Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Книга № 33 (1624 р., лютий, липень)

1. Реєстр документів актової книги за 1624 р., арк. 1.

2. Початок книги, арк. 2. Польською мовою.

3. Лютого 19 – Зізнання возного «єнерала» Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Матіяша Адамовича про вручення позову князям Збаразьким від п. Миколи Малинського за привласнення спадкового маєтку в м. Волочищі, док. № 4, арк. З, 4.

4. Лютого 22. / Лютого 23 – Дарчий запис п. Адама Рогальського своїй дружині на частину маєтку в с. Білогородка, док. № 5, арк. 4 зв. – 6.

5. Лютого 22. / Лютого 23 – Дарчий запис п. Адама Рогальського своїм дружині та дочці на частину маєтку в с. Білогородка, док. № 6, арк. 6 зв. – 8.

6. Липня 15 – Оповідання п. Криштофа Барановського про забиття його дядька Реміяша Либишевського кн. Григорієм Заславським, док. № 2, арк. 9.

7. Липня 15 – Зізнання возного «єнерала» Яна Данишевського про введення дружини забитого п. Реміяша Либишевського п. Раїни у володіння м. Орле та сс. Ридці і Почаїв, док. № 3, арк. 9, 10.

8. Липня 17 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Якуба Домбровського про вручення позову пп. Андрію Олеському та Адаму Русецькому від п. Яна Пригоцького за несплату грошового боргу, док. № 4, арк. 10.

9. Липня 17 – Реляція возного «єнерала» Волин ського воєводства Матвія Микулича про вручення поз ву кн. Костянтину Вишневецькому від п. Валенто Здольського за наїзд на садибу його слуги, док. № арк. 10 зв., 11.

10. Липня 17 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Матвія Микулича про вручення позову п. Миколі Малинському від кн. Анни Збаразької за несплату 20 000 польських злотих за закладення маєтку в с. Волочище, док. № 6, арк. 11 зв., 12.

11. Липня 17 – Протестація п. Раїни Либишевської про неправомочність тестаменту її покійного чоловіка кременецького підстарости Реміяша Либишевського, док. № 7, арк. 12 зв.

12. Липня 17 – Протестація слуги п. Олександра Либишевського про правомочність тестаменту п. Реміяша Либишевського, док. № 8, арк. 12 зв., 13.

13. Липня 17 – Репротестація п. Раїни Либишевської в справі тестаменту її чоловіка, док. № 9, арк. 13,

14. Липня 17 – Реляція возного «єнерала» Волин ського воєводства Андрія Гуляльницького про вручення позову п. Яну Блендовському від кн. Стефана Порицького за привласнення маєтків у сс. Лозове, Шляхтинці і Куринки, док. № 10, арк. 14.

15. Липня 17 – Моць п. Гротовського п. Сокульському, док. № 11, арк. 14 зв.

Є лише початок.

16. Липня 17 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Ісаї Жидкевича про вручення позову п. Олександрі Яловицькій від п. Олександра Соколдського за неповернення закладеного маєтку в с. Пирятин, док. № 13, арк. 15.

17. Жовтня 15. / Липня 17 – Тестамент кременецького підстарости Реміяша Либишевського, док. № 14, арк. 15 зв. – 18. Польською мовою.

18. Червня 20. Липня 17 – Дарчий запис п. Вінка Ісерницького сину Василю на частину маєтку в с. Левківці, док. № 15, арк. 18, 19.

19. Липня 18 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Матвія Микулича про огляд майна п. Валентія Здольського, захопленого п. Вавринцем Стременським, док. № 16, арк. 19 зв., 20.

20. Липня 18 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Григорія Барановича про огляд тіла забитого кременецького підстарости Реміяша Либишевського, док. № 17, арк. 20.

21. Липня 18 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Павла Дубинського про вручення позову п. Габрієлю Нетецькому від кременецького бурграбія Олександра Делешкана, док. № 18, арк. 20 зв., 21.

22. Липня 18 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Якуба Кринського про вручення позову кн. Христині Воронецькій від п. Барбари Гораїнової за несплату боргу 80 польських злотих, док. № 19, арк. 21, 22.

23. Липня 18 – Протестація п. Василя Ісерницького про побиття п. Павлом Глебковичем підданих з с. Левківці, док. № 20, арк. 22.

24. Липня 18 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Яна Гулкевича про вручення позову п. Яну Болбасу Ростоцькому від п. Олександра Чеконського за несплату боргу 100 польських злотих, док. № 21, арк. 23.

