Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Книга № 6 (1578 р., травень, жовтень)

1. Реєстр документів книги (до аркушів 42 – 100), арк. 1 – 5.

2. Травня 27 – Запис про позов троцького воєводи кн. Стефана Збаразького пп. Чолганськими в справі захоплення землі, арк. 1.

3. Травня 27 – Купча п. Овдотії Толмач-Борковської п. Валер’яну Пудловському на частину маєтку Борки, арк. 1 зв. 2.

4. Травня 28 – Запис про відкладення розгляду справи про спір пп. Федора Орловського і Омеляна Куликовського з київським воєводою кн. Костянтином Острозьким за маєток Жебраки у зв’язку з неправомочністю повірених позивної сторони, арк. 3.

5. Травня 28 – Запис про вручення позовів писарем Луцького земського суду Михайлом Корнтинським п. Яну Жабокрицькому, арк. 8 зв.

6. Травня 27 – Дарчий запис п. Яна Болбаса-Ростоцького своїй дружині на маєтки в Ростоках, Горинках і Поріччі, арк. 4, 4-а.

7. Травня 27 – Дарчий запис п. Яна Болбаса-Ростоцького своїй дружині на рухоме майно, арк. 4-а, 4-б.

8. Травня 27 – Скарга зем’янки Кременецького повіту Овдотії Андрузької на п. Юрія Корницького за наїзд на маєток Юр’ївець, арк. 4-б, 5.

9. Травня 27 – Мирова угода між кн. Миколою Радзивіллом і п. Павлом Коритинським, арк. 5.

10. Травня 28 – Запис про спір між спадкоємцями П. Андрія Куневського за маєтки у Волинському воєводстві: сс. Семенове, Гулевець, Кошелевець, Турівка, Бісовка та ін., арк. 6, 7.

11. Травня 28 – Запис про вручення позову п. Михайлу Коритинському від п. Яна Жоравницького в справі захоплення землі, арк. 7 зв., 8.

12. Травня 28 – Купча п. Сахна Волковського п. Ждану Боровицькому на частину маєтку Вовківці, арк. 8, 9.

13. Травня 28 – Запис про розподіл спадкових маєтків Лосятин і Ледухів між пп. Турином Жабокрицьким і Федором Лосятинським, арк. 9 зв., 10.

14. Травня 29 – Запис про позику грошової суми кн. Янушем Заславським у міщанина м. Янушпіль Северина Гришниковича під заклад маєтку Малий Клок, арк. 10 – 12.

15. Травня 29 – Запис про розподіл маєтків у Берестецькому та Волинському воєводствах між п. Михайлом Боговитиним-Козирадським та його братом Бенедиктом Боговитиним, арк. 12 зв. – 17.

16. 1576 p., квітня 29. / Травня 29 – Тестамент п. Бенедикта Боговитина своєму боатозі Михайлу на маєтки в Брестському, Кременецькому та ін. повітах, арк. 17 – 22.

17. Травня 29 – Скарга зем’ян Омеляна Ушака-Куликовського, Валер’яна Пудловського і кн. Григорія Подгорського-Вороновецького на базалійського урядника кн. Костянтина Острозького Щасного Каменського за образи та погрози, арк. 22.

18. Травня 29 – Запис про вручення позову п. Яну Жоравнішькому від писаря Луцького земського суду Михайла Коритинського про захоплення м. Теслугів і с. Піщанки, арк. 22 зв., 23.

19. Лютого 4, 1573 р. / Травня 29 – Дарчий запис п. Криштофа Лабунського своїй дружині на третю частину маєтків у Кременецькому повіті, арк. 23 зв., 23-б.

20. Травня 29 – Скарга п. Федора Сенюти-Ляховецького на кн. Костянтина Острозького за захоплення земель маєтків Вовківське і Кошелевецьке та заснування на їх місці сс. Третинка, Борщівка, Теплий Гай. Боронка, Лазучин Великий і Малий, Котуржинці Великі і Малі та Строківці, арк. 23-б зв., 23-в.

21. Травня 29 – Скарга кн. Юрія Пузини на пп. Альбрехта Ласького і Войтеха Стариховського в справі захоплення янушпільським урядником Петром Горецьким ставів, земель і дібров у маєтках Новоставицьке, Каменське та Ільківське, арк. 23-в.

22. Травня 29 – Запис про розподіл між братами Бережецькими спадкового маєтку Бережці, арк. 23-в зв., 23-г.

