Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Роман Смаль-Стоцький, справоздання Андрію Ніковському, Берлін, 11 вересня 1920

Остання кур’єрська пошта відійшла до Вас, Вельмишановний пане Міністре, 6 вересня ц[ього] р[оку] через п[ана] юристконсульта [Івана] Храпка на Тарнів. Тепер маю за честь доложити Вам слідуючі справи:

1) Прикладаю копію письма п[ана] барона [Adolf von] Maltzan’а, референта східних справ у німецькому Міністерстві закордонних справ як відповідь на переслану, по бажанню п[ана] Посла [Арнольда] Марголіна, копію його демісії.

2) Справу арешту дому передав я на підставі повновласти від п[ана] Міністра [Христфора] Барановського адвокатові Розенфельдові для залагодження протесту.

3) Дня 10 цього місяця був я у французького Посла [Charles] Laurent’а. Я звернув у розмові його увагу на від’їзд [Сергія] Моркотуна до [Петра] Врангеля й заявив йому, що всяке творення «українських правительств» у [Петра] Врангеля дуже пошкодять єдности антибольшевицького фронту. Тому хай Франція у власнім інтересі перестереже [Петра] Врангеля перед авантюрами із [Сергієм] Моркотуном. [Charles] Laurent занотував собі й обіцяв передати у Париж.

4) Того самого дня був я у англійського chargé d’affaires лорда [Hay Victor’а] Kilmarnock’а. В більш як одногодинній бесіді мусив я йому багацько питань відповідати. Коли в кінці проблема була поставлена, чи йти Україні з большевиками, чи [Петром] Врангелем, він відповів недокінченим реченням: «Коли ви вірите, що [Петро] Врангель побідить, то… ». Він взагалі висказувався проти большевиків, але каже, що треба вичекати, поки загальний европейський настрій зробиться прихильним для відповідних акцій.

5) Пересилаю копію мойого письма до п[ана] Посла [Арнольда] Марголіна з 8 вересня і прохаю о інструкції. Окрім того прикладаю, як дипльоматичний матеріял, договір між [Петром] Врангелем і козаками.

Прохаю прийняти вираз мого повного поважання.

в[иконуючий] о[бов’язки] Посла,

радник [Роман Смаль-] Стоцький

***

Друкується за оригіналом, машинопис з автографом / ЦДАВО України Ф. 3619. – Оп. 3. – Спр. 24. – Арк. 25.


Опубліковано

Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919–1921) / Упоряд.: Валентин Кавунник. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2016. – С. 747-748.