Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Словник термінів і маловживаних слів

Апеляція – оскарження рішення нижчої судової інстанції у виш.

Атестація – свідчення.

Боярин – особливий прошарок мешканців, що користувався правами шляхетства; але з часом вони втратили свої права і потрапляли навіть у піддані.

Бурграбій – урядова і водночас судова особа, пізніше – староста, наглядач замку, управитель.

Вальний сейм – загальний сейм, що складався з двох палат – Сенату і Посольської ізби.

Вено – дар, який давав чоловік своїй дружині після шлюбу.

Визнання – див. зізнання.

Викочене підданих – сприяння втечі підданих.

Вливок права – передача прав власності одним шляхтичем іншому.

Возний єнерал – особа, яка поєднувала в собі владу поліції та судового виконавця.

Войський – війт, наглядав за порядком у воєводстві, заміщав каштеляна під час посполитого рушення.

Вольність у справі – звільнення від судового процесу.

Головщизна – плата згідно закону за «голову» вбитої людини.

Гранічний коморник – помічник підкоморія, який розглядав межові справи.

Гродський суд – старостинський суд для розбору кримінальних справ.

Декрет – рішення, постанова, яку виносив суд.

Дилієнція субмісії – запис про повне виконання вимог позивача відповідачем.

Диляція – відстрочка.

Диспозиція – розпорядження.

Дільчий лист – розподільчий запис.

Евазія – звільнення від позову відповідача в тому випадку, коли позивач не з’явився до суду в зазначений строк.

Єз – перепони, які робили з дерева на річках, ставках, щоб риба не перепливала з одного місця в друге. З 1564 р. знищено єзи по всіх судноплавних річках. Земський суд – шляхетський суд для рішення цивільних справ.

Зиск – запис рішення суду в разі неявки однієї з сторін.

Зізнання возного – запис про вручення позовів та виконання судових доручень.

Інвентар – опис населених пунктів, маєтків або майна.

Інтерциза – передшлюбний запис з умовами на придане.

Каштелян – комендант фортеці, друга особа після воєводи, що була присутня у Сенаті.

Квит – запис про звільнення відповідача від позову про сплату боргу тощо.

Квитація – запис про виконання відповідачем вимоги позивача.

Клейноти – дорогоцінності.

Контурмація – судове обвинувачення, постанова.

Копа грошей литовських – дорівнювала 2,5 польським злотим, 75 польським або 60 литовським грошам. Коронний конюший – див. шталмейстер.

Лист – запис рішення суду.

Лист вливковий – запис про передачу власності одним шляхтичем іншому.

Лист обвіщальний – повідомлення.

Лист отворотний – звернення з проханням.

Лист упоминальний – нагадування.

Ловчий – особа при дворі короля, що наглядала за полюванням.

Ляментація – скарга.

Мандат короля – позов до суду з королівської канцелярії.

Мембрана – власноручний запис на пергаменті.

Мостовничий – наглядач мосту.

Моць – уповноваження, доручення.

Оповідання – документ рівнозначний свідченню, в гродських судах – запис скарги.

Освідчення – запис про неявку збирача податків до маєтку для одержання їх.

Панцирний – військовий.

Підкоморій – очолював

Підкоморський (межовий) суд.

Підстолій – помічник столія.

Підчаший – помічник чашника.

Пленіпотенція – доручення.

Постельничий – особа, що відала королівською спальнею.

Позов – запис про виклик до суду.

Привілей – грамота.

Протестація – скарга.

Реляція – донесення.

Рекогниція – письмове свідчення, що визнає щось.

Репротестація – повторна скарга.

Референдар – сановник, що призначався королем.

Розпис – подання протилежних голосів.

Роборація – підтверджений у суді запис.

Староста – перший чин в адміністрації повіту.

Стольник – див. чашник.

Сурогатор – помічник.

Сябри – співучасники, що мали спільну рухому і нерухому власність.

Тестамент – заповіт.

Трибунальський суд – вищий апеляційний суд, що мав силу сеймових постанов.

Туторія – запис, за яким одна особа передає всі права своєї опіки іншій.

Фундуш – фундація, заснування, прибуток, нерухоме майно для чогось призначене.

Чамара – плаття з довгими до п’ят рукавами, що носили каноніки та прелати.

Чашник – особа при дворі, що розпоряджалась винами при дворі короля.

Шталмейстер – наглядач за стайнями при дворі короля.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск IIІ. Книги № 23 – 35 (1616 – 1625 рр.). – К.: 1965 р., с. 284 – 286.