23. Травня 29 – Запис про стягнення грошового боргу міщанином м. Луцька Батком з п. Михайла Дчуса, арк. 23-г зв., 23-д.

24. Травня 29 – Скарга п. Івана Сенюти-Ляховецького на брата Федора в справі захоплення спадкових маєтків Ляхівці, Жемелинці, Мишківці, Тихомль, Вороб’ївка та ін., док. № 27, арк. 23-д – 26.

25. Травня 29 – Запис про позов п. Себастіана Кошляковського п. Валер’яном Пудловським за порубку Борківської діброви, док. № 28, арк. 26 зв., 27.

26. Травня 29 – Запис про розмежування земель біля с. Куликівки між пп. Яном Куликовським і Яном Любешовським, док. № 29, арк. 27, 28.

27. Травня 29 – Запис про викуп закладеного маєтку Стовпець, Кременецького повіту, п. Семеном Дениском-Матвієвським у п. Яроцького – служебника кн. Олександра Вишневецького, док. № 30, арк. 28 зв. – 30.

28. Травня 30 – Дарчий запис п. Михайла Дчуса своєму синові Івану на третю частину маєтків Ляхове, Новогородчичі та ін., док. № 31, арк. 30 зв.

29. Травня 30 – Запис про позику грошової суми п. Михайлом Дчусем у п. Богуша Дерев’янецького під заклад частини маєтку Новгородчичі, док. № 32, арк. 30 зв., 31.

30. Травня 30 – Запис про позику грошової суми п. Михайлом Дчусем у п. Григорія Болбаса-Ростоцького під заклад частини маєтку Новогородчичі з присілком Гацьківці, док. № 33, арк. 31.

31. Травня 30 – Скарга п. Михайла Дчуса-Ляховського про напад татар на с. Ляхове, зруйнування і спалення його та взяття в полон його синів, док. № 34, арк. 31 зв., 32.

Згадується про дарчі литовських князів Вітовта і Свідригайла на маєтки.

32. Травня 30 – Скарга судді Кременецького земського суду Антона Яловицького на п. Матвія Малинського в справі захоплення ставу і затоплення сіножаті в маєтку Турянка, закладеного судді, док. № 35, арк. 32 – 34.

33. Лютого 18, 1576 р. / Травня 30 – Тестамент кн. Оксимії Толмач-Вороновецької своєму чоловікові на частину маєтку в Борках, док. № 36, арк. 34.

34. Травня 30 – Запис про вручення позовів волинському воєводі кн. Андрію Вишневенькому від королівського писаря Базеліуса Древинського в справі захоплення землі в маєтку Кокорів, док. № 37, арк. 34 зв., 35.

35. Травня 31 – Запис про передачу п. Михайлу Боговитину-Козирадському маєтків померлого брата Бенедикта в м. Шумське, сс. Литовище, Васківці і Круголець, док. № 38, арк. 35 зв., 36.

Є реєстр майна і підданих.

36. Вересня 7, 1573 р. / Травня 31 – Запис про передачу п. Михайлу Козирадському його матір’ю маєтків померлого брата в Берестецькому повіті Козиради, Вортоль і м. Левкове, док. № 39, арк. 36 зв., 37.

37. Травня 31 – Скарга кн. Юрія Пузини на п. Гаврила Сошенського за захоплення маєтку Рідке, док. № 40, арк. 37 зв. – 40.

38. Травня 31 – Запис зобов’язання кн. Григорія Вороновецького, пп. Омеляна Куликовського і Валер’яна Пудловського з приводу продовження розбору судової справи з кн. Костянтином Вишневецьким про захоплення ним маєтку Мойсейківці, док. № 41, арк. 40 зв., 41.

39. Червня 1 – Дарчий запис кн. Марини Воронецької своєму чоловікові на маєтки Татаринівці і Красна Лука, док. № 42, арк. 41.

Закінчення документа не збереглося.

40. Січня 10, 1534 р. – Привілей польського короля [Сігізмунда І] про підтвердження пожалування Федору Сенюті-Ляховецькому сс. Ольшаниця і Семенове, арк. 42.

Початок документа не зберігся.

41. Жовтня 3 – Запис позову пп. Дахновичам та Жабокрицьким від п. Яна Жоравницького в справі захоплення маєтку Теслугів, док. № 15, арк. 42, 43.

