Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Книга № 19 (1611 р., лютий, липень)

1. Лютого 19 – Лист кременецького старости кн. Криштофа Збаразького шляхті Волинського воєводства про смерть кременецького гродського писаря Федора Бруяки і призначення на його місце п. Олександра Ледоховського, док. № 1, арк. 1.

Лист писаний «в Москві, з-під Смоленська». Документ пошкоджений.

2. Лютого 19 – Зізнання возного Волинського воєводства Мелетія Минковського про вручення позову п. Криштофу Ставському від п. Захаріяша Талалая за невиплату 40 коп грошей литовських, взятих у борг, док. № 2, арк. 1 зв., 2

3. Лютого 8. / Лютого 19 – Лист кн. Михайла Ружинського на продаж п. Бартоломію Шацькому маєтків в сс. Яловичі, Орсин, Чекня і Котелів, Луцького повіту, за 6.000 золотих польських, док. № 3, арк. 2 – 7.

4. Лютого 17. / Лютого 19 – Квит п. Мартина Межинського на одержання від судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького мембран, листів і записів, док. № 4, арк. 7, 8.

5. Січня 11. / Лютого 19 – Позов пп. Романа, Миколи і Костянтина Ярмолинських пп. Федорі Сенюті Ляховецькій і її синам Абраму і Криштофу за зруйнування греблі в с. Вовківці і затоплення сіножатей, док. № 5, арк. 8 зв., 9.

6. Лютого – Позов п. Василя Олексійовича київському хорунжому Гаврилу Гостському за невиплату 3000 золотих польських, взятих у борг, арк. 10.

Документ пошкоджений. Немає закінчення.

7. Лютого – Позов п. Катерини Андрузької п. Мелетію Минковському за наїзд на с. Минківці, арк. 11.

Документ пошкоджений, немає початку і кінця.

8. Січня 16. / Лютого – Позов київського хорунжого Гаврила Гостського і його братів кн. Вишневецькому за порубку лісу, зруйнування гребель тощо, арк. 12, 13.

Документ пошкоджений, немає початку і кінця.

9. Лютого 21 – Позов київського хорунжого Гаврила Гостського кн. Вишневецькому, арк. 13.

Документ пошкоджений, немає закінчення.

10. Січня 3. / Лютого – Позов п. Павла Сошенського п. Бучайському за неповернення мембран, даних на зберігання його померлому батьку Петру Бучайському, арк. 14, 15.

Документ пошкоджений, немає початку.

11. Лютого – Позов п. Стефана Терлецького п. Андрію Минковському за побиття його сина Грицька, арк. 15.

Документ пошкоджений, немає початку і кінця.

12. Січня 2. / Лютого 21 – Позов п. Стефана Киборського п. Павлу Лосятинському за пограбування жита і зерна у підданих, док. № 16, арк. 16, 17.

Документ пошкоджений.

13. Лютого 21 – Зберігся тільки початок документа, док. № 17, арк. 17 зв.

14. Лютого – Позов п. Томашу Жоравницькому, док. № 22, арк. 18.

Є тільки закінчення.

15. Січня 2. / Лютого 21 – Позов п. Северина Батковського брату Івану за наїзд на землі під с. Башарівка і захоплення сіна, док. № 23, арк. 18 зв., 19.

16. Січня 3. / Лютого 21 – Позов п. Федора Домашовського п. Дукату Лучинському за невиплату 100 золотих польських, взятих у борг, док. № 24, арк. 19 зв., 20.

17. Лютого – Позов п. Головинського судді Луцького земського суду Івану Хриницькому за побудування греблі на його землі коло с. Хотин, док. № 39, арк. 21.

Є тільки закінчення.

18. Січня 12. / Лютого 28 – Позов судді Луцького земського суду Івана Хриницького п. Андрію Головинському за побудову двору на його землі коло с. Хотин, док. № 40, арк. 21, 22.

19. Січня 12. / Лютого 28 – Позов судді Луцького земського суду Івана Хриницького п. Андрію Головинському за вирубку Хотинського лісу, док. № 41, арк. 22 зв., 23.

20. Січня 12. / Лютого 28 – Позов судді Луцького земського суду Івана Хриницького п. Андрію Головинському за затоплення сіножатей, док. № 42, арк. 23 зв. – 25.

21. Лютого 20. / Лютого 21 – Вироковий лист пп. Стефана і Богдани Грабковичів п. Андрію Новоселецькому про передачу ним частини спадкового майна сестрі Богдані, док. № 43, арк. 25 – 28.

