Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Книга № 29 (1619 р.)

1. Реєстр документів актової книги за лютий 1619 p., арк. 1 (частина реєстру).

2. 1616 p., березня 20. / Лютого 20 – Дарчий запис п. Яна Дибовського своїй дружині Дороті Халаїмовні на все рухоме і нерухоме майно, док. № 1, арк. 2, 3.

Польською мовою.

3. 1616 p., березня 20. / Лютого 20 – Дарчий запис п. Дороти Халаїмовни своєму чоловіку п. Яну Дибовському на все рухоме і нерухоме майно, док. № 2, арк. З, 4.

Польською мовою.

4. 1617 p., жовтня 3. / Лютого 23 – Дарчий запис кн. Миколи Чарторийського своєму колишньому опікуну п. Олександрові Єничу на маєток у с. Новоселки, Луцького повіту, док. № 3, арк. 5 – 8.

5. Січня 4. / Лютого 19 – Тестамент п. Яроша Янковського, док. № 4, арк. 8 зв. – 12. Польською мовою.

6. Лютого 25 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Станіслава Порошкевича про вручення п. Костянтину Ярмолинському листа з рішенням суду на сплату грошей п. Івану Андрузькому, док. № 5, арк. 12 зв., 13.

7. Лютого 25 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Мелетія Минковського про вручення позову п. Костянтину Ярмолинському від п. Івана Андрузького за несплату грошового боргу, док. № 6, арк. 13, 14.

8. Лютого 25 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Станіслава Порошкевича про вручення п. Костянтину Ярмолинському позову від п. Івана Андрузького за несплату 800 литовських кіп грошів боргу, док. № 7, арк. 14.

9. Запис про початок судових рочок «по святом Михайле святе римськоє», арк. 15.

10. Липня 10. / Листопада 12 – Лист п. Єроніма Яловицького на продаж с. Ілківці, Кременецького повіту п. Івану Житинському за 2000 польських злотих, арк. 16 – 19.

Немає закінчення.

11. Листопада 12 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Петра Оплачки про оренду п. Яном Жулинським маєтку Коритне п. Андрія Осолінського, арк. 20.

12. Листопада 12 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства про вручення позовів пп. Яну Щепановському, Льву Жабокрицькому і Богдану Лосятинському від п. Андрія Малинського за наїзд на дім і пограбування, арк. 20 зв.

Немає закінчення.

13. Листопада 12. / Листопада 13 – Дарчий запис кременецького земського писаря Олександра Болбаса Ростоцького своїй дружині Зофії Янковській на половину маєтків у сс. Ростоки, Горинка Велика та Горинка Мала, Волинського воєводства, док. № 18, арк. 21, 22.

14. Листопада 12. / Листопада 13 – Дарчий запис п. Зофії Болбас Ростоцької своєму чоловікові Олександру на рухоме і нерухоме майно, док. № 19, арк. 22, 23.

15. Листопада 12. / Листопада 13 – Дарчий запис п. Олександра Болбаса Ростоцького своїй дружині Зофії на половину маєтків у сс. Ростоки, Горинка Велика та Горинка Мала, док. № 20, арк. 23, 24.

16. Листопада 12. / Листопада 13 – Дарчий запис п. Зофії Болбас Ростоцької своєму чоловікові Олександру на рухоме і нерухоме майно, док. № 21, арк. 24, 25.

17. Листопада 12. / Листопада 13 – Квитовний запис п. Олександра Болбаса Ростоцького матері своєї дружини Дороті Янковській на одержання приданого за дочкою, док. № 22, арк. 25, 26.

18. Листопада 8. / Листопада 13 – Квитовний запис пп. Івана і Стефана Телецьких на одержання спадкового рухомого майна від свого опікуна п. Івана Телецького, док. № 23, арк. 26.

19. 1618 p., лютого 5. / Листопада 14 – Квитовний лист п. Григорія Андрузького на сплату п. Тимофієм Андрузьким боргу 50 польських злотих, док. № 24, арк. 26 зв. – 28.

20. Листопада 11. / Листопада 14 – Квитовний лист п. Григорія Андрузького батьку своєї дружини Тимофію Андрузькому на одержання приданого, док. № 25, арк. 28, 29.

21. Листопада 14 – Декрет суду в справі між п. Мазурковською і пп. Бруцькими, док. № 26, арк. 29.

Немає закінчення.

22. Жовтня 8. / Листопада 14 – Позов пп. Яна, Юрія та Андрія Хоревських п. Стефану Вкринському за вбивство підданого, док. № 29, арк. 30.

Немає початку.

23. Жовтня 8. / Листопада 14 – Зиск пп. Яна, Юрія та Андрія Хоревських п. Стефану Вкринському за наїзд на садківських підданих, побиття їх і стрілянину з рушниць, док. № 30, арк. 30 зв., 31.

24. Жовтня 3. / Листопада 14 – Зиск кременецького гродського писаря Олександра Ледоховського бельському воєводі Рафалу Лещинському і кн. Олександру Пронському за захоплення с. Плющівка, док. № 31, арк. 31 зв., 32.

25. Жовтня 8. / Листопада 14 – Запис про нез’явлення до суду п. Стефана Вкринського для розгляду справи про захоплення речей у п. Юрія Хоревського, арк. 33.

Немає кінця. Документ пошкоджений.

26. Листопада 14 – Зізнання возного «єнерала» про вручення позову кн. Раїні Вишневецькій від п. Яна Лагодовського за наїзд на дім, док. № 34, арк. 34.

Немає початку.

27. Листопада 14 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Войтеха Понятки про вручення позову п. Галжбеті Речицькій від пп. Олександра та Івана Жабокрицьких за привласнення спадкового майна, док. № 35, арк. 34.

