Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Книга № 8 (1593 р., листопад)

281. Реєстр документів актової книги за 1593 р., арк. 395 – 400.

282. Листопада 10. / Листопада 13 – Дарчий запис підляського воєводи кн. Януша Заславського на с. Кропивне, Кременецького повіту, служебнику Матису Сошенському, док. № 1, арк. 401, 402.

283. Листопада 12 – Запис про передачу в оренду маєтку Бережани в Кременецькому повіті кн. Олександрою Вишневецькою зем’янам Плоцького воєводства Кидзинським, док. № 2, арк. 402.

284. Листопада 12 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про позику грошей кн. Петром Збаразьким у своєї дружини під заклад замку і м. Волочище, док. № 3, арк. 402 зв., 403.

285. Липня 28. / Листопада 13 – Дарчий запис п. Криштофа Лабунського своїй сестрі Олені на маєтки Білопілля, Малежики, Горошки і Михайлівка в Кременецькому повіті, док. № 4, арк. 403 зв. – 405.

286. Листопада 13 – Оповідання п. Мацея Зеленевського про уступку йому частини маєтку Серетця п. Стефаном Щибором, який орендував його у п. Яна Дудинського, док. № 5, арк. 405 зв. – 407.

287. Жовтня 24. / Листопада 13 – Вирікання п. Федора Дчуси і його дружини Настасії Древинської від частини спадкових маєтків, док. № 6, арк. 407 – 409.

288. Липня 8. / Листопада 13 – Листи польського короля Сігізмунда III і київського воєводи кн. Костянтина Острозького про обрання возним єнералом п. Михайла Пановського, док. № 7, арк. 409 зв., 410.

289. .Листопада 13 – Запис про нез’явлення до суду п. Івана Дчуси, який позивався п. Трохимом Лединським у справі неповернення його підданої, док. № 8, арк. 410 зв., 411.

290. Листопада 13 – Запис про нез’явлення до суду п. Павла Ісернського, що позивався андріївським орендарем Менделем Іцхаковичем за невиплату грошового боргу, док. № 9, арк. 411.

291. Листопада 13 – Запис про нез’явлення до суду блонського і олкиницького старости Каспра Клодинського, що позивався п. Василем Красинським за неповернення мембрани, док. № 10, арк. 411 зв., 412.

292. Листопада 13 – Запис про нез’явлення до суду пп. Олександра і Михайла Сенют, що позивалися п. Іваном Сенютою в справі розподілу маєтків Радогощі і Козин, док. № 11, арк. 412.

293. Листопада 13 – Мирова угода п. Бенедикта Стоцького з луцьким і острозьким єпископом Кирилом Терлецьким у справі захоплення вівса, свиней і коня, док. № 12, арк. 412 зв., 413.

294. Вересня 14. / Листопада 13 – Дарчий запис писаря Луцького земського суду Михайла Коритинського своєму сину Івану на частину маєтку Теслугів, рухомого і нерухомого майна і підданих, док. № 14, арк. 413, 414.

Є перелік підданих і майна.

295. Листопада 9. / Листопада 13 – Угода між львівським підкоморієм Миколою Жолкевським і литовським маршалком кн. Станіславом Радзивіллом про встановлення меж між маєтками Радзивіллів і Броди, док. № 14, арк. 414 зв. – 416.

Документ польською мовою.

296. Листопада 13 – Запис про нез’явлення до суду п. Криштофа Лабунського, що позивався п. Киндином Хом’яком-Смордовським у справі виділення приданого його дружині, док. № 15, арк. 417.

297. Листопада 13 – Запис про нез’явлення до суду п. Криштофа Лабунського, що позивався п. Киндином Хом’яком-Смордовським за неповернення приданого після смерті сестри, док. № 16, арк. 417 зв., 418.

298. Листопада 13 – Зізнання возного Кременецького повіту Яська Березовецького про затримання коней підданими п. Олександра Шкаревського, док. № 17, арк. 418.

299. Листопада 13 – Запис про передачу підкоморію Кременецького повіту справи про потраву п. Василем Бережецьким городу у п. Хоми Бережецького, док. № 18, арк. 418 зв.

300. Листопада 13 – Позов п. Хоми Бережецького про наїзд п. Василя Бережецького на землю в маєтку Бережцях і поранення його дружини, док. № 19, арк. 419, 420.

301. Листопада 15 – Скарга п. Тита Хом’яка-Смордовського на брацлавського воєводу кн. Януша Збаразького за порубку лісу і захоплення землі в с. Олександрове підданими Грицевської волості, док. № 20, арк. 420 зв., 421.

302. Листопада 15 – Зізнання возного Кременецького повіту Томаша Тупичинського про огляд в с. Олександрове землі та лісу, порубаного підданими з маєтків Лошівка і Саварці брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького, док. № 21, арк. 421, 422.

303. Листопада 15 – Позов пп. Катерини Подоської, Рафала Гощовського та Петра Лещинського про наїзд пп. Ометинських на маєток у с. Шелвові, Кременецького повіту, і підпал будинку підданого, док. № 22, арк. 422 – 424.

