вручення позову князям Юрію та Криштофу Збаразьким від п. Маруші Малинської в справі захоплення Шумських земель, док. № 70, арк. 40 зв., 41.

38. Листопада 15 – Мирова угода між пп. Тимофієм, Григорієм, Васидем і Павлом Андрузькими в справі про взаємне побиття, док. № 71, арк. 41.

39. Листопада 15 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Лукаша Минковського про вручення позову королівському ротмістру Андрію Фірлею від п. Гната Гродецького, док. № 72, арк. 41 зв.

40. Листопада 13 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Мелетія Минковського про вручення позовів п. Бережецькій в справі невіддачі грошей п. Домашевської, які дісталися їй у спадщину, док. № 73, арк. 42.

41. Листопада 13 – Доручення п. Северина Батковського п. Теодору Домашевському на ведення судових справ на кременецьких рочках, док. № 74, арк. 42 зв., 43.

42. Листопада 13 – Квит п. Самуеля Купи п. Себестіану Ролинкевичу на сплату грошового боргу, док. № 75, арк. 43.

43. Листопада 15. / Листопада 16 – Вливковий лист про передачу частини маєтку в с. Береги п. Галшкою Риминською чоловікові Олександру Дениску Матвієвському, док. № 76, арк. 44, 45.

44. 1676 p., червня 26. / Листопада 16 – Дарчий запис п. Станіслава Шашецького своїй дружині Маруші на 20 000 польських злотих, записаних на маєтку в с. Жолобки, док. № 77, арк. 45, 46.

45. Листопада 16 – Лист п. Самуеля Батковського та його дружини на позику у п. Олександра Букоємського 100 польських злотих під заклад частини маєтку в с. Перенятин, док. № 78, арк. 46 зв. – 49.

46. Серпня 6. / Листопада 16 – Позов пп. Василя та Олександра Жабокрицьких п. Андрію Шкаревському в справі захоплення спадкового майна, док. № 79, арк. 49 – 50.

47. Жовтня 1. / Листопада 16 – Позов волинського каштеляна Я’на Лагодовського п. Раїні Могилянській за наїзд на маєток у с. Тараж та захоплення жита, пшениці у підданих сс. Тараж і Комарин, док. № 80, арк. 50 зв., 51.

48. Листопада 16 – Є лише початок, док. № 84, арк. 52 зв.

49. Вересня 20. / Листопада 16 – Позов п. Андрія і Яна Покощевських князям Янушу та Олександру Заславським у справі захоплення спадкових маєтків, док. № 85, арк. 53 – 54.

50. Вересня 28. / Листопада 16 – Позов п. Олександра Букоємського п. Батковській за наїзд на маєток у с. Перенятин після передачі його до оренди позивачу, док. № 86, арк. 54 55

51. Жовтня 13. / Листопада 16 – Позов п. Павла Лазневського п. Самуелю Заблоцькому за пограбування та поранення, док. № 87, арк. 55 зв., 56.

Пограбував під час нападу татар на Польщу.

52. Листопада 16 – Декрет суду в справі захоплення п. Стефаном Лащем млина пп. Климонта і Семена Дедеркалів, док. № 88, арк. 56 зв., 57.

53. Жовтня 2. / Листопада 16 – Позов кн. Стефана Порицького п. Дороті Янковській в справі захоплення коней у підданих, орендованого нею маєтку в с. Вербівці, док. № 89, арк. 57 зв. – 59.

54. Вересня 20. / Листопада 16 – Позов п. Якуба Грушевського п. Адаму Чолганському за побиття його дружини і челяді підданими з с. Велика Бісовка, док. № 90, арк 59 зв., 60.

Немає закінчення.

55. Вересня 20. / Листопада 16 – Позов п. Якуба Грушевського п. Адаму Чолганському, док. № 91, арк. 61. Немає початку.