28. Листопада 14 – Протестація п. Ядвиги Бруцької в справі обвинувачення її у вбивстві чоловіка п. Мазурковської, док. № 36, арк. 34 зв., 35.

29. Листопада 15 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Марцина Хицького про вручення позовів князям Збаразьким, київському митрополиту Іосифу Руцькому і священику с. Татаринівці від п. Федори Пенкавецької за привласнення спадкового майна, док. № 37, арк. 35, 36.

30. Листопада 15 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Марцина Хицького про вручення позову п. Христині Леській від п. Станіслава Клоцького за неповернення мембран, док. № 38, арк. 36.

31. Листопада 15 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Андрія Швайковського про вручення позовів кременецькому підстарості Дем’яну Либишевському від львівського підчашого Андрія Цетнера в справі викупу маєтків сс. Ситне, Срібне, Михайлівка та ін., док. № 39, арк. 36 зв., 37.

32. Листопада 15 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства про вручення позову кременецькому підстарості Дем’яну Либишевському від львівського підчашого Андрія Цетнера, док. № 40, арк. 37 зв.

Немає закінчення.

33. Вересня 30. / Листопада 14 – Апеляція краківського каштеляна кн. Януша Острозького, опікуна княгинь Катерини та Анни Острозьких, у справі наїзду вдови волинського воєводи Олександра Острозького на маєтки Черняхів і Колодне, док. № 41, арк. 38 – 40.

34. Вересня 20. / Листопада 14 – Апеляція краківського каштеляна кн. Януша Острозького в справі наїзду вдови кн. Олександра Острозького на замок дітей воєводи Катерини та Анни в м. Любарти, док. № 42, арк. 40 зв. – 43.

35. Вересня 30. / Листопада 14 – Апеляція кн. Януша Острозького в справі наїзду вдови волинського воєводи кн! Олександра Острозького на замок у м. Лабун дітей воєводи Катерини та Анни, док. № 43, арк. 43, 44.

Немає закінчення.

36. 1613 p., вересня 30. / Листопада 14 – Апеляція кн. Януша Острозького в справі наїзду вдови волинського воєводи кн. Олександра Острозького на м. Остропіль, док. № 44, арк. 45 – 48.

37. Вересня 30. / Листопада 14 – Апеляція кн. Януша Острозького в справі наїзду вдови кн. Олександра Острозького на маєток дочок покійного – Полонне, док. № 45, арк. 48 – 51.

38. Квітня 1. / Листопада 14 – Апеляція п. Юрія Слешинського в справі порубки п. Томашем Потемпським дерев у с. Накваші, док. № 46, арк. 51, 52.

39. Квітня 1. / Листопада 14 – Апеляція п. Юрія Слешинського в справі порубки пп. Олександром і Миколою Цетнерами дерев коло с. Шопилничі, док. № 47, арк. 52 зв., 53.

Немає закінчення.

40. Жовтня 4. / Листопада 14 – Апеляція п. Андрія Новоселецького в справі невнесення п. Абрамом Сенютою Ляховецьким до суду запису про розмежування маєтку Чолгузів, док. № 49, арк. 54.

41. Листопада 14. / Листопада 14 – Вільність щуровицького війта Себастіана Мошенського в справі невіддачі п. Яном Кресимським грошових документів, док. № 50, арк. 54 зв., 55.

Немає закінчення.

42. Вересня 1. / Листопада 14 – Зиск п. Григорія Сченевського п. Івану Сченевському за несплату боргу 100 польських гривен, арк. 56.

Немає закінчення.

43. Листопада 14. / Листопада 14 – Запис про нез’явлення до суду п. Івана Сенюти Ляховецького для розбору справи про побиття п. Олександра Волковського, арк. 57.

Немає закінчення. Документ пошкоджений.

44. Жовтня 1. / Листопада 15 – Зиск спадкоємців судді Кременецького гродського суду Григорія Дениска Матвієвського спадкоємцям кн. Михайла Вишневецького за вбивство судді князем, док. № 52, арк. 58, 59.

45. Листопада 15 – Заставний лист пп. Григорія і Маруші Коритинських на маєток Коритне п. Рафалу Свирському за 5000 польських злотих, арк. 60 – 63.

Немає закінчення.

46. Серпня 30. / Листопада 15 – Апеляція краківського каштеляна кн. Януша Острозького в справі порушення кн. Костян: тином Вишневецьким умови продажу Дорофіївського ставу міщанину Андрію Радлу, арк. 64 – 66.

47. Серпня 1. / Листопада 15 – Апеляція львівського підчашого Андрія Цетнера в справі повернення кременецьким підстаростою Яном Либишевським орендованих сс. Ситне, Срібне, Михайлівка, док. № 54, арк. 66 – 68.

48. Жовтня 6. / Листопада 15 – Декрет суду в справі обвинувачення дружиною та дітьми покійного п. Мацея Бруцького ротмістра Миколи Малинського у вбивстві покійного, док. № 55, арк. 68 зв., 69.

49. Жовтня 1. / Листопада 15 – Апеляція п. Маруші Малинської в справі побиття підданими п. Маруші Гуйської підданих з м. Шумське, док. № 56, арк. 69 зв. – 71.

50. Жовтня 1. / Листопада 15 – Апеляція п. Маруші Малинської в справі наїзду п. Криштофа Гуйського на землі її підданих, док. № 57, арк. 71 зв. – 73.

51. Жовтня 1. / Листопада 15 – Апеляція п. Маруші Малинської в справі наїзду п. Маруші Гуйської на с. Васківці, док. № 58, арк. 73 зв., 74.

52. Вересня 2. / Листопада 15 – Декрет суду в справі підбивання підданими п. Станіслава Треценка підданих п. Абрама Сенюти Ляховецького з с. Колків до втечі, док. № 59, арк. 74 зв. – 76.