304. Листопада 14, 1544 р. / Листопада 16 – Запне про розмежування земель в сс. Залисецьке та Стожецьке між кн. Матвієм Четвертинським і пп. Боговитинами-Шумбарськими, док. № 23, арк. 425 – 427.

305. Червня 18. / Листопада 16 – Купча п. Василя Семашка-Добратинського київському воєводі кн. Костянтину Острозькому на маєтки Чарторий і Паневець, док. № 24, арк. 427 зв. – 430.

306. Листопада 16 – Зізнання дружини писаря Кременецького гродського суду Лонцької та поборці Волинського воєводства Богуша Гораїна про відстрочку розбору їх справи, док. № 25, арк. 430.

307. Листопада 20, 1592 p. / Листопада 16 – Дарчий лист князів Стефана і Петра Збаразьких на маєтки, що знаходяться в Кременецькому та Каменецькому повітах, док. № 26, арк. 430 зв. – 435.

Є опис маєтків.

308. Листопада 16 – Зізнання возного Кременецького повіту Стефана Покощовського про введення у володіння п. Андрія Здчарського, що купив маєтки в селі та замку Дчурдчів та Шепетівщина у п. Касира Летковича, док. № 27, арк. 435 зв., 436.

309. Серпня 7. / Листопада 16 – Листи п. Ганни Семашко про відмову від маєтків в сс. Чарторий і Паневець, що були продані її чоловіком київському воєводі кн. Костянтину Острозькому, док. № 28, арк. 436, 437.

310_Лютого З, 1589 р. / Листопада 16 – Тестамент п. Валентого Дубровського своїй дружині Варварі Хмельницькій на рухоме майно, док. № 29, арк. 437 зв., 438.

311. Листопада 9. / Листопада 16 – Інтерциза литовського маршалка Станіслава Радзивілла та львівського підкоморія Миколи Жолкевського про встановлення меж між маєтками Радзивіллів та Броди, док. № 30, арк. 438 зв. – 440.

Документ польською мовою.

312. Листопада 16 – Запис про невиплату грошового боргу п. Федором Стрятинським і його дружиною Марією Хорохоринською волинському чашнику Федору Урсулі-Рудецькому, док. № 33, арк. 440 зв. – 451.

313. Листопада 16 – Запис про нез’явлення до суду п. Єроніма Жерославського, що позивався п. Савою Яловицьким у справі захоплення землі в с. Воронівці, док. № 32, арк. 451, 452.

314. Листопада 16 – Запис про відстрочку розбору справи вбивства п. Миколою Гурським підданого судді Кременецького гродського суду кн. Льва Вороненького, док. № 33, арк. 452.

315. Листопада 17 – Випис з книг Дорогицького гродського суду про відмову кн. Єви Вишневецької-Збаразької від частини спадкових маєтків, док. № 34, арк. 453.

Документ латинською мовою.

316. Листопада 17 – Випис з книг Дорогицького гродського суду дарчого запису кн. Петра Збаразького дружині Єві Вишневецькій на маєток, док. № 35, арк. 453 зв. – 455.

Документ латинською мовою.

317. Листопада 17 – Зізнання пп. Станіслава Негоцького та Дудинських про відстрочку розбору їх справи, док. № 36, арк. 455.

318. Листопада 17 – Оповідання кн. Петра Збаразького про нез’явлення до суду кн. Варвари Ходоровської в справі виплати їй грошового боргу, док. № 37, арк. 455 зв., 456.

319. Серпня 19. / Листопада 17 – Дарчий запис п. Тихна Хом’яка-Смордовського своєму сину Киндину на маєтки Титків і Ходаки в Кременецькому повіті, док. № 38, арк. 456, 457.

320. Листопада 17 – Запис про нез’явлення до суду брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького, що позивався пп. Лудвиськими в справі захоплення землі в Лудвиському маєтку королівськими підданими з с. Вілея, Кременецького повіту, док. № 39, арк. 458.

321. Листопада 17 – Запис про передачу підкоморію Кременецького повіту справи про розподіл маєтку Лудвище між брацлавським воєводою, кн. Янушем Збаразьким і пп. Андрузькими, Кохановськими, Боровицькими та Лудвиськими, док. № 40, арк. 458 зв. – 460.

322. Листопада 17 – Зізнання возного Кременецького повіту Яблонського і оповідання писаря Кременецького гродського суду Григорія Дедеркала про побиття п. Петром Минковським підданого, док. № 41, арк. 460, 461.

323. Листопада 17 – Запис про передачу до Головного трибунальського суду справи про неповернення п. Федорою Курозвонською грошового боргу і речей п. Яну Грушецькому, док. № 42, арк. 461, 462.

324. Листопада 17 – Запис про звільнення пп. Василя і Олехна Волковських від з’явлення до суду через хворобу п. Льва Волковського в справі розподілу спадкового маєтку Вовківці, док. № 43, арк. 463.