56. Жовтня 1. / Листопада 16 – Позов п. Семена Лосятинського п. Ганні Дчурдзині за неповернення з закладу коштовних речей, док. № 92, арк. 61, 62.

57. Жовтня 1. / Листопада 16 – Позов п. Семена Лосятинського п. Ганні Дчурдзині за неповернення із закладу коштовних речей, док. № 93, арк. 62 зв. – 64.

Документ пошкоджений.

58. Жовтня 1. / Листопада 16 – Позов кн. Збаразьких спадкоємцям п. Катерини Сулим’янки за привласнення маєтків у м. Сарнівці, док. № 94, арк. 64 зв., 65.

59. Жовтня 1. / Листопада 16 – Позов спадкоємцям п. Катерини Сулим’янки за привласнення маєтків у м. Сарнівці, док. № 95, арк. 65, 66.

60. Листопада 16 – Є лише початок, док. № 96, арк. 66 зв.

61. Березня 28. / Листопада 16 – Купча п. Миколи Батковського судді Кременецького земського суду Самуелю Ледоховському на частину маєтків у ос. Перенятин і Волиця, док. № 97, арк. 67, 68.

Немає початку.

62. Квітня. / Листопада 16 – Дільчий лист на маєтки Переросле і Окнин між п. Раїною Велятицькою і п. Палагією Хоревською, док. № 98, арк. 68 зв. – 72.

63. Квітня 7. / Листопада 16 – Квит п. Раїни Велятицької п. Палагії Хоревській в справі розподілу маєтків Переросле і Окнин, док. № 99, арк. 72 зв., 73.

Немає кількох аркушів.

64. Квітня 8. / Листопада 16 – Квит п. Палагії Хоревської п. Раїні Велятицькій в справі розподілу маєтків Переросле і Окнин, док. № 100, арк. 73.

65. Листопада – Зізнання писаря Каменецького гродського суду Каспера Поплавського про пограбування його майна татарами під час наїзду на Кременець, док. № 113, арк. 74.

Немає початку. Польською мовою.

66. Листопада 17 – Протестація писаря Каменецького гродського суду Каспера Поплавського про захоплення опіки над дітьми п. Криштофа Данилецького ші. Петром та Яном Данилецькими, док. № 119, арк. 74 зв., 75.

Є згадка, що писар їздив у Хотин розшукувати свою Дружину в турецькому полоні.

67. Листопада 17 – Запис про невіддачу п. Михайлом Хриницьким п. Адаму Черняковському 500 польських злотих, згідно рішенням трибунальського суду за захоплення земель, док. № 120, арк. 75.

68. Листопада 17 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Мартина Решетарського про вручення позовів п. Раїні Могилянці від п. Самуеля Павловського за невіддачу боргу 1350 польських злотих, док. № 121, арк. 76.

69. 1617 p., листопада 16. / Листопада 17 – Дарчий лист кн. Олександра Пузини своїй дружині на рухоме майно, док. № 122, арк. 77 – 79.

70. Жовтня 1. / Листопада 17 – Позов п. Єронима Яловицького кн. Адаму Вишневецькому за несплату боргу 430 польських злотих, док. № 123, арк. 79.

71. Листопада 17 – Є лише початок, док. № 124, арк. 70 зв.

72. Листопада 17 – Є лише закінчення, док. № 125, арк. 80.

73. Жовтня 6. / Листопада 17 – Позов спадкоємців пп. Григорія та Андрія Сосницьких спадкоємцям п. Яроша Сосницького в справі розподілу рухомого і нерухомого майна, док. № 126, арк. 80 зв. – 82.

74. Вересня 15. / Листопада 17 – Позов волинського чашника Лавріна Древинського кн. Миколі Чарторийському за порушення орендного договору і заборону ловити рибу в Кокорівському ставку, док. № 127, арк. 82 зв. – 85.

75. Листопада 17 – Позов волинського чашника Лаврентія Древинського кн. Миколі Чарторийському за порушення орендного договору і заборону ловити рибу в Кокорівському ставку, док. № 128, арк. 89.