53. Жовтня 1. / Листопада 15 – Апеляція п. Войтеха Ободзинського в справі захоплення п. Семеном Минковським землі в с. Минківці, док. № 60, арк. 76 – 78.

54. Жовтня 1. / Листопада 15 – Апеляція п. Войцеха Ободзинського в справі захоплення п. Мотроною Малинською частини землі в с. Минківці, док. № 63, арк. 78, 79.

55. Листопада 15 – Апеляція брацлавського воєводи кн. Олександра Заславського в справі збільшення орендарями Габрієлем та Юрієм Пшонками податків на підданих с. Ближинці, док. № 64, арк. 79, 80.

56. Вересня 23. / Листопада 15 – Апеляція п. Криштофа Гуйського в справі наїзду п. Маруші Малинської на землі підданих с. Кути, док. № 65, арк. 80 зв. – 82.

57. Вересня 23. / Листопада 15 – Запис про нез’явлення до суду п. Галжбети Речицької для розбору справи про захоплення пп. Олександром та Іваном Жабокрицькими рухомого майна її покійного, чоловіка Мацея Жабокрицького у м. Почаєві, док. № 66, арк. 82 зв., 83.

Є перелік речей з зазначенням ціни.

58. Вересня 23. / Листопада 15 – Запис про нез’явлення до суду п. Галжбети Речицької для розбору справи про захоплення скриньки з документами і грошима, які належали спадкоємцям її покійного чоловіка п. Мацея Жабокрицького, док. № 67, арк. 83 зв., 83-а.

59. Жовтня 2. / Листопада 15 – Запис про нез’явлення до суду п. Галжбети Речицької для розбору справи про захоплення спадкових маєтків Жабокрик і Минківці у пп. Олександра та Івана Жабокрицьких, док. № 68, арк. 83-а зв., 84. / Листопада 15 – Запне про нез’явлення до суду п. Галжбети Речицької для розбору справи про захоплення рухомого спадкового майна п. Стефана Жабокрицького, док. № 69, арк. 84, 85.

61. Листопада 15 – Запис про нез’явлення до суду п. Галжбети Речицької для розбору справи про захоплення спадкової скриньки з грошима її покійного чоловіка Мацея Жабокрицького його братами Іваном, Олександром та Стефаном, док. № 70, арк. 85, 86.

62. Листопада 15 – Протестація п. Яна Маковського про захоплення п. Іваном Перекальським частини маєтку в с. Перекали, док. № 71, арк. 86.

63. Листопада 15 – Пленіпотенція п. Андрія Осолінського пп. Мацею Германовському і Станіславу Чартошовському на ведення його судових справ, док. № 72, арк. 86 зв., 87.

64. Листопада 15 – Зізнання возного «єнерала» Волинського, Київського і Брацлавського воєводств Кіндрата Вараксича про вручення позовів нащадкам кн. Михайла Вишневецького від дочок судді Кременецького гродського суду Григорія Даниска Матвієвського в справі вбивства їх батька, док. № 73, арк. 37.

65. Листопада 15 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Яна Гулкевича про вручення позовів кн. Галшці Вишневецькій від пп. Янковських за порушення орендної умови, док. № 74, арк. 87 зв., 88.

66. Листопада 15 – Протестація п. Ядвіги Бруцької про вбивство її чоловіка п. Миколою Малинським, док. № 75, арк. 88 зв.

67. Листопада 15 – Зізнання київського стольника Захаріяша Яловицького про призначення пп. Кожліанського і Лемешева повіреними для ведення його судових процесів, арк. 89.

68. Листопада 15 – Зізнання возного про вручення позову кн. Костянтину Вишневецькому від п. Андрія Чолганського за наїзд на дім у с. Калинь, арк. 89.

69. Листопада 15 – Закладний запис п. Андрія Головинського п. Андрію Осолінському на маєтки Хотин, Коритне і Полуничне за 10 000 польських злотих, док. № 86. арк. 90,91.

Немає закінчення.

70. Запис про розмежування Москалевецьких і Погорелецьких земель пп. Тиховського і Новоселецького, арк. 92, 93.

Немає початку.

71. Дарчий запис п. Андрія Осолінського п. Григорію Тхоровському на 60 польських злотих, док. № 88, арк. 93 зв., 94.

Польською мовою.

72. Листопада 15 – Обвіщальний лист спадкоємцям п. Войцеха Понятовського і кременецькому підстарості п. Яну Либишевському про повернення Крупецьких маєтків львівському підчашому Андрію Цетнеру, док. № 89, арк. 94.

73. Вересня 3. / Листопада 15 – Позов брацлавського воєводи кн. Януша Заславського пп. Юрію та Андрію Хоревським за побиття підданих музикантів, арк. 95.

74. Жовтня 2. / Листопада 15 – Запис про нез’явлення до суду п. Григорія Лещницького в справі неповернення сагайдака п. Івану Андрузькому, арк. 95 зв., 96.

75. Листопада 15 – Запис про нез’явлення до суду п. Юрія Хоревського для розбору справи з п. Яном Космовським, арк. 96 зв.

76. Листопада 15 – Справа п. Войцеха Ободзинського з п. Настасією Лосятинського, арк. 97.

Є лише закінчення.

77. Жовтня 2. / Листопада 15 – Апеляція п. Войцеха Ободзинського в справі невиконання п. Настасією Лосятинського умов оренди маєтку в с. Минківці, арк. 97 зв. – 99.

78. Жовтня 2. / Листопада 15 – Апеляція п. Войцеха Ободзинського в справі невиконання п. Настасією Лосятинського умов оренди маєтку в с. Минківці, арк. 99, 100.

