Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Книга № 14 (1607 р., лютий)

403. Реєстр документів актової книги за 1607 рік, арк. 626 – 634.

404. 1605 p., грудня 7. / Лютого 17 – Привілей польського короля Сигизмунда III про обрання п. Богуша Гораїна підсудком Кременецького земського суду, док. № 1, арк. 635 – 636.

405. 1606 p., листопада 10. / Лютого 20 – Позов пп. Зофії Люшковської, Катерини Понятковської про захоплення пп. Марушею Хриницькою, Раїною Ярмолинською та ін. спадкових маєтків в сс. Новий Став, Шумбар, Загайці, Горбівці, Темногайці, Лизуринці, док. № 2, арк. 636, 637.

406. 1603 p., лютого 20. / Лютого 20 – Тестамент п. Рафала Гошевського дружині і дітям на рухоме і нерухоме майно, док. № З, арк. 638, 639.

Польською мовою.

407. 1605 p., січня 2. / Лютого 20 – Дарчий запис п. Маруші Хриницької своєму чоловіку Михайлу на маєтки в сс. Шумбар, Новодвір, Загайці, Темногайці, Горбівці, Кременецького повіту, док. № 4, арк. 630 зв. – 641.

408. 1605 p., березня 30. / Лютого 20 – Тестамент п. Федори Кричевичовської чоловіку Семену Кричевичу на рухоме майно, док. № 5, арк. 641 зв. – 643.

409. 1607 p., січня 4. / Лютого 20 – Позов п. Андрія Головинського п. Івану Коритинському за порубку дерев в Хотинському лісі, док. № 6, арк. 643, 644.

410. 1606 p., листопада 10. / Лютого 20 – Позов п. Катерини Понятовської пп. Маруші Хреницькій, Раїні Ярмолинській та Олександрі Боговитиній Шумбарській за невиплату грошового боргу, док. № 7, арк. 644, 645.

411. 1606 p., грудня 21. / Лютого 20 – Позов п. Яна Стрептовського п. Яну Бистриковському за неповернення частини спадкового майна йому, як брату покійної дружини Ганни Стрептовської Бистриковської, док. № 8, арк. 645, 646.

412. 1604 p., жовтня 15. / Лютого 19 – Лист пп. Яна та Єви Лагодовських на продаж п. Настасії Житинській с. Богданівка, Кременецького повіту, док. № 9, арк. 647 – 649.

413. 1607 p., січня 4. / Лютого 20 – Позов п. Яна Козинського судді Кременецького земського суду Янушу Жабокрицькому за неповернення боргового зобов’язання, яке дав йому брат Остафій Козинський, док. № 10 арк. 649 зв., 650.

414. 1605 p., січня 2. / Лютого 20 – Дарчий запис п. Маруші Хреницької своєму чоловіку на 3 тисячи золотих польських, що записані за с. Горобець, док. № 11, арк. 651 – 653.

415. 1607 p., січня 7. / Лютого 20 – Позов п. Андрія Рихальського п. Олександру Ближинському за невиплату грошового боргу, док. № 12, арк. 653, 654.

416. 1606 p., грудня 22. / Лютого 20 – Позов п. Яроша Зуба п. Миколі Ярмолинському за невиплату грошей, що він позичив у його покійної дружини Ганни Ярош в 1591 р., док. № 13, арк. 654 зв., 655.

417. 1603 p., січня 10. / Лютого 20 – Позов п. Семена Ледоховського п. Богдану Лосятинському за невизнання перед судом запродажного запису на частину маєтку в с. Лосятин, док. № 14, арк. 656, 657.

418. 1607 p., січня 3. / Лютого 20 – Позов п. Олени Лосятинської опікуну Івану Лосятинському за разорения маєтку в с. Лосятин і захоплення ставу, док. № 15, арк. 657 зв,, 658.

419. 1605 p., травня 22. / Лютого 20 – Тестамент п. Магдалини Долотецької своїм дочкам на маєтки в сс. Якимівці, Радогощі, Козин, Кременецького повіту, с. Кухче, Пінського повіту, док. № 16, арк. 659 – 661.

420. 1604 p., липня 24. / Лютого 20 – Тестамент п. Ждана Долотецького своїй дружині Магдалині на маєтки в с. Радогощі і Козин, Кременецького повіту, док. № 17, арк. 661 зв. – 663.

421. 1606 p., жовтня 30. / Лютого 20 – Лист п. Андрія Ярмолинського про уступку дружині частини маєтків в сс. Семенів, Данилівка і Бережинці, Волинського воєводства, замість одержаного приданого, док. № 18, арк. 663 зв. – 665.

422. 1605 р., січня 2. / Лютого 20 – Дарчий запис п. Маруші Шумбарської своєму чоловіку Миколі Хриницькому на рухоме майно, док. № 19, арк. 666, 667.

423. 1607 p., січня 4. / Лютого 20 – Позов п. Василя Себастіановича п. Остафію Козинському за невиплату грошового боргу, док. № 20, арк. 667 зв. – 669.

424. 1607 р., січня 4. / Лютого 20 – Позов п. Василя Себастіановича п. Остафію Козинському за невиплату грошового боргу, док. № 21, арк. 699, 670.

425. 1605 p., січня 2. / Лютого 21 – Лист п. Панаса Дедеркала на продаж п. Михайлу Дедеркалу частини маєтку в с. Дедеркали, Кременецького повіту, док. № 22, арк. 671, 672.

426. 1604 p., вересня 3. / Лютого 21 – Інвентар Любартівського маєтку (замку і волості), переданого в опіку кн. Анні Острозькій після смерті її чоловіка, волинського воєводи кн. Олександра Острозького, док. № 23, арк. 673, 674.

Польською мовою.

427. 1604 p., серпня 15. / Лютого 21 – Інвентар маєтків Клодзинської волості, переданих в опіку кн. Анні Острозькій після смерті ті чоловіка, волинського воєводи кн. Олександра Острозького, док. № 24, арк. 674, 675.

Польською мовою.

428. 1604 p., серпня 18. / Лютого 21 – Інвентар маєтків Черняхівської волості, переданих в опіку кн. Анні Острозькій після смерті II чоловіка, волинського воєводи кн. Олександра Острозького, док. № 25, арк. 675 зв. – 677.

429. Лютого 21 – Рішення суду про звільнення київського воєводи кн. Костянтина Острозького від процесу в справі встановлення меж з маєтками судді Кременецького гродського суду Григорія Дениска Матвіевського, док. № 26, арк. 677 зв. – 680.