42. Вересня 12. / Жовтня 3 – Дарчий запис кн. Степана Корибутовича своїй дружині Настасії Мстиславській на маєтки Вишні і Нижні Білозерні, сс. Сушці, Янківці і Шибене, док. № 16, арк. 43, 44.

43. Червня 7. / Жовтня 3 – Заповіт п. Івана Сенюти-Ляховецького своїй дружині і дітям на маєтки Хмелів і Ольшаниця, док. № 17, арк. 44 зв., 45.

44. Жовтня 3 – Скарга п. Яна Свирщовського на п. Михайла Козирадського за наїзд його урядника, під виглядом татар, на маєток Оношківці, док. № 18, арк. 45, 46.

45. Жовтня 3 – Запис про вручення позову кн. Андрію Вишневецькому від п. Андрія Чолганського про захоплення маєтків Семенове, Гулевці, Кошелівці, Турівка, Бісовка, Кременецького повіту, док. № 19, арк. 46 – 49.

46. Серпня 10. / Жовтня 3 – Купча п. Василя Лосятинського п. Янушу Жабокрицькому на ставок у маєтку Лосятин, док. № 20, арк. 49, 50.

47. Жовтня 4 – Запис про позов п. Федора Сенюти п. Іваном Сенютою за привласнення привілея і купчих на маєтки Хмелів і Ольшаниця, док. № 21, арк. 50, 51.

48. Березня 15. / Жовтня 4 – Дарчий запис п. Тихна Хом’яка-Смордовського своїй дружині на частину маєтків Смордів і Городище, док. № 22, арк. 51 зв. – 53.

49. Жовтня 4 – Запис про позов п. Федора Сенюти кн. Дмитром Курцевичем-Булигою за привласнення привілеїв та купчих на маєтки Хмелів і Ольшаниця, док. № 23, арк. 53, 54.

50. Вересня 24. / Жовтня 4 – Купча п. Богуша Лудвиського своїм братам Федору і Івану на частину маєтків в Ледухові та Лудвищах, док. № 24, арк. 54 – 56.

51. Жовтня 4 – Запис про стягнення заславськими євреями Зрайловичами боргів з п. Криштофа Лабунського, док. № 25, арк. 56.

52. Березня 11. / Жовтня 4 – Заповіт кременецького підкоморія Івана Курозвонського своїй дружині на маєтки Борщівка і Лаврів, док. № 26, арк. 56 зв. – 58.

53. Жовтня 4 – Запис про вручення ув’язчого листа брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому від старости Луцького повіту Олександра Журавницького про стягнення грошей, док. № 27, арк. 58.

54. Жовтня 4 – Запис про позов п. Миколою Лубницьким п. Матвія Дудинського за наїзд на маєток, док. № 28, арк. 58 зв., 59.

55. Липня 18, 1577 р. / Жовтня 4 – Купча брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького на частину маєтку Бережці п. Ярофію Гостському, док. № 29, арк. 59, 60.

56. Грудня 3, 1576 р. / Жовтня 4 – Запис про віддання дружиною кременецького війта Катериною Скуйбедою в опіку волинському воєводі кн. Андрію Вишневецькому маєтку Горинка, док. № 30, арк. 60 зв. – 62.

57. Листопада 9, 1572 р. / Жовтня 6 – Купча п. Антона Яловицького своєму братові Дмитрові на ставок у маєтку Пирятин, док. № 31, арк. 62, 63.

58. Березня 30, 1576 р. / Жовтня 6 – Запис про грошову позику п. Василя Дениска-Матвієвського у п. Антона Яловицького під заклад маєтку Гридківці, док. № 32, арк. 63 зв. – 65.

59. Жовтня 6 – Запис про позов п. Себастіаиа Кошляковського п. Валер’яном Пудловським за покіс сіна і пограбування борківських підданих, док. № 33, арк. 65 зв. – 67.

60. Жовтня 6 – Скарга п. Валер’яна Пудловського на п. Себастіана Кошляковського за порубку лісу борківськими підданими, док. № 34, арк. 67, 68.

61. Жовтня 6 – Запис про позов п. Михайла Дчуса міщанином м. Луцька Мисановичем за невиплату грошового боргу, док. № 35, арк. 68 – 70.

62. Червня 27, 1518 р. / Жовтня 6 – Привілей польського короля Сігізмунда І п. Федору Сенюті-Ляховецькому на сс. Тихомль, Миклашів і Вовчківці в Кременецькому та Володимирському повітах, Док. № 36, арк. 70, 71.