79. Листопада 15 – Зиск п. Івана Андрузького п. Андрію Краєвському за невизнання закладного запису, арк. 100.

Немає закінчення.

80.1617 p., квітня 24. / Листопада 15 – Тестамент кн. Юрія Вишневецького дітям на всі маєтки, док. № 91, арк. 101 – 106. Немає початку. Польською мовою.

81. Листопада 10. / Листопада 16 – Дарчий запис п. Зофії Рибцевської своєму чоловікові Богушу Привередовському на 3000 польських злотих, док. № 92, арк. 106 зв. – 108.

82. Листопада 10. / Листопада 15 – Дарчий запис п. Богуша Привередовського своїй дружині Зофії на 1000 польських злотих, док. № 93, арк. 108 зв., 109.

83. Листопада 15 – Лист київського стольника Захарія Яловицького на продаж дворища коло Кременця п. Федору Лешницькому за 30 литовських кіп грошів, арк. 109-а.

Немає початку і закінчення.

84. Листопада 15. / Листопада 16 – Дарчий запис подружжя Дороти та Адама Прибоєвських на рухоме і нерухоме майно, в разі смерті одного з них, док. № 94, арк. 110.

Немає закінчення.

85. Листопада 16 – Запис про розподіл маєтку в с. Вовківці між пп. Волковськими, док. № 96, арк. 111 – 114.

86. /675 p., листопада 15. Листопада 16 – Дарчий запис п. Адама Прибоєвського своїй дружині Доротеї на півтори тисячі польських злотих, док. № 97, арк. 114 зв., 115.

87. 1618 p., грудня 1. / Листопада 16 – Лист короля Сігізмунда III про призначення п. Григорія Тхоровського возним Кременецького повіту, док. № 98, арк. 115 зв., 116.

88. 1617 p., листопада 20. Листопада 16 – Випис з книг Кременецького грод

ського суду листа п. Андрія Чолганського на продаж п. Маруші Малинській маєтку в с. Васків за 10 100 польських злотих, док. № 99, арк. 116 зв. – 119.

89. Листопада 16 – Вливок права п. Маруші Воковської п. Михайлу Дедеркалу на маєток, док. № 100, арк. 119 зв.

Є лише початок.

90. Листопада 16 – Запис про затоплення п. Олександрою Гурською Потуторських земель п. Стефана Лаща, док. № 101, арк. 120, 121.

91. Жовтня 2. / Листопада 16 – Апеляція монахів Віленського монастиря в справі захоплення пп. Лосятинськими, Стрибилями та ін. земель, які заповів монастирю кн. Лев Воронецький у сс. Татаринівці, Красна Лука, Юсківці та Загірці, док. № 102, арк. 121 – 124.

92. Жовтня 1. / Листопада 16 – Апеляція п. Костянтина Ярмолинського в справі порушення волинським ловчим Миколою Хриницьким умови на продаж частини маєтків у м. Шумбар, сс. Новий Став, Горбівці та ін., док. № 103, арк. 124 – 126.

93. Листопада 16 – Апеляція п. Марини Пенькавецької в справі захоплення коронним підчашим Юрієм і коронним конюшим Криштофом Збаразькими та Віденським монастирем спадкових земель у сс. Татаринівці та Красна Лука, док. № 104, арк. 126 зв. – 128.

94. Жовтня 2. / Листопада 16 – Апеляція київського митрополіта Руцького в справі захоплення п. Мариною Пенькавецькою документів на спадкові маєтки покійного кн. Льва Воронецького, док! № 105, арк. 128 зв. – 130.

95. Жовтня 3. / Листопада 16 – Апеляція п. Доротеї Яловицької в справі несплати кн. Стефаном Порицьким боргу 30000 польських злотих, док. № 106, арк. 130 зв. – 132.

96. Жовтня 2. / Листопада 16 – Апеляція п. Костянтина Ярмолинського в справі порушення п. Миколою Хриницьким контракту на продаж частини маєтків у м. Шумбар, сс. Новий Став, Горбівці та Загайці, док. № 107, арк. 132, 133.

97. Листопада 16 – Запис про позику п. Яном Жабокрицьким 3000 польських злотих у своєї дружини Катерини під заклад маєтків у сс. Бобрівці та Крутневе, док. № 108, арк. 133 зв., 134.

98. Листопада 16 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воеводства Яна Гулкевича про введення п. Катерини Жабокрицької у володіння сс. Бобрівці та Крутневе, док. № 109, арк. 134.

99. Жовтня 1. / Листопада 18 – Зиск кн. Галшки Вишневецької кн. Адаму Вишневецькому за наїзд на маєток і замок Тайкур, док. № 110, арк. 135 – 138.

Є перелік захоплених речей з зазначенням ціни.

100. Вересня 1. / Листопада 18 – Зиск кн. Галшки Вишневецької кн. Адаму Вишневецькому за наїзд на маєток Тайкур, док. № 111, арк. 138 зв. – 140.

101. Жовтня 1. / Листопада 18 – Зиск кн. Галшки Вишневецької кн. Адаму Вишневецькому за нез’явлення до суду для розгляду справи про захоплення маєтку Тайкур, док. № 112, арк. 140 зв. – 142.

102. Серпня 26. / Листопада 18 – Зиск кн. Галшки Вишневецької кн. Адаму Вишневецькому за привласнення спадкового рухомого майна, док. № 113, арк. 142, 143.

103. Вересня 23. / Листопада 18 – Апеляція п. Каспра Ястрембського в справі побиття п. Вікторином Держком урядника, док. № 114, арк. 143 зв., 144.

104. Вересня 19. / Листопада 18 – Апеляція братів Федора, Семена та Клима Дедеркалів у справі захоплення волинським ловчим Михайлом Хриницьким земель у с. Дедеркали, док. № 115, арк. 144 зв. – 146.