25. Липня 18 – Пленіпотенція п. Єви Ісерницької кременецькому коморнику Федору Домашевському на ведення всіх її судових справ, док. № 22, арк. 23 зв.

26. Липня 18 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Тимофія Хомицького про вручення позову п. Валенту Здольському від п. Вавринця Стременського за привласнення рухомого майна, док. № 23, арк. 23 зв., 24.

27. 1623 p., листопада 13. / Липня 18 – Випис з книг Володимирського гродського суду дарчого запису п. Діани Древинської своєму чоловіку Лаврентио Древцмському на маєтки в сс. Пащів, Кокорів і Пельчин, док. № 24, арк. 24 – 27.

28. 1623 p., листопада 9. / Липня 18 – Випис з книг Володимирського гродського суду дарчого запису п. Діани Древинської своєму чоловіку на маєток Пулгакове, док. № 25, арк. 27 зв. – 30-а.

29. 1623 p. / Липня 18 – Випис з книг Кременецького гродського суду дарчого запису волинського чашника Лаврентія Древинського своїй дружині Діані на маєтки в Луцькому повіті, док. № 26, арк. 30-а – 36.

30. Липня 15 – Реляція возного про вручення позову пп. Яну Вилежинському і Войцеху Милчевському від кн. Юрія Заславського за фальшиві свідчення в суді, док. № 27, арк. 36 зв., 37.

31. Липня 18 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Павла Дубинського про вручення позову пп. Валенту Вкринському, Андрію Шкаревському від кн. Юрія Заславського за фальшиві свідчення в суді, док. № 28, арк. 37 зв., 38.

32. Липня 19 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Павла Дубинського про вручення позову кн. Костянтину Вишневецькому від кн. Юрія Заславського за несплату боргу 40 000 польських злотих док. № 29, арк. 38 зв., 39.

33. Липня 19 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Станіслава Красовського про вручення позову п. Войцеху Парульському, Станіславу Гонковському від кн. Юрія Заславського за фальшиві свідчення в суді, док. № 30, арк. 39 зв., 40.

34. Липня 19 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Лавріна Поповського про вручення позовів пп. Чапличу Шпаковському, Петру Кастушкевичу та Андрію Куровському від кн. Юрія Заславського за фальшиві свідчення в суді, док. № 31, арк. 40, 41.

35. Липня 14 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Еалентого Бендковського про вручення позову п. Лавріну Стременському від п. Валента Дольського за привласнення речей і грошей, док. № 32, арк. 41.

36. Липня 19 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Лавріна Поповського про вручення позову київському каштеляну п. Гаврилу Гостському від пп. Вацлава і Яна Печифоських за неповернення привілеїв, док. № 33, арк. 41 зв., 42.

37. Липня 19 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Григорія Плотницького про вручення позову п. Марині Пенкавецькій від п. Юзефа Фрика за захоплення підданого з с. Загірці, док. № 34, арк. 42.

38. Липня 19 – Пленіпотенція п. Дороти Людзицької кременецькому коморнику Федору Домашевському на ведення всіх її судових справ, док. № 35, арк. 42 зв., 43.

39. Липня 19 – Квит п. Марцина Негоцького п. Петру Носиловському на сплату грошей за покрадене сіно, док. № 36, арк. 43.

40. Липня 19 – Квит п. Дороти Людзицької п. Марку Матчинському на сплату боргу 200 польських злотих, док. № 37, арк. 43 зв. 44.

41. Липня 19 – Протестація спадкоємців п. Григорія Сенюти Ляховецького про несплату п. Станіславом Букишицьким боргу півтреті 1000 польських злотих, док. № 38, арк. 44.

42. Липня 19 – Реляція возного «єнерала» Григорія Плотницького про вручення позову п. Дороті Людзинській від п. Войтеха Ободзинського за несплату боргу 2000 польських злотих, док. № 40, арк. 45.

43. Липня 19 – Квит п. Раїни Глушковської п. Федору Лудвиському на сплату боргу 1300 польських злотих, док. № 41, арк. 45 зв.

44. Липня 19 – Реляція возного «єнерала» Павла Дубинського про вручення позову п. Івану Телецькому від п. Яна Боровицького за наїзд на будинок, док. № 42, арк. 46.

45. Липня 19 – Реляція возного «єнерала» Павла Дубинського про вручення позову кн. Єремі Вишневецькому від п. Овдотії Лукавської за несплату грошей, док. № 43, арк. 46 зв., 47.

46. Липня 19 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Мелетія Минковського про вручення позову п. Андрію Фірлею від п. Ігнатія Гродецького за неповернення частини спадкового маєтку в с. Вишні Бережці, док. № 44, арк. 47.

