Логотип Мисленого древа

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

НАУКА

ОСВІТА

ЛІТЕРА
ТУРА

Лист на сайт
Версія для друку
Стрічка новин (RSS)
Наука / Історичні джерела / Кременецький земський суд / Книга № 31 (1621 р., лютий)

Кременецький земський суд

Книга № 31 (1621 р., лютий)

1. Лютого 17 – Дарчий запис кн. Анни Острозької п. Адаму Мархоцькому на 2000 польських злотих, які записані на маєтках у сс. Велика Боровиця і Мекоти, Острозького повіту, док. № 1, арк. 1.

Польською мовою.

2. Лютого 8. / Лютого 18 – Лист п. Андрія Осолінського про позику в п. Яна Гансинського під заклад маєтку Полуничне 700 польських злотих, док. № 2, арк. 1 зв., 2.

3. 1573 p., травня 26. / Лютого 19 – Дарчий запис серадського воєводи Олбрихта Ласки служебнику Івану Лосятинському на частину маєтку Гнездичне, док. № 3, арк. 2.

4. 1620 p., лютого 20. / Лютого 20 – Дарчий запис п. Симона Дзивловського дружині Зофії на частину маєтку в Малих Дзювлях, Серадського воєводства, док. № 4, арк. З, 4.

Польською мовою.

5. 1617 p., червня 14. / Лютого 20 – Лист краківського каштеляна кн. Януша Острозького лубенському старості Войтеху Закревському про дарування с. Судобичі слузі Себастіану Лукаревському, док. № 5, арк. 4.

Польською мовою.

6. 1617 p.. червня 14. / Лютого 20 – Інвентар с. Судобичі, подарованого кн. Янушем Острозьким п. Себастіану Лукаревському, Док. № 6, арк. 4 зв. – 6.

Польською мовою.

7. Лютого 20 – Дарчий запис п. Андрія Росохацького дружині Євдокії на рухоме і нерухоме майно, док. № 7, арк. 6, 7.

Польською мовою. 8. Лютого 20 – Дарчий запис подружжя Зофії і Симона Дзвловських на рухоме і нерухоме майно в разі смерті одного з них, док. № 8, арк. 7 зв., 8.

Польською мовою. Немає закінчення.

9. Січня 9. / Лютого 20 – Зиск п. Олександра Лепесовецького п. Семену Новоселецькому, док. № 11, арк. 9. Немає закінчення.

10. Лютого 18 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Минковського про вручення позову п. Богдану Княгинському від п. Олександра Кулинського, док. № 12, арк. 10.

Документ пошкоджений.

11. Лютого 18 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства про вручення позову кн. Анні Збаразькій від п. Гурського за несплату грошового боргу, док. № 13, арк. 10 зв., 11.

12. Лютого 19 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Гната Остафієвича про вручення позову п. Марку Матчинському від п. Андрія Малиновського за несплату боргу 80 польських злотих, док. № 14, арк. 11.

13. Лютого 19 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Лукаша Минковського про вручення позовів п. Андрію Фірлею від пп. Гната та Оксинії Бродецьких у справі спадщини п. Настасії Бережецької, док. № 15, арк. 11 зв.

14. Лютого 20 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Андрія Гуляльницького про огляд маєтку в с. Вербівці кн. Галшки Вишневецької, розореного і спустошеного пп. Людзицькими та про скаргу на них громади за те, що «на роботу гонять, а за отказ грабежи чинять», док. № 16, арк. 12.

15. Лютого 19 – Протестація острозького підстарости Антонія Возницького від імені князів Острозьких про невизнання недійсними листів, мембран серадського воєводи Олбрихта Ласки, док. № 17, арк. 12 зв., 13.

16. Лютого 20 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Івана Покуцького про вручення позовів кн. Стефану Порицькому від пп. Катерини і Томаша Ісерницьких за несплату боргу 100 литовських кіп грошів, док. № 18, арк. 13.

17. Лютого 20 – Протестація п. Малинської про перешкоди, які чинить брацлавський підкоморій у поверненні захоплених ним земель, док. № 19, арк. 13 зв., И.

18. Лютого 20 – Протестація п. Олександра Дениска Матвієвського в справі притягнення п. Катериною Дениско Матвієвською сторонніх осіб для розбору справи про розподіл спадщини, док. № 20, арк. 14, 15.

19. Лютого 20 – Протестація п. Олександра Дениска Матвієвського про перешкоди, які чинить п. Ян Белецький протестації п. Катерини Дениско Матвієвської, док. № 21, арк. 15.

20. Лютого 20 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Лукаша Минковського про вручення позову київському хорунжому Гаврилу Гостському від п. Івана Андрузького за несплату боргу 500 польських злотих, док. № 22, арк. 15 зв., 16.

21. Лютого 20 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Лукаша Минковського про вручення позовів пп. Григорію Лешницькому, Юрію Белецькому від п. Івана Андруського за неповернення сагайдака, док. № 23, арк. 16.

22. Лютого 19 – Декрет у справі несплати кн. Анною і кн. Єремою Вишневецькими боргу своїх батьків 800 польських злотих п. Каспру Томашевському, док. № 25, арк. 16-а, 17.

23. Січня 8. / Лютого 19 – Апеляція п. Яна Пенкавецького в справі захоплення землі в с. Заложці сурогатором Вінницького староства Олександром Пясчинським, док. № 26, арк. 17 зв. – 19.

24. Лютого 19 – Декрет у справі спору пп. Гната та Оксинії Бродецьких і ротмістра Андрія Фірлея за маєток с. Вишні Бережці, док. № 27, арк. 19 – 21.