105. Вересня 25. / Листопада 18 – Апеляція волинського ловчого Михайла Хриницького в справі захоплення пп. Дедеркалами земель у с. Дедеркали, док. № 116, арк. 146, 147.

106. Жовтня 8. / Листопада 18 – Апеляція коронного конюшого кн. Криштофа Збаразького в справі несплати п. Костянтином Ярмолинський грошей ямпільському міщанину за проданий товар, док. № 117, арк. 147 зв. – 149.

Перелік речей.

107. Жовтня 2. / Листопада 18 – Апеляція кн. Криштофа Збаразького в справі захоплення волинським ловчим Михайлом Хриницьким шинку його підданого Гиндлевича, док. № 118, арк. 149, 150.

108. Листопада 18 – Пленіпотенція п. Купи п. Романковичу, док. № 119, арк. 150 зв.

Є лише початок.

109. Жовтня 3. / Листопада 18 – Апеляція п. Дмитра Скирмонта в справі крадіжки п. Домантією Лудвиською сіна, док. № 120, арк. 151, 152.

Документ пошкоджений.

ПО. Жовтня 3. / Листопада 16 – Апеляція п. Дмитра Скирмонта в справі захоплення підданими п. Домантії Лудвиської свиней у с. Перенятин, док. № 121, арк. 152 зв. – 154.

111. Жовтня 3. / Листопада 16 – Апеляція п. Дмитра Скирмонта в справі захоплення п. Домантією Лудвиською млина, закладеного йому її покійним чоловіком, док. № 122, арк. 154 зв. – 156.

112. Жовтня 3. / Листопада 16 – Апеляція п. Дмитра Скирмонта в справі захоплення п. Домантією Лудвиською землі в с. Перенятин, яку заклав йому її чоловік, док. № 123, арк. 156, 157.

113. Листопада 16 – Апеляція п. Дмитра Скирмонта в справі несплати п. Домантією Лудвиською боргу 39 польських злотих, док. № 124, арк. 157 зв., 158.

Немає закінчення.

114. Жовтня 7. / Листопада 16 – Апеляція п. Андрія Осолінського в справі захоплення п. Іваном Хриницьким сіна на Коритинських землях, док. № 128, арк. 159, 160.

115. Жовтня 7. / Листопада 16 – Апеляція п. Андрія Осолінського в справі захоплення п. Іваном Хриницьким сіна на Коритинських землях, док. № 129, арк. 160 зв., 161.

116. Жовтня 7. / Листопада 16 – Апеляція п. Андрія Осолінського в справі захоплення п. Іваном Хриницьким сіна «а Коритинських землях, док. № 130, арк. 161 зв. – 163. / Листопада 16 – Апеляція п. Андрія Осолінського в справі затоплення п. Іваном Хриницьким Хотинських земель, док. № 131, арк. 163, 164.

118. Жовтня 7. / Листопада 16 – Диляція п. Андрія Осолінського через хворобу в справі з п. Іваном Хриницьким за розподіл спадщини, док, № 132, арк. 164, 165.

119. Жовтня 1. / Листопада 16 – Апеляція п. Доротеї Яловицької в справі несплати кн. Стефаном Порицьким боргу 3000 польських злотих, док. № 133, арк. 165, 166.

120. Вересня 27. / Листопада 16 – Зиск п. Доротеї Яловицької п. Бенедикту Яловицькому за наїзд на маєтки в сс. Мирогосчі та Липки, док. № 134, арк. 167, 168.

121. Листопада 16 – Зиск п. Яроша Станишевського п. Доманевській за несплату боргу 1500 польських злотих, док. № 135, арк. 168 зв., 169.

122. Жовтня 2. / Листопада 16 – Запис про нез’явлення до суду п. Северина Батковського для розбору справи про несплату підданому кн. Олбрихта Радзівілла грошового боргу, док. № 136, арк. 169, 170.

123. Вересня 2. / Листопада 16 – Запис про нез’явлення п. Северина Батковського до суду для розбору справи про несплату підданому кн. Олбрихта Радзівілла 6 польських злотих і жита, взятих у борг, док. № 137, арк. 170 зв., 171.

124. Жовтня 3. / Листопада 16 – Зиск сестер Овдотії та Олени Корницьких п. Яну Малиці за привласнення спадкового маєтку в с. Красівка, док. № 138, арк. 171, 172.

125. Серпня 4. / Листопада 16 – Запис про нез’явлення до суду кн. Костянтина Вишневецького для розбору справи про наїзд на замок Камінь п. Андрія Чолганського під час нападу татар у 1618 р., док. № 139, арк. 172 зв. – 174.

126. Жовтня 9. / Листопада 16 – Запис про нез’явлення до суду п. Вінка Ісерницького для розбору справи про наїзд на маєток п. Павла Глебковича, док. № 140, арк. 174, 175.

127. Жовтня 1. / Листопада 16 – Запис про нез’явлення до суду кн. Стефана Порицького для розбору справи про сплату боргу 700 польських злотих гданському міщанину з грошей, виручених п. Доротеєю Яловицького за продаж у Гданську пшениці, док. № 141, арк. 175, 176.

128. Жовтня 3. / Листопада 16 – Запис про нез’явлення до суду кн. Стефана Порицького для розбору справи про захоплення мембран у п. Доротеї Яловицької, док. № 142, арк. 176, 177.

129. Жовтня 3. / Листопада 16 – Запис про нез’явлення до суду кн. Стефана Порицького для розбору справи про захоплення квитів, мембран тощо у п. Доротеї Яловицької, док. № 143, арк. 177, 178.

