Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

5. Відомості Келебердянської та Переволочанської сотень до опису задніпрських поселень Полтавського полку 1752 року

Пивовар А.В.

[61] Ведомость коликое число за рекою Днепром при описе по свидетельствам нашем явилось принадлежащих к сотне Керебердянской и Переволочанской населений, яко то сел, деревень и хуторов, и в них каждом дворового числа, в тих дворах хат и семей, и те люде старожилие или с каких именно мест зайшлие, и поселились в которих годах и при каких урочищах, и сколько козаков и посполитих порознь свободних владельческих и чии и кто пойменно нами учиненная, 1752 году марта 30 дня.

На подлинном подпись такова:

сотник полковой Григорий Штепа;

сотник керебердянский Никита Козельский.

Ведомость сводил полковой канцелярист Михайло Магденко.

ІР НБУВ, ф.1, спр.63, д. 59330, арк. 61 – 78, те ж д. 59307-59308, копія.

Примітка:

Підсумок за відомістю в частині Переволочанської сотні (312 дворів, 542 хати, 459 сімей) не збігається з перерахунком за поіменними даними, які дають, відповідно, – 313 дворів, 542 хати і 458 сімей. Звірка за категоріями поселян, наведених у наступній відомості старожилих показує, що ці розбіжності мають місце в даних про посполитих, які вийшли з Малої Росії, підсусідків військового товариша Степана Рудя, перевізників бунчукового товариша Павловського, не врахований також двір його підданного, вихідця з Малоросії. В окремих місцях числові показники відомості мають сліди пізніших виправлень (позначені темним шрифтом), які в цілому не дають змоги зняти наявні розбіжності, так як і їх перевірка за трьома із виявлених нами копій відомостей Переволочанської сотні (дві з таких копій містяться у вищеприведеній рукописній збірці О.Лазаревського, третя – в ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 11437, арк. 268-275). При складанні узагальнюючих відомостей в розрізі задніпрських поселень Полтавського полку (див. док. 9) нами використані фактичні дані з поіменних відомостей.

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 20 – 36.