47. Липня 19 – Квит п. Марка Матчинського п. Дороті Людзинській на сплату боргу 457 польських злотих, док. № 45, арк. 47 зв., 48.

48. Липня 19 – Квит п. Дороти Людзицької п. Марку Матчинському на сплату боргу 1300 польських злотих, док. № 46, арк. 48 зв., 49.

49. Липня 19 – Реляція возного «єнерала» Станіслава Порошкевича про вручення позову п. Мелешку Русиновичу від п. Зузани Ледоховської за несплату боргу 600 польських злотих, док. № 47, арк. 49.

50. Липня 20. / Липня 20 – Квит п. Андрія Хоревського Острозькому старості п. Войтеху Новицькому на припинення судових процесів з ним, док. № 48, арк. 49 зв., 50.

Польською мовою.

51. 1623 p., червня. / Липня 20 – Дарчий запис п. Івана Северина дружині Настасії Глушковській на рухоме майно, до № 49, арк. 51 – 54.

52. Липня 20. / Липня 20 – Квит п. Каспра Богуцького п. Олександру Яловицькому на сплату боргу 1400 польських злотих, док. № 50, арк. 54, 55.

Польською мовою.

53. Липня 20 – Протестація п. Матея Ташицького про розорення орендарем Лукашем Прокоповичем маєтків Зозулинець і Смирків, док. № 51, арк. 55.

54. Липня 20 – Зізнання возного «єнерала» Волиського воєводства Валентого Бендковського про пере дачу кн. Свою Збаразькою с. Федірківці у посесію пп. Здольським, док. № 52, арк. 55 зв., 56.

55. Липня 19 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Станіслава Порошкевича про вручення позову поручикові роти подільського підкоморі Станіслава Потоцького Коморовському від брацлавського воєводи кн. Олександра Заславського за наїзд на с. Білогородка, док. № 53, арк. 56 зв., 57.

56. Липня 20 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Станіслава Порошкевича про вручення позову ротмістру Лонському від київського стольника Захаріяша Яловицького за наїзд на м. Лановець, док. № 54, арк. 57 зв, 58.

57. Липня 20 – Реляція возного «єнерала» Воли ського воєводства Станіслава Порошкевича про вручення позову п. Катерині Минковській від п. Василя Минковського за привласнення спадщини її чоловіка Артима, док. № 55, арк. 58.

58. Липня 20 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Валентого Бендковського про вручення позову кн. Стефану Порицькому від київського волинського п. Яна Блендовського за несплату боргу 4000 польських злотих, док. № 56, арк. 58 зв. – 60.

59. Липня 20 – Пленіпотенція п. Самуеля Павловського п. Симону Висоцькому на ведення всіх судових справ, док. № 57, арк. 60 зв., 61.

60. Липня 22 – Реляція возного «єнерала» Федора Висоцького про вручення позову кременецькому підстарості Реміяшу Либишевському від п. Андрія Фірлея за несплату боргу 15 000 польських злотих, док. № 58, арк. 61.

61. Липня 19. / Липня 22 – Квит пп. Куликовських п. Стефану Вкринському на повернення спадкових маєтків у сс. Садки, Ліски, док. № 59, арк. 62, 63.

62. Липня 18. / Липня 22 – Квит радзівіллівських міщан Майєровичів п. Кирилові Курчанському на сплату боргу 470 польських злотих, док. № 60, арк. 63 зв, – 65.

63. Липня 7. / Липня 22 – Тестамент п. Симона Лонцького на рухоме і нерухоме майно своїй дружині Зофії, док. № 61, арк. 65 зв. – 67.

Польською мовою.

64. Липня 22 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Федора Висоцького про вручення позову спадкоємця п. Андрія Монтульта від пп. Яна і Андрія Фірлеїв за привласнення спадкового майна, док. № 62, арк. 67, 68.

65. Липня 23 – Протестація п. Петра Волковського про порубку п. Олександром Волковським дерев у гаю с. Вовківці, док. № 63, арк. 68, 69.

66. Липня 23 – Пленіпотенція п. Валентого Здольського брату Криштофу пп. Юрію Божкевичу та ін. на ведення всіх його судових справ, док. № 64, арк. 69.

67. Липня 23 – Мирова угода в справі наїзду п. Федора Лудвиського на маєток п. Яна Боровицького, док. № 68, арк. 70.

Немає початку.

