Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

73. Відомості про задніпрські поселення Миргородського полку з донесення в Комісію економії описних маєтностей І.Цибулевського 1748 року

Пивовар А.В.

Реестр коликое число имеется на том боку Днепра сел и деревень, и под какими владельцами, кои никаких податей неотбувают, нижей сего значится:

Деревня, прозиваемая Чернецкая, а нне прозивается Даниловка, полковника миргородского Василия Капниста, дворов в которой более "30.

Деревня Кобылянивка в Чуте полковника миргородского, в которой деревне дворов "20.

Деревня над речкою Вовнянкою полковника Капниста в которой дворов "20.

Деревня Конотоп та деревня Свинарная, якими владеет полковник миргородский Капнист.

Деревня на Сухом Омельнику значкового товариша Андрея Байдаченка, в кторой деревне хат более "10.

Деревня на урочище Беленьком значкового товариша Константея Корчака, в которой деревне хат более "20.

Деревня на Малом Ингульцю атамана кременчуцкого Михаила Авраменка, в которой хат более десяти [*].

Деревня Писаровка на урочищи Цибульнику писара полкового миргородского Федора Козачковского, в которой деревне дворов "22.

Село Табурище, деревня Поповка, деревня Золотаревка, деревня Ревовка, якими владее сотник власовский Прокоп Майборода.

Деревня Скливатая обозного полкового миргородского Федора Москова.

Деревня Воловачевка, владеет абшитований асаул полковой миргородский Антон Волювач.

Село Круков, деревня Тонконоговка да деревня Белецковка, которими владеет сотник кременчуцкий Федор Гаврилов.

Деревня Протопоповка, которою владеет бивший протопопа сорочинский Григорий Горковский //

Село Камянка под владением сотенного правления потоцкого.

Город Крилов да села Андреевка, Калантаев, Нестеровка, Глинск, Уховка, Цибулев, Войтово, Походеевка, якие села находятся под ведомством сотенного криловского правления.

Село Стецовка, свободная.

Якие села и деревни небудут отдани вспомоществование сего бочних людем, то и остальних небудет, для того, что сего бочние люде за того бочних тройную тяжесть отбувают и нне сего бочние люде возят сена на той стороне Днепра в Цибулев и за бездорожжам остатного скоту лишились и здоровья своего, а того ж бочние люде сидят празно, а оние люде з сей сторони Днепра перейшлы и нне переходят.

ЦДІАК України, ф. 1632, оп. 1, спр. 181, арк. 75-75 зв.

Примітка: За наказом Сенату у квітні 1749 року всі вищезазначені поселення мали бути відібрані від їхніх володільців (ІР НБУВ, ф. 1, д. 55412, арк. 113-114 зв.). Але за даними наступних ревізій більшість із них продовжували перебувати все за тими ж власниками. Змінилися хіба що назви окремих поселень.

[*] Генерал-майор І.Глєбов при призначенні М.Авраменка на початку 1754 року осадчим нової слободи повідомляв, що останній завів поселення (хутір) на Інгульці ще з 1742 року, де мав "двор с хоромним строением, мельницу на речке Малой Березовце, також скот разный, завод и сенокосные луки и пахатное поле, и из оных грунтов и службу войсковую в числе значковых товарищей отбувал." (ЦДІАК України, ф. 269, оп. 1, спр. 1355, арк. 237 зв., 378 зв.).

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 262.