Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Справоздання губерніяльного старости від 7 червня 1918

місто Чернігів

Повідомляю Департамент загальних справ, що за 7 число цього місяця на Чернігівщині на грунті політичних стремлінь нічого видатного не виникло. До цього додаю, що 4 червня ввечері на хуторі Ділове Козелецького повіту в садибі землевласника Раковича вбитий чоловік сестри Раковича Вирубов. Затриманий душогубець, виявивший при затриманні супротивлення німецькій владі, по розпорядженню тої ж влади був, після допиту, розстріляний.

За губерніяльного старосту Савицький

Оригінал Міністру внутрішніх справ, машинопис

ЦДАВО України Ф. 1216. – Оп. 1. – Спр. 103. – Арк. 47.


Джерело

Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Справоздання губерніяльних старост і комісарів (1918 – 1920) / Упорядкував Валентин Кавунник. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2017. — C. 227.