68. Липня 23 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Яна Гулкевича про огляд ран, які наніс кн. Юрію Заславському кременецький підстароста Реміяш Либишевський, док. № 69, арк. 70 зв., 71.

69. Липня 23 – Протестація кн. Юрія Заславського про поранення його п. Яном Либишевським, док. № 70, арк. 71 зв.

70. Липня 23 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Яна Гулкевича про вручення позову п. Раїні Велятицькій від п. Андрія Хоревського за несплату боргу 100 польських злотих, док. № 71, арк. 72.

71. Липня 23 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Яна Гулкевича про стягнення з п. Раїни Велятицької грошей за поранення п. Андрія Хорського, док. № 72, арк. 72 зв., 73.

72. Липня 23 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Яна Гулкевича про вручення позову п. Богуцькому від п. Олександра Болбаса Ростоцького за пограбування коней у підданого, док. № 73 зв., 74.

73. Липня 23 – Квит кременецького підсудка Богуша Гораїна п. Андрію Фірлею на сплату боргу 650 польських злотих, док. № 74, арк. 75, 76.

74. Липня 24 – Інтерциза п. Ягнішки Негоцької про передачу чоловікові Олександру Лосятинському маєтків, док. № 75, арк. 76, 77.

Польською мовою.

75. Липня 24 – Шлюбний контракт пп. Ягнішки гоцької та Олександра Лосятинського. док. № 76, а 78, 79.

Польською мовою.

76. Липня 24 – Лист п. Юрія Белецького на позику у п. Олександра Єнича 500 польських злотих, док. № 77, арк. 79 зв. – 83.

Польською мовою.

77. Липня 23. Липня 24 – Лист п. Олександра Єнича на продаж п. Юрію Белецькому частини маєтку в с. Андруги за 1000 польських злотих, док. № 78, арк. 84 – 86. Польською мовою.

78. Липня 23. / Липня 24 – Лист п. Юрія Белецького на продаж п. Олександру Єничу частини маєтку в с. Андруга Передня за 1000 польських злотих, док. № 79, арк. 86 з в. – 88.

Польською мовою.

79. Липня 24 – Протестація кн. Юрія Заславського про поранення його кременецьким підстаростою Яном Либишевським, док. № 70, арк. 88 зв. – 91.

80. Липня 24 – Запис про призначення судом возного для огляду ран кн. Юрія Заславського, док. № 81, арк. 91 зв., 92.

81. Липня 24 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Яна Гулкевича про вручення позову п. Раїні Велятицькій від п. Андрія Хоревського за поранення його, док. № 82, арк. 92.

82. Травня 17. / Липня 18 – Зиск п. Федора Гуляльницького п. Петру Гоздевичу за поранення його, док. № 83, арк. 93, 94.

83. Липня 17 – Запис про нез’явлення до суду п. Петра Стрибиля для розбору справи про захоплення п. Катериною Пенкавецькою спадкових маєтків у сс. Татаринівці, Юсківці, Якимівці, Загірці та Красна Лука, док. № 84, арк. 94 зв., 95.

84. Травня 9. / Липня 17 – Зиск п. Зофії Кашевської п. Андрію Чолганському за привласнення спадщини його покійної дружини Анни Кашевської, док. № 85, арк. 96, 97.

85. Травня 15. / Липня 17 – Зиск п. Олександра Белецького п. Андрію Чолганському за розорення проданого йому маєтку в с. Камінь, док. № 86, арк. 98 зв. – 100.

86. Квітня 22. / Липня 18 – Декрет у справі захоплення кн. Миколою Чарторийським рухомого майна підданого п. Григорія Ледоховського, док. № 87, арк. 100, 101.

87. Червня 26. / Липня 18 – Декрет у справі викрадення підданого п. Костянтина Ярмолинського підданими п. Зофії Ощовської, док. № 88, арк. 102 зв., 103.

88. Червня 17. / Липня 17 – Запис про нез’явлення до суду п. Яна Пригоцького для розбору справи про несплату грошей за проданих свиней п. Маруші Красовській, док. № 89, арк. 103 – 105.

89. Липня 18 – Запис про нез’явлення до суду Андрія Заниського підданого п. Олександри Турської для розбору справи про наїзд на його садибу п. Стефана Вкринського, док. № 90, арк. 105, 106.

90. Липня 18 – Запис про нез’явлення до суд п. Мартина Негоцького для розбору справи про краде: ку п. Павлом Сенютою Ляховецьким коней і корів, до № 91, арк. 106 зв. – 108.

91. Червня 9. / Липня 18 – Апеляція п. Мартина Негоцького справі крадіжки п. Петром Насиловським сіна, до № 92, арк. 109, 110.