130. Листопада 16 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Якуба Будзинського про вручення позовів кн. Стефану Порицькому від п. Дороти Яловицької за несплату боргу 700 польських злотих, док. № 144, арк. 178.

131. Листопада 16 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Яна Заблоцького про вручення позову кн. Криштофу Збаразькому від пп. Корницьких за привласнення маєтку в с. Корниця, док. № 145, арк. 178 зв., 179.

132. Листопада 16 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Семена Минковського про вручення позову п. Адаму Русецькому від п. Яна Бодаковського за несплату грошового боргу, док. № 146, арк. 179.

133. Листопада 16 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Яна Заблоцького про перевірку крадіжки підданими п. Домантії Лудвиської свиней і птиці у п. Дмитра Скирмонта, док. № 147, арк. 179, зв., 180.

134. Листопада 16 – Протестація судді Кременецького гродського суду Олександра Куликовського в справі розподілу маєтків з п. Олександрою Дедеркало у сс. Бриків, Валів і Баймаки, док. № 148, арк. 180, 181.

135. Листопада 18 – Пленіпотенція п. Андрія Фірлея п. Миколі Бобовському, док. № 149, арк. 181.

136. Жовтня 3. / Листопада 18 – Запис про захоплення сіна у судді Луцького земського суду Івана Хриницького п. Андрієм Осолінським, арк. 182.

Немає закінчення.

137. Жовтня 2. / Листопада 18 – Апеляція п. Івана Хриницького в справі захоплення п. Андрієм Осолінським сіна у підданих з сс. Хотин і Полуничне, док. № 153, арк. 183.

Немає закінчення.

138. Жовтня 1. / Листопада 18 – Апеляція п. Дороти Янковської в справі захоплення опікуном кн. Галшки Вишневецької закладеного маєтку в м. Вишневець, док. № 154, арк. 184, 185.

Немає закінчення.

139. Жовтня 2. / Листопада 18 – Мирова угода в справі захоплення п. Андрієм Осолінським земель п. Ганни Головинської, док. № 155, арк. 186.

Немає початку.

140. Жовтня 12. / Листопада 18 – Апеляція п. Дмитра Коритинського в справі несплати п. Марушею Плавинською боргу 500 польських злотих, док. 156, арк. 186 зв. – 188.

141. Жовтня 2. / Листопада 18 – Апеляція п. Дороти Янковської в справі несплати опікунами кн. Галшки Вишневецької боргу 7800 польських злотих, док. № 157, арк. 188 190.

142. Жовтня 2. Листопада 18 – Апеляція п. Дороти Янковської в справі несплати боргу опікунами кн. Галшки Вишневецької, док. № 158, арк. 190 зв. – 192.

143. Листопада 18 – Є лише закінчення, док. № 159, арк. 193.

144. Вересня 2. / Листопада 18 – Апеляція кн. Олбрихта Радзівілла в справі несплати п. Домантією Лудвиською боргу 70 польських злотих його підданому Арону Левковичу, док. № 160, арк. 193, 194.

145. Вересня 1. / Листопада 18 – Апеляція Олбрихта Радзівілла в справі несплати п. Домантією Лудвиською боргу 200 польських злотих його підданому Арону Левковичу, док. № 161, арк. 194 зв. – 196.

Немає закінчення.

146. Вересня 1. / Листопада 18 – Запис про нез’явлення до суду п. Домантії Лудвиської для розбору справи про несплату боргу 30 польських злотих підданому кн. Олбрихта Радзівілла Арону Левковичу, док. № 162, арк. 197.

147. Вересня 20. / Листопада 18 – Запис про нез’явлення до суду кн. Адама Вишневецького для розбору справи про побиття і поранення пп. Войтеха Новоселецького і Войтеха Соболевського, док. № 163, арк. 198, 199.

148. Вересня 20. / Листопада 18 – Запис про нез’явлення до суду п. Костянтина Ярмолинського для розбору справи про порушення контракту на продаж волинському ловчому Михайлу Хриницькому сс. Горбівці, Загайці та Мизуринець, док. № 164, арк. 199, 200.

149. Вересня 20. / Листопада 18 – Запис про нез’явлення до суду п. Костянтина Ярмолинського для розбору справи про порушення контракту на продаж с. Загайці волинському ловчому Михайлу Хриницькому, док. № 165, арк. 200.

150. Вересня 20. / Листопада 18 – Запис про нез’явлення до суду п. Костянтина Ярмолинського для розбору справи про вилов риби в ставах п. Михайла Хриницького в сс. Загайці і Горбівці, док. № 166, арк. 200 зв., 201.

151. Вересня 20. / Листопада 18 – Запис про нез’явлення до суду п. Костянтина Ярмолинського для розбору справи про побиття підданого п. Михайла Хриницького з с. Горбівці, док. № 167, арк. 201 зв., 202.

152. Вересня 19. / Листопада 18 – Запис про нез’явлення до суду п. Андрія Осолінського для розбору справи про захоплення речей у п. Валеріана Стоювського, док. № 168, арк. 202 зв., 203.

153. Серпня 4. / Листопада 18 – Запис про нез’явлення до суду п. Петра Ножовського для розбору справи про захоплення карети п. Яна Кухарського, док. № 169, арк 203, 204.

154. Жовтня 2. / Листопада 18 – Запис про нез’явлення вдруге до суду п. Андрія Швайковського для розбору справи про несплату п. Северину Батковському боргу 4 польських злотих, док. № 170, арк. 204.

155. Жовтня 1. / Листопада 18 – Апеляція кн. Михайла Подгорського в справі захоплення спадкоємцями п. Яроша Сосницького с. Садки, док. № 171, арк. 205 – 207.

156. Листопада 18 – Декрет у справі розорення п. Марушею Малинською пасіки в оношківських підданих п. Івана Телецького, док. № 172, арк. 207.

