Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Книга № 8 (1592 р., листопад)

93…. Реєстр документів актової книги за листопад місяць 1592 р., арк. 1 – 4 (між арк. 158 і 159).

94. Листопада 10 – Зізнання возного Кременецького повіту Сергія Ромашевського про вручення позовів п. Станіславу Негоцькому і дружині Ганні Лонцькій від п’. Яна Завацького і дружини Магдалини Красинської в справі про захоплення зерна в маєтку Новосілки, док. № 1, арк. 159.

95. Листопада 10 – Зізнання возного Кременецького повіту Яська Березовецького про вручення позову писарю Кременецького гродського суду Григорію Дедеркалу від п. Федора Дедеркала з приводу заподіяних йому шкод, док. № 2, арк. 159.

96. Листопада 10 – Зізнання возного Кременецького повіту Томаша Тупичинського про вручення позову брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому від п. Маруші Жашковської в справі захоплення частини маєтку Білокриниця, док. № 3, арк. 159 зв., 160.

97. Листопада 12 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Павла Хибовського про вручення позову п. Петру Дчусі від п. Григорія Дчуси, док. № 4, арк. 160.

98. Листопада 12 – Зізнання возного Кременецького повіту Сергія Ромашевського про вручення позову п. Станіславу Негоцькому від п. Петра Блендовського в справі захоплення маєтку померлого брата, док. № 5, арк. 160 зв.

99. Листопада 13 – Зізнання возного Кременецького повіту Василя Волковського про вручення взаємних позовів пп. Ледоховськими і Лудвиськими за наїзди на садиби підданих та побиття їх, док. № 6, арк. 161.

100. Листопада 13 – Зізнання возного Кременецького повіту Івана Білокрииицького про вручення позову пп. Долотецьким від пп. Корницьких, Пашкевичів, Ластовецьких та ін. в справі розподілу маєтків Татаринівці, Якимівці, Красна Лука та ін., док. № 7, арк. 161 зв., 162.

101. Листопада 12 – Зізнання возного Кременецького повіту Омеляна Минковського про вручення позову п. Мартину Минковському від п. Андрія Минковського і його дружини Орини в справі розподілу спадкових маєтків, док. № 8, арк. 162.

102. Листопада 13 – Зізнання возного Кременецького повіту Івана Білокрииицького про вручення позову судді Кременецького гродського суду кн. Льву Вороненькому від пп. Корницьких, Пашкевичів, Лосятинських та ін. в справі розподілу маєтків Татаринівці, Якимівці, Красна Лука і захоплення рухомого майна, док. № 9, арк. 163.

103. Листопада 13 – Зізнання возного Кременецького повіту Івана Білокрииицького про вручення позовів пп. Лудвиським від п. Івана Лудвиського за наїзд, побиття підданих, захоплення сіна і майна, док. № 10, арк. 163 зв. – 165.

104. Листопада 17 – Зізнання возного Кременецького повіту Бартуша Яблонського про вручення позову п. Яцьку Андрузькому від п. Івана Лудвиського, док. № п, арк. 165.

105. Листопада 17 – Зізнання возного Кременецького повіту Сергія Ромашевського про вручення позову п. Криштофу Дудинському від п. Павла Незабитовського за поранення його, док. № 12, арк. 165.

106. Листопада 16 – Зізнання возного Кременецького повіту Томаша Тупичинського про вручення позову кременецькому старості кн. Янушу Збаразькому від п. Григорія Лудвиського в справі захоплення дому 5 Лудвищах, док. № 13, арк. 165 зв., 166.

107. Листопада 13 – Зізнання возного Кременецького повіту Томаша Тупичинського про вручення позову волинському воєводі кн. Янушу Острозькому від брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького за наїзд і спалення Володарського замку, вбивство і побиття підданих та захоплення майна, док. № 14, арк. 166.

108. Листопада 13 – Зізнання возного Кременецького повіту Томаша Тупичинського про вручення позову кн. Дмитру Булизі від брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького за наїзд і спалення Володарського замку, побиття і вбивство підданих та захоплення майна, док. № 15, арк. 167.