325. Листопада 17 – Запис про нез’явлення до суду кн. Льва Вороненького, що позивався п. Жданом Долотецьким у справі спору за спадкові маєтки Татаринівці, Красна Лука та Якимівці, Кременецького повіту, док. № 44, арк. 463 зв. – 465.

326. Листопада 17 – Запис про відстрочку розбору справи про розподіл спадкових маєтків між пп. Осемборовськими, Бреськими і пп. Василем, Львом, Семеном, Олехном та Ганною Волковськими через хворобу п. Олехна Волковського, док. № 45, арк. 465 зв., 466.

327. Листопада 18 – Запис про нез’явлення до суду пп. Людвика М’якицького, Ядвиги Чернієвської та Жабокрицьких, що позивалися суддею Кременецького земського суду Янушем Жабокрицьким у справі затоплення млина, док. № 46, арк. 466 зв. – 468.

328. Листопада 18 – Запис про нез’явлення до суду п. Івана Ісернського, що позивався суддею Кременецького земського суду Янушем Жабокрицьким за покалічення коня підданого, док. № 47, арк. 468.

329. Листопада 18 – Запис про оштрафування п. Юзефа Ільїча за захоплення майна і побиття боярина і слуги судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького, док. № 48, арк. 468 зв. – 470.

Є перелік захопленого майна.

330. Листопада 18 – Запис про нез’явлення до суду п. Григорія Жабокрицького в справі наїзду на дім підданого і побиття його, про заставу п. Остафію Букоємському Гуринівської частини Жабокрицького маєтку, що була продана п. Янушу Жабокрицькому, док. № 49,, арк. 470 зв. – 472.

331. Листопада 18 – Запис про нез’явлення до суду п. Григорія Жабокрицького, що позивався суддею Кременецького земського суду Янушем Жабокрицьким у справі захоплення частини орендованого Жабокрицького маєтку, док. № 50, арк. 472 зв. – 474.

332. Листопада 18 – Запис про неповернення пшениці, взятої п. Жваном Делешканом в борг у п. Яна Грущецького, док. № 51, арк. 474 зв. – 476.

В документі розповідається про те, що п. Делешкан їздив з пшеницею до Гданська.

333. Листопада 18 – Інвентар частини маєтку Ридомль, проданого п. Ярофієм Гостським п. Василю Болбасу, док. № 52, арк. 476, 477.

334. Листопада 18 – Запис про згоду п. Івана Некрашевича-Бережецького провести розподіл спадкового маєтку в Бережцях з пп. Аврамом, Львом, Вавринцем та Миколою Бережецькими, док. № 53, арк. 477. 478.

335. Листопада 18 – Запис про встановлення судом повноліття сина п. Хобелтовської Івана Сенюти, док. № 54, арк. 478.

336. Листопада 18 – Запис про захоплення кн. Львом Вороненьким, пп. Жданом Долотецьким, Андрієм Пенькавецьким та Ластовецьким спадкових маєтків в сс. Татаринівці, Якимівці та Красна Лука, Кременецького повіту, пп. Корницьких, Пісочинських, Пашкевичів, Лосятинських, док. № 55, арк. 479 – 487.

337. Листопада 18 – Скарга судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького на п. Марію Букоємську за побиття служебника її чоловіком Юзефом Ільїчем, док. № 56, арк. 487 зв., 488.

338. Листопада 18 – Запис про нез’явлення до суду зем’янина Кременецького повіту Григорія Жабокрицьког го, що позивався суддею Кременецького земського суду Янушем Жабокрицьким за передачу в оренду п. Букоємському проданих йому млинів та ставів, док. № 57, арк. 488 зв., 489.

339. Листопада 18 – Запис про скасування судом боргового зобов’язання п. Яна Комнацького, яке він примусово дав кн. Михайлу Заславському, док. № 58, арк. 489 зв., 490.

340. Листопада 18 – Оповідання п. Яна Комнацького про збитки, що він мав у справі з підляським воєводою кн. Янушем Заславським про примушення його братом Михайлом до видачі боргового зобов’язання, док. № 59, арк. 490 зв.

341. Листопада 19 – Скарга священика передмістя Кременця Михайла про ув’язнення п. Лавріном Древинським його і дружини та захоплення майна, док. № 60, арк. 491, 492.

342. Листопада 19 – Запис про передачу до відповідного суду позову священика передмістя Кременця Михайла за неповернення п. Лавріном Древинськнм жита і пшениці, що були взяті в борг, док. № 61, арк. 492, 493.

343. Листопада 19 – Дарчий запис п. Дем’яна Андрузького своїй дружині Овдотії Корницькій на частину маєтку Андруги, док. № 62, арк. 493.

344. Листопада 19 – Запис про невнесення до книг суду двох цедул поданих п. Лавріном Бучайським, про розподіл маєтків Татаринівці, Якимівці й Красна Лука, док. № 63, арк. 493 зв. – 495.

Вказується на полонення п. Бучайського татарами.