25. Січня 7. / Лютого 19 – Апеляція п. Лукаша Котовського в справі спустошення пп. Андрієм і Валентом Черминськими лісів, ставів і пасік у маєтку Бакланка, док. № 28, арк. 21, 22. / Лютого 19 – Зиск п. Павла Зелинського брацлавському підкоморію Яну Жоравницькому за несплату боргу 300 польських злотих, док. № 29, арк. 22, 23.

27. Лютого 19 – Квит п. Лукаша Волицького на сплату ростоцьким старостою Каразієм боргу 150 польських злотих, док. № 30, арк. 23 зв..

28. 1620 p., лютого 22. / Лютого 19 – Дарчий запис п. Криштофа Браницького дружині Галжбеті на рухоме і нерухоме майно,: док. № 167, арк. 24, 25.

Польською мовою.

29. 1617 p., березня 21. / Лютого 19 – Тестамент п. Ганни Гостської, док. № 168, арк. 25.

Немає закінчення.

30. Січня 1. / Лютого 26 – Апеляція п. Олександра Белецького в справі вимоги п. Самуеля Павловського сплатити грошовий борг, док. № 177, арк. 26, 27.

Немає закінчення.

31. Лютого 26 – Судова справа між п. Костянтином Ярмолинський і Михайлом Хриницьким, док. № 179, арк. 28.

Є лише закінчення.

32. Січня 3. / Лютого 26 – Апеляція п. Костянтина Ярмолинського в справі порушення волинським ловчим Михайлом; Хриницьким умови продажу м. Шумбар, сс. Горбівці, Загайці, Мизуринець і Новий Став, док. № 180, арк. 28 зв. – 31.

33. Січня 4. / Лютого 26 – Апеляція єврея м. Ямполя Лейби Зелмановича в справі порушення п. Зофією Сенютою умови про оренду маєтків у сс. Ольшаниця, Вольське, Скроботівка, док. № 181, арк. 31 зв., 31-а.

Немає закінчення.

34. Листопада 19. / Лютого 26 – Вливковий лист п. Івана Андрузького п. Григорію Андруському на частину маєтку в с. Задня Андруга, заставлену пп. Андрузьким під позичені гроші док. № 182, арк. 32.

35. Лютого 26. / Лютого 26 – Дарчий запис п. Юрія Шашецького дружині Дороті на рухоме і нерухоме майно, дон. № 183, арк. 32 зв., 33.

Польською мовою.

36. 1614 p., вересня 4. / Лютого 26 – Закладний запис кн. Михайла Вишневецького п. Станіславу Шашецькому на с. Жолобки за 400 польських злотих, док. № 184, арк. 34, 35.

37. Лютого 27 – Запис про позику п. Мацеєм Жабокрицьким у п. Івана Жабокрицького 400 польських злотих, арк. 35-а, 35-б.

Немає закінчення.

38. Січня 6. / Лютого 26 – Запис про спір між братами Лешницькими за маєтки в сс. Андруга і Лешня, док. № 187, арк. 36, 37.

Немає початку.

39. Лютого 14. / Лютого 26 – Декрет у справі захоплення пп. Семеном Ледоховським, Олександром, Іваном, Стефаном і Василем Жабокрицькими та ін. частини маєтку в с. Лосятин судді Кременецького земського суду Самуеля Ледоховського, док. № 188, арк. 37, 38.

40. Лютого 26 – Декрет у справі несплати дітьми кн. Михайла Вишневецького боргу 72 польських злотих п. Потенції Закалинській, док. № 189, арк. 38 зв. – 40.

41. Лютого 27 – Розпис у справі порубки миклашевськими підданими п. Абрама Сенюти Ляховецького семенівських лісів пп. Костянтина і Юрія Ярмолинських, док. № 190, арк. 40 зв., 41.

42. Лютого 27 – Пленіпотенція п. Самуеля Купи п. Андрію Купі на ведення всіх його судових справ, док. № 191, арк. 41 зв.

Немає закінчення.

43. Лютого 26 – Декрет у справі спалення кн. Єремою та кн. Анною Вишневецькими двох будинків підданих кн. Олександри Лагодовської в сс. Комарин і Тараж, док. № 192, арк. 42, 43.

44. Лютого 26 – Диляція справи порубки кн. Анною і кн. Єремою Вишневецькими дерев у кн.

Олександри Лагодовської, док. № 193, арк. 43 зв. – 46.

45. Лютого 26 – Диляція справи спалення кн. Єремою і кн. Анною Вишневецькими двох будинків підданих кн. Олександри Лагодовської в сс. Комарин і Та раж, док. № 194 арк. 46, 47.

46. Лютого 26 – Диляція справи між кн. Єремою і кн. Анною Вишневецькими та кн. Олександрою Лагодовською, док. № 195, арк. 47 зв., 48.

Немає кількох аркушів.

47. Лютого 26 – Декрет диляції справи між суд дею Луцького земського суду Іваном Хриницьким п. Андрієм Осолінським, док. № 196, арк. 48 зв.

Є лише початок.

48. Лютого 26 – Апеляція пп. Раїни і Костянтин Ярмолинських у справі порушення волинським ловчи Михайлом Хриницьким умови на продаж м. Шумбар, сс. Горбівці, Загайці, Мизуринець і Новий Став, док. № 197, арк. 49, 50.

Немає кількох аркушів.

49. Січня 11. / Лютого 26 – Апеляція п. Раїни Андрузької в справі захоплення п. Дмитром Сенютою Радогоським землі в сс. Радогощі і Козин, док. № 198, арк. 50 зв. – 54.