Немає закінчення.

76. 1617 p., листопада 26. / Листопада 18 – Дарчий лист кн. Андрія Чарторийського своєму брату кн. Миколі Чарторийському на маєтки у Волинському воєводстві, Луцькому, Кременецькому і Володимирському повітах, док. № 129, арк. 86-а, 87.

Немає кількох аркушів.

77. Листопада 19 – Оповідання п. Миколи Хриневецького про згоду п. Костянтина Ярмолинського віддати гроші п. Івану Андрузькому за рішенням суду, док. № 130, арк. 87.

78. Листопада 19 – Оповідання п. Івана Андрузького про невіддачу грошового боргу п. Костянтином Ярмолинський, док. № 131, арк. 87 зв., 88.

79. Листопада 19 – Свідчення п. Івана Деревенецького про нез’явлення п. Яцька Андрузького для одержання грошей, док. № 132, арк. 88.

80. Листопада 18 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Яна Гулкевича про вручення позову кн. Вишневецькій від п. Анни Лагодовської за наїзд на маєток у с. Тараж, док. № 133, арк. 88 зв.

Немає закінчення.

81. Жовтня 7. / Листопада 19 – Позов п. Івана Телецького п. Самуелю Ледохоївському за невіддачу маєтків у сс. Перенятин і Волиця п. Миколі Батковському, арк. 88-а, 88-б.

82. Жовтня 14. / Листопада 17 – Дарчий лист князів Збаразьких п. Григорію Куликовському на шматок землі, арк. 89. Немає закінчення.

83. Листопада 19 – Декрет про захоплення спадкових речей кн. Стефаном Порицьким у спадкоємців п. Миколи Скниловського, док. № 138, арк. 90, 91.

Є перелік захоплених речей.

84. Вересня 20. / Листопада 19 – Позов кн. Беатії Порицької кн. Стефану Порицькому за невіддачу квиту на майно в с. Гриковичі, док. № 139, арк. 91 зв., 92.

85. Липня 25. / Листопада 19 – Позов п. Олександри Боговитиної п. Раїні Ярмолинській в справі спадщини, док. № 140, арк. 93, 94.

Є перелік речей.

86. Жовтня 1. / Листопада 19 – Позов п. Олександра Турського п. Єві Мусловій за невіддачу грошей за речі, взяті У борг її покійним чоловіком, док. № 141, арк. 95, 96.

87. Вересня 5. / Листопада 19 – Позов п. Станіслава Букишицького п. Олександру Дедеркалу за несплату боргу 40 польських злотих, док. № 142, арк. 96.

88. Вересня 20. / Листопада 19 – Позов, док. № 143, арк. 100, 101. Є лише закінчення.

89. Жовтня 2. / Листопада 19 – Позов п. Івана Телецького п. Маруші Боговитиній Шумбарській в справі захоплення пасіки в оношківських підданих, док. № 144, арк. 101 – 103.

90. Листопада 19 – Позов п. Фрідріха Подгаєцького королівському ротмістрові Миколі Малинському, док. № 145, арк. 102.

Є лише початок.

91. Жовтня. / Листопада 19 – Позов п. Яна Ледоховського п. Юрію Ледоховському за невіддачу 500 польських злотих, які взяв у борг його покійний батько, док. № 146, арк. 104, 105.

92. Жовтня 10. / Листопада 19 – Позов королівського ротмістра Андрія Фірлея п. Івану Телецькому в справі захоплення пасіки у боярина з с. Комарівка, док. № 147, арк. 105 зв. – 107.

93. Листопада 19 – Позов п. Яна Чартошевського п. Григорію Жабокрицькому за побиття та поранення, док. № 148, арк. 107 зв., 108.

Документ пошкоджений.

94. Листопада 19 – Є лише закінчення, док. № 152, арк. 110.