345. Листопада 18 – Запис про нез’явлення до суду пп. Пенкавецьких, що позивалися пп. Пісочинськими та Корницькими в справі розподілу рухомого майна п. Куневської, док. № 64, арк. 495, 496.

346. Листопада 19 – Скарга брацлавського підкоморія Лавріна Пісочинського про наїзд п. Лавріна Бучайського на маєток Юрківці, захоплення сіна, порубку лісу та пограбування підданих, док. № 65, арк. 496 зв., 497.

347. Листопада 19 – Оповідання п. Криштофа Шваба про привласнення князями Михайлом, Юрієм, Мариною та Софією Вишневецькими майна п. Анни Шваб, док. № 66, арк. 497 зв. – 501.

Наводиться текст припозову, в якому поданий перелік майна.

348. Листопада 19 – Запис про неповернення п. Лавріном Древинським орендарю брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького Юску Шмойловичу мембрани після виплати грошового боргу, док. № 67, арк. 501 – 505.

349. Листопада 20 – Скарга п. Гаврила Головинського про неповернення пп. Букоємськими грошового боргу, док. № 68, арк. 505 зв. – 508.

350. Листопада 20 – Запис про неповернення зем’янами Чолганськими та Ярмолинськими кременецькому войському Федору Сенюті-Ляховецькому частини с. Кошелевець, Кременецького повіту, що була захоплена кн. Костянтином Вишневецьким, док. № 69, арк. 509 – 512.

Є перелік повинностей.

351. Листопада 20 – Запис про захоплення зем’янами Чолганськими та Ярмолинськими землі в с. Кошелевець у кременецького войського Федора Сенюти-Ляховецького, док. № 70, арк. 512 зв. – 516.

352. Листопада 20 – Запис про захоплення кн. Костянтином Вишневецьким землі в с. Кошелевець у кременецького войського Федора Сенюти-Ляховецького, що перейшла після смерті князя зем’янам Чолганським та Ярмолинським, док. № 71, арк. 516 – 521.

Розповідається про заснування с. Бережинці на захопленій землі.

353. Листопада 20 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про вручення «упоминального» листа про зруйнування греблі пп. Минковськими у п. Григорія Дениска-Матвієвського, док. № 72, арк. 521.

354. Листопада 20 – Мирова угода в справі поранення п. Богушем Дядковським п. Петра Дчуси, док. № 73, арк. 521.

355. Листопада 20 – Скарга п. Марії Бучайської про невиділення старшим сином брацлавським підкоморієм Лавріном Пісочинським частини спадкових маєтків в сс. Юсківці, Загірці, Татаринівці та Красна Лука їй та молодшому синові Лавріну Бучайському, док. № 74, арк. 522.

356. Листопада 22 – Оповідання возного Кременецького повіту Панаса Пахинського про припинення справи підляського воєводи кн. Януша Заславського про захоплення зерна і худоби у пп. Івана Спасовського та Вавринця Роговського, док. № 75, арк. 522.

357. Листопада 22 – Оповідання житомирського і тележинського державці Йосипа Малишка про нез’явлення до суду п. Лавріна Бучайського, який позивав його за пограбування дому в с. Тележпнцях, док. № 76, арк. 522 зв., 523.

Розповідається про спалення дому Малишка татарами в 1593 р.

358. Жовтня 21. / Листопада 22 – Дарчий запис п. Полагії Мостоцької своєму чоловікові на рухоме майно, док. № 77, арк. 523 зв. – 525.

359. Листопада 1. / Листопада 22 – Дарчий лист п. Григорія Мостоцького своїй дружині на рухоме майно, док. № 78, арк. 525 зв. – 527.

360. Листопада 23 – Зізнання возного Кременецького повіту Панаса Пахинського про опис майна, що залишилося після смерті п. Яцька Д’яковського, док. № 79 арк. 527 зв., 528.

361. Листопада 23 – Позов п. Яцька Дедеркала п. Петру Минковському за наїзд, захоплення землі та побиття його, док. № 80, арк. 528, 529.

362. Листопада 23 – Запис про побиття підданими п. Миколи Боговитина-Шумбарського Якима Грома, підданого писаря Кременецького гродського суду Григорія Дедеркала, док. № 81, арк. 529 зв. – 531.

363. Липня 16. / Листопада 23 – Тестамент п. Яцька Д’яковського опікунам його дітей та майна пп. Яну Чоловському, Івану Чолганському, Олексію Д’яковському та Яцьку Васильковському, док. № 82, арк. 531 зв. – 533.

364. Листопада 24 – Запис про позов кременецьким войським Федором Сенютою-Ляховецьким п. Романа Ярмолинського за вилов риби у його ставках підданими с. Семенівки, док. № 83, арк. 533 зв. – 536.

365. Листопада 24 – Запис про позов кременецьким войським Федором Сенютою-Ляховецьким п. Романа Ярмолинського за вилов риби у його ставках підданими с. Семенівки, док. № 84, арк. 536 зв. – 538.