50. Лютого 26 – Диляція справи судді Луцького земського суду Івана Хриницького з пп. Ростоцьким: док. № 199, арк. 54.

Немає закінчення.

51. Січня 3. / Лютого 26 – Апеляція п. Олександри Будзієвської в справі захоплення її сестрами Марушею Хриницькою і Раїною Ярмолинською частини спадкових маєтків у м. Шумбар, сс. Загайці, Новий Став, Горбівці і Мизуринець, док. № 200, арк. 55, 56.

52. Січня 2. / Лютого 26 – Апеляція кременецького підкоморія Яна Жоравницького в справі захоплення кн. Костянтином Вишневецьким маєтку в м. Вишневець, док. № 201, арк. 56 зв., 57.

53. Січня 2. / Лютого 26 – Апеляція п. Яна Хондзинського в справі побиття його кн. Адамом Вишневецьким, док. № 202, арк. 57 зв. – 59. / Лютого 26 – Апеляція монаха монастиря св. Домініка у Льзові Костянтина Янковського в справі захоплення п. Доротою Людзицькою частини майна, яке заповів йому її покійний чоловік, док. № 203, арк. 59 – 61.

55. Січня 9. / Лютого 26 – Апеляція кн. Адама Вишневецького в справі захоплення кременецьким підкоморієм Яном Жоравницьким маєтку в с. Вербівці, док. № 204, арк. 61 – 63.

56. Січня 2. / Лютого 26 – Декрет у справі неповернення кн. Стефаном Порицьким п. Катерині Ісерницькій грошей, які заповіла їй його дружина, док. № 205, арк. 63 – 66.

57. Січня 9. / Лютого 26 – Апеляція кн. Галшки Вишневецької в справі захоплення кременецьким підкоморієм Яном Жоравницьким маєтку в с. Вербівці, док. № 206, арк. 66 зв., 67.

58. Січня 2. / Лютого 26 – Апеляція пп. Андрія Брошевського Яна Нартовського, Яна Ковнацького та Олександра Кондрацького в справі побиття і ув’язнення їх кн. Адамом Вишневецьким під час наїзду на маєток п. Яна Жоравницького в с. Вербівці, док. № 207, арк. 67 зв. – 69.

59. Січня 4. / Лютого 26 – Зиск п. Адама Красуцького п. Прокопу Слядковському за наїзд на маєток у м. Шульжинці, док. № 208, арк. 69, 69-а.

60. Січня 15. / Лютого 26 – Апеляція п. Катерини Дениско в справі захоплення п. Олександром Дениском маєтку її покійного чоловіка Петра, док. № 211, арк. 70, 71.

61 Січня 7. / Лютого 26 – Апеляція підсудка Кременецького земського суду Григорія Ушака Куликовського в справі відмови брацлавського войського Івана Житинського покарати богдановецьких підданих за порубку дере док. № 212, арк. 72 – 74.

62. Січня 14. / Лютого 26 – Декрет у справі несплати п. Дома тією Лудвиською боргу 80 польських злотих п. Іван Телецькому, док. № 213, арк. 74, 75.

63. Січня 18. / Лютого 26 – Апеляція п. Стефана Лаща Стримлецького в справі захоплення частини землі у п. Олесандра Гурського, док. № 214, арк. 76 – 79.

64. Лютого 26 – Апеляція пп. Осолінських у справі покосу сіна п. Іваном Хриницьким у с. Коритне, док. № 215, арк. 79 зв., 80.

65. Січня 13. / Лютого 26 – Апеляція п. Раїни і Костянтина Ярмолинських у справі стягнення 2000 «золотих» талярі» з п. Олександри Будзієвської, які були витрачені на її викуп з татарського полону, док. № 216, арк. 80 зв. – 82.

66. Лютого 26 – Диляція справи про затоплення п. Іваном Хриницьким землі пп. Осолінських, док. №217, арк. 82 зв., 83.

67. 1616 p., грудня 18. / Лютого 26 – Вливковий лист п. Адама Ушака Куликовського волинському ловчому Олександрові Хриницькому на с. Полуничне, яке заставила йому п. Маруша Дедеркало, док. № 218, арк. 84, 85.

68. Січня 2. / Лютого 26 – Апеляція в справі передачі п. Іваном Телецьким своїм племінникам права на стягнення грошового боргу з п. Криштофа Крикавського і про неповернення йому мембран після сплати боргу, док. № 219, арк. 85 зв. – 87.

69. Лютого 26 – Квит п. Петриковського п. Божкевичу на припинення судового процесу, док. № 220, арк. 87 зв.

70. Січня 10. / Лютого 26 – Апеляція пп. Осолінських у справі затоплення п. Іваном Хриницьким Хотинських сіножатей, док. № 221, арк. 88 – 90. / Лютого 26 – Апеляція пп. Осолінських у справі покосу п. Іваном Хриницьким сіна в с. Хотин, док. № 222, арк. 90 – 92.

72. Лютого 26 – Апеляція пп. Осолінських в справі покосу п. Іваном Хриницьким сіна в с. Хотин, док. № 223, арк. 92, 93.

73. Січня 13. / Лютого 26 – Декрет у справі захоплення волинським ловчим Михайлом Хриницьким майна підданих м. Шумбар, сс. Горбівці, Новий Став, Загайці, Мизуринець, які були продані пп. Раїні і Костянтину Ярмолинський, док. № 224, арк. 94 – 96.

74. Лютого 25 – Декрет у справі захоплення п. Михайлом Хриницьким майна підданих пп. Раїни та Костянтина Ярмолинських, док. № 225, арк. 96 зв, – 98.

