Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Перелік архівних установ, їх умовних позначень та використаних фондів

Пивовар А.В.

Назва установ та найменування використаних архівних фондів Умовні скорочення та номери фондів

Центральний державний історичний архів України у м. Києві

ЦДІАК України
фонд Генеральної військової канцелярії, 23 246 од. зб. (1656-1771) 51
фонд Київської губернської канцелярії, 9 996 од. зб. (1709-1781) 59
фонд Полтавської полкової канцелярії, 160 од. зб. (1710-1783) 94
фонд Миргородської полкової канцелярії, 158 од. зб. (1711-1781) 102
фонд Київської духовної консисторії, 203 035 од. зб. (1700-1719) 127
фонд Канцелярії гетьмана К.Г. Розумовського, 4 245 од. зб. (1750-1764) 269
фонд Комісії економії описних малоросійських маєтків, 413 од. зб. (1742-1759) 1632

Російський державний архів давніх актів

РДАДА
фонд Урядуючого Сенату, 3315 од. зб. (1711-1796) 248

Російський державний військово-історичний архів

РДВІА
Військово-науковий архів ВУА
фонд Г.О. Потьомкіна-Таврійського 52

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. Інститут рукописів

ІР НБУВ
збірка документів про утворення Нової Сербії з колекції О.М. Лазаревського (спр. 63, дд. 59303-59347), 44 од. зб. (1752 рік) І
збірка копій документів Канцелярії малоросійських справ Сенату з колекції В.Б. Антоновича (дд. 1365-2127), 762 од. зб. (30-40 рр. ХVIII ст.) ІІ
справи фортеці Святої Єлизавети, 23 492 од.зб. (1753-1789) ІХ
фонд Полонської-Василенко Н.В., 369 од. зб. (1869-1941) 42

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. Інститут картографії

ІК НБУВ
колекція картографічних зібрань -

Бібліотека Російської академії наук у м. Санкт-Петербурзі. Рукописний відділ

РВ БАНР
колекція картографічних зібрань -

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 303 – 304.