109. Листопада 16 – Зізнання возного Кременецького повіту Бартоша Яблонського про вручення позовів підляському воєводі кн. Янушу Заславському від п. Яна Комнацького за арешт і примушення до підписання боргових зобов’язань, док. № 16, арк. 167 зв., 168.

110. Листопада 16 – Зізнання возного Кременецького повіту Стефана Покощовського про вручення позову п. Григорію Лудвиському від підляського воєводи кн. Януша Заславського за наїзд на дім єврея м. Заславля Хазана і побиття євреїв, док. № 17, арк. 168.

111. Листопада 18 – Зізнання возного Кременецького повіту Бартоша Яблонського про вручення позовів п. Григорію Лудвиському від п. Івана Лудвиського про побиття підданого і слуги та ін., док. № 18, арк. 168 зв., 169.

112. Листопада 18 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про вручення позозів кременецькому земському підсудку Михайлу Краєвському від писаря Луцького земського суду Михайла Коритинського про втечу підданих, док. № 19, арк. 169.

113. Листопада 14 – Зізнання пп. Жашківських і Ледуховських про відкладення розбору їх справи, док. № 20, арк. 169 зв., 170.

114. Листопада 21 – Зізнання возного Кременецького повіту Михайла Гуляльницького про недопущення його Урядником м. Стриївка до вступу у володіння містечком кн. Януша і Петра Збаразьких, док. № арк. 170.

115. Листопада 15, 1588 p. / Листопада 13 – Запис про розподіл маєтку Жабокрики між п. Янушем Жабокрицьким та радомським каштеляном Андрієм Фірлеєм, док. № 27, арк. 171, 172. / Листопада 13 – Купча п. Савина Яловицького п. Богдану Лешницькому на подвір’я біля Кременецького замку, док. № 28, арк. 172 зв. – 174.

117. Листопада 15, 1588 р. / Листопада 13 – Запис про позику грошей підляським воеводою кн. Янушем Заславським у П. Валентого Домбровського і його дружини Барбари Хмелевської під заклад Шошенського маєтку, док. № 29, арк. 174 – 177.

118. Листопада 14 – Запис про позов п. Яном Завадським пп. Негоцьких за захоплення маєтку Новосілки, док. № 30, арк. 177 зв., 178.

119. Листопада 13 – Запис про нез’явлення до суду луцького та острозького єпископа Кирила Терлецького в справі захоплення вівса у п. Бенедикта Стоцького, док. №31, арк. 179.

120. Листопада 13 – Запис про наїзд п. Петра Дчуса на маєток Почапщина Кременецького повіту п. Григорія Дчуса, про захоплення майна і підданого Івана, побиття його та ін., док. № 32, арк. 179, 180.

121. Листопада 13 – Зізнання возного Кременецького повіту Панаса Пахинського про відмову пп. Пенькавецьких від участі у розподілі спадкових маєтків Татаринівці, Якимівці і Красна Лука дружини судді Кременецького земського суду Богдани Куневської, док. № 33, арк. 180 зв., 181.

122. Листопада 13 – Запис про нез’явлення до суду підляського воєводи кн. Януша Заславського, що позивався п. Яном Комнацьким у справі ув’язнення і примушення його кн. Михайлом Заславським до підпису боргових зобов’язань, док. № 34, арк. 181 зв. – 183.

123. Листопада 14 – Зізнання пп. Ісернських і київського воєводи кн. Костянтина Острозького про відстрочку розбору їх справи, док. № 35, арк. 183.

124. Листопада 14 – Запис про розподіл маєтку між п. Богушем Гораїном і королівським секретарем п. Матвієм Малинським, док. № 36, арк. 183 зв., 184.

125. Листопада 14 – Зізнання возного Кременецького повіту Панаса Пахинського про продаж частини маєтку: у Бережцях п. Долматом Бережецьким п. Авраму Бережецькому, док. № 37, арк. 185.