157. Жовтня 2. / Листопада 18 – Зиск п. Дороти Янковської кн. Адаму Вишневецькому за порушення контракту на оренду маєтків у сс. Вербівці і Вишневець, док. № 173, арк. 208, 209.

158. Жовтня 2. / Листопада 18 – Зиск дітей п. Юрія Страдомського п. Яну Щепановському за привласнення спадкового рухомого майна, док. № 174, арк. 209, 210.

159. Жовтня 2. / Листопада 18 – Зиск п. Северина Батковського возному «єнералу» Андрію Швайковському за невручення позову п. Войтеху Защинському, док. № 175, арк. 210 зв. – 212.

160. Жовтня 2. / Листопада 18 – Декрет у справі невидачі п. Яном Ледоховським підданих – втікачів п. Юрію Ледоховському, док. № 176, арк. 212.

161. Жовтня 6. / Листопада 18 – Апеляція пп. Гаврила і Вацлава Гуйських у справі захоплення королівським ротмістром Андрієм Фірлеєм трьох армат у замку м. Крупів, док. № 177, арк. 213, 214.

162. Жовтня 6. / Листопада 18 – Апеляція пп. Гаврила і Войцеха Гуйських у справі захоплення п. Андрієм Фірлеєм Кокорівського маєтку, док. № 178, арк. 214 зв., 215.

163. Жовтня 6. / Листопада 18 – Апеляція пп. Гаврила і Войцеха Гуйських у справі стягнення королівським ротмістром Андрієм Фірлеєм надмірних податків з підданих орендованого маєтку в м. Крупів, док. № 179, арк. 215, 216.

164. Жовтня 1. / Листопада 18 – Апеляція пп. Гаврила і Войцеха Гуйських у справі неповернення п. Андрієм Фірлеєм документів на маєток у м. Крупів, док. № 180, арк. 216 зв. – 218.

165. Жовтня 6. / Листопада 18 – Апеляція пп. Гаврила і Войцеха Гуйських у справі захоплення п. Андрієм Фірлеєм карлиці Ориші, яка належала їх підданому Некратовичу, док. № 181, арк. 218, 219.

166. Листопада 18 – Інтерциза між кн. Янушем Острозьким і п. Миколою Лосятинським у справі сплати боргу 20 000 польських злотих, док. № 182, арк. 220 – 222.

Польською мовою.

167. 1618 p., травня 30. / Листопада 18 – Квит кн. Анни Острозької п. Миколі Лосятинському за оренду маєтку в с. Лабун, док. 183, арк. 222.

Польською мовою.

168. Жовтня 2. / Листопада 18 – Дарчий запис п. Мелетія Минковського своєму сину Олександру на частину маєтку в с Минківці, док. № 184, арк. 222 зв. – 224.

169. 1614 p., липня 16. / Листопада 18 – Інтерциза пп. Волковських з п. Федором Мелешком у справі внесення 200 польських злотих за оренду їх спадкових маєтків, док. 185, арк. 224, зв., 225.

170. Листопада 18 – Квит п. Миколи Лосятинського кн. Янушу Острозькому на оренду с. Лабун, док. № 186, арк. 225.

Латинською мовою.

171. Листопада 18 – Випис з книг Кременецького гродського суду про передачу п. Ганною Телецькою частини спадкових маєтків у с. Береги п. Войцеху Ободзинському, арк. 226.

Немає закінчення.

172. Жовтня 20. / Листопада 18 – Запис про зруйнування волинським чашником Лаврентієм Древинським греблі в с. Кокорів і затоплення млина в с. Попівці волинського каштеляна Яна Лагодовського, арк. 227.

Немає початку і закінчення.

173. Жовтня 12. / Листопада 18 – Запис про спір за став між волинським каштеляном Яном Лагодовським і волинським чашником Лавріном Древинським, арк. 228, 229.

Немає початку. Документ пошкоджений.

174. Жовтня 10. / Листопада 18 – Запис судової справи між пп. Яном Лагодовським і Лавріном Древинським, арк. 229, 230.

Документ пошкоджений. Немає кількох аркушів.

175. Жовтня 6. / Листопада 18 – Апеляція волинського каштеляна Яна Лагодовського в справі з волинським чашником? Лавріном Древинським, арк. 230, 231.

Немає кількох аркушів.

176. Листопада 18. / Листопада 18 – Апеляція волинського каштеляна Яна Лагодовського в справі нападу волинського чашника Лавріна Древинського на підданих с. Попівці, арк. 231 зв. – 233.

Немає кількох аркушів.

177. Жовтня 12. / Листопада 18 – Апеляція волинського каштеляна Яна Лагодовського в справі невручення його позовів

волинським чашником Лаврентієм Древинським, док. № 190, арк. 233, 234.

178. Червня 15. / Листопада 18 – Апеляція п. Яна Лагодовського в справі побиття підданих і вилову риби в ставках с. Попівці п. Лавріном Древинським, док. № 191, арк. 234 зв. – 237.

179. Жовтня 10. / Листопада 18 – Апеляція п. Яна Лагодовського в справі побиття підданих і зруйнування греблі в с. Попівці урядником п. Лавріна Древинського, док. № 192, арк. 237 зв. – 239.

180. Жовтня 3. / Листопада 18 – Апеляція п. Лавріна Древинського в справі вилову риби в ставках с. Кокорів п. Яном Лагодовським, док. № 193, арк. 239, 240.

181. Жовтня 3. / Листопада 18 – Апеляція п. Лавріна Древинського в справі наїзду на с. Кокорів п. Яна Лагодовського, док. № 194, арк. 240 зв., 241.