430. 1605 p., січня 29. / Лютого 21 – Тестамент п. Дем’яна Хоровського своїй дружині Палагії Корницькій на маєтки в сс. Переросле, Окнин і Корниця та на рухоме майно, док. № 27, арк. 681, 682.

431. 1607 p., лютого 9. / Лютого 21 – Мирова угода в справі захоплення п Артимом Минковським пасіки, розорення садиби і поранення п. Лукаша Минковського, док. № 28, арк. 682 зв. – 684.

432. 1604 p., березня 26. / Лютого 21 – Квит п. Івана Войтеховського на випла ту йому грошового боргу пп. Андрієм, Федором, Василем і Павлом Яроцькими, док. № 29, арк. 684, 685.

433. 1604 p., березня 27. / Лютого 21 – Запис про позику п. Марушею Бережецькою 700 золотих польських у свого чоловіка п. Яроша Телецького під заклад частини маєтку в с. Вишні Бережці, док. № 30, арк. 685, 686.

434. Лютого 21 – Позов кн. Раїни Воронецької опікуну кн. Янушу Воронецькому за привласнення спадкової частини майна, док. № 31, арк. 687, 688.

435. 1607 p., січня 22.. Лютого 21 – Позов п. Хоми Бережецького брату Василю за наїзд на садибу в с. Бережці, пограбування і побиття його і підданих, док. № 32, арк. 688 зв. – 690.

436. 1607 p., січня 22. / Лютого 21 – Позов п. Хоми Бережецького брату Василю за порубку дерев і образу його підданим брата, док. № 33, арк. 690 зв., 691.

437. 1606 p., грудня 26. / Лютого 21 – Позов п. Станіслава Тиминського про привласнення пп. Марушею Хриницькою, Раїною Ярмолинського, Олександрою Боговитиною і їх опікунами спадкового майна, док. № 34, арк. 691 зв. – 693.

438. 1606 p., грудня 8. / Лютого 21 – Позов п. Яна Жоравницького радомському каштеляну Андрію Фірлею, п. Яну Фірлею, князем Микицьким і ін. за переховування підданих – втікачів, док. № 35, арк. 694.

439. 1607 p., січня 10. / Лютого 21 – Позов кн. Галжбети Микицької і пп. Белжецьких радомському каштеляну Андрію Фірлею в справі захоплення спадкових маєтків у м. Козин, сс. Івани, Старики, Чортове, Ситне і Жабокрик, док. № 36, арк. 695 – 697.

440. 1607 p., січня 30. / Лютого 21 – Позов п. Галени Кленської п. Галені Лабунській за привласнення частини маєтку Лабуни, док. № 37, арк. 697, 698.

441. Лютого 21 – Запис про подачу апеляції до Головного трибунальського суду підданими Острозького шпиталю Грицьком Івашиничем і Андрушем Давидовичем на пп. Вільгорських за порушення контракту на оренду млинів і шинку, док. № 38, арк. 698, 699.

442. 1605 p., жовтня 21. / Лютого 21 – Тестамент п. Івана Бережецького дружині і дітям на маєток Бережецьке та рухоме майно, док. № 39, арк. 699 зв. – 702.

443. 1607p., січня 12. / Лютого 21 – Запис про подачу радомським каштеляном Андрієм Фірлеєм протестації на теслугівського возного за невірне свідчення в справі спору з князями Микицькими і пп. Бережецькими за маєтки, док. № 40, арк. 702.

444. 1604 p., вересня 20. / Лютого 22 – Запис про позику кн. Михайлом Вишневецьким у своєї дружини Раїни, дочки молдавського господаря Єремія Могили, 30 тисяч золотих під заклад двох частин всіх маєткіх у короні Польській, кн. Литовським і на Волині, док. № 41, арк. 703 – 705.

445. Лютого 22 – Запис про передачу кн. Михайлом Вишневецьким своїй дружині Раїні двох частин всіх маєтків за позичені гроші, док. № 42, арк. 705 – 707.

446. 1605 p., березня 6. / Лютого 22 – Запис про позику кн. Михайлом Вишневецьким у п. Миколи Гротовського 1700 золотих польських під заклад с. Федківці, Кременецького повіту, док. № 43, арк. 707 зв. – 710.

Польською мовою, пошкоджений.

447. 1604 p., жовтня 20.\ Лютого 22 – Лист п. Овдотії Лудвиської про розподіл маєтку в с. Лудвище між дітьми та онуками, док. № 44, арк. 710 зв. – 712.

448. 1607 p., січня 14. / Лютого 22 – Позов п. Станіслава Закревського п. Валентому Громадському за неповернення грошового боргу, док. № 45, арк. 712, 713.

449. 1607 p., січня 2. / Лютого 22 – Позов п. Миколи Вербовського п. Войтеху Беховському за неповернення грошового боргу, док. № 46, арк. 712 зв., 713.

450. 1606 р., грудня 19. / Лютого 22 – Позов судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького п. Миську Минковському за наїзд на дім двірника в с. Минківці та побиття двірника, док. № 47, арк. 713 зв. – 715.

451. 1607 р. січня 2. / Лютого 22 – Позов п. Клима Дедеркала п. Петру Волковському за невиплату грошового боргу, док. № 48, арк. 715.

452. 1604 p., серпня 10. / Лютого 22 – Дарчий запис кн. Михайла Вишневець кого своїй дружині Раїні, дочці молдавського господаря Могили, на 100 тисяч золотих, що записані на третій частині всіх його маєтків у рахунок свого приданого, док. № 49, арк. 716 – 718.

453. Лютого 22 – Запис про передачу кн. Михайлом Вишневецьким своїй дружині Раїні третьої частини всіх маєтків, док. № 50, арк. 719, 720.

454. 1604 p., травня 6. / Лютого 22 – Квит п. Григорія Лешницького на випплату пп. Вацлавом і Марушею Межинськими грошового боргу, док. № 51, арк. 720 зв. – 722.

455. 1607 p., лютого 22. / Лютого 22 – Інтерциза п. Стефана Боричевського і його дружини Єфімії Росоловської з п. Климом Росоловським і його дочками про припинення судових процесів, док. № 52, арк. 722, 723.

456. Лютого 22 – Запис про виплату суддею Кременецького гродського суду Григорієм Дениском Матвієвським грошей за захоплене сіно у судді Кременецького суду Януша Жабокрицького та про припинення справи, док. № 53, арк. 723 зв.

457. 1606 p., листопада 19. / Лютого 22 – Позов пп. Долотецьких п. Марії Пенкавецькій за наїзд на ставок, зруйнування греблі і вилов риби у підданого, док. № 54, арк. 724 – 726.