75. Січня 13. / Лютого 26 – Апеляція пп. Раїни і Костянтина Ярмолинських у справі невиконання п. Михайлом Хриницьким умов продажу м. Шумбар, сс. Горбівці, Загайці, Новий Став та ін., док. № 226, арк. 98, 99.

76. Січня 2. / Лютого 26 – Перша контурмація в справі порубки п. Андрієм Новоселецьким дерев у Тихомльському гаю п. Абрама Сенюти Ляховецького, док. № 227, арк. 99 зв., 100;

77. Січня 2. / Лютого 26 – Перша контурмація в справі зруйнування і затоплення п. Андрієм Чолганським млина п. Абрама Сенюти Ляховецького, док. № 228, арк. 100 зв., 101.

78. Лютого 26 – Диляція в справі несплати п. Криштофом Крикавським боргу 50 польських злотих пп. Потенції та Криштофу Закалинським, док. № 229, арк. 101 зв. – 103.

79. Лютого 26 – Декрет у справі несплати п. Олександром Турським боргу 114 червоних золотих п. Єрому Малинському, док. № 230, арк. 103 – 105.

80. Лютого 26 – Пленіпотенція п. Лукаша Минковського п. Олександру Божкевичу на ведення всіх своїх судових справ, док. № 231, арк. 105 зв. / Лютого 27 – Зиск п. Себастіана Янчевського п. Томашу Лукашевському за побиття його, док. № 232, арк 106 – 108.

82. Січня 4. / Лютого 27 – Друга контурмація справи про поруб ку п. Петром Стрибелем дерев у Загаєцькому лі пп. Раїни і Костянтина Ярмолинських, док. № 233, ар 108, 109.

83. 1620, лютого 22. / Лютого 27 – Є лише закінчення, док. № 237, а 110.

Польською мовою.

84. Лютого 27 – Запис про позику кн. Михаил Вишневецьким 6450 польських злотих у п. Станісла Шашевського під заклад с. Жолобки, док. № 2 арк. 110 зв.

Немає закінчення.

85. 1617 p., березня 26. Лютого 27 – Заставний запис пп. Андрія і Катери

Осолінських на частину маєтку в с. Коритне, Креме цького повіту, п. Мацею Чартошевському за 700 по ських злотих, док. № 241, арк. 111 – 113. Є опис маєтку.

86. 1620 p., березня 16. / Лютого 27 – Боргове зобов’язання п. Самуеля доховського п. Станіславу Чартошевському на 600 по ських злотих, док. № 242, арк. 113 зв. – 116.

87. Лютого 25. / Лютого 27 – Дарчий запис подружжя Катерини Адама Рогальських на рухоме майно в разі смерті одного з них, док. № 243, арк. 116, 117.

Польською мовою.

88. Лютого 25. / Лютого 27 – Дарчий запис п. Катерини Рогальської своєму чоловікові Адаму на 5000 польських злотих, д № 244, арк. 117 зв., 118.

89. Лютого 27 – Апеляція п. Олександра Денис Матвієвського в справі захоплення дружиною йо дядька Петра Дениска Матвієвського Катериною сп кового майна покійного, док. № 245, арк. 119, 120.

Немає кількох аркушів. / Лютого 27 – Апеляція п. Костянтина Ярмолинського в справі затоплення п. Криштофом Сенютою Ляховецьким земель біля с. Семенів, док. № 246, арк. 120, 121.

91. Лютого 27 – Апеляція в справі суперечки між п. Криштофом Сенютою Ляховецьким і пп. Велятицькими, Хоревськими та ін. за володіння маєтками, док. № 247, арк. 121 зв. – 124.

92. Січня 4. / Лютого 27 – Апеляція ямпільського єврея Лейби Зелмановича в справі порушення п. Зофією Сенютою Ляховецького умови на оренду маєтків у сс. Ольшаниця, Волоське і Скроботівка, док. № 248, арк. 124 зв., 124-а.

93. Лютого 27 – Квит п. Андрія Краєвського своїй матері Раїні Корницькій на одержання спадщини батька, док. № 249, арк. 125.

Немає закінчення.

94. Лютого 17. / Лютого 27 – Дарчий запис п. Раїни Корницької своєму другому чоловікові Стефану Велятицькому на маєтки в сс. Корниця, Переросле та Окнин, док. № 250, арк. 126 – 128.

95. Лютого 27 – Дільчий лист п. Раїни Корницької та її сина Андрія Краєвського на маєтки, док. № 251, арк. 128.

Немає закінчення.

96. 1559 p., травня 8. / Лютого 27 – Дарчий запис п. Трохима Волковського своїй дружині Феклі на частину маєтку в с. Вовківці, Док. № 252, арк. 129.

97. Лютого 27. / Лютого 27 – Вливковий лист пп. Василя і Зофії Богушів п. Гелені Бережецькій на частину маєтку в с. Березці, док. № 253, арк. 130 – 132.

Польською мовою.

98. Лютого 16. / Лютого 27 – Дарчий запис п. Михайла Дедеркала своїй дружині кн. Настасії Ружинській на частину маєтку в с. Дедеркали, док. № 254, арк. 133, 134.

99. Вересня 8. Лютого 27 – Апеляція п. Марцина Негоцького в

справі потрави брацлавським воєводою кн. Олександром Заславським ланів v с. Глібівка, док. № 257, арк. 135 – 137.

100. Січня 2. / Лютого 27 – Апеляція волинського ловчого Михайла Хриницького в справі захоплення пп. Раїною і Костянтином Ярмолинськими «дворової челяді», док. № 258, арк. 137, 138.