366. Листопада 24 – Запис про нез’явлення до суду князів Костянтина і Ганни Вишневецьких, що позивалися пп. Чолганськими за нанесення збитків їх батьком кн. Костянтином та опікуном кн. Андрієм Вишневецьким під час оренди маєтків в сс. Семенів, Гулевець, Кошелевець, Турівка, Бережинець і Данилівка, Кременецького повіту, док. № 85, арк. 539.

367. Листопада 24 – Скарга пп. Адама і Романа Чолганських на київського воєводу кн. Костянтина Острозького, краківського каштеляна кн. Януша Острозького та волинського воєводу кн. Олександра Острозького за нез’явлення до суду в справі захоплення землі, знищення межових знаків, порубки лісу в маєтках Камінське, Новоставець та Свине, док. № 86, арк. 539 зв. – 541.

368. Березня 15. / Листопада 25 – Купча пп. Федора і Галжбети Коритинських п. Гаврилу Головинському на маєтки в сс. Коритне. Хотин, Полуничне, Біла Криниця і Зарваниці, док. № 87, арк. 541 – 546.

369. Листопада 25 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про введення п. Федора Головинського у володіння маєтками, що були куплені у пп. Коритинських, док. № 88, арк. 546.

370. Листопада 24 – Зізнання возного Кременецького повіту Степана Покощовського про спалення будинку п. Йосипа Малишка в с. Тележинцях, Кременецького повіту, татарами та про загибель привілеїв і листів на Мелецький монастир у Володимирському повіті, що були видані підляським воєводою кн. Янушем Заславським, док. № 89, арк. 547.

371. Листопада 24 – Зізнання поборці Волинського воєводства Богуша Гораїна про те, що він поклав печатку і поставив свій підпис на мембрані, що дав кременецький орендар Юсько п. Лавріну Древинському, док. № 90, арк. 548.

372. Листопада 24 – Скарга бурмистра, райців і міщан м. Кременця на знищення пп. Негоцькими межових знаків і захоплення міської землі, док. № 91, арк. 548.

373. Листопада 25 – Мирова угода в справі підроблення п. Петром Дчусом купчої, що він дав п. Василю Малинському на частину маєтку Ляхів, док. № 92, арк. 548 зв., 549.

374. Лютого 10. / Листопада 25 – Купча п. Петра Дчуси п. Василю Малинському на частину маєтку Ляхів у Кременецькому повіті, док. № 93, арк. 549 зв. – 552.

375. Листопада 26 – Скарга п. Михайла Краєвського про намір пп. Андрузьких вбити його, док. № 94, арк. 552 зв., 553.

376. Листопада 26 – Запис про нез’явлення до суду п. Орини Рачковської, що позивалась пп. Краєвськими і Хоревськими за відмову від приданого, док. №95, арк. 553, 554.

377. Листопада 26 – Запис про нез’явлення до суду п. Юзесра Ільїча, що позивався суддею Кременецького земського суду Януша Жабокрицького на співучасть ги, док. № 96, арк. 554.

378. Листопада 26 – Скарга судді Кременецького земського суду Янушем Жабокрицьким за вбивство слуп. Мар’ї Букоємської у вбивстві слуги її чоловіком Юзефом Ільїчем, док. № 97, арк. 554 зв., 555. [??]

379. Листопада 26 – Запис про виклик до суду п. Василя Себастіановича за переховування п. Юзефа Ільїча і його дружини, звинувачених у вбивстві Мартина, слуги судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького, док. № 98. арк. 555 зв. – 557.

380. Листопада 26 – Протестація житомирського і тележинського державці Йосипа Малишка про намір пп. Лавріна і Петра Бучайських вбити його, док. № 99, арк. 557.

381. Листопада 26 – Апеляція п. Степана Корницького до Головного трибунальського суду на рішення земського суду в справі з п. Дем’яном Андрузьким про наїзд на маєток Юр’ївні, побиття його дружини та захоплення майна, док. № 100, арк. 557 зв. – 561.

382. Серпня 23. / Листопада 26 – Тестамент п. Маруші Ярмолинської чоловікові на частину майна, док. № 101, арк. 561, 562.

383. Листопада .14 – Запис про подачу позову п. Петром Волковським про захоплення пп. Петром, Ярошем, Прокопом та Степаном Стримелецькими спадкового майна у пп. Петра та Степана Волковських, док. № 102, арк. 563.

384. Листопада 17 – Запис про знищення п. Яном Коритинським мембрани з тестаментом його дружини, док. № 103, арк. 563 зв., 564.

385. Листопада 18 – Запис про нез’явлення до суду п. Яна Горайського, що позивався королівським секретарем Матвієм Малинським у справі привласнення проданої горілки, грошового боргу, вівса та ін., док. № 104, арк. 564 зв., 565.

386. Листопада 22 – Позов п. Валентого Латинського про невиплату п. Павлом Коритинським грошового боргу, док. № 105, арк. 565 зв. – 568.