22. Січня 4. / Лютого 21 – Позов п. Андрія Поморського овруцькому старості кн. Михайлу Вишневецькому за невиплату 400 золотих польських, взятих у борг, док. №

44, арк. 28 зв. – 30.

23. Січня 6. / Лютого 21 – Позов п. Палагії Корницької подольському воєводі за невиплату грошового боргу, док. № 45, арк. 30 – 32.

24. Лютого 22 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Івана Полонського про вручення позову п. Катерині Сенюті Ляховецькій і її синам Абраму і Криштофу від пп. Маруші Малинської і Настасії Вільгорської в справі відокремлення частини Ляховецького маєтку, док. № 46, арк. 32.

25. 1604 p., квітня 5. / Лютого – Лист……, док. № 47, арк. 33.

Є тільки закінчення.

26. Січня 4. / Лютого – Позов п. Андрія Поморського п. Каспру

Лодзинському за невиплату 1000 золотих польських, взятих у борг, док. № 48, арк. 33 зв., 34.

27. Лютого 20. / Лютого – Лист п. Андрія Новоселецького на продаж п. Євгену Болгарину маєтку, док. № 50, арк. 35. Немає початку.

28. 1610 p., листопада 20. / Лютого 21 – Лист п. Семена Федоровича про позику у п. Андрія Андрузького 20 коп грошей литовських під заклад маєтку в с. Андруги, док. № 51, арк. 36, 37.

29. 1608 p., квітня 26. / Лютого 21 – Квит п. Маруші Сенюти Ляховецької на одержання від опікуна Михайла Хриницького маєтків в сс. Ольшаниця, Скроботівка і Волоське, док. № 52, арк. 37, 38.

30. 1610 p., лютого 23. / Лютого 21 – Лист п. Кіндрата Андрузького і його дружини Марії п. Григорію Гуляльницькому на «виречене» посагу дочці, док. № 53, арк. 38 зв., 39.

31. Лютого 23. / Лютого 21 – Дарчий запис п. Кіндрата Андрузького своїй дружині Марії на частину маєтку в с. Андруги і рухоме майно, док. № 54, арк. 39 зв., 40.

32. Лютого 22 – Позов пп. Раїни і Костянтина Ярмолинських п. Федорі Ляховецькій за побиття їх боярина, док. № 55, арк. 41.

Немає закінчення.

33. 1610 p., грудня 3. / Лютого 23 – Позов п. Лаврина Бучайського п. Стефану Боричевському в справі тестаменту кн. Воронецької, док. № 69, арк. 42, 43.

34. 1610 p., грудня 3. / Лютого 23 – Позов п. Лаврина Бучайського возному єнералу Волинського воєводства Бартошу Яблонському в справі тестаменту кн. Воронецької, док. № 70, арк. 44 – 46.

35. Січня 10. / Лютого 23 – Позов пп. Федори і Давида Кривковичів п. Ганні Слабковській за порушення шлюбного контракту на відокремлення половини маєтку «з домом в месте Київськом» і рухомого майна, док. № 71, арк. 46, 47.

36. 1610 p., грудня 15. / Лютого 23 – Позов п. Люції Галенської овруцькому старості кн. Михайлу Вишневецькому за наїзд на пасіку в с. Залужжя, док. № 72, арк. 47 зв. – 49.

Немає закінчення.

37. Лютого 23 – Запис про наїзд п. Артима Минковського на маєток п. Василя Жабокрицького в с. Минківці, док. № 80, арк. 50.

38. Лютого 23 – Запис про потраву пп. Василем і Любкою Минковськими врожаю у п. Василя Жабокрицького коло с. Минківці, док. № 81, арк. 50 зв,, 51.

39. Лютого 23 – Запис про невиплату п. Станіславом Шийським п. Вавринцю Держановському 100 золотих польських, взятих у борг, док. № 82, арк. 51 зв., 52.

40. Лютого 21. / Лютого 23 – Дарчий запис п. Павла Лосятинського своїй дружині Анні на 5.000 золотих польських, док. № 83, арк. 52, 53.

41. Січня 2. / Лютого 23 – Лист пп. Пилипа і Марії Андрузьких на продаж брату Тимофію підданого Яцька з дружиною, 4 синами і дворищем за 100 коп грошей литовських, док. № 84, арк. 53 зв., 54.

42. 1610 p., Липня 26. / Лютого 23 – Уступочний лист п. Василя Жабокрицького пп. Кіндрату Минковському і Вацлаву Лисогурському на частину маєтку в с. Минківці, док. № 85, арк. 55 – 57.

