Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Книга № 1 (1568 р., серпень – жовтень)

1…. – Запис про вручення позову п. Михайлу Жоравницькому про захоплення’спадкових маєтків брата в сс. Теслугів, Крупці, Борятин та ін., арк. 1.

2. Серпня 20 – Запис про вручення кн. Миколі Збаразькому позову кн. Михайла Вишневецького про захоплення його землі за р. Сенявкою, арк. 1.

3. Серпня 23 – Запис про вручення позову кн. Буремському від холмського підкоморія Михайла Джалинського за пограбування і побиття його підданих – берестецьких міщан, арк. 1 зв., 2.

4. Серпня 23 – Заставний запис дружини холмського підкоморія Джалинського п. Федорі Богушевській на маєток Солонів, арк. 2 зв., 3.

5. Серпня 28 – Запис про стягнення грошового боргу кн. Ганною Збаразькою з кн. Олександра Порицького, арк. 3 зв., 4.

6. Серпня 24 – Запис про розподіл спадкових земельних володінь між пп. Коритинськими, арк. 4 зв. – 7.

7. Серпня 28 – Запне про розподіл ставків біля р. Пляшів між пп. Коритинськими, арк. 7 зв. – 10.

8. Серпня 28 – Запис про наїзд на маєток кн. Збаразького Грицівку, пограбування і побиття підданних «врядником» п. Залеської Полонським, арк. 10 зв., 11.

9. Серпня… – Запис про стягнення п. Джалинською грошового боргу з п. Требуховського, арк. 12.

10. Серпня 30 – Запис про покіс сіна пп. Минковськими у п. Ледоховського в Сапанівському маєтку, арк. 13.

11. Серпня 30 – Запис про побиття підданого п. Жабокрицького служебником п. Гнедицького, арк. 13 зв., 14.

12. Вересня 2 – Скарга бурмистра та міщан м. Кременця на війта с. Жолоб, Кременецького повіту, за пограбування сіна на ланах, арк. 14 зв. – 16.

13. Вересня 2 – Скарга війта с. Жолоб, Кременецького повіту, на війта і міщан м. Кременця за пограбування сіна та побиття підданих, арк. 16 зв., 17.

14. Вересня 3 – Запис про вручення кн. Костянтином Вишневецьким позозу кременецькому підсудку Яловицькому, арк. 17 зв.

15. Вересня 3 – Запис про вручення «напоминального листа» п. Козинському від кн. Миколи Збаразького про сплату грошей за захоплене сіно, арк. 18.

16. Вересня 4 – Скарга пп. Коритинських на п. Мацкевича та його жінку за наїзд на маєток Хотен в Кременецькому повіті, арк. 18, 19.

17. Вересня 4 – Запис про вручення позову кн. Льву Воронецькому за наїзд на маєток Татаринівку, Кременецького повіту, п. Томіли Зенкович, арк. 19.

18. Вересня 5 – Запис про відмову п. Альбрехта Ласького прийняти «в’язчий» лист від кн. Богуша Корецького про стягнення грошей за збитки, заподіяні під час наїзду на маєток Корецьке та с. Клепачів, Кременецького повіту, арк. 19 зв., 20.

19. Вересня 5 – Шлюбний контракт між п. Корницьким і його дружиною Людмилою, арк. 20 – 22.

20. Вересня 5 – Запис про позику грошей п. Сидором Корницьким у своєї дружини під заставу маєтку в с. Корниці, арк. 22, 23.

21. Вересня б – Запис про ув’язнення мешканців с. Жолоб, Кременецького повіту, Мартишевича, Васьковича та ін. кременецьким війтом Новоселецьким, арк. 24.

22. Вересня 6 – Запис про вручення позову п. Жабокрицькій від п. Корнтинського, арк. 24 зв.

23. Жовтня 5 – Запис про позов п. Федора Сенюти для виплати за брата грошового боргу п. Степану Шумському, док. № 14, арк. 25.

24. Жовтня 6 – Запис про позов п. Степаном Шумським пп. Чолганських у справі підданих, док. № 15, арк. 25 зв.

25. Жовтня 6 – Запис про позов п. Бережецького за захоплення майна у п. Загоровського, док. № 16, арк. 25 зв., 26.

26. Жовтня 6 – Купча кременецького бурграбія Каменецького кн. Андрію Вишневецькому на маєток Полівці, док. № 17, арк. 26.

27. [Жовтня 6] – Запис про розподіл між братами Яловицькими спадкових сс. Плоське, Млинівці, Забужани, Орешківці і маєтку Мирогоща, арк. 27 – 29.

Початок документа не зберігся.

28. Жовтня 6 – Запис про позов п. Михайла Жоравницького його братом Яном за привласнення спадкового майна, док. № 22, арк. 29.

29. Жовтня 6 – Запис про розподіл спадкового майна між братами Яловицькими, док. № 23, арк. 29 зв. – 31.

30. [Жовтня 6] – Запис про розподіл спадкових сс. Ланівці, Млинівці, Забужани, Орешківці та маєтку Плоське, Луцького повіту, між братами Яловицькими – Антоном, Дмитром та Савином, арк. 31 зв., 32.

Початок документа не зберігся.

31. Жовтня [7] – Запис про загарбання сіна в маєтку Залоззя п. Іваном Гуляльницьким у п. Древинського, арк. 33.

32. Жовтня 10 – Запис про побиття п. Семеном Дениском служебника кн. Збаразького і про захоплення у нього «листів господарських, квитів скарбних, реєстрів» та грошей, док. № 27, арк. 34.

33. Жовтня 11 – Позови війта, бурмистра та міщан м. Кременця війту та міщанам с. Жолоб за обвинувачення в побитті і наїзді на землі та ін., док. № 28, арк. 34 зв., 35.

34. Жовтня 11 – Запис про відкладення розгляду судової справи між пп. Жоравницькими і луцьким старостою Корецьким через нез’явлення до суду останього, док. № 29, арк. 35, 36.

35. Жовтня 12 – Дарчий запис п. Чолганської своєму чоловікові на половину маєтку Новоставець та землю біля р. Плотва, док. № 30, арк. 36 зв., 37.

36. Жовтня 12 – Запис про побиття підданих і покіс сіна у п. Льва Лосятинського його братом Вінком, док. №31, арк. 37.

37. Жовтня 12 – Запис про захоплення Половецьких земель п. Василя Древинського п. Іваном Гуляльницьким, док. № 32, арк. 37 зв., 38.

38. Жовтня 13 – Запис про розгляд позовів п. Яловицького на п. Марію Хмаринську, док. № 33, арк. 39.

39. Жовтня 13 – Запис про наїзд кременецького підстарости Юзефа Грунчовського на с. тваня.та пограбування, знищення врожаю, побиття й ув’язнення підданих кн… (текст пошкоджено), док. № 34, арк. 38 зв. – 40.

40. Жовтня 13 – Запис про нез’явлення до суду п. Козинської та її дочки в справі невиплати боргу п. Степану Шумському, док. № 35, арк. 40.

41. Жовтня 13 – Запис про нез’явлення до суду кн. Курцевич та її сина в справі спору з кн. Курцевичем за маєтки Корсів та Сестратин, док. № 36, арк. 40 зв.

42. Жовтня 13 – Дарчий запис п. Чолганської своєму чоловікові на половину маєтків Камінь, Новоставець та ін., арк. 41, 42.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск I. Книги № 1 – 11 (1568 – 1598 рр.). – К.: 1959 р., с. 17 – 20.