387. Листопада 23 – Запис про подачу скарги євреєм з м. Берестечка Шльомою Якушевичем про неповернення пп. Коритинськими грошового боргу, док. № 106. арк. 568 зв. – 570.

388. Листопада 26 – Позови євреїв з м. Острога Яцька Давидовича та ін. про неповернення боргових зобов’язань, що були дані п. Гаврилу Гостському, док. № 107, арк. 570 зв.

389. Жовтня 4. / Листопада 22 – Позов поповичів Степана-Шолухи, Кирика і Филона Дороготийських про відібрання підляським воєводою кн. Янушем Заславським листів про грошовий борг, док. № 108, арк. 571.

390. Жовтня 4. / Листопада 22 – Позов попа церкви в м. Несухоїж Родіона Дороготийського про його ув’язнення і захоплення майна підляським воєводою кн. Янушем Заславським, док. № 109, арк. 572 – 574.

391. Жовтня 4. / Листопада 22 – Позов попа церкви м. Несухоїж Родіона Дороготийського про захоплення підляським воєводою кн. Янушем Заславським дарчих листів кн. Сангушка на церкву і с. Доротин, Володимирського повіту, док. № 110, арк. 574 зв., 575.

392. Жовтня 4. / Листопада 22 – Позов попа церкви м. Несухоїж Роліона Дороготийського про побиття і ув’язнення його підляським воєводою кн. Янушем Заславським, док. № 111. арк. 575 зв., 576. 393. Жовтня 4. / Листопада 22 – Позов про побиття та ув’язнення підляським воєводою кн. Янушем Заславським попа церкви м. Несухоїж Родіона Дороготийського, док. № 112, арк. 576, 577.

394. Жовтня 4. / Листопада 22 – Позов попа церкви м. Несухоїж Родіона Дороготийського про захоплення майна підляським воєводою кн. Янушем Заславським, док. № 113, арк. 577, 578.

Опис захопленого майна.

395. Жовтня 4. / Листопада 22 – Позов дружини попа церкви м. Несухоїж Огафії Дороготийської про побиття, ув’язнення і захоплення майна підляським воєводою кн. Янушем Заславським, док. № 114, арк. 578 зв., 579.

396. Жовтня 4. / Листопада 22 – Позов попа церкви м. Несухоїж Родіона Дороготийського та його дружини Огафії про побиття і ув’язнення їх підляським воєводою кн. Янушем Заславським, док. № 115, арк. 579 зв., 580.

397. Жовтня 4. / Листопада 22 – Позов поповича м. Несухоїж Степана-Шолухи Дороготийського про захоплення підляським воєводою кн. Янушем Заславським маєтку, переданого в оренду, і майна, док. № 116, арк. 581 – 583.

Опис захоплених зброї і майна.

398. Жовтня 4. / Листопада 22 – Позов поповича м. Несухоїж Степана-Шолухи Дороготийського про захоплення с. Карасий, Луцького повіту, і майна підляським воєводою кн. Янушем Заславським, док. № 117, арк. 583 зв., 584.

399. Жовтня 4. / Листопада 22 – Позов поповича м. Несухоїж Степана-Шолухи Дороготийського про захоплення підляським воєводою кн. Янушем Заславським дарчого запису кн. Сангушка на с. Карасин, Луцького повіту, док. № 118, арк. 584 зв., 585.

400. Жовтня 4. / Листопада 22 – Позов поповича м. Несухоїж Степана-Шолухи Дороготийського про відібрання підляським воєводою кн. Янушем Заславським маєтку в м. Несухоїж, що був переданий йому воєводою в оренду, док. № 119, арк. 585 зв., 586.

401. Жовтня 4. / Листопада 22 – Позов поповича м. Несухоїж Степана-Шолухи Дороготийського про захоплення грошей підляським воєводою кн. Янушем Заславським, док. № 120, арк. 586.

402. Жовтня 4. / Листопада 22 – Позов поповича м. Несухоїж Степана-Шолухи Дороготийського про побиття і ув’язнення його підляським воєводою кн. Янушем Заславським, док. № 121, арк. 586 зв., 587.

403. Жовтня 4. / Листопада 22 – Позов поповича м. Несухоїж Степана-Шолухи Дороготийського про побиття і ув’язнення його підляським воєводою кн. Янушем Заславським, док. № 122, арк. 587 зв., 588.

404. Жовтня 4. / Листопада 22 – Позов поповича м. Несухоїж Степана-Шолухи Дороготийського про ув’язнення і захоплення майна підляським воєводою кн. Янушем Заславським, док. № 123, арк. 588.

405. Жовтня 4. / Листопада 22 – Позов поповича м. Несухоїж Степана-Шолухи Дороготийського про побиття і ув’язнення його підляським воєводою кн. Янушем Заславським, док. № 124, арк. 589.

406. Жовтня 4. / Листопада 22 – Позов поповича м. Несухоїж Кирика Дороготийського про захоплення майна підляським воєводою кн. Янушем Заславським, док. № 125, арк. 589 зв., 590.

