Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

87. Нова Сербія і Слобідське козаче поселення на картографічних зображеннях другої половини 50-х – початку 60-х років
ХVІІІ століття

Пивовар А.В.

Після укладання карти Нової Сербії 1752 року, на якій було представлено, по-суті, один із варіантів плану розміщення сербських поселенців на території Задніпрських місць, перші відомості про виготовлення інших загальних карт території краю відносяться лише до 1756 року. Принаймні за донесеннями у Сенат головного командира Нової Сербії Івана Глєбова, на початковому етапі заселення його цілком задовольняли місцеві карти, що виготовлялись переважно на основі картографічних зйомок де Боскета 1745 року.

Карта Новосербського військового і Слобідського козачого полку поселення 1756 року

Генеральная карта от Киева по реке Днепру, 1757..1758 гг.

Межовий план при фортеці Святої Єлизавети 1758 р.

Атлас Польщі та Литви Річчі Дзанноні 1772 р.

Карта течению рек Днепра и Буга 1775 г.

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 290 – 302.