458. 1606 p., листопада 19. / Лютого 22 – Позов пп. Долотецьких п. Марії Пенкавецькій за наїзд на Якимівські землі і захоплення сіна у підданих, док. № 55, арк. 726 – 728.

459. 1607p., січня 2. / Лютого 22 – Позов п. Вацлава Межинського п. Григорію Войниловичу за захоплення землі в с. Жолобки, док. № 56, арк. 728, 729.

460. 1607 p., січня 5. / Лютого 22 – Позов пп. Марка і Єви Ісерницьких пп. Михайлу і Маруші Хриницьким за потраву Борецьких ланів і сіножатей, док. № 57, арк. 729 – 732.

461. 1607 p., січня 5. / Лютого 22 – Позов пп. Єви і Марка Ісерницьких п. Михайлу Хриницькому за потраву Борецьких сіножатей і побудування буд, док. № 58, арк. 732 зв. – 735.

462. 1607 p., січня 5. / Лютого 22 – Позов п. Михайла Подгорського п. Михайлу Хриницькому за потраву Борецьких сіножатей, док. № 59, арк. 735 зв. – 737.

463. 1606 р., грудня 18. / Лютого 22 – Позов міщанина м. Кременець Стефана Терлецького єнеральному возному Волинського воеводства Лукашу Минковському за побиття його під час наїзду на пасіку, док. № 60, арк. 737 зв. – 739.

464. 1603 р., вересня 27. / Лютого 22 – Квит пп. Андрія і Катерини Мончинських підляському воєводі кн. Янушу Заславському на виплату грошового боргу, док. № 61, арк. 739 – 741.

Польською мовою.

465. 1603 p., вересня 27. / Лютого 22 – Запис про заставу підляським воєводою кн. Янушем Заславським пп. Мончинським маєтку с. Сахнівці, Кременецького повіту, за 2350 золотих польських, док. № 62, арк. 741 зв. – 743.

466. 1607 p., лютого 8. / Лютого 22 – Позов п. Василя Жабокрицького пп. Гаврилу і Зофії Коритинським за невиплату грошового боргу, док. № 63, арк. 744.

467. /607 p., січня 2. / Лютого 22 – Позов п. Вацлава Межинського п. Станіславу Шашецькому за наїзд на жолобецьких підданих, зруйнування домів, побиття, поранення і пограбування їх, док. № 64, арк. 745 – 747.

468. 1606 p., грудня 20. / Лютого 22 – Позов луцького підкоморія п. Яна Харлеського кн. Анні Острозькій за невиплату грошовог боргу, док. № 65, арк. 747, 748.

469. Лютою 22 – Запис про нез’явлення через хворобу до суду п. Адама Чолганського, що позивався п. Катериною Сенютою в справі захоплення сіна у її підданих Васька і Гаврила Процевичей, док. № 66, арк. 748 зв., 749.

470. 1605 p., жовтня 12. / Лютого 23 – Запис п. Івана Коритинського про про даж судді Луцького земського суду Івану Хриницькому маєтків в сс. Хотин і Полуничне, Кременецького повіту, док. № 67, арк. 750 – 755.

471. 1605 p., жовтня 12. / Лютого 23 – Запис про введення судді Луцького земського суду Івана Хриницького у володіння маєтками в сс. Хотин і Полуничне, Кременецького повіту, що він купив у п. Івана Коритинського, док. № 68, арк. 755 зв. – 753.

472. 1606 p., січня 20. / Лютого 23 – Запис про продаж дружиною п. Івана Коритинського Федорою маєтків в сс. Хотин і Полуничне, Кременецького повіту, судді Луцького земського суду Івану Хриницькому, док. № 69, арк. 758, 759.

473. 1606 p., грудня 2. / Лютого 23 – Позов плебана збаразького костьолу Станіслава Невенгловського п. Михайлу Хриницькому за потраву ланів і сіножатей в с. Барки, що заповів костьолу кн. Лев Збаразькій, док. № 70, арк. 760 – 762.

474. 1607 p., січня 2. / Лютого 23 – Позов п. Вацлава Межинського кн. Михайлу Вишневецкому і п. Яну Боговитину Шумбарському за невідокремлення частини маєтку в с. Жолобки, яку він купив у п. Миколи Боговитина Шумбарського, док. № 71, арк. 762 – 764.

475. 1607 p., січня 2. / Лютого 23 – Позов п. Вацлава Межинського овруцькому старості кн. Михайлу Вишневецькому за наїзд і захоплення землі в с. Жолобки, док. № 72, арк. 764 зв. – 766.

476. 1607 р. січня 9. / Лютого 23 – Позов п. Григорія Сенюти брату Івану за наїзд на ольшаницьке поле і забиття табуна коней і лошат, док. № 73, арк. 766 – 768.

477. Лютого 23 – Позов п. Григорія Сенюти п. Івану Сенюті за погрозу вбити його сина та образи, док. № 74, арк. 768, 769.

478. 1607 p., лютого 23. / Лютого 23 – Дарчий запис п. Олександри Новоселецької своєму чоловіку Яну Новоселецькому на маєток в с. Новосілки, док. № 75, арк. 770, 771.

479. 1607 p., січня 13. / Лютого 23 – Позов п. Григорія Сенюти п. Івану Сенюті про те, що п. Григорія позивають пп. Дедеркали за маєтки, які йому заклав п. Іван, а згідно умови брат Іван всі позови, що до цих маєтків стосуються приймає на себе, док. № 76, арк. 771, 772.

480. 1607p., січня 1. / Лютого 23 – Позов кн. Януша Збаразького брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому за неповернен ня маєтків в сс. Опрелівці, Стогнеківці, Бриківці, Васківці і Зарубинці, які він орендував, док. № 77, арк. 772 зв. – 776.

481. 1607 p., січня 1. / Лютого 23 – Позов кн. Януша Збаразького брацлаському воєводі кн. Янушу Збаразькому за наїзд і за хоплення маєтку Опрелівці, док. № 78, арк. 776 – 77

482. 1607 p., січня 1. / Лютого 23 – Позов кн. Януша Збаразького брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому за привласнення маєтків Стогнеківці, які він орендував, док. № 79, арк. 778 – 780.

483. 1607 p., січня 1. / Лютого 23 – Позов кн. Януша Збаразького брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому за непокарання підданого Стецька, що забрав коней у опрелівських мешканців Мацька і Миска, док. № 80, арк. 780, 781.