92. Травня 30. / Липня 18 – Запис про нез’явлення до суду п. Настасії Кобилецької для розбору справи про наїзд п. Адама Жабокрицького на дім у с. Минківці і побиття її сина, док. № 93, арк. 110 – 112.

93. Липня 18 – Запис про друге нез’явлення до суду п. Василя Минковського для розбору справи про несплату грошей п. Катериною Минковською, док. №94, арк. 112, 113.

94. Червня 3. / Липня 18 – Декрет у справі захоплення п. Стефаном Лащом Стримелецьким сіна у п. Олександри Турської, док. № 95, арк. 113 зв. – 116.

95. Липня 18 – Декрет у справі захоплення п. Стефаном Лащем Стримелецьким ялівських земель п. Олександри Турської, док. № 96, арк. 116 зв. – 119.

96. Липня 18 – Запис про нез’явлення до суду п. коли Гротовського для розбору справи про несплату кн. Костянтином Вишневецьким боргу 2000 польських злотих, док. № 97, арк. 119, 120.

97. Червня 20. / Липня 18 – Зиск п. Миколи Гротовського кн. Костянтину Вишневецькому за несплату боргу 13 500 польських злотих, док. № 98, арк. 120 – 122.

98. Липня 18 – Декрет у справі вилову п. Стефаном Лащем Стримелецьким риби в ставках п. Олександри Турської, док. № 99, арк. 122 зв., 123.

99. Липня 18 – Зиск п. Петра Стрибиля пп. Юрію і Григорію Корницьким за несплату грошового боргу, док. № 100, арк. 123 – 126.

100. Липня 18 – Апеляція п. Стефана Лаща в справі з п. Олехном Волховським, док. № 101, арк. 126 зв , 127.

Є лише початок і закінчення.

101. Червня 3. / Липня 18 – Апеляція п. Стефана Лаща Стримелецького в справі несплати п. Олехном Волковським грошового боргу, док. № 102, арк. 127 зв., 128.

102. Червня 13. / Липня 18 – Зиск п. Барбари Гораїнової кн. Христині Воронецькій за несплату боргу 800 польських злотих, док. № 103, арк. 128, 129.

103. Червня 13. / Липня 18 – Диляція справи про викос п. Данієлем Малинським сіна на Шумбарських і Новоставських землях п. Костянтина Ярмолинського, док. № 104, арк. 129 зв. – 131.

104. Червня 3. / Липня 18 – Диляція справи про викос п. Данієлем Малинським сіна на Шумбарських і Новоставських землях п. Костн. Ярмолинського, док. № 105, арк. 131, 132.

105. Липня 18 – Диляція справи про захоплення п. Михайлом Хриницьким коней п. Мойзеша Сенюти Ляховецького, док. № 106, арк. 132 зв. – 135.

106. Липня 18 – Диляція справи про захоплення п. Михайлом Хриницьким урожаю в п. Мойзеша Сенюти Ляховецького, док. № 107, арк. 135 – 137.

107. Червня 3. / Липня 19 – Апеляція кн. Єреми і кн. Анни Вишневецьких у справі захоплення п. Яном Кончинським маєтку в с. Залісся, док. № 108, арк. 137 зв. – 139.

108. Липня 19 – Апеляція кн. Єреми та кн. Анни Вишневецьких у справі пред’явлення п. Дем’яном Лобосом документів на володіння сс. Голубиця і Коханівка, док. № 109, арк. 139 зв. – 142.

109. Червня 5. / Липня 19 – Апеляція кн. Єреми та кн. Анни Вишневецьких у справі пред’явлення до суду спадкоємцями п. Адама Черняковського документів на володіння с. Биків, док. № 110, арк. 142 – 144.

110. Червня 1. / Липня 19 – Зиск п. Зофії Рибцевської п. Миколі Сушевському за привласнення рухомого майна, док № 111, арк. 144, 145.

111. Березня 6. / Липня 9 – Апеляція черкаського старости кн. Костянтина Вишневецького в справі захоплення п. Валентом Здольським рухомого майна його слуги, док. № 112, арк. 146.

112. Травня 1. / Липня 19 – Апеляція кременецького коморника Федора Домашевського в справі неповернення п. Миколою Будзиєвським декрету з пп. Ярмолинськими, док. № 113, арк. 147 зв. – 150.

113. Травня 1. / Липня 19 – Апеляція кременецького коморника Федора Домашевського в справі несплати п. Миколою Будзиєвським боргу 100 польських злотих, док. № 114, арк. 150 зв. – 153.