63. Червня 27, 1518 р. / Жовтня 6 – Привілей польського короля Сігізмунда І п. Федору Сенюті-Ляховецькому на сс. Гулевці, Ляхівці, Жемелинці, Кошелівці і Семенівці, Кременецького повіту, док. № 37, арк. 71 зв., 72.

64. 1559 р. / Жовтня 6 – Купча кн. Костянтина Острозького п. Федору Сенюті-Ляховецькому на частину маєтку Жижниківці, док. № 38, арк. 72, 73.

65. Жовтня 6 – Зобов’язання про переговори в судовій справі за маєток Теслугів між пп. Михайлом Коритинським і Яном Жоравницьким, док. № 39, арк. 73, 74.

66. Жовтня 6 – Скарга кременецького єврея Хаймовича на п. Федора Сенюту-Ляховецького за порушення контракту про використання ставу на р. Горині, док. № 40, арк. 74 – 77.

67. 1559р. / Жовтня 6 – Купча кн. Костянтина Острозького п. Федору Сенюті-Ляховецькому на частину маєтку Жижниківці, док. № 41, арк. 78, 79.

68. Жовтня 6 – Скарга п. Андрія Чолганського на кн. Стефана Збаразького за захоплення сіножаті в маєтку Каменському, док. № 42, арк. 79, 80.

69. Жовтня 6 – Запис про позов п. Семена Дениска-Матвієвського п. Щасним Клечановським за невиплату грошового боргу, док. № 43, арк. 80.

70. Жовтня 6 – Скарга зем’янина Омеляна Куликовського на зем’янина Яна Любашевського за наїзд на маєток Куликів, Кременецького повіту, док. № 44, арк. 80 зв. – 86.

71. Жовтня 29, 1561 р. / Жовтня 6 – Мирова угода між пп. Григорієм Сенютою-Ляховецьким і Северином Ярмолинським за наїзди, захоплення земель, ставів у маєтках Жемелинці і Семенове, док. № 45, арк. 86 – 88.

72. Листопада 6, 1559 р. / Жовтня 7 – Запис про розподіл спадкового маєтку Тихомль між пп. Ляховецькими, док. № 46, арк. 88 зв. – 91.

73. Жовтня 5. / Жовтня 7 – Дарчий запис п. Ганни Бреської-Волковської своєму чоловікові на частину маєтку Вовківці, док. № 47, арк. 91, 92.

74. Жовтня 5. / Жовтня 7 – Дарчий запис п. Катерини Сенюти-Ляховецької своєму сину Михайлу на маєток Войнигів з присілками Шимківці і Хорошів, док. № 48, арк. 92 – 94.

75. Жовтня 8 – Запис про вручення заручного листа п. Яну Любашевському про стягнення грошового боргу п. Куликовським, док. № 49, арк. 94 зв.

76. Жовтня 8 – Запис про обстеження возним сіножатей п. Куликовського, викошених п. Яном Любашевським, док. № 50, арк. 94 зв., 95.

77. Серпня 8, 1577 р. / Жовтня 8 – Дарчий запис кн. Марини Воронецької своєму чоловікові на маєтки Татаринівці, Якимівці і Красна Лука, док. № 51, арк. 95, 96.

78. Жовтня 4. / Жовтня 9 – Мирова угода між п. Павлом Коритинським і кн. Миколаєм Радзивіллом у справі захоплення частини маєтку Немирів, док. № 52, арк. 96 зв., 97.

79. Квітня 23, 1575р. / Жовтня 9 – Запис про позику грошей п. Валеріаном Пудловським у п. Федора Сенюти-Ляховецького під заклад маєтків Москалівка та Вовчківці, док. № 54, арк. 98, 99.

Початок документа не зберігся.

80. Серпня 8, 1577 р. / Жовтня 10 – Дарчий запис кн. Марини Воронецької своєму чоловікові на рухоме майно, док. № 55, арк. 99 зв., 100.

81. Жовтня 19, 1575 р. / Жовтня 10 – Тестамент п. Катерини Сенюти-Ляховецької на гроші своєму сину і дочкам, док. № 56, арк. 100 зв. 101.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск I. Книги № 1 – 11 (1568 – 1598 рр.). – К.: 1959 р., с. 51 – 58.