484. 1607 p., лютого 11. / Лютого 23 – Дарчий запис п. Яна Козинського свої дружині Маруші на третю частину всього свого майн док. № 81, арк. 781 – 783.

485. 1606 p., грудня 28. Лютого 23 – Позов п. Маруші Гуйської овруцькому старості кн. Михайлу Вишневецькому за порубку дерев у маєтку кут, док. № 82, арк. 783 – 785.

486. 1606 p., грудня 28. / Лютого 23 – Позов п. Люції Галенської овруцькому старості кн. Михайлу Вишневецькому за порубку дерев коло с. Залужжя, док. № 83, арк. 785 – 787.

487. 1606 p., грудня 1. / Лютого 23 – Позов пп. Григорія Лудвиського і Мар тина Кратовича п. Яну Мошенському за полювання в лісах, док. № 84, арк. 787, 788.

488. 1606 p., грудня 1. / Лютого 23 – Позов пп. Григорія Лудвиського і Матина Кратовича п. Яну Мошенському за вилов риби у Валевському ставку, док. № 85, арк. 788 зв., 789.

489. 1606 р., грудня 6. / Листопада 23 – Позов пп. Григорія Лудвиського і Мартина Кратовича п. Яну Мошенському за порубку дерев, док. № 86, арк. 789 зв., 790.

490. 1606 р., грудня 6. / Лютого 23 – Позов п. Северина Батковського брату Івану за невизнання його володінь в сс. Батків і Бащарівка, док. № 87, арк. 790 зв., 792.

491. 1606 p., грудня 16. / Лютого 23 – Позов пп. Григорія та Івана Сенют пп. Дедеркалам за зруйнування межових знаків і захоплення Лепесівських земель, док. № 88, арк. 792 зв. – 794.

492. 1606 p., грудня 16. / Лютого 23 – Позов пп. Дедеркалів пп. Григорію та Івану Сенютам за наїзд на Дедеркалівські грунти, док. № 89, арк. 794 зв., 795.

493. 1607 p., січня 11. / Лютого 23 – Позов п. Григорія Козинського братам Остафію і Яну за привласнення його спадкової частини в маєтках Козин та Іваня, док. № 90, арк. 796, 797

494. 1607 p., січня 4. / Лютого 23 – Позов п. Ганни Головинської п. Григорію Коритинському за побиття її ключника, док. №91, арк. 798, 799.

495. 1607 p., січня 4. / Лютого 23 – Позов п. Ганни Головинської п. Юрію Пясецькому за побиття її двох підданих, док. № 92, арк. 729, 800.

496. 1607 p., січня 4. / Лютого 23 – Позов п. Ганни Головинської п. Юрію Пясецькому за потраву ланів на Редківських землях, Док. № 93, арк. 800 зв., 801.

497. 1607 р. січня 9. / Лютого 23 – Позов возного Кременецького повіту Юрія Красовського п. Івану Плавинському за побиття и°го, прив’язаного до стовпа, киями під час вимагання квиту в справі п. Плавинського з п. Чолганським, док. № 94, арк. 801 зв., 802.

498. 1607 p., січня 2. / Лютого 23 – Позов п. Андрія Чолганського п. Андрію Новоселецькому за ув’язнення в кайданах і кандалах та відібрання грошей у його двох підданних, док. № 95, арк. 802 зв., 803.

499. 1606 p., грудня 8. / Лютого 23 – Позов п. Яна Жоравницького князям Миколі та Ульбріхту Радзивіллам за наїзд на землю в с. Крупці, док. № 96, арк. 803 зв. – 805.

500. 1606 p., грудня 12. / Лютого 23 – Позов пп. Дедеркалів п. Григорію Сенюті за потраву сіножатей, док. № 97, арк. 805, 806.

501. 1606 p., грудня 12. / Лютого 23 – Позов пп. Дедеркалів п. Григорію Сенюті за потраву їх сіножатей, док. № 98, арк. 806, 807.

502. 760/ p., жовтня 12. / Лютого – Тестамент кн. Вороницького дружині Марині на маєтки Татаринівці, Якимівці, Красна Лука та рухоме майно, док. № 99, арк. 808 – 810.

Немає початку.

503. /607 p., січня 9. / Лютого 26 – Позов п. Юрія Красовського мачусі Катерині Сенюті Ляховецькій за привласнення майна, що залишилося йому після смерті кременецького войського Миколи Сенюти, док. № 100, арк. 810 зв., 811.

504. Лютого 26 – Позов п. Катерини Сенюти Ляховецької пп. Ярмолинським за наїзд на с. Денисівка, побиття боярина Супруна, зруйнування греблі, пограбування тощо, док. № 101, арк. 812.

Немає закінчення.

505. 1607 р., січня 4. / Лютого 26 – Позов зем’янина Кременецького повіту Яцька Лешницького бурграбію і наміснику Кременецького підстароства Івану Телецькому за неув’язнення міщанина м. Кременця Лахмана – боржника и. Лешницького, через що Лахман утік, док. № 103, арк. 813, 814.

506. Лютою 26 – Запис про невиконання київським воєводою кн. Костянтином Острозьким декрету Головного трибунальського суду про встановлення меж з землями судді Кременецького гродського суду Григорія Дениска Матвієвського, док. № 104, арк. 814 зв. – 819.

507. 1605 р., лютого 5. / Лютого 26 – Запис про позику п. Семеном Дедеркалом у своєї дружини Мар’ї 300 коп грошей литовських під заклад маєтку в с. Нижні Дедеркали, док. № 105, арк. 819, 820.

508. 1606 p., грудня 20. / Лютого 26 – Позов п. Катерини Сенюти Ляховецької п. Костянтину Ярмолинському в справі захоплення хліба і сіна у підданих, док. № 106, арк. 821, 822.

509. 1606 p., листопада 9. / Лютого 26 – Позов п. Адама Чолганського п. Катерині Сенюті за пограбування сіна у підданих, док. № 107, арк. 822 зв., 823.

510. 1607 p., січня 3. / Лютого 26 – Позов брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького п. Лешницькій за неповернення документів, що він дав на зберігання її чоловіку Василю Куцу, док. № 108, арк. 824, 825.

511. 1606 р., грудня 8. / Лютого 26 – Позов п. Андрія Минковського пп. Семену та Андрію Минковським за побиття і поранення його, дружини і пасинка док. № 109, арк. 825 зв., 826.

512. 1607 p., лютого 19. / Лютого 26 – Лист пп. Олехна Остафієвича і Богдана Княгининського на продаж саду в маєтку Андруги п. Яцьку Андрузькому, док. № 110, арк. 827, 828.

