Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Книга № 2 (1569 р., вересень – жовтень)

1. Вересня 30 – Оповідання холмського підкоморія Михайла Джалинського про позов його до суду пп. Павлом та Федором Коритинськими, док. № 2, арк. 1 зв., 2.

2. Вересня… – Запис про позику грошей п. Ганною Боговитиною-Шумбарською під заклад маєтку Жолобки у кременецького бурграбія Станіслава Каменецького, арк. 3 – 5.

3. Жовтня 1 – Скарга п. Івана Борзобагатого на кременецького старосту кн. Миколу Збаразького за відмову розглядати справу та за судову тяганину, док. № 5, арк. 5 – 7.

4. Жовтня 1 – Квит п. Боговитиної п. Яну Подоському про здачу маєтків в оренду, док. № 6, арк. 7.

5. Жовтня 2 – Запис про позику п. Тихоном Хомеком п. Михайлу Лабунському грошей під заклад підданих у маєтку Судилкове, док. № 7, арк. 7 – 10.

6. Жовтня 3 – Оповідання кн. Якуба Воронецького про потраву стадами кременецького старости кн. Миколи Збаразького сінокосу та гречки на землях біля р. Гнезна, док. № 8, арк. 10 зв., 11.

7. Жовтня 3 – Мирова угода п. Лудвиського в справі невидачі підкоморієм підданих-втікачів, док. № 9, арк. 11 зв., 12. .

8. Жовтня 3 – Оповідання п. Романа Гостського про зруйнування підданими кн. Андрія Вишневецького межових знаків на землях у с. Борщівці, док. № 10, арк. 13.

9. Жовтня… – Лист польського короля Сігізмунда II Августа про «вільності», дані міщанам м. Кременця, арк. 14, 15.

10. Жовтня 5 – Запис про підтвердження п. Федором Сенютою-Ляховецьким грошового борту п. Миколі Решевському за проданого коня, док. № 12, арк. 15.

11. Жовтня 5 – Квит п. Федора Сенюти-Ляховедького про повернення половини маєтку Кошіелівці, док. № 13, арк. 15 зв., 16.

12. Жовтня 5 – Оповідання кн. Костянтина Вишневецького про призначення його слуги Бартоша Кривецького війтом м. Маначин та подару вання йому с. Войтівці, док. № 14, арк. 16, 17.

13. Жовтня 5 – Зізнання возного Федора Ісернського про вручення п. Степану Корницькому позову від п. Сидора Корницького, док. № 15, арк. 17 зв.

14. Жовтня 5 – Зізнання возного Кременецького повіту Федора Ісернського про огляд земель, захоплених підданими кн. Олександра Вишневецького з с. Новосілки у підсудка Кременецького земського суду Сави Яловицького, док. № 16, арк. 17 зв., 18.

15. Жовтня 5 – Запис про позику п. Вскринським п. Семену Матвієвському грошей під заклад маєтку Гридківці, док. № 17, арк. 18 зв. – 20.

16. Жовтня 8 – Мирова угода між п. Михайлом Жоравницьким та п. Федором Крупецьким, док. № 18, арк. 20 зв. – 22.

17. Жовтня 8 – Мирова угода між п. Федором Крупецьким та п. Михайлом Жоравницьким, док. № 19, арк. 22 зв. – 24.

18. Жовтня 8 – Дарчий запис кременецького старости кн. Миколи Збаразького своєму зятю Валентину Вскринському на маєтки, док. № 20, арк. 24.

19. Жовтня 8 – Оповідання п. Степана Корницького про захоплення маєтку Юр’ївці п. Дем’яном Андрузьким, док. № 21, арк. 25–27.

20. Жовтня 8 – Оповідання кн. Григорія Подгорецького, п. Петра Безщасного та ін. про обвинувачення їх кременецьким старостою кн. Миколою Збаразьким у захопленні королівських земель, док. № 22, арк. 27.

21. Жовтня 8 – Дарчий запис п. Криштофа Дудинського своїй дочці на грошову суму, що записана на маєтках Серетці, Нижківці, Загір’я та Панасівка, док. № 23, арк. 27 зв., 28.

22. Жовтня 8 – Оповідання п. Криштофа Дудинського про відмову кременецького старости кн. Миколи Збаразького випустити воду із ставка згідно з контрактом, док. № 24, арк. 28.

23. Жовтня 8 – Дарчий запис кн. Олександра Порицького своїй дружині на третю частину маєтків та рухомого майна, док. № 25, арк. 28 зв., 29.

24. Жовтня 8 – Дарчий запис п. Степана Корницького своїй дружині Ганні на третю частину маєтків, док. № 26, арк. 29 зв., 30.

25. Жовтня 10 – Мирова угода в справі невидачі п. Федором Сенютою-Ляховецьким служебника-втікача п. Степану Шумському, док. № 27, арк. 30, 31.

26. Жовтня [10] – Зізнання возного Кременецького повіту Степана Дедеркалова про невидачу слуги-втікача п. Федором Сенютою-Ляховецьким п. Степану Шумському, док. № 28, арк. 31.

27. Жовтня 10 – Запис про відмову п. Степана Шумського взяти викуп за маєток Шумбар від п. Ганни Боговитиної-Шумбарської, док. № 29, арк. 31 зв., 32.

28. Жовтня 10 – Скарга князів Станіслава і Матиса Вороненьких про захоплення маєтків у Кременецькому повіті князями Янушем і Олександром Порицькими, док. № 30, арк. 32 – 38.

29. Жовтня 10 – Зізнання возного Кременецького повіту Федора Ісернського про вручення позову п. Степану Корницькому від п. Дем’яна Андрузького, арк. 38 зв.

30. Жовтня 14 – Оповідання п. Степана Шумського про згоду з п. Ганною Боговитиною-Шумбарською в справі поділу маєтків, арк. 39.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск I. Книги № 1 – 11 (1568 – 1598 рр.). – К.: 1959 р., с. 23 – 25.