126. Листопада 16 – Запис про передачу підкоморію справи розподілу маєтку Дедеркали між пп. Дедеркалами в зв’язку з захопленням частини маєтку пп. Минковськими, док. № 38, арк. 185 зв., 186.

127. Листопада 14 – Запис про звільнення державці с. Волоського Кременецького повіту Станіслава Павловського від позову блонського і олкиницького старости Каспра Клодинського про невиплату грошей за оренду ставів через нез’явлення до суду позивача, док. № 39, арк. 187, 188.

128. Дистопада 14 – Запис про нез’явлення до суду радомського каштеляна і ковельського старости Андрія Фірлея, що позивав п. Яна Кошляковського за захоплення маєтку у Збаразькому замку, який належав його дружині, док. № 40, арк. 188 зв., 189.

129. Листопада 14 – Запис про апеляцію пп. Завадських до Головного трибунальського суду на скаргу пп. Негоцьких у справі невиплати грошей за жито, док. № 41, арк. 189 зв. – 191.

130. Липня 8. / Листопада 16 – Запис про позику грошей у п. Фалелія Бережецького п. Михайлом Боговитиним-Шумбарським під заклад частини маєтку Жолобки, Кременецького повіту, док. № 42, арк. 191 – 193.

131. Листопада 16 – Запис про передачу в оренду п. Петром Жебровським п. Єсифу Малишці сс. Перегонівці і Путринці, Кременецького повіту, док. № 43, арк. 193 зв., 194.

Зазначені повинності селян.

132. Листопада 16 – Запис про обвинувачення п. Станіслава Негоцького п. Петром Блендовським у захопленні майна брата Мартина, забитого татарами, док. № 44, арк. 195.

133. Листопада 14 – Лист пп. Серетецьких про продаж маєтків в Нижківцях, Серетцях і Загір’ї своїм братам Криштофу, Яну, Андрію і Петру, док. № 45, арк. 195 зв., 196.

134. Жовтня. / Листопада 14 – Дарчий запис п. Семена Лешницького дружині Софії Андрузькій на рухоме майно, док. № 46, арк. 196 зв., 197.

135. Жовтня 25. / Листопада 14 – Дарчий запис п. Семена Лешницького дружині Софії Андрузькій на 150 коп грошей литовських, док. № 47, арк. 197, 198.

136. Листопада 14 – Запис про виділення частини спадкового маєтку Андруги п. Софії Андрузькій її братами Григорієм і Тимофієм, док. № 48, арк.. 198, 199.

137. Листопада 14 – Скарга п. Станіслава Негоцького на пп. Завадських в справі невиконання договору про заклад маєтку Новосілки, Кременецького повіту, та зобов’язання розшукувати і повертати підданих-втікачів, док. № 49, арк. 199 – 201.

138. Листопада 16 – Позов пп. Лавріна Пісочинського, Корницьких та ін. кн. Льву Воронецькому та його дружині Марині, зем’янину Ждану Долотецькому та його дружині Магдалині про захоплення спадкових маєтків Татаринівці, Якимівці і Красна Лука в Кременецькому повіті, док. № 50, арк. 201 – 205.

139. Листопада 16 – Позов брацлавського підкоморія Лавріна Пісочинського, пп. Корницьких, Лосятинських та ін. кн. Льву Воронецькому, його дружині Марині, зем’янину Ждану Долотецькому і його дружині Магдалині про захоплення спадкових маєтків Татаринівці, Якимівці, Красна Лука в Кременецькому повіті, док. № 51, арк. 206 – 211.

Є перелік майна.

140. Січня 24. / Листопада 16 – Купча п. Матвія Дудинського п. Якубу Киселинському на дворище в с. Нижківцях, док. № 52, арк. 212 – 214.

141. Січня 24. / Листопада 16 – Купча п. Вавринця Гадомського п. Якубу Киселинському на дворище в с. Нижківцях, док. № 53, арк. 214, 215.