513. 1607 p., лютого 2. / Лютого 26 – Квитовний лист п. Яна Григоровського пп. Боричевським на повернення грошового боргу, док. № 111, арк. 828, 829.

514. 1604 p., серпня 18. / Лютого 26 – Дарчий запис п. Маруші Бранської своєму чоловікові Лукашу Минковському на 700 злотих польських, що залишилися їй у спадщину від першого чоловіка Яська Минковського, док. № 112, арк. 829 зв. – 832.

515. 1604 p., травня 2. / Лютого 26 – Квитовний лист п. Івана Войтеховського і його дружини Ганни Яроцької своїм братам про виділення їй приданого зі спадщини, док. № 113 арк., 832 – 834.

516. 1607 p., січня 2. / Лютого 26 – Позов п. Андрія Ярмолинського п. Катерині Сенюті Ляховецькій за зруйнування греблі на р. Семенівка і затоплення данилівського млина, док. № 114, арк. 834, 835.

517. 1605 p., вересня 29. / Лютого 26 – Лист кн. Марини Збаразької про ствердження дарчого запису її чоловіка кн. Льва Збаразького пінському старості Юрію і кн. Криштофу Збаразьким на частини маєтків в сс. Сошне, Сваричів, Стогів, Нитківці, док. № 115, арк. 835 – 837.

518. 1605 p., вересня 29. / Лютого 26 – Дарчий запис кн. Марини Збаразької брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому на 1500 золотих польських, що записані на маєтку Верещаки, згідно тестаменту її чоловіка кн. Льва Збаразького, док. № 116, арк. 837 – 839.

519. 1605 p., листопада 24. / Лютого 26 – Квитовний лист кн. Марини Збаразької брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому на повернення їй грошей, коштовностей, речей і документів, які він зберігав за дорученням її покійного чоловіка, док. № 117, арк. 839, 840.

520. 1604 p., липня 9. / Лютого 26 – Квитовний лист п. Льва Ясеницького і його дружини Ганни матері дружини п. Ганні Браяці на виділення приданого з спадкового майна, док. № 118, арк 840 зв. – 845.

521. 1605 p., вересня 26. / Лютого 26 – Дарчий запис князів Марини і Льва Збаразьких брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому на 4000 золотих польських, що записані на с. Гритківці, які взяли у кн. Льва в борг під заклад цього села пп. Харлинські, док. № 119, арк. 845 – 847.

522. 1605 p., вересня 20. / Лютого 26 – Дарчий запис князів Марини і Льва Збаразьких кн. Криштофу Збаразькому на 1700 золотих, що взяли у них під заклад 20 підданих з майном і землями пп. Пелюхів, док. № 120, арк. 847 зв. – 850.

523. 1605 p., вересня 29. / Лютого 26 – Лист кн. Марини Збаразької про ствердження дарчого запису свого чоловіка кн. Льва Збаразького брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому на маєток Гритківці і кн. Криштофу Збаразькому на 20 підданих, док. № 121, арк. 850 – 852.

524. 1607 p., лютого 24. / Лютого 26 – Лист кн. Марини Збаразької на продаж ки. Криштофу Збаразькому частини Серетецького маєтку за 4 тисячи коп грошей, док. № 122, арк. 853 – 855.

525. 1607 p., лютого 27. / Лютого 28 – Лист пп. Боричевських на продаж брацьлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому частини маєтку в с. Лудвищі за 1000 коп грошей, док. № 123, арк. 855, 856.

526. 1607p., січня 2. / Лютого 26 – Позов пп. Ярмолинських п. Катерині Сенюті за зруйнування греблі і затоплення ланів і сіножатей, док. № 124, арк. 857.

527. 1607 p., січня 1. / Лютого 26 – Позов пп. Бурських п. Андрію Поморському за привласнення грошей, які він позичив у їх покійного батька п. Войтеха Бурського, док. № 125, арк. 857 зв. – 859.

528. 1607 p., січня 1.. / Лютого 26 – Позов пп. Андрія і Ядвиги Поморських пп. Бурським за невідокремлення п. Ядвизі приданого, док. № 126, арк. 859 зв. – 861.

529. 1606 p., грудня 5. / Березня [лютого.] 26 – Позов п. Марцина Лубковського п. Яну Вонсовичу за неповернення речей, взятих у борг, док. № 127, арк. 861 зв., 862.

530. 1606 p., грудня 5. / Лютого 26 – Позов п. Марцина Лубковського п. Яну Вонсовичу за неповернення військової зброї, взятої у борг, док. № 128, арк. 862 зв. – 864.

531. 1606 p., грудня 5. / Лютого 26 – Позов п. Марцина Лубковського п. Стефану Вонсовичу за неповернення коней, яких п. Стефан у нього позичив, док. № 129, арк. 864, 865.

532. 1607 p., січня 2. / Лютого 26 – Позов п. Марцина Богушевича п. Ганні Козинській за побиття його гайдуками і слугами, док. № 130, арк. 865 зв., 866.

533. 1604 p., жовтня 24. / Лютого 26 – Шлюбний контракт п. Івана Кобецького і п. Ганни ЖабокрицькоТ, док. № 131, арк. 867 – 870.

534. 1604 p., жовтня 28. / Лютого 26 – Запис про позику п. Іваном Кобецьким 400 золотих польських у своєї дружини Ганни Жабокрицької під заклад маєтку в с. Кивирці, док. № 132, арк. 870 зв. 873.

535. 1606 p., січня 12. / Лютого 26 – Лист н. Ганни Кобецької про відокремлення їй батьками приданого, док. № 133, арк. 873 – 875.

836. Лютою 26 – Оповідання судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького про порубку лісу п. Юрієм Кошиковським, док. № 134, арк. 875, 876.

537. Лютого 26 – Оповідання судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького про порубку пп. Лосятинськими дерев у гаю над р. Раславка, док. № 135, арк. 876 зв. – 878.

538. 1606 p., квітня 3. / Лютого 26 – Лист п. Андрія Минковського на продаж п. Висилю Жабокрицькому маєтку в с. Минківці, док. № 136, арк. 878 – 880.

539. Лютою 26 – Мирова угода в справі ув’язнення підданих п. Андрія Чолганського війтом м. Ямполя, яке належало брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому, док. № 137, арк. 880 зв.

540. 1607 p., січня 2. / Лютого 26 – Позов брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького князям Михайлу та Юрію Вишневецьким за наїзд і порубку дерев на Дунаївських і Шпиколіських землях, док. № 138, арк. 881 – 883.