101. Січня 2. / Лютого 27 – Апеляція п. Михайла Хриницького в справі захоплення худоби у пп. Раїни і Костянтина Ярмолинських, док. № 259, арк. 138 зв. – 140.

102. Січня 14. / Лютого 27 – Апеляція п. Івана Телецького в спра несплати п. Домантією Лудвиською грошового боргу з жито, док. № 260, арк. 140 зв., 141.

103. Січня 1. / Лютого 27 – Апеляція п. Доманції Лудвиської справі неповернення п. Іваном Телецьким золотого ланцюга, відданого йому взамін позичених грошей, до № 261, арк. 141 зв. – 143.

104. Січня 2. / Лютого 27 – Апеляція п. Івана Хриницького в справі знесення пп. Миколою та Андрієм Осолінськими хотинського двору, док. № 262, арк. 143, 144.

105. Січня 13. / Лютого 27 – Зиск пп. Войцеха Ободзинського Ядвиги Дениско п. Ждану Боровицькому за невнесення до книг суду запису про сплату грошей за частину маєтку в с. Березці, док. № 263, арк. 144 – 146.

106. Січня 9. / Лютого 25 – Запис про нез’явлення до суду п. Каспра Поплавського для розбору справи про порушення контракту на оренду шинку підданим черкаського старости кн. Костянтина Вишневецького в с. Бодяки, док. № 264, арк. 146 – 148.

107. Лютого 27 – Пленіпотенція п. Олександр Минковського п. Лукашу Минковському на ведення всі його судових справ, док. № 265, арк. 148. / Березня 1 – Лист п. Олександра Дениска Матвієвського п. Войцеху Ободзинському на продаж маєтку в с. Береги і частину маєтку в с. Минківці за 3500 польських злотих, док. № 266, арк. 148-а, 148-б.

109. Лютого 26 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Гната Остафієвича про вручення позовів кн. Анні Корецькій від євреїв м. Кракова Ландів за несплату боргу 2000 польських злотих, док. № 267, арк. 149.

110. Лютого 26 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Пилипа Висоцького про вручення позову п. Івану Телецькому від п. Криштофа Крикавського за стягнення грошового боргу, док. № 268, 149 зв.

111. Лютого 26 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Пилипа Висоцького про вручення позову п. Самуелю Павловському від п. Олександра Белецького, док. № 269, арк. 150.

112. Лютого 26 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Пилипа Висоцького про вручення позову п. Томашу Лушевському від п. Себастіяна Янчевського за поранення його, док. № 270, арк. 150 зв.

113. Лютого 23 – Квитація п, Михайла Дедеркала п. Григорію Дедеркалу про припинення судового процесу в справі побиття його, док. № 271, арк; 151.

114. Лютого 23 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Павла Минковського про введення у володіння ставом п. Михайла Дедеркала, док. № 272, арк. 151.

115. Лютого 23 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Павла Минковського про введення п. Михайла Дедеркала у володіння частиною с. Нижні Дедеркали, док. № 273, арк. 151 зв., 152.

116. Лютого 23 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Миколи Митецького про вручення позовів п. Григорію Жабокрицькому від пп. Єлени і Федора Гуляльницьких за несплату боргу 400 польських злотих і привласнення спадщини, док. № 274, арк. 152, 153.

117. Лютого 23 – Освідчення п. Олександра Дениска Матвієвського про намір пп. Зофії і Криштофа Власциборських захопити частину спадкового майна, Док. № 275, арк. 153.

118. Лютого 25 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Валентія Дембського про пере дачу п. Стефаном Вкринським за взяті у борг гроші частини маєтків у сс. Садки, Ліски і Летовищі у воло діння своїй дружині, док. № 276, арк. 153 зв., 154.

119. Лютого 25 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Валентія Дембського про перебування циган у с. Шелвів у п. Криштофа Поплавського і крадіжку ними коней у п. Григорія Корницького, док № 277, арк. 154 зв., 155.

120. Лютого 25 – Зізнання возного «єнерала» Во линського ьоєводства Яна Беняшевського про врученн позовів брацлавському войському Івану Житинськом від п. Григорія Куликовського за побиття лісничого док. № 278, арк. 155 зв., 156.

121. Лютого 25 – Зізнання возного «єнерала» Во линського воєводства Івана Соколовича про вручення позовів кн. Адаму Вишневецькому від п. Войтеха Нов селецького за побиття, док. № 279, арк. 156 зв.

122. Лютого 25 – Розпис років у справі побит п. Якубом Млодзяновським п. Василя Ісерницького, до № 280, арк. 156 зв., 157.

123. Лютого 25 – Освідчення п. Маруші Малинськ про відсутність родинних відносин між кн. Маруше Малинською і п. Павловичем, док. № 281, арк. 157 зв

124. Лютого 25 – Зізнання возного «єнерала» Во линського воєводства Івана Пахинського про вруче ня позовів п. Михайлу Хриницькому від пп. Михаил Клима, Семена і Данила Дедеркалів за привласнення землі, док. № 283, арк. 158.

125. Лютого 26 – Зізнання возного «єнерала» Волинського воєводства Пилипа Висоцького про вруче ня позову п. Прокопу Слядковському від п. Адама Кр суцького за привласнення майна, док. № 284, арк. 1 зв., 159.

126. Лютого 26 – Реляція возного «єнерала» Волинського воєводства Пилипа Висоцького про вручення позовів п. Андрію Новоселецькому від п. Абрам Сенюти Ляховецького за порубку лісів, вилов риби Міклашевському ставі та ін., док. № 285, арк. 159.