95. Жовтня 5. / Листопада 19 – Позов ті. Івана Батковського п. Доманції Батковській за невіддачу частини спадкових маєтків у сс. Перенятин і Волиця, док. № 153, арк. 110 зв. – 112.

96. Листопада 19 – Є лише початок, док. № 154, арк. 112 зв.

97. Листопада 19 – Запис про затоплення потуторівських земель п. Стефана Лаща Стримелецького п. Олександрою Турською, док. № 155, арк. 113.

98. Листопада 19 – Зізнання возного про передачу частини маєтків у сс. Перенятин і Волиця Кременецькому земському судді, док. № 156, арк. 113 зв., 114.

Немає кількох аркушів.

99. Листопада 19 – Лист п. Стефана Вкринського на заклад своїй дружині маєтків у сс. Садки, Ліски і Летовищі за 5 000 польських злотих, док. № 157, арк. 114.

Немає закінчення.

100. 1617 p., лютого 11. / Листопада 16 – Дільчий лист між сестрами Раїною Велятицькою і п. Палагією Хоревською на частину маєтків у сс. Перенятин і Волиця, арк. 115, 116.

101. Листопада 19 – Є лише початок, док. № 158, арк. 116 зв.

102. Жовтня 9. / Листопада 17 – Позов королівського ротмістра Андрія Фірлея п. Доманції Батковській в справі захоплення пасіки у підданого, арк. 118.

Немає закінчення.

103. Листопада 17 – Позов п. Замелинської п. Криштофу Крикавському за невіддачу боргу 50 польських злотих, арк. 119.

Немає початку і закінчення.

104. Листопада 16 – Лист п. Адама Чолганського п. Миколі Ярмолинському на маєтність у Каменецькому повіті, арк. 120.

Латинською мовою.

105. Листопада 16 – Позов п. Івана Гурського кременецькому гродському писарю Олександру Ледоховському за неповернення грошового боргу, арк. 121.

106. Жовтня 5 – Позов судді Кременецького земського суду Самуеля Ледоховського п. Доманції Телецькій в справі захоплення маєтків у сс. Перенятин і Волиця, арк. 122.

Немає початку і закінчення.

107. Жовтня 1 – Позов п. Івана Гурського п. Климу Сенюті Радогоському за несплату боргу 100 польських злотих, арк. 123.

Немає початку.

108. Жовтня 5. / Листопада 17 – Позов за невіддачу жита і пшениці п. Мацея Жабокрицького його братам Олександру та Івану Жабокрицьким, арк. 124. / Листопада 19 – Позов п. Івана Телецького п. Маруші Малинській в справі затоплення млина і Оношківської сіножаті, арк. 125.

Немає закінчення.

110. Листопада 16 – Запис про визнання прав сина п. Андрія Чолганського – Станіслава на маєтки покійної матері, арк. 126.

Латинською мовою. Дуже пошкоджений.

111. Листопада 16 – Квит домініканського Ляховецького монастиря п. Павлу Сенюті Ляховецькому на одержання 8 000 польських злотих, арк. 127 – 128.

Польською мовою.

112. Листопада 16 – Квит домініканського Ляховецького монастиря п. Павлу Сенюті Ляховецькому на сплату 8 000 польських злотих, арк. 129, 130.

Польською мовою.

113. Листопада 17 – Позов п. Миколи Тишковського .., арк. 132.

Текст пошкоджений. Немає закінчення.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск IIІ. Книги № 23 – 35 (1616 – 1625 рр.). – К.: 1965 р., с. 129 – 140.

Попередній розділ | Зміст | Наступний розділ

Сподобалась сторінка? Допоможіть розвитку нашого сайту!

© 1999 – 2019 Група «Мисленого древа», автори статей

Передрук статей із сайту заохочується за умови
посилання (гіперпосилання) на наш сайт

Сайт живе на

Число завантажень : 1143

Модифіковано : 27.06.2016

Якщо ви помітили помилку набору
на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою
та натисніть Ctrl+Enter.