541. 1607 p., січня 2. / Лютого 26 – Позов брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького овруцькому старості кн. Михайлу Вишневецькому за порубку дерев у дунаївських підданих і війта, док. № 139, арк. 883 – 885.

542. /607 p., січня 2. / Лютого 26 – Позов п. Вацлава Межинського пп. Хриницьким за порубку дерев на Жолобецькій землі, док. № 140, арк. 885 зв. – 887.

543. 1607р., січня 2. / Лютого 26 – Позов п. Вацлава Межинського пп. Хриницьким за порубку дерев на Жолобецькій землі, док. № 141, арк. 887 – 889.

544. 1607 p., січня 2. / Лютого 26 – Позов брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького овруцькому старості кн. Михайлу Вишневецькому за пограбування сіна у дунаївських і шпиколіських підданих, док. № 142, арк. 889 зв. – 891

545. Лютого 26 – Декрет суду про подачу кн. Янушем Збаразьким апеляції до Головного трибунальського суду в справі спору за маєток в сс. Опрелівці і Васківці з брацлавським воєводою кн. Янушем Збаразьким, док. № 143, арк. 892 – 894.

546. 1607 p., січня 8. / Лютого 26 – Позов брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького радомському каштеляну Андрію Фірлею в справі спору за володіння маєтками у Володимирському повіті, док. № 144, арк. 894, 895. \ 547. Лютого 26 – Декрет суду про припинення справи між пп. Мишками і Сенютами про неповернення збіжжя, взятого у борг покійним п. Миколою Сенютою, док. № 145, арк. 896, 897.

548. Лютого 26 – Декрет суду в справі захоплення майна у підданого п. Григорія Лешницького п. Іваном Лешницьким, док. № 146, арк. 898.

549. 1607 p., січня 2. / Лютого 26 – Позов п. Костянтина Ярмолинського п. Катерині Сенюті за пограбування жита в Бережинецькому маєтку, док. № 147, арк. 898 зв., 899.

550. 1607р., січня 2. / Лютого 26 – Позов п. Костянтина Ярмолинського п. Катерині Сенюті за побиття і ув’язнення підданих, док. № 148, арк. 899 зв., 900.

551. 1607 p., січня 2. / Лютого 26 – Позов п. Костянтина Ярмолинського п.

Катерині Сенюті за зруйнування греблі і затоплення ланів, док. № 149, арк. 900 зв., 901.

552. 1607 p., січня 2. / Лютого 26 – Позов п. Костянтина Ярмолинського п. Катерині Сенюті за побиття і захоплення майна у бережинецьких і семенівських підданих, док. № 150, арк. 901 зв. – 903.

553. 1607 p., січня 2. / Лютого 26 – Позов п. Костянтина Ярмолинського п. Катерині Сенюті за побиття і пограбування підданих у Бережинецькому маєтку, док. № 151, арк. 903, 904.

554. 1605 p., жовтня 26. / Лютого 26 – Лист кн. Петра Вороницького на продаж брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому маєтку с. Капустинці, док. № 152, арк. 905 – 907.

Немає початку.

555. /605 p., жовтня 27. / Лютого 27 – Запис про ствердження кн. Станіславом Вороницьким купчої його синів Петра і Станіслава брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому на маєтки в сс. Капустинці і Кусківці, док. № 153, арк. 907 зв, – 910.,

556. 1606 p., лютого 3. / Лютого 27 – Лист п. Ганни Корницької і її сина на продаж брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому маєтків в сс. Корниця, Юр’ївні, Шимківці, Звонке, Окнин, Залужжя та ін., док. № 154, арк. 911 – 914.

557. 1605 p., листопада 27. І Лютого 27 – Лист п. Ягнишки Вольської і її сина Миколая брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому на частину маєтку в с. Корниця, Кременецького повіту, док. № 155, арк. 914 – 918. Документ немає закінчення.

558. 1605 p., листопада 27. / Лютого 27 – Лист п. Ягнишки Вольської і її сина Миколи на продаж брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому, док. № 156, арк. 919.

Є тільки закінчення документа.

559. Лютого 27 – Мирова угода між пп. Криштофом Бадовським і кременецьким войським Савою Яловицьким (змісту нема), док. № 157, арк. 919 зв. / Лютого 27 – Лист князів Станіслава і Петра Вороницьких на продаж брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому с. Кусківці, Кременецького повіту, док. № 158, арк. 920 – 923.

561. Лютого 27 – Лист кн. Станіслава Вороницького про підтвердження купчої його синів Петра і Станіслава брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому на сс. Кусківці і Капустинці, док. № 159, арк. 923, 924.

Немає закінчення.

562. 1604 p., березня 16. / Лютого 27 – Лист п. Марії Андрузької про передачу її майна до опіки судді Кременецького гродського суду Григорію Дениску Матвієвському, док. № 160, арк. 925 – 927.

В середині немає аркуша.

563. Лютого 27 – Дарчий запис п. Параски Дедеркало своєму сину Михайлу Колонтаю на частину маєтку в с. Дедеркали, док. № 161, арк. 927 зв., 928.

Немає закінчення.

564. 1607 p., січня 2. / Лютого 27 – Позов п. Миколи Дедеркала пп. Марийським за побиття і поранення його, док. № 163, арк. 929 – 931.

565. 1607 p., січня 2. / Лютого 27 – Позов п. Миколи Дедеркала п. Миколі Малинському та його матері за побиття його і пограбування речей, док. № 164, арк. 931 зв. – 933.

566. 1606 p., грудня 22. / Лютого 27 – Позов п. Филона Пахинського пп. Ярмолинським за захоплення зерна, птиці тощо, док. № 165, арк. 934, 935.

567. 1607 p., січня 6. / Лютого 27 – Позов п. Костянтина Ярмолинського своєму слузі п. Филону Пахинському за неповернення бланків мембран, які він дав йому, посилаючи до суду для розгляду справ, док. № 166, арк. 935, 936.

568. 1605 p., жовтня 26. / Лютого 27 – Лист князів Петра і Станіслава Вороницьких на продаж брацлавському воєводі кн. Янушу

Збаразькому маєтків в с. Кусківці і Капустинці, док. № 167, арк. 937 – 939.

569. 1605 p., жовтня 27. / Лютого 27 – Лист кн. Станіслава Вороницького та його дружини Галшки про ствердження купчої їх синів Петра і Станіслава кн. Янушу Збаразькому на маєтки в сс. Кусківці і Капустинці, Кременецького повіту, док. № 168, арк. 939 зв. – 942.