127. Лютого 26 – Реляція возного «єнерала» В линського воєводства Пилипа Висоцького про вручення позовів п. Андрію Чолганському від п. Абрама Сенюти-Ляховецького за вилов риби у Кривовольському ставі, док. № 286, арк. 159 зв., 160.

128. Лютого 27 – Запис про поступку п. Каспром Поплавським Колодежинських маєтків п. Вацлаву Витовському, док. № 287, арк. 160. ‘

129. Лютого 27 – Протестація п. Анни Поплавської про несплату її чоловіку князями Костянтином Вишневецьким і Стефаном Порицьким боргу 1300 червоних золотих для викупу її з татарського полону, док. № 288, арк. 160 зв. – 162.

Розповідає про своє перебування у полоні.

130. Лютого 27 – Зізнання возного «єнерала» Київського, Волинського і Брацлавського воєводства Олександра Янчевського про вручення позовів кн. Стефану Порицькому від пп. Михайла і Вавринця Данилецьких у справі володіння с. Влашиновець, док. № 290, арк. 163.

131. Лютого 27 – Протестація п. Олександра Гурського про невстановлення п. Стефаном Лащем межових знаків і захоплення землі, док. № 291, арк. 163 зв. – 164.

132. Березня 1 – Запис про невиконання п. Григорієм Жабокрицьким декрету суду про сплату боргу 400 польських злотих і 3 гривен п. Федору Гуляльницькому, док. № 292, арк. 164 зв., 165.

133. Березня 1 – Дилієнція п. Марцина Кулзи про виділення п. Михайлом Хриницьким частини маєтку в с. Полуничне п. Мойзешу Сенюті Ляховецькому, док. № 293, арк. 165 зв. – 166.

134. Березня 1 – Протестація єврея Абрама Лазаровича про несплату кн. Констянтином Вишневецьким боргу 2600 польських злотих, док. № 294, арк. 166.

135. Березня 1 – Протестація п. Олександра Дениска Матвієвського про захоплення дружиною його дядька частини спадщини, док. № 295, арк. 167, 168.

136. Березня 1 – Дилієнція п. Мойзеша Сенюти Ляховецького про привласнення п. Михайлом Хриницьким спадкового майна, док. № 296, арк. 168 зв., 169.

137. Березня 1 – Протестація п. Олександра Дениска Матвієвського в справі викупу п. Яном Белецьким Щ Гридківці, док. № 297, арк. 169 зв., 170.

138. Березня 1 – Протестація п. Геліяша Ісерницького про несплату кн. Стефаном Порицьким боргу 100 кіп литовських грошів, док. № 298, арк. 170, 171.

139. Березня 1 – Протестація п. Стефана Вкринського про несплату п. Костянтином Ярмолинський боргу 1000 польських злотих, док. № 299, арк. 171.

140. Березня 1 – Протестація п. Івана Лосятинського про несплату п. Самуелем Павловським боргу 14 гривен, док. № 300, арк. 171 зв.

141. Січня 13. / Березня 1 – Апеляція п. Анни Поплавської в оправі несплати кн. Стефаном Порицьким боргу 2420 польських злотих, док. № 305, арк. 172, 173.

142. Січня 13. / Березня 1 – Апеляція п. Анни Поплавської в оправі несплати кн. Стефаном Порицьким боргу 2420 польських злотих її синам, док. № 306, арк. 173 – 175.

143. Січня 12. / Березня 1 – Апеляція єврея м. Ямполя Лейби Зелмановича в справі порушення п. Зофією Сенютою умови про оренду маєтку, док. № 307, арк. 175 зв. – 177.

144. Березня 1 – Декрет у справі несплати п. Самуелем Поплавським боргу 66 польських злотих п. Івану Лосятинському, док. № 308, арк. 177.

Немає закінчення.

145. 1620 p., вересня 24. / Березня 1 – Лист князів Криштофа і Юрія Збаразьких на продаж п. Криштофу Сенюті Ляховецькому сс. Корниця, Дзвонки, Юр’ївка і. Шунківці за 70 000 польських злотих, док. № 309, арк. 177-а – 177-в.

146. Березня 1 – Ляментація п. Олександра Божкевича, док. № 310, арк. 177-в зв., 178.

Немає кількох аркушів.

147. 1604 p., жовтня 19. / Березня 1 – Запис про передачу п. Іваном Батковським частини маєтку в с. Перенятин у посесію п. Василю Себастіяновичу, док. № 311, арк. 178, 179.

148. 1611 p., травня 26. / Березня 1 – Уступочний запис п. Івана і Раїни Батковських сину Самуелю на маєтки в сс. Перенятин і Волиця, док. № 312, арк. 179 – 181.

149. Березня 1. / Березня 1 – Дарчий запис п. Самуеля Батковського своїй дружині Доманції на рухоме і нерухоме майно, док. № 313, арк. 181, 182.

150. 1613 p., липня 19. / Березня 1 – Уступочний запис п. Василя Себастіяновича п. Самуелю Батковському на маєток у с. Перенятин, док. № 314, арк. 182, 183.

151. Березня 1 – Тестамент п. Самуеля Батковського, док. № 315, арк. 183.

Немає закінчення.

152. 1620 p., серпня 17. / Березня 1 – Квитапія п. Івана Телецького на повернення п. Самуелем Ледоховським заставленого мастку в с. Перенятин, док. № 316, арк. 184 – 185.

153. 1615 p., червня 20. / Березня 1 – Боргове зобов’язання п. Станіслава Глози єврею Арону Левковичу на 80 польських злотих, док. № 317, арк. 186, 187.

Немає початку.