114. Червня 5. / Липня 19 – Апеляція кн. Єреми та кн. Анни Вишневецьких у справі пред’явлення п. Андрієм Новоселецьким документів на володіння с. Сошище, док. № 115, арк. 153 зв. – 155.

115. Червня 5. / Липня 19 – Апеляція кн. Єреми та кн. Анни Вишневецьких у справі пред’явлення п. Данієлем Малинським документів на володіння с. Кордишів, док. № 116, арк. 156 – 158.

116. Липня 19 – Декрет у справі невручення бурграбієм і намісником Кременецького підстароства Олександром Делешканом позову п. Габрієлю Нетецькому, док. № 117, арк. 158 – 161.

117. Липня 19 – Декрет у справі затоплення суддею Луцького земського суду Іваном Хриницьким Хотинських земель п. Андрія Осолінського, док. № 118, арк. 161 – 163.

118. Липня 19 – Диляція справи про неоплату п. Олександром Модриєвським боргу 825 польських злотих п. Андрію Новоселецькому, док. № 119, арк. 163 зв. – 165.

119. Липня 19 – Диляція справи про затоплення п. Данієлем Малинським сіножаті спадкоємців п. Івана Телецького, док. № 120, арк. 165 зв. – 168.

120. Липня 19 – Декрет у справі захоплення п. Стефаном Лащем Стримелецьким коней у п. Олександри рурської, док. № 121, арк. 168 зв. – 170.

121. Червня 4. / Липня 19 – Апеляція п. Івана Северина в справі несплати п. Костянтином Телецьким грошей за коня, док. № 122, арк. 170, 171.

122. Липня 19 – Декрет у справі захоплення п. Радком Микулинським пасіки п. Івана Андрузького, док. № 123, арк. 171, 172.

123. Липня 19 – Диляція справи наїзду п. Миколи Будзиєвського на дім п. Юрія Ближинського, док. № 124, арк. 172 зв. – 175.

124. Липня 19 – Розпис у справі між пп. Шашкевич і Данієлем Малинським, док. № 125, арк. 175 зв., 176.

Немає кількох аркушів.

125. Липня 19 – Розпис у справі побиття п. Данієлем Малинським підданої п. Олександри Турської, док. № 126, арк. 176 зв. – 178.

126 Травня 2. / Липня 19 – Зиск п. Зузани Ледоховської п. Мелешку Берестецькому за несплату боргу 600 польських злотих, док. № 127, арк. 178, 179.

127. Червня 3. / Липня 19 – Запис про нез’явлення до суду п. Анни Минковської для розбору справи про побиття її п. Прокопом Минковським, док. № 128, арк. 179 зв. – 181.

128. Червня 11. / Липня 19 – Запис про нез’явлення до суду п. Яна Калинського для розбору справи про захоплення його спадщини кременецьким війтом Миколою Мисловським, Док. 129, арк. 181 зв. – 183.

129. Липня 19 – Розпис у справі захоплення п. Катериною Шашкевич спадкового майна п. Данієля Малинського, док. № 130, арк. 183 – 185.

Є перелік майна з зазначенням ціни.

130. Травня 18. / Липня 19 – Декрет у справі відмови спадкоємців п. Мартина Андрузького від розподілу спадщини з п. Іваном Андрузьким, док. № 131, арк. 185 зв. – 187.

131. Червня 2. Липня 19 – Апеляція пп. Печифоських у справі н

повернення київським каштеляном Гаврилом Гостськ документів на маєтки, док. № 132, арк. 187 зв. – 189

132. Червня 8. / Липня 19 – Апеляція п. Семена Новоселецького справі несплати п. Олександром Соколдським бор 9000 польських злотих, док. № 133, арк. 189 зв. – 192

133. Червня 8. / Липня 19 – Апеляція п. Семена Новоселецького справі неповернення п. Миколою Комнацьким маєтк в с. Туриновичі, док. № 134, арк. 192 – 194.

134. Червня 8. Липня 19 – Апеляція кн. Миколи Чарторийського в справі пред’явлення п. Адамом Прибоєвським документів на володіння с. Звиняче, док. № 135, арк. 1 зв – 199.

Немає закінчення.

135. Липня 19 – Декрет у справі порубки п. Петром Стрибилем дерев у гаю п. Костянтина Ярмолинського, док. № 137, арк. 200.

Немає закінчення.

136. Липня 19 – Декрет у справі порубки п. Петро Стрибилем дерев у гаю п. Костянтина Ярмолинського док. № 139, арк. 201.