570. 1607 p., січня 4. / Лютого 27 – Позов п. Семена Минковського п. Василю Жабокрицькому за неповернення маєтку в с. Минківці, взятого в оренду, док. № 169, арк. 942 зв. – 944.

571. Лютого 27 – Запис про наїзд пп. Хриницьких на маєток п. Вацлава Менжинського в с. Жолобки, порубку дерев тощо, док. № 170, арк. 944 зв., 945.

Немає закінчення.

572. Лютого 27 – Позов брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького князям Катерині і Анні Збаразьким та ін. за неповернення грошей, що позичив у нього покійний брат кн. Петро Збаразький, док. № 171, арк. 946, 947.

В середині документа немає аркушів.

573. 1606 p., грудня 7. / Лютого 27 – Позов брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького спадкоємцям та орендарям кн. Петра Збаразького за неповернення 1000 золотих польських, записаних на маєтку Волочищі, що позичив у нього покійний кн. Петро, док. № 172, арк. 947 – 949.

574. Лютого 27 – Позов кн. Анни Збаразької і її опікуна брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького спадкоємцям та орендарям покійного кн. Петра Збаразького, док. № 173, арк. 949, 950.

Немає аркушів в середині, зміст встановити не можна.

575. Лютого 27 – Позов кн. Збаразької і її опікуна кн. Януша Збаразького орендарям померлих князів Петра і Стефана Збаразьких, док. № 174, арк. 950, 951.

Немає аркушів в середині, зміст встановити не можна.

576. Лютого 27 – Позов п. Павла Боговитина пп. Гуйським і Луцїї Либишевській, док. № 175, арк. 951, 952.

Немає аркушів в середині, зміст встановити не можна.

577. Лютого 27 – Є тільки початок і кінець, зміст встановити не можна,док. № 176, арк. 952 зв., 953.

578. 1607 p., січня 13. / Лютого 27 – Позов пп. Раїни Боговитиної, Ганни Качановської та ін. пп. Гуйським і Луції Либишевській за привласнення спадкових маєтків у сс. Кут і Залужжя, док. № 177, арк. 953 – 956.

579. Лютого 27 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Юрія Красовського про вручення п. Катерині Сенюті позовів від п. Костянтина Ярмолинського за порубання плугів, захоплення збіжжя, поранення боярина, затоплення ланів і пограбування підданих, док. № 178, арк. 957.

580. Лютого 27 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Юрія Красовського про вручення п. Катерині Сенюті позовів від п. Андрія Ярмолинського за затоплення Семенівського грунту і данилівського млина, док. № 179, арк. 957.

581. Лютого 27 – Запис справи між пп. Вацлавом Межинським і Михайлом Хриницьким, док. № 180, арк. 957 зв.

Є тільки початок.

582. Лютого 28 – Квит п. Ганни, Марії і Григорія Григоровських пп. Стефану і Юхимії Боричевським на виплату їм спадкових грошей, док. № 182, арк. 958, 959.

583. 1607 p., січня 7. / Лютого 28 – Позов судді Кременецького гродського суду Григорія Дениска Матвієвського волинському чашнику Лаврину Древинському і п. Ярошу Рогозинському за ув’язнення його і пограбування майна, док. № 183, арк. 959, 960.

584. Лютою 28 – Є тільки початок, зміст встановити не можна, док. № 184, арк. 960 зв.

585. Лютого 28 – Лист п. Миколи Белжецького на продаж брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому м. Збараж і села, док. № 185, арк. 961.

Латинською мовою, немає закінчення.

586. Лютого 19 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про вручення пп. Маруші Хриницькій, Раїні Ярмолинській позовів від п. Станіслава Тиминського за привласнення спадкового майна, док. № 189, арк. 962.

587. Лютого 19 – Зізнання возного єнерала Войтеха Понятки про вручення п. Івану Коритинському позовів від п. Андрія Головинського за порубку дерев у Хотинських гаях, док. № 190, арк. 962 зв., 963.

588. Лютого 20 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Войтеха Понятки про вручення судді Луцького земського суду Івану Хриницькому і п. Івану Коритинському позовів від пп. Головинських за порубку дерев і побиття підданих, док. № 191, арк. 963, 964.

589. Лютого 20 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Миколи Вресинського про вручення пп. Станіславу Шашецькому, Григорію Войниловичу позовів від п. Вацлава Межинського за захоплення Жолобецьких земель, док. № 192, арк. 964.

590. Лютого 20 – Зізнання возного єнерала Яна Квятковського про вручення п. Катерині Ледоховській позовів від пп. Яроша Гуляльницького і Ганни Ледоховської, док. № 193, арк. 964 зв., 965.

591. Лютого 20 – Зізнання возного єнерала Яна Квятковського про вручення п. Богдану Лосятинському позову від п. Семена Ледоховського для визнання ним купчої на дворище в маєтку Лосятин, док. № 194, арк. 963.

592. Лютого 20 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про вручення п. Івану Лешницькому позовів від п. Яна Новоселецького за невиконання декрету Головного трибунальського суду, док. № 195, арк. 965 зв., 966.

593. Лютого 20 – Зізнання возного єнерала Яна Квятковського про вручення пп. Остафію і Григорію Козинським позовів від п. Василя Себастіяновича за невиплату грошового боргу, док. № 196, арк. 966.

594. Лютого 20 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про вручення кн. Янушу Вороницькому позову від кн. Раїни Вороницької за невідокремлення її посагу, док. № 197, арк. 966 зв., 967.

595. Лютого 20 – Зізнання возного єнерала Київського, Брацлавського і Волинського воєводств Петра Бутовича про вручення кн. Анні Острозькій позову від луцького підкоморія Яна Харлеського за неповернення 4 тисяч золотих польських, що були у неї на зберіганні, док. № 198, арк. 967.

596. Лютого 20 – Зізнання єнерального возного Волинського воєводства Андрія Минковського про вручення п. Василю Бережецькому позовів від п. Хоми Бережецького за поранення і втечу підданих, док. № 199, арк. 968.

597. Лютого 21 – Зізнання возного єнерала коронного Криштофа Андріяновича про вручення п. Івану Батковському позову від п. Северина Батковського «о несознанє делу вечистою межи ними перед судом земським», док. № 200, арк. 968 зв.

598. Лютого 21 – Зізнання коронного возного єнерала Криштофа Андріяновича про вручення князям Миколі та Ольбрихту Радзивіллам позову від п. Северина Батковського за виорання Батківських земель, док. № 201, арк. 968 зв., 969.