154. 1613 p., вересня 24. / Березеня 1 – Квитація п. Самуеля Батковського на сплату п. Дмитром Скирмонтом 1060 польських злотих, док. № 320, арк. 188 – 190.

155. 1616 p., грудня 17. / Березня 1 – Лист п. Самуеля Батковського п. Дмитру Скирмонту про припинення всіх судових процесів з ним, док. № 321, арк. 190, 191.

156. 1613 p., листопада 5. / Березня 1 – Лист п. Самуеля Батковського п. Дмитру Скирмонту про сплату грошей за будівлі в с. Перенятин, які заставив йому батько Самуеля – Іван Батковський, док. № 322, арк. 192, 193.

157. 1613 p., липня 19. / Березня 1 – Вливковий лист п. Василя Себастіяновича п. Самуелю Батковському на маєтки в сс. Перенятин і Волиця, док. № 323, арк. 193 зв., 194.

158. 1613 p., вересня 24. / Березня 1 – Квитація п. Дмитра Скирмонта на сплату п. Самуелем Батковським боргу 1060 польських злотих, док. № 324, арк. 194 зв., 195.

159. Березня 1 – Запис про несплату п. Олександром Дениском Матвієвським 40 польських злотих за Суплених коней, п. Войтеху Скоморовському, арк. 195-а, 195-б.

160. 1612 p.. жовтня 8. / Березня 1 – Боргове зобов’язання п. Івана Батковського п. Івану Телецькому на 100 польських злотих, док. № 332, арк. 196 – 198.

161. 1613 p., Березня 1 – Боргове зобов’язання п. Раїни Батковської п. Івану Телецькому на 150 польських злотих, док. № 333, арк. 198 зв. – 201.

162. 1613 p., липня 8. / Березня 1 – Запис про заклад млина в с. Перенятин п. Іваном Батковським п. Івану Телецькому за 150 польських злотих, док. № 334, арк. 203 зв., 204.

163. 1612 p., вересня 1. / Березня 1 – Боргове зобов’язання Івана Батковського п. Івану Телецькому на 100 польських злотих, док. № 335, арк. 204 зв. – 207.

164. 1612 p., березня 1. / Березня 1 – Запис пп. Раїни та Івана Батковських п. Івану Телецькому про заклад частини маєтку в с. Перенятин за 1200 польських злотих, док. № 336, арк. 207 – 210.

165. 1612 p., квітня 1. / Березня 1 – Запис пп. Раїни та Івана Батковських п. Івану Телецькому про заклад млина в с. Перенятин за 700 польських злотих, док. № 337, арк. 211.

166. 1612 p., березня 11. / Березня 1 – Запис про передачу пп. Іваном і Раїною Батковськими у посесію п. Івану Телецькому маєтку в с Перенятин, док. №338, арк. 213 зв., 214.

167. 1613 p., липня 17. / Березня 1 – Запис про передачу пп. Раїною та Іваном Батковськими у посесію п. Івану Телецькому млина і шинку в с. Перенятин, док. № 339, арк. 214 зв., 215.

Немає кількох аркушів.

168. 1612 p., квітня 9. / Березня 1 – Запис про передачу пп. Раїною та Іваном Батковськими у посесію п. Івану Телецькому ставка в с. Перенятин, док. № 340, аок. 215.

169. 1608 p., березня 29. / Березня 1 – Запис про передачу в посесію частини маєтку в с. Перенятин пп. Раїною та Іваном Батковськими п. Василю Себастіяновичу, док. № 341, арк. 215 зв., 216.

170. 1620 p., квітня 9. / Березня 1 – Запис про заклад пп. Іваном і Раїною Батковськими 7 підданих і двору в с. Перенятин п. Василю Себастіяновичу за 400 польських злотих, док. № 342, арк. 216 зв. – 218.

171. 1620 p., серпня 17. / Березня З – Запис про сплату п. Самуелем Ледоховським боргу 1060 польських злотих п. Домантії Лудвиській і повернення йому заставлених маєтків у сс. Перенятин і Волиця, док. № 343, арк. 218, 219.

172. 1620 p., серпня 18. / Березня 1 – Запис про сплату п. Самуелем Ледоховським боргу 1060 польських злотих п. Домантії Лудвиській і повернення йому заставлених маєтків у сс. Перенятин і Волиця, док. № 344, арк. 219 зв. – 221.

173. 1620 p., лютого 21. / Березня 1 – Квит п. Федори Подгаєцької п. Самуелю Ледоховському на відокремлення їй приданого в сс. Перенятин і Волиця, док. № 345, арк. 221 зв., 222.

174. 1620 p., серпня 17. / Березня 1 – Квит п. Івана Телецького п. Самуелю Ледоховському на сплату 2400 польських злотих боргу і повернення йому закладених маєтків в с. Перенятин, док. № 346, арк. 223 – 225.

175. 1606 p., листопада 30. / Березня 1 – Боргове зобов’язання п. Івана Батковського п. Миколі Подгаєцькому на 320 польських злотих, док. № 347, арк. 226 – 228.

176. 1603 p., серпня 9. / Березня 1 – Запис про позику п. Іваном Батковським у п. Яроша Телецького 100 польських злотих під заклад маєтків в сс. Волиця і Перенятин, док. № 348, арк. 228 – 230.

177. 1620 p., жовтня 23. / Березня 1 – Вливковий лист пп. Федора і Домантії Лудвиських п. Самуелю Ледоховському на частину маєтків у сс. Перенятин і Волиця, док. № 349, арк. 230 зв. – 234.