407. Жовтня 4. / Листопада 22 – Позов поповича м. Несухоїж Кирика Дороготийського про побиття і ув’язнення його підляським воєводою кн. Янушем Заславським, док. № 126, арк. 590.

408. Жовтня 4. / Листопада 22 – Позов поповича м. Несухоїж Филона Дороготийського про побиття і ув’язнення його підляським воєводою кн. Янушем Заславським, док. № 127, арк. 590 зв., 591.

409. Жовтня 4. / Листопада 22 – Позов поповича м. Несухоїж Филона Дороготийського про побиття і ув’язнення його підляським воєводою кн. Янушем Заславським, док. № 128, арк. 591.

410. Жовтня 4. / Листопада 22 – Позов поповича м. Несухоїж Филона Дороготийського про захоплення його майна підляським воєводою кн. Янушем Заславським, док. № 129, арк. 592.

411. Листопада 9 – Зізнання возного Кременецького повіту Панаса Пахинського про вручення позовів пп. Миколі і Олександру Сенютам-Радогоським про захоплення сіножаті, землі і відмову від розподілу спадкових маєтків з п. Іваном Сенютою, док. № 130, арк. 593.

412. Листопада 10 – Зізнання возного Кременецького повіту Панаса Пахинського про вручення позовів пп. Федору Сенюті-Ляховецькому, Роману і Миколі Ярмолинським, Миколі та Івану Радогоським і Степану Корницькому, док. № 131, арк. 593.

413. Листопада 22 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про вручення позову п. Богушу Гораїну в справі захоплення коней у кн. Марини Сокольської, док. № 132, арк. 593 зв., 594.

414. Листопада 10 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про вручення позову п. Яну Жуковському в справі невиплати грошей за оренду кн. Марині Сокольській, док. № 133, арк. 594.

415. Листопада 12 – Зізнання возного Кременецького повіту Гуляльницького про вручення позовів судді Кременецького гродського суду кн. Льву Воронецькому в справі захоплення земель, заснування «волі» Молчанівки, порубки лісу та ін. у пп. Овдотії Словачинської і Марка Ісернського, док. № 134, арк. 594 зв., 595.

416. Листопада 11 – Зізнання возного Кременецького повіту Сергія Ромашевського про вручення позову п. Станіславу Негоцькому в справі захоплення зерна у п. Яна Завадського, док. № 135, арк. 595.

417. Листопада 12 – Зізнання возного Кременецького повіту Василя Волковського про вручення позовів пп. Григорію, Сасину і Мар’ї Лудвиським за побиття підданих, наїзд на сад та пасіку п. Івана Лудвиського і його підданого, док. № 136, арк. 595 зв., 596.

418. Листопада 12 – Зізнання возного Кременецького повіту Василя Волковського про вручення позовів брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому, пп. Овдотії Лудвиський, Григорію Андрузькому, Петру Кохановському, Юрію Боровицькому та їх дружинам про захоплення земель у пп. Івана, Сасина і Григорія Лудвиських, док. № 137, арк. 596 зв., 597.

419. Листопада 12 – Зізнання возного Кременецького повіту Сергія Ромашевського про вручення позову п. Галжбеті Ометинській та її сину за наїзд на маєток п. Катерини Подоської, док. № 138, арк. 597.

420. Листопада 12 – Зізнання возного Кременецького повіту Матвія Добрського про вручення позовів п. Єрониму Жерославському від п. Савина Яловицького, док. № 139, арк. 597 зв., 598.

421. Листопада 10 – Мирова угода в справі спору за спадковий маєток Минківці між пп. Андрієм, Мартином,

Максимом, Грицьком, Семеном та Настасією Минковськими і п. Андрієм Минковським, док. № 140, арк. 598.

422. Листопада 12 – Зізнання возного Кременецького повіту Панаса Пахинського про вручення позовів судді Кременецького гродського суду кн. Льву Воронецькому, пп. Ждану Долотецькому, Яну Пенкавецькому в справі спору за спадкові маєтки в сс. Татаринівці, Якимівці, Затірці та Красна Лука з пп. Пісочинськими, Корницькими, Лосятинськими, Пашкевичами,, Ластовецькими та Сошенськими, док. № 141, арк. 598 зв., 599.

423. Листопада 12 – Зізнання возного Кременецького повіту Панаса Пахинського про вручення позовів судді Кременецького гродського суду кн. Льву Воронецькому, пп. Яну Пенкавецькому та Ждану Долотецькому в справі спору за спадкові маєтки з пп. Пісочинськими, Корницькими, Лосятинськими, Пашкевичами, Ластовецькими та Сошенськими, док. № 142, арк. 599 зв., 600.

424. Листопада 12 – Зізнання возного Кременецького повіту Сергія Ромашевського про вручення позову п. Григорію Дениску в справі затоплення берегів, що належали пп. Минковським, док. № 143, арк. 601.

425. Листопада 12 – Зізнання возного Кременецького повіту Панаса Пахинського про вручення позовів пп. Федору Сенюті, Роману і Миколі Ярмолинським, Миколі та Івану Радогоським, Степану Корницькому від п. Катерини Подоської, док. № 144, арк. 601.

426. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Омеляна Минковського про вручення позову кн. Костянтину і Ганні Вишневецьким від пп. Адама і Романа Чолганських, док. № 145, арк. 601 зв.

427. Листопада 13 – Зізнання возного Кременецького повіту Омеляна Минковського про вручення позову кн. Чарторийському, кн. Олександрі Вишневецькій, п. Гостській в справі неповернення пп. Бережецьким заставлених маєтків, док. № 146, арк. 602.

428. Листопада 13 – Мирова угода пп. Івана, Григорія, Сасина і Марії Лудвиських, док. № 147, арк. 602 зв., 603.

429. Листопада 13 – Зізнання п. Фалелія Бережецького про виплату грошового боргу кн. Федорою Сангушко, док. № 148, арк. 603.

430. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Київського, Брацлавського і Волинського воєводств Михайла Поповського про вручення позову пп. Раїні, Олександру, Андрію та Лукашу Букоємським про неповернення грошей п. Гаврилу Головинському, док. № 149, арк. 603 зв., 604.

431. Листопада 13 – Зізнання возного Кременецького повіту Панаса Пахинського про вручення позову п. Івану Дчусу в справі невиплати грошей п. Трохиму Ледуховському, док,, № 150, арк. 604.

432. Листопада 13 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про вручення позову п. Василю Ледоховському в справі побиття слуги п. Макара Ледоховського, док. № 151, арк. 604 зв., 605.

433. Листопада 13 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про невиплату пп. Петром та Олексієм Бережецькими грошового боргу п. Івану Бережецькому, док. № 152, арк. 605.

434. Листопада 13 – Зізнання возного Кременецького повіту Омеляна Минковського про вручення позовів п. Василю Бережецькому за потраву конопель, наїзд на сінокіс та побиття дружини п. Хоми Бережецького, док. № 153, арк. 606.

435. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Київського, Брацлавського і Волинського воєводств Семена Козловського про вручення позову судді Кременецького гродського суду кн. Льву Воронецькому в справі захоплення маєтків Татаринівці, Якимівці та Красна Лука у пп. Долотецьких, док. № 154, арк. 606 зв., 607.

436. Листопада 15 – Зізнання возного єнерала Волинського і Брацлавського воєводств Петра Погорильського про вручення позову п. Гаврилу Гостському за скаргою євреїв м. Острога Яцька Давидовича, Гершона Хаймовича та ін. в справі невиконання декрету суду, док. № 155, арк. 607.

437. Листопада 16 – Зізнання возного Кременецького повіту Юзефа Бельського про вручення позову п. Хомі Бережецькому за скаргою п. Гаврила Бережецького в справі невиплати грошового боргу, док. № 156, арк. 607 зв.

438. Листопада 18 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Омеляна Минковського про вручення позову п. Василю Минковському за скаргою п. Петра Бережецького про втечу підданих, док. № 157, арк. 608.

439. Листопада 23 – Зізнання возного Кременецького повіту Панаса Пахинського про вручення позовів пп. Дем’яну Андрузькому і Орині Рачковській за скаргою пп. Хоревського та Краєвського в справі порубки лісу, док. № 158, арк. 608.

440. Листопада 23 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про вручення позову п. Федору Коритинському за скаргою п. Михайла Коритинського, док. № 159, арк. 609.

441. Листопада 24 – Зізнання возного Кременецького повіту Панаса Пахинського про вручення позову бурмистру м. Кременця Грицьку Остроженину за невнесення до королівського скарбу підводних грошей, док. № 160, арк. 609.

442. Листопада 27 – Зізнання возного Кременецького повіту Степана Покощовського про вручення позову брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому від радомського каштеляна Андрія Фірлея, п. Гуського за наїзд на землю між с. Бережець і королівським с. Пляшівка, док. № 161, арк. 609 зв., 610.

443. Листопада 13 – Скарга кременецького войського Федора Сенюти про нез’явлення до суду п. Адама Чолганського, що позивався в справі наїзду і порубки лісу, док. № 162, арк. 610 зв., 611.

444. Листопада 13 – Запис про нез’явлення до суду князів Чарторийських, що позивалися пп. Бережецькими в справі неповернення заставленого маєтку Тараж, док. № 163, арк. 611, 612.

445. Листопада 13 – Запис про нез’явлення до суду пп. Данила та Василя Ледоховських, що позивалися п. Іваном Ледоховським, док. № 164, арк. 613 – 615.

446. Листопада 13 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про вручення позовів п. Остапу Букоємському від п. Януша Жабокрицького в справі захоплення городів, док. № 165, арк. 615 зв.

447. Листопада 13 – Запис про невиплату грошового боргу п. Хомою Бережецьким п. Гаврилу Бережецькому, док. № 166, арк. 616.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск I. Книги № 1 – 11 (1568 – 1598 рр.). – К.: 1959 р., с. 104 – 122.