Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

26.11.1987 Досвід Чорнобиля вчить

Ф.Гураков, В.Євдокимов

Пост цивільної оборони

У штабі цивільної оборони Української РСР відбулась прес-конференція, присвячена проблемам перебудови цивільної оборони. В ній взяли участь працівники Міністерства культури України, ЦК ЛКСМУ, Укрпрофради, республіканського товариства «Знання», журналісти республіканських газет, українських теле- і радіокомітетів, інших установ. Із вступним словом до учасників прес-конференції звернувся заступник начальника штабу ЦО УРСР генерал-майор Є.М.Прохоров. З доповіддю про перебудову цивільної оборони виступив начальник штабу – заступник начальника цивільної оборони Української РСР генерал-лейтенант М.С.Бондарчук.

– Центральний Комітет КПРС, Радянський уряд, – підкреслив Микола Степанович, – ведучи титанічну роботу в ослабленні міжнародної напруженості, збереженні і зміцненні миру, створенні всеосяжної системи міжнародної безпеки, приділяють неослабну увагу зміцненню обороноздатності країни, удосконалюванню цивільної оборони. Він відзначив також, що з появою новітніх засобів збройної боротьби, які мають величезну вражаючу дію, роль цивільної оборони в захисті тилу країни ще більше зростає.

Далі доповідач повідомив, що поряд із збереженням воєнної загрози над людством нависла ще одна грізна небезпека. Вона зв’язана з господарською діяльністю людей. Розвиток продуктивних сил такий, що до господарського обороту залучаються величезні матеріальні ресурси. Ускладнюються технологічні процеси з використанням хімічних речовин. Зростають енергетичні потужності. Розвиваються нові напрями енергетики, такі, як атомна, що потребує винятково високої надійності техніки, чіткості в її обслуговуванні, дисциплінованості людей.

Є ще одна група факторів, яка дає змогу підвищити роль цивільної оборони в мирний час. До них належать стихійні біди, які завдають величезної матеріальної шкоди і нерідко призводять до людських жертв. Усе це потребує перебувати в постійній готовності формування ЦО, вимагає високої навченості їх особового складу і населення, уміння практично виконувати роботи по ліквідації наслідків аварій.

Нині, як ніколи раніше, виникла необхідність перебудувати психологію людей в їх ставленні до цивільної оборони, до індивідуальних засобів захисту.

У своєму виступі генерал-лейтенант М.С.Бондарчук глибоко показав роль і значення ЦО в сучасних умовах.

На запитання учасників конференції відповіли спеціалісти штабу ЦО Ю.П.Колесниченко, І.П.Гончаренко, Р.М.Осянін, Ю.М.Лисогор. Багато запитань стосувались матеріального забезпечення (засобами захисту, дозиметричними й іншими приладами) служб і формувань ЦО підприємств і установ, навчання населення, своєчасного оповіщення трудящих і населення, не зайнятого на виробництві і в сфері обслуговування в разі аварійної ситуації.

Потім доповідач відзначив ту велику роботу вчених, інженерів, робітників, військовослужбовців, особового складу штабів цивільної оборони, проведену за період після аварії на Чорнобильській АЕС.

Учасники конференції оглянули республіканський навчальний комплекс і експозицію Музею історії цивільної оборони УРСР.

Радянська Україна, 1987 р., 26.11, № 271 (20074).