142. Листопада 16 – Скарга п. Григорія Лудвиського про побиття і ув’язнення його підляським воєводою кн. Янушем Заславським, док. № 54, арк. 216 – 218.

143. Листопада 16 – Запис про позов п. Григорієм Лудвиським підляського воєводи кн. Януша Заславського за побиття, пограбування і ув’язнення, док. № 55, арк. 218, 219.

144. Листопада 16 – Скарга князів Збаразьких про захоплення радомським каштеляном і ковельським старостою Андрієм Фірлеєм спадкового майна кн. Варвари Збаразької, док. № 56, арк. 219 – 221. ,

145. Листопада 16 – Скарга п. Івана Лудвиського на пп. Григорія і Сасина Лудвиських за наїзд на сіножать, хату і пасіку підданих, побиття їх та ін., док. № 57, арк. 221, 222.

146. Листопада 3. / Листопада 16 – Дарчий запис п. Петра Дчуси п. Адаму Чолганському на частину маєтку в с. Переморів, Кременецького повіту, док. № 58, арк. 222 – 224.

147. Листопада 16 – Позов кременецького войського Федора Сенюти-Ляховецького пп. Чолганським і Ярмолинським про захоплення землі в маєтку Ляхівці, Кременецького повіту, док. № 59, арк. 224 – 226.

148. Листопада 16 – Запис про відстрочку розбору справи про захоплення землі в маєтку Ляхівці, Кременецького повіту, п. Федора Сенюти-Ляховецького пп. Чолганськими і Ярмолинськими через хворобу п. Миколи Ярмолинського, док. № 60, арк. 226 зв., 227.

149. Листопада 16 – Запис про позов п. Станіславом Негоцьким пп. Дудинських за порубку лісу і наїзд на Серетецьку пасіку, док. № 61, арк. 227 зв. – 229.

150. Листопада 17 – Зізнання пп. Григорія Жабокрицького та Остафія Букоємського про припинення їх справи, док. № 62, арк. 229.

151. Листопада 5. / Листопада 17 – Запис про розподіл земель у маєтку Бережецьке, Кременецького повіту, між дружиною судді Луцького земського суду Ганною Гостською і пп. Бережецькими, док. № 63, арк. 229 зв. – 233.

152. Листопада 5. / Листопада 17 – Запис про розподіл земель у маєтку Бережецьке між пп. Бережецькими і п. Ганною Гостською, док. № 64, арк. 234 – 237.

153. Листопада 17 – Запис про звільнення від з’явлення до суду п. Ждана Долотецького в справі спору за маєтки з пп. Корницькими, Пашкевичами, Лосятинськими та ін., док. № 65, арк. 238.

154. Листопада 17 – Запис про нез’явлення до суду через хворобу пп. Мартина і Андрія Минковських, що звинувачувалися в захопленні і продажі будинку п. Любки Мннковської, док. № 66, арк. 238, 239.

155 Жовтня 22. / Листопада 17 – Запис про повернення грошового боргу п. Яном Омелянським п. Ганні Гостській, док. № 67, арк. 239, 240.

156. Листопада 17 – Інвентар Дрибівського замку і сіл, що до нього належать, переданих литовським канцлером Львом Сапєгою брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому, док. № 68, арк. 240 зв. – 242.

157. Листопада 18 – Запис про нез’явлення до суду п. Григорія Сенюти, що позивав п. Федора Сенюту в справі захоплення майна і увозу челядниці, док. № 69, арк. 242 зв. – 244.

158. Листопада 18 – Запис про нез’явлення до суду пп. Сенют-Ляховецьких, що позивали кременецького войського Федора Сенюту за невиплату грошового боргу, док. № 70, арк. 244, 245.

159. Листопада 18 – Оповідання п. Павла Незабитовського про відібрання п. Яном Дудннським даного йому боргового зобов’язання і невиплату грошового боргу, док. № 71, арк. 246.

160. Листопада 18 – Запис про захоплення брацлавським воєводою кн. Янушем Збаразьким частини Білокрииицького маєтку у п. Маруші Жашковської, док. № 72, арк. 246 зв. – 249.

