Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

9. Узагальнюючі відомості про кількість дворів у задніпрських поселеннях Полтавського полку 1752 року

Пивовар А.В.

Названия сотен и поселений козаки посполитые подсуседки [*] разных чинов ВМЕСТЕ
дворов хат семей дворов хат семей дворов хат семей дворов хат семей дворов хат семей

Келебердянская сотня

село Бутовка 60 92 105 19 29 31 5 7 7 2 2 2 86 130 145
село Плахтеевка 45 87 96 24 27 31 11 14 17 1 1 1 81 129 145
деревня Дереевка 31 43 47 19 26 27 8 9 10 58 78 84
деревня Порохнявка 4 8 8 1 1 1 1 1 1 1 3 3 7 13 13
деревня Манзуровка 20 33 34 16 20 21 1 1 1 37 54 56
хутор сотниковны Тройницкой 16 17 20 16 17 20
хутор сотника Козелецкого 15 18 19 15 18 19
хутор Карпа Полонского 10 10 10 10 10 10
хутор Федора Роботы 5 6 6 5 6 6
хутор Хомы Лиха 10 11 13 10 11 13
хутор Юхима Лоба 5 5 5 5 5 5
Всего в сотне за Днепром 160 263 290 79 103 111 87 99 109 4 6 6 330 471 516

Переволочанская сотня

село Мишурин Рог 130 176 174 35 43 45 6 9 9 5 6 5 176 234 233
деревня Обоянская 22 47 47 2 7 7 1 2 1 25 56 55
деревня Каменка 43 74 77 2 5 5 1 1 1 46 80 83
деревня Калужино 43 47 52 5 8 8 7 10 11 55 65 71
хутор Ивана Макогона 5 5 5 1 1 1 6 6 6
хутор Семена Петрова 1 1 1 1 1 1
хутор вдовы Стрельнички 1 1 1 1 1 1
хутор Степана Рудя 1 4 3 1 4 3
хутор Василя Гегелы 2 5 5 2 5 5
Всего в сотне за Днепром 238 344 350 42 54 58 26 43 43 7 9 7 313 452 458

Орлянская сотня

деревня Бородаевка 62 75 75 62 75 75
хутора при Домоткане 12 18 9 13 13 9 25 31
хутор в урочище Свидовке 6 6 6 6 6 6
Всего в сотне за Днепром 62 87 93 9 13 13 6 6 6 77 106 112
Итого в заднепрских сотнях 460 694 733 130 170 182 119 148 158 11 15 13 720 1029 1086

Складено за матераалами ІР НБУВ, ф. 1, спр. 63, д. 59330, арк. 61-78; д.. 59321, арк. 41-42 зв.

[*] Фактично тут під поняттям підсусідки відображені посполиті, піддані окремих власників.

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 41.