Немає закінчення.

137. Липня 19 – Немає початку. Встановити зміни неможливо, док. № 145, арк. 202, 203.

138. Липня 19 – Диляція справи про наїзд п. Іван Хриницького на маєтки спадкоємців п. Яроша Сосницького в сс. Садки, Ліски, док. № 146, арк. 203 зв. – 20

Немає закінчення.

139. Липня 19 – Є лише закінчення, док. № 147 арк. 206.

140. Липня 19 – Декрет у справі між пп. Петро Стрибилем і Костянтином Ярмолинський, док. № 14 арк. 206 зв.

Немає закінчення.

141. Червня 8. Липня 20 – Апеляція кн. Єреми та кн. Анни Ви

невецьких у справі захоплення п. Павловським с. Ракіці, док. № 157, арк. 207 – 213.

142. Липня 22 – Апеляція пп. Павловських у справі наїзду кн. Єреми і кн. Анни Вишневецьких на с Раківці, док. № 158, арк. 213 зв. – 215.

143. Липня 22 – Декрет у справі порубки п. Петром Стрибилем дерев у гаю п. Катерини Дениско Матвієвської, док. № 159, арк. 215 зв. – 217.

144. Червня 10. / Липня 22 – Зиск п. Павла Глебковича п. Вінку Ісерницькому за наїзд на шинок у с. Лосятин, док. № 160, арк. 217 зв. – 220.

145. Травня 17. / Липня 22 – Апеляція п. Себастіяна Целинського в справі несплати п. Яном Жоравницьким 1700 польських злотих за куплений маєток у с. Вербівці, док. № 161, арк. 220 зв. – 223.

146. Травня 17. / Липня 22 – Апеляція п. Себастіяна Целинського в справі несплати кн. Костянтином Вишневецьким 1700 польських злотих за куплений маєток у м. Вишневець, док. № 162, арк. 223 – 225.

147. Червня 3. / Липня 22 – Апеляція п. Єви Ісерницької в справі порубки п. Костянтином Ярмолинським дерев у гаю с. Борки, док. № 163, арк. 225 – 229.

148. Червня 20. / Липня 22 – Апеляція п. Єви Ісерницької в справі захоплення п. Костянтином Ярмолинським сіна в с. Борки, док. № 164, арк. 229 – 232.

149. Червня 15. / Липня 22 – Запис про нез’явлення до суду п. Войтеха Дзярдзевича для розбору справи про несплату 5000 польських злотих п. Аполонією Хом’яковою за поранення його, док. № 165, арк. 233, 234.

150. Травня 17. / Липня 22 – Зиск п. Себастіяна Целинського п. Миколі Гротовському за привласнення сс. Гнидівка і Коханівка, док. № 166, арк. 234 зв. – 237.

151. Червня 3. / Липня 22 – Запис про нез’явлення до суду п. Майни Томашевської для розбору справи про неповерення п. Іваном Єничем закладених речей, док. № 167, арк. 237 – 241.

152. Червня 2. Липня 22 – Апеляція кн. Анни Збаразької в справі

неповернення кн. Єремою і кн. Анною Вишневецькими закладеного с. Немирівці, док. № 168, арк. 241, 242.

153. Липня 22 – Апеляція писаря Кременецького гродського суду Юзефа Фрика в. справі захоплення п. Мариною Пенкавецькою його підданого, док. № 169 арк. 242 зв. – 246.

154. Червня 2. / Липня 22 – Зиск кн. Анни Збаразької п. Миколі Малинському за несплату 10 000 кіп литовських гроші док. № 170, арк. 246 зв. – 248.

155. Червня 3. / Липня 22 – Декрет у справі несплати п. Миколо Малинським боргу 300 литовських кіп грошів п. Рафулу Свирському, док. № 171, арк. 248 – 251.

156. Червня 4. / Липня 23 – Апеляція п. Андрія Ісерницького в спр ві неповернення п. Катериною Дениско Матвієвсько півчверті 1000 червоних золотих, які дала їй на зберігання його сестра, док. № 172, арк. 252, 253.

Немає закінчення.

157. Травня 8. / Липня 23 – Запис про неповернення п. Катерини Дениско Матвієвською грошей, які заповів п. Олександру Дениско Матвієвському її чоловік, док. № 17 арк. 254 зв. – 257.

158. Липня 23 – Апеляція п. Щасного Средзинського в справі несплати п. Самуелем Ледоховським бор 110 польських злотих, док. № 175, арк. 257 зв. – 25

Документ пошкоджений. Немає закінчення.