161. Листопада 18 – Запис про невиплату грошового боргу п. Яном Коритинським п. Василю Жабокрицькому, док. № 73, арк. 249 зв. – 252.

162. Липня 7, 1591 р. / Листопада 19 – Купча п. Софії Телецької п. Григорію Мостоцькому на палац, що знаходиться на Запоточчі, док. № 74, арк. 252, 253.

163. Березня 15, 1591 р. / Листопада 19 – Заставний запис черкаського, канівського і любецького старости кн. Олександра Вишневенького п. Григорію Мостоцькому на маєток Раківець, Вишневенької волості, док. № 75, арк. 254 – 256.

164. Листопада 14. / Листопада 20 – Квит кн. Стефана Збаразького про передачу йому маєтків у Київському і Кременецькому повітах, що були під опікою кн. Петра Збаразького, док. № 76, арк. 256 зв., 257.

165 Серпня 29, 1587 р. / Листопада 16 – Запис про передачу п. Григорієм Жабокрицьким п. Янушу Жабокрицькому частини заставленого маєтку в Жабокриках після виплати грошового боргу, док. № 77, арк. 258.

166. Квітня 25. / Листопада 20 – Запис про повернення п. Василем Жабокрицьким судді Кременецького земського суду Янушу Жабокрицькому частини заставленого маєтку в Жабокриках після виплати грошового боргу, док. № 78, арк. 259.

167. Листопада 19 – Позов п. Федора Дедеркала писарю Кременецького гродського суду Григорію Дедеркалу про захоплення маєтку Денисівка і рухомого майна, док. № 79, арк. 260, 261.

168. Листопада 19 – Реєстр одягу і дорогоцінностей, що належать княгиням Галшці і Катерині Збаразьким, док. № 80, арк. 261, 262.

169. Лютого 24. / Листопада 19 – Дарчий запис п. Іоана Мотовила дружині на грошову суму і на маєток Закриниччя, док. № 81, арк. 262 – 264.

170. Листопада 21 – Зізнання возного Кременецького повіту Михайла Гуляльницького про недопущення його урядником радомського каштеляна Андрія Фірлея до введення у володіння маєтком Стриївка опікунів княгинь Галшки і Катерини Збаразьких брацлавського воєводу кн. Януша Збаразького і кн. Петра Збаразького, док. № 82, арк. 264, 265.

171. Листопада 18. / Листопада 21 – Інвентар частини Збаразького замку і сіл, що до нього належали, спадкових маєтків княгинь Галшки і Катерини Збаразьких, переданих під опіку бранлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому і кн. Петру Збаразькому, док. № 83, арк. 265 – 267.

172. Листопада 11, 1586 р. / Листопада 23 – Інвентар Янушпільського замку і приналежних до нього сіл – маєтків троцького воєводи кн. Стефана Збаразького, відданих в опіку брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому і кн. Костянтину Збаразькому, док. №’ 84, арк. 267 – 270.

173. Жовтня 10. / Листопада 23 – Купча пп. Лосятинських пп. Ледоховським на частину маєтку Лосятин, Кременецького повіту, док. № 85, арк. 270 зв. – 272.

174. Листопада 23 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про продаж пп. Лосятинськими пп. Ледоховським частини м’аєтку в с. Лосятин, Кременецького повіту, док. № 86, арк. 272 зв., 273.

175. Листопада 23 – Оповідання судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького про наїзд п. Остапа Букоємського на млин, побиття мельника та ін., док. №87, арк. 273 зв.

176. Листопада 23 – Запис про невиплату грошового боргу п. Яном Гесинським чашнику Волинського воєводства Федору Руденькому, док. № 88. арк. 274 – 277.

177. Листопада 2? – Скарга судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького про порубку орендарем Яном Бистриковським лісу в маєтку Жабокрик, док. № 89, арк. 277 зв.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск I. Книги № 1 – 11 (1568 – 1598 рр.). – К.: 1959 р., с. 85 – 94.