599. Лютого 21 Зізнання возного Юрія Красовського про вручення п. Катерині Сенюті позову від п. Адама Чолганського за захоплення сіна на Гулевецьких землях, док. № 202, арк. 969.

600. Лютого 21 – Зізнання возного Кременецького повіту Василя Волковського про вручення п. Петру Волковському позовів від п. Клима Дедеркала за неповернення грошового боргу тощо, док. № 203, арк. 969 зв.

Немає закінчення.

601. 1607 p., січня 7. / Лютого – Зізнання возного про вручення п. Тишку Минковському позову від судді Кременецького земського суду за побиття, поранення і ув’язнення його, док. № 208, арк. 970.

Немає початку.

602. Лютого – Зізнання возного… про вручення п. Артиму Минковському і його дружині позовів від п. Лукаша Минковського та його дружини за разорения пасіки, двору і побиття його, док. № 128, арк. 971.

Немає початку.

603. Лютого 22 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Лукаша Минковського про вручення пп. Андрію та Семену Минковським позовів від п. Вацлава Лисогорського за побиття його і дружини, док. № 213, арк. 971 зв.

604. Лютого 22 – Зізнання возного Кременецького повіту Юзефа Бельського про вручення князям Ольбрихту і Миколі Радзивіллам позовів від п. Яна Жоравницького за порубку дерев, захоплення землі тощо, док. № 215, арк. 972.

605. Лютого 22 – Мирова угода в справі привласнення майна п. Ледоховського орендарем маєтку в с. Ледохів Яроцьким, док. № 216, арк. 972 зв., 973.

606. Лютого 21 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Миколи Вресинського про обслідування порубки лісів у пп. Гуйських підданими кн. Михайла Вишневецького, док. № 217, арк. 973 зв., 974.

607. Лютого 22 – Зізнання єнерального возного Федора Висоцького про вручення пп. Остафію і Яну Козинським позовів від п. Григорія Козинського в справі розподілу спадкових маєтків, док. № 218, арк. 974 зв., 975.

608. Лютого 22 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Григорія Плотницького про вручення кн. Олександрі Чарторнйській і п. Катерині Пашинській позовів від п. Яроша Рогозинського за вилов риби у ставку, док. № 219, арк. 975.

609. Лютого 22 – Зізнання п. Юрія Кошиковського про виплату йому грошей п. Катериною Лосятинською за поранення його її человіком Станіславом Вросовським і про припинення судового процесу, док. № 220, арк. 975 зв., 976.

610. Лютого 22 – Оповідання волинського скарбія Томаша Жоравницького про порушення пп. Коритинськими умови на продаж частини маєтку Теслугів, док. № 221, арк. 976, 977.

611. Лютого 22 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Лукаша Минковського про вручення п. Галжбеті Варакомській позову до Головного Трибунальського суду від п. Василя Жабокрицького за невиплату грошового боргу, док. № 222, арк. 977.

612. Лютого 22 – Зізнання возного єнерала Кременецького повіту Яна Єльницького про вручення пп. Ярмолинським позовів від п. Катерини Сенюти за привласнення майна у підданих, док. № 223, арк. 977 зв., 978.

613. Лютого 22 – Зізнання волинського скарбія Томаша Жоравницького про одержання постанови суду про неповернення йому 10.000 золотих польських п. Гаврилом Коритинським за маєтність Теслугів, док. № 224, арк. 978 зв.

Немає закінчення.

614. Лютого 23 – Оповідання судді Луцького земського суду Івана Хриницького про невнесення зем’янином Іваном Коритинським до книг суду купчої на сс. Хотин і Полуничне, док. № 226, арк. 979. Немає початку.

615. Лютого 23 – Зізнання возного єнерала Федора Висоцького про вручення єнеральному возному Петру Суєті позову до Головного суду за дачу невірних свідчень у справі між радомським каштеляном Андрієм Фірлеєм і кн. Микицьким, док. № 227, арк. 979.

616. Лютого 23 – Протестація кн. Януша Збаразького про невиплату грошового боргу брацлавським воєводою кн. Янушем Збаразьким, док. № 228, арк. 980.

617. Лютого 23 – Протестація судді Луцького земського суду Івана Хриницького про помилкове принесення позову до його маєтку в с. Хотин у справі порубки дерев у п. Головинської п. Іваном Коритинським, дод. № 229, арк. 980 зв., 981.

618. Лютого 23 – Мирова угода в справі вилову риби, побиття урядника тощо у п. Яроша Рогозинського п. Катериною Пашинською, док. № 230, арк. 981.

619. Лютого 26 – Зізнання п. Івана Лешницького про припинення справи наїзду і захоплення у нього майна п. Яном Новоселецьким, док. № 231, арк. 981 зв., 982.

620. Лютого 26 – Зізнання возного єнерала Семена Луб’янецького про вручення князям Збаразьким, Вишневецьким та ін. позовів від брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького в справі позики грошей покійним кн. Петром Збаразьким, док. № 232, арк. 982.

Немає закінчення.

621. Лютого 26 – Запис про привласнення частини спадщини кн. Анни Збаразької спадкоємцями князів Петра і Стефана Збаразьких, док. № 233, арк. 983.

Немає початку і кінця.

622. Лютого 26 – Оповідання п. Прокопа Хриницького про невнесення до книг суду п. Іваном Лешницьким заставного і дарчого записів своїй дружині Маруші Хриницькій на маєтки в сс. Лешна і Андруги та на рухоме майно, док. № 235, арк. 984.

Немає початку.

623. Лютого 26 – Зізнання возного єнерала Миколи Вресинського про введення п. Маруші Колонтай у володіння частиною маєтку в с. Дедеркали, заставленого її чоловіком Семеном Дедеркалом за 300 коп грошей литовських, док. № 236, арк. 984 зв., 985.

624. Лютого 27 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Войтеха Понятки про вручення п. Гаврилу Коритинському позову від п. Василя Жабокрицького за невиплату грошового боргу, док. № 237, арк. 985.

625. Лютого 27 – Скарга кременецького підкоморія Адама і волинського стольника Андрія Боговитинів Козерадських на пп. Марушу Малинську і Настасію Вільгорську, док. № 238, арк. 985 зв.

Є тільки початок.

626. 1603 p., жовтня 19 – Квит п. Станіслава Олдаковського п. Коритинському на виплату грошей за оренду, арк. 986.

Немає початку.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск IІ. Книги № 12 – 22 (1601 – 1614 рр.). – К.: 1965 р., с. 135 – 160.