182. Листопада 18 – Мирова угода в справі сплати п. Іваном Сенютою Ляховецьким боргу 200 польських злотих п. Петру Волковському, док. № 195, арк. 241 зв.

183. Жовтня 2_. / Листопада 18 – Апеляція кн. Криштофа Збаразького в справі порушення волинським ловчим Михайлом Хриницьким контракту на оренду маєтків у сс. Загайці, Горбівці та м. Шумбар, док. № 196, арк. 242, 243.

184. Жовтня 16. / Листопада 18 – Апеляція п. Олександра Турського в справі про невручення позову возним «єнералом» Волинського воєводства Мелетієм Минковським, док. № 197, арк. 243, 244.

Документ пошкоджений.

185. Вересня 1. / Листопада 18 – Апеляція кн. Олбрихта Радзівілла в справі розорення п. Дмитром Скирмонтом пасік його підданих, док. № 198, арк. 244 зв. – 247.

186. Вересня 29. / Листопада 18 – Апеляція п. Станіслава Клоцького в справі неповернення п. Христиною Мончинською мембран, даних їй на зберігання під час татарської навали, док. № 199, арк. 247, 248.

Згадується, що п. Андрій Лиський з дочкою замордовані в татарському полоні.

187. Жовтня 2. / Листопада 18 – Апеляція п. Яна Кухарського в справі побиття і образи його п. Станіславом Шийським, док. № 200, арк. 248, 249.

188. Жовтня 18. / Листопада 18 – Апеляція п. Яна Кухарського в справі несплати п. Станіславом Шийським 200 литовських кіп грошів за збіжжя, взяте у борг для мужилівських і медведівських підданих, док. № 201, арк. 249, 250.

189. Жовтня 1. / Листопада 18 – Апеляція п. Потенціани Закалинської та дітей п. Войтеха Ничипського у справі неповернення п. Данієлем Жабокрицьким боргу 28 000 польських злотих, док. № 202, арк. 250, 251.

190. Жовтня 1. / Листопада 18 – Апеляція п. Маруші Гаєвської в справі неповернення п. Настасією Сосницькою гроше за спадщину, док. № 203, арк. 251 зв. – 253.

191. Вересня 1. / Листопада 18 – Апеляція пп. Корницьких, Велятицьких, Краєвських і Хоревських у справі захоплення князями Збаразькими спадкових маєтків у сс. Ко ниця, Залужжя і Переросле, док. № 204, арк. 253, 254.

192. Жовтня 1. / Листопада 18 – Запис про відкладення розбор справи через хворобу позваного про захоплення кн. Ада мом Вишневецьким сіна у п. Криштофа Яловицьког док. № 205, арк. 255, 256.

193. Вересня 1. / Листопада 18 – Запис про відкладення розбор справи через хворобу позваного про вилов підданим кн. Адама Вишневецького з с. Новоселки риби у лановецьких ставах п. Криштофа Яловицького, док. № 206 арк. 256, 257.

194. Листопада 18 – Протестація п. Миколи Володкевича про несплату п. Андрієм Фірлеєм боргу 800 польських злотих, док. № 207, арк. 257 зв. Є лише початок.

195. Жовтня 10. / Листопада 18 – Апеляція п. Миколи Володкевича в справі несплати п. Андрієм Фірлеєм боргу 800 польських злотих, арк. 258, 259.

Немає закінчення.

196. Листопада 18 – Апеляція підсудка Кременецького гродського суду Яна Жоравницького в справі наїзду п. Зузанни Ричицької на маєток у Львівському повіті, арк. 260.

Немає закінчення. Документ пошкоджений.

197. Жовтня 1. / Листопада 18 – Апеляція п. Анни Станишевської в справі невиплати п. Домашевською боргу 1050 польських злотих, арк. 261.

Немає початку і закінчення.

198. Жовтня 6. / Листопада 18 – Запис про вбивство п. Бруцького, арк. 262 – 264. Немає початку.

199. Листопада 18 – Запис про скаргу брестського воєводи Тишкевича на кн. Адама Вишневенького за внесення поправок у тестамент кн. Юрія Вишневецького, арк. 265, 266.

Немає початку і закінчення.

200. Листопада 18 – Справа між кн. Адамом Вишневецьким і брестським воєводою Тишкевичем, арк. 267, 268.

Немає початку і закінчення.

201. Листопада 18 – Запис про неповернення сагайдака п. Івану Андрузькому пп. Григорієм Лешницьким і Юрієм Белецьким, арк. 269.

Немає початку.

202. Листопада – Лист п. Матея Жабокрицького п. Івану Жабокрицькому про передачу в оренду маєтків за 400 польських злотих, арк. 270.

Немає початку.

203. Листопада – Лист судді Кременецького земського суду п. Миколи Батковського Самуелю Ледоховському, арк. 271.

Немає початку і закінчення. / Листопада – Лист п. Ісерницького своїй дружині на передачу їй вена, арк. 272.

205. Листопада – Лист кн. Дмитра Вишневецького на заклад кременецькому бурграбію Миколі Фрику с. Дрибівці за 4000 польських злотих, арк. 273, 274.

Польською мовою. Немає початку і закінчення.

206. Листопада – Запис про розмежування маєтків між кн. Збаразькими і Лешницькими, арк. 275.

Немає початку і закінчення.

207. Січня 1 – Лист п. Андрія Телецького, арк. 276. Немає початку.

208. Запис про напад хотинських підданих п. Андрія Осолінського на Хотинські землі п. .., арк. 277.

Немає початку.

209. Тестамент п. Батковського своїй дружині Доманції Телецькій…, арк. 278.

Немає початку і закінчення.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск IIІ. Книги № 23 – 35 (1616 – 1625 рр.). – К.: 1965 р., с. 142 – 166.