159. Травня 21. / Липня 22 – Апеляція п. Валентого Здольського справі захоплення п. Вавринцем Стременським грошей і речей, даних йому на зберігання, док. № 177, арк. 260 263.

Є перелік речей.

160. Травня 26. / Липня 23 – Апеляція п. Валентого Здольського справі наїзду п. Вавринця Стременського на дім, до № 178, арк. 263 – 265.

161. Липня 23 – Запис справи між пп. Стефаном Лащем Стримелецьким та Олександрою Турською, док. № 179.

Є лише закінчення.

162. Червня 2. / Липня 23 – Апеляція п. Гната Гродецького в справі захоплення п. Андрієм Фірлеєм маєту в с. Вищі Бережці, док. № 180, арк. 266 зв. – 270.

163. Липня 23 – Декрет у справі затоплення п. Олександрою Турською Потуторівських земель п. Стефана Лаща Стримелецького, док. № 181, арк. 270 – 273.

164. Травня 17. / Липня 23 – Апеляція п. Миколи Будзиєвського в справі обмірювання його під час продажу гречки і вівса п Федором Жабокрицьким, док. № 182, арк. 273 зв. – 275.

165. Травня 17. / Липня 23 – Декрет у справі побиття п. Федором Жабокрицьким пастуха п. Миколи Будзиєвського, док. № 183, арк. 275 зв. – 277

166. Травня 17. / Липня 23 – Апеляція п. Миколи Будзиєвського в оправі несплати п. Федором Жабокрицьким 200 польських злотих за оренду с. Решнівка, док. № 184, арк. 277 – 280.

167. Червня 3. / Липня 23 – Декрет у справі несплати п. Анною Турською боргу 180 польських злотих п. Стефану Лащу Стримелецькому, док. № 185, арк. 280 – 282.

168. Червня 1. / Липня 23 – Зиск писаря Кременецького земського суду п. Олександра Болбаса Ростоцького п. Яну Богуцькому за побиття і поранення його мірошника, док. № 186, арк. 282 – 285.

169. Червня 3. / Липня 23 – Зиск п. Олександра Болбаса Ростоцького п. Яну Богуцькому за побиття мірошника, док. № 187, арк. 285 зв. – 287.

170. Квітня 29. / Липня 23 – Зиск пп. Андрія та Яна Фірлеїв п. Анні За привласнення спадкових маєтків, док. № 188, арк. 287 зв. – 291.

171. Травня 31. / Липня 23 – Апеляція п. Яна Блендовського в справі пред’явлення к:і. Стефаном Порицьким документів на володіння с. Лозове, док. № 189, арк. 291 – 293.

172. Липня 23 – Розпис справи про захоплення п. Якубом Млодзяновським пасіки у п. Семена Лосятинського, док. № 190, арк. 294.

173. Липня 23 – Апеляція п. Данієля Малинського в справі несплати п. Олександрою Турською боргу 114 червоних золотих, док. № 191, арк. 294 зв. – 297.

174. Червня 24. / Липня 23 – Апеляція п. Овдотії Лукавської в справі несплати кн. Єремою та кн. Анною Вишневецькими боргу 300 польських злотих, док. № 192, арк. 297 зв. – 301.

175. Червня 1. / Липня 23 – Апеляція п. Овдотії Лукавської в справі несплати кн. Єремою та кн. Анною Вишневецькими 603 польських злотих боргу, док. № 193, арк. 301 – 305.

176. Липня 23 – Апеляція п. Палагії Савич у оправі несплати князями Олександром, Юрієм і Костянтином Острозькими грошового боргу, док. № 194, арк. 305 – 309.

Документ пошкоджений.

177. Травня 1. / Липня 23 – Апеляція кн. Анни Збаразької в справі несплати їй грошей…, док. № 195, арк. 309 зв. – 314. Документ пошкоджений.

178. Березня 4. / Липня 18 – Апеляція кн. Стефана Порицького в справі пред’явлення п. Яном Блендовським документів на володіння с. Лозове, док. № 196, арк. 314 – 316.

179. Березня 4. / Липня 23 – Апеляція кн. Стефана Порицького в справі захоплення п. Яном Блендовським частини маєтків у с. Лозове, док. № 197, арк. 316 зв. – 319.

180. Запис про захоплення п. Олександром Турським маєтку в с. Баймаки п. Криштофа Жебровського, док, № 254, арк. 320.

Немає початку.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск IIІ. Книги № 23 – 35 (1616 – 1625 рр.). – К.: 1965 р., с. 229 – 246.