178. 1620 p., жовтня 24. / Березня 1 – Вливковий лист пп. Федора і Доманті Лудвиських п. Самуелю Ледоховському на частину м єтків у сс. Перенятин і Волиця, док. № 350, арк. 234, 23

179. 1620 p., лютого 21. / Березня 1 – Квитація п. Федори Подгаєцьк п. Самуелю Ледоховському на відокремлення їй при даного з спадкового маєтку в сс. Перенятин і Волинь, док. № 351, арк. 235, 236.

180. 1620 p.. жовтня 23. / Березня 1 – Вливковий лист пп. Домантії і Федолудвиських п. Самуелю Ледоховському на частини маєтків у сс. Перенятин і Волиця, док. № 352, арк. 237 240.

181. 1614 p., лютого 13. / Березня 1 – Лист п. Самуеля Батковського п. Дмитру Скирмонту про відмову від закладеної частини маєтку в с. Перенятин, док. № 353, арк. 240, 241.

l82. 1619 p., квітня 7. / Березня 1 – Квитковий лист п. Северина Баткського судді Кременецького гродського суду Олекса рові Ледоховському на сплату боргу 1800 польськ злотих, док. № 355, арк. 242 – 244.

Немає початку.

183. 1620 p., квітня 6. / Березня 1 – Боргове зобов’язання п. Василя Головського п. Самуелю Ледоховському на 14 польських злотих, док. № 356, арк. 244 зв. – 246.

184. Серпня 1. / Березня 1 – Вливковий лист п. Олександра Леховського п. Самуелю Ледоховському на стягнення п. Григорія Лудвиського боргу 25 польських злот док. № 357, арк. 246, 247.

185. 1619 p.. листопада 5. / Березня 1 – Запис про заклад п. Григорієм Лувиським частини с. Ледохів п. Яну Ледоховському 100 польських злотих, док. № 358, арк. 247 зв. – 25

186. 1608 p., листопада 20. / Березня 1 – Боргове зобов’язання п. Григорія Лувиського п. Яну Ледоховському на 40 польських злотих, док. № 359, арк. 250, 251.

157. 1602 p.. липня 6. / Березня 1 – Дарчий запис п. Федора Болбаса Ростоцького своїй дружині Анні Ледоховській на частини сс. Ростоки, Велика та Мала Горинка і Поріччя, док. № 360, арк. 251 зв. – 253.

188. Березня 1 – Запис про заклад п. Василем Орловським 4 підданих з с. Ледохів п. Самуелю Ледоховському за 400 польських злотих, док. № 361, арк. 253, 254.

Немає закінчення.

189. 1608 p., грудня 8. / Березня 1 – Запис про позику п. Макаром Ледоховським 160 польських злотих у єврея м. Вишневець Лейби Єсковича, док. № 365, арк. 255.

Немає закінчення.

190. 1608 p., грудня 8. / Березня 1 – Запис про позику п. Макаром Ледоховським 160 польських злотих у єврея м. Вишневець Лейби Єсковича, док. № 366, арк. 256.

Немає початку.

191. 1620 p., серпня 1. / Березня 1 – Лист п. Олександра Ледоховського п. Самуелю Ледоховському з зобов’язанням сплатити йому всі борги, док. № 367, арк. 256 зв., 257.

192. 1615 p., березня 6. / Березня 1 – Квитація п. Раїни Батковської п. Олександру Ледоховському на сплату боргу 570 польських злотих, док. № 368, арк. 257 зв., 258.

193. Січня 13. / Березня 1 – Вливковий лист граничного коморника Кременецького повіту Федора Домашовського п. Самуелю Ледоховському на стягнення боргів з пп. Горловських, док. № 369, арк. 259, 260.

194. Березня 1 – Лист п. Дмитра Скирмонта п. Самуелю Ледоховському про повернення частини маєтку ? с. Перенятин після сплати ним грошового боргу, док. № 370, арк. 260, 261.

195. 1620 p., серпня 1. / Березня 1 – Вливковий лист п. Олександра Ледоховського п. Самуелю Ледоховському на частину с. Ледохів, док. № 371, арк. 261 зв., 262.

196. 1601 p., травня 3. / Березня 1 – Запис про заклад п. Іваном Батковським п. Семену Ледоховському частини землі в с. Перенятин за 100 польських злотих, док. № 372, арк. 263, 264.

197. 1613 p., вересня 18. / Березня 1 – Запис про позику п. Раїною Батковською 50 польських злотих V п. Дмитра Скирмонта, док. № 373, арк. 265 – 267.

198. 1611 p., серпня 5. / Березня 1 – Запис про позику пп. Раїною та Іваном Батковськими 300 польських злотих у п. Дмитра Скирмонта, док. № 374, арк. 267 зв., 268.

Немає кількох аркушів.

199. 1613 p., липня 2. / Березня 1 – Запис про позику п. Іваном Батковським 930 польських злотих V свого сина Самуеля, док. № 375, арк. 268, 269.

Немає закінчення.

200. Січня 13. / Лютого 26 – Запис про порушення п. Михайлом Хриницьким умови з пп. Костянтином і Раїною Ярмолинськими, арк. 270.

Немає закінчення. Документ пошкоджений.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск IIІ. Книги № 23 – 35 (1616 – 1625 рр.). – К.: 1965 р., с. 187 – 208.

Попередній розділ | Зміст | Наступний розділ

Сподобалась сторінка? Допоможіть розвитку нашого сайту!

© 1999 – 2019 Група «Мисленого древа», автори статей

Передрук статей із сайту заохочується за умови
посилання (гіперпосилання) на наш сайт

Сайт живе на

Число завантажень : 1064

Модифіковано : 28.06.2014

Якщо ви помітили помилку набору
на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою
та натисніть Ctrl+Enter.