Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

12. Загальні відомості про задніпрські поселення Миргородського полку за ревізією на кінець 1752 року

Пивовар А.В.

Власівська сотня

Кременчуцька сотня

Крилівська сотня

Цибулівська сотня

Архангелогородська сотня

Потоцька сотня

Названия сотен, поселений, владельцев и состав жителей (без дворов старшинских, других войскового звания людей, поповских и владельческих жилих и приезжих) средне и малогрунтовые нищетные крайне нищетные ВМЕСТЕ
дворов хат семей дворов хат семей дворов хат семей дворов хат семей
Всего в заднепрских поселениях полка
козаков выборных и подпоможчиков 104 316 337 347 739 805 518 1373 1433 969 2428 2575
посполитых свободных и владельческих 2 7 7 132 282 312 324 1207 1285 458 1496 1604
подсуседков козачих и посполитых 121 121 121 121
Итого в Миргородском полку за Днепром 106 323 344 479 1021 1117 842 2701 2839 1427 4045 4300

Складено за ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19350, арк. 116 – 247 зв., 605 – 687 зв. із застосуванням підходів до обліку підсусідків, використаних при ревізії Власівської сотні.

Примітка: Крім козачих і посполитих дворів, що зазначені в реєстрах задніпрських сотень Миргородського полку, на кінець 1752 року в м. Архангельську нараховувалось щонайменше 60 дворів (близько 120 сімей), до 20 дворів козаків виборних не обліковано в складі жителів сіл Петрового Острова і Нового Миргорода, а у всій Архангелогородській сотні – до 10 дворів сотенної старшини і священиків. Ще 46 дворів (понад 50 сімей) старшини і священників проживало в поселеннях інших задніпрських сотень полку (див. док. 11). Всього додатково до відомостей за реєстрами козаків і посполитих – це понад 130 дворів і бездвірних хат та більше 200 сімей жителів. У підсумку в задніпрських поселеннях Миргородського полку на кінець 1752 року нараховувалось не менше 1550 дворів, 4200 хат, де проживало понад 4500 сімей. З урахуванням поселень Полтавського полку на території Задніпрських місць Гетьманщини, яку передбачалось відвести під розміщення Нової Сербії, в 1752 році, до початку масового переселення жителів, проживало не менше 5,6 тис. сімей.

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 111 – 115.