43. 1562 p., листопада 10. / Лютого 23 – Лист королівського дяка Андрія Івановича п. Гневошу Ледоховському про звільнення від плати в королівську казну за землю під Кременецьким замком, док. № 86, арк. 57.

44. 1568 p., грудня 17. / Лютого 23 – Привілей польського короля Сигизмунда Августа кременецькому зем’янину Макару Ледоховському на безмитне виготовлення і продаж напоїв у шинку коло Кременецького замка, док. № 87, арк .58.

45. Січня 18. / Лютого – Вливковий лист п. Василю Малинському на маєток в с. Ляхів, док. № 92, арк. 59, 60. Немає початку.

46. 1610 p., листопада 10. / Лютого 23 – Тестамент п. Онуфрія Павловича своїй дружині Олександрі на рухоме і нерухоме майно, док. № 93, арк. 60 – 62.

47. Лютого 23 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Семена Козловського про вручення позову п. Матею Лешневському від п. Олександра Хриницького за побиття і поранення підданих, док. № 87, арк. 63.

48. Лютого 22 – Скарга п. Олександра Хриницького на рациборського старосту Матея Лешневського за побиття слуг, док. № 98, арк. 63 зв. – 66.

49. Лютого 23 – Запис про порубку п. Михайлом Хриницьким дерев у Жолобецькому лісі п. Вацлава Межинського, док. № 99, арк. 67, 68.

50. Лютого 23 – Запис про захоплення п. Михайлом Хриницьким вуликів п. Вацлава Межинського на Жолобецькій землі, док. № 100, арк. 68 зв. – 70.

51. Лютого 23 – Запис про порубку п. Михайлом Хриницьким дерев у Жолобецькому лісі п. Вацлава Межинського, док. № 101, арк. 70, 71.

52. Лютого 23 – Запис про обвинувачення п. Лаврином Бучайським п. Мартина Кратовича в підробці тестамента п. Марини Куневської, док. № 102, арк. 71 зв., 73.

53. Лютого 23 – Запис про захоплення пп. Мариною Пенкавецькою і Федорою Ластовецькою спадкового рухомого майна п. Лаврина Бучайського згідно підробленого тестаменту п. Марини Куневської, док. № 103, арк. 73, 74.

Немає закінчення.

54. Лютого – Запис про наїзд рациборського старости Матея Лешневського на замок волинського ловчого Олександра Хриницького, док. № 104, арк. 75 – 79.

Немає початку.

55. Лютого 23 – Запис про поранення п. Матеєм Лешневським слуг п. Михайла Хриницького, док. № 105, арк. 79, 80.

56. Лютого 23 – Зізнання возного єнерального Волинського воєводства Семена Козловського про огляд ран, що наніс п. Матей Лешневський слугам п. Михайла Хриницького, док. № 106, арк. 80 зв.

Немає закінчення.

57. Січня 20. / Лютого – Запис про заклад волинським скарбієм Томашем Жоравницьким маєтку п. Малинській за 7.000 золотих польських, док. № 107, арк. 81 – 84.

Немає початку.

58. Лютого 23 – Запис про захоплення пп. Пясочинськими спадкових маєтків п. Лаврина Бучайського в сс. Юсківці, Татаринівці, Якимівці, Красна Лука й ін., док. № 108, арк. 84 зв. – 87.

59. Лютого 23 – Позов п. Лаврина Бучайського п. Єсифу Башковецькому, док. № 109, арк. 87 зв.

Є тільки початок.

60. 1610 p., грудня 20. / Лютого 25 – Позов п. Федора Вільгорського овруцькому старості кн. Михайлу Вишневецькому за вирубання дерев у Васковецькому гаю, док. № 110, арк. 88, 89.

61. 1610 p., грудня 20. / Лютого 25 – Позов п. Федора Вільгорського овруцькому старості кн. Михайлу Вишневецькому за вирубання дерев у Васковецькому гаю, док. № 111 арк. 89 зв. – 91.

62. 1580 p., липня 6. / Лютого 25 – Лист підкоморія Луцького повіту Михайла Жоравницького пп. Жабокрицьким про виконання умов користування мостом через р. Ситна, док. № 112, арк. 91 – 93.

63. Січня 16. / Лютого 25 – Позов п. Льва Подгаєцького н. Григорію Лешницькому за невиплату 30 золотих польських, взятих у борг, док. № 113, арк. 93, 94.

64. Січня 4. / Лютого 25 – Позов п. Павла Лосятинського овруцькому старості кн. Михайлу Вишневецькому за невиплату 6.000 золотих польських, взятих у борг, док. № 114, арк. 94 – 96.

65. Лютого 25 – Запис про порубку пп. Жабокрицькими, Корницькими, Долотецькими й ін. дерев у Зарудному гаю п. Петра Дениска Матвієвського, док. № 115, арк. 96 зв. – 98.

66. Лютого 25 – Запис про затоплення пп. Малинськими сіножатей п. Григорія Дениска Матвієвського коло с. Бережці, док. № 116, арк. 98 зв. – 101.

67. Лютого 25 – Позов п. Стефана Пашкевича п. Катерині Лосятинській, Пескавецьким й ін. в справі захоплення спадкового майна, док. № 117, арк. 101 – 103.

Немає закінчення.

68. Січня 10. / Лютого – Запис про спір за спадкові маєтки між пп. Сенютами Ляховецькими, док. № 156, арк. 104, 105. Є тільки закінчення.

69. 1606 p., листопада 4. / Лютого 28 – Тестамент п. Зофії Туминської сестрі і родичам на майно, док. № 157, арк. 105 зв. – 108.

70. Січня 1. / Лютого 28 – Позов п. Олександра Шкаревського п. Яну Жоравницькому за невиплату 150 коп грошей литовських, взятих у борг, док. № 158, арк. 108, 109.

71. Лютого 28 – Запис про невиплату п. Григорієм Офанасовичем Лешницьким п. Григорію Федоровичу Лешницькому 10 коп грошей, взятих у борг, док. № 159, арк. 109.

72. Січня 8. / Лютого 26 – Тестамент п. Григорія Лудвиського на маєток в с. Лудвище, док. № 161, арк. 110 – 113.

73. Лютого 21 – Дарчий зипис п. Єска Чаплича своїй дочці на с. Курозвін і половину с. Коростятина, док. № 162, арк. 113 зв.

74. Лютого 17 – Оповідання п. Василя Жабокрицького про втрату документів у справі побиття ним п. Семена Пархомовича, док. № 163, арк. 114.

75. Лютого 18 – Зізнання возного єнерального Павла Богатковича про вручення позову п. Катерині Харлинській і спадкоємцям кн. Петра Збаразького від п. Миколи Малинського в справі закладів частин маєтків, док. № 164, арк. 114 зв., 115.

76. Лютого 19 – Зізнання возного єнерального Волинського воєводства Андрія Минковського про вручення позову п. Богушу Гораїну від п. Теофіла Бережецького в справі захоплення землі в с. Бережці Вишні, док. № 165, арк. 115 зв., 116.

77. Лютого 19 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Петра Зайця про підтвердження крадіжки коня п. Павлом Єничем у п. Івана Лешницького, док. № 166, арк. 116, 117.

78. Лютого 19 – Зізнання возного єнерала Яна Заблоцького про вручення позовів п. Палагії Хоревській від п. Стефана Велятицького за побиття її, док. № 167, арк. 117.

79. Лютого 19 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Лукаша Минковського про вручення позову п. Павлу Юшевському від п. Григорія Лешницького за невиплату грошового боргу, док. № 168, арк. 118.

80. Лютого 19 – Зізнання п. Андрія Гуляльницького про вручення п. Палагії Хоревській позову від пп. Петра і Миколи Дубравських у справі захоплення рухомого майна, док. № 169, арк. 118 зв., 119.

81. Лютого 19 – Зізнання возного єнерального Яна Гулкевича про вручення позовів п. Яну Жоравницькому від п. Сенка Ісерницького за розкопання землі при побудуванні греблі, док. № 170, арк. 119.

82. Лютого 19 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Миколи Вресинського про підтвердження невиплати п. Галшкою Бистриковською грошового боргу п. Матею Чартошовському, док. № 171, арк. 119 зв., 120.

83. Лютого 19 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Миколи Вресинського про вручення позову п. Яну Бистриковському від п. Матея Чартошовського за невиплату грошового боргу, док. № 172, арк. 120 зв., 121.

84. Лютого 19 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Мелетія Минковського про вручення позову п. Дмитру Сенюті Радогоському від п. Маруши Долотецької за наїзд на дім підданого в с. Козин, док. № 173, арк. 121.

85. Травня 8. / Липня 14 – Лист кременецького підкоморія Адама Боговитина Шумбарського про призначення п. Бектора Садовського коморієм Кременецького повіту, док. № 19, арк. 122, 123.

86. Червня 12. / Липня 14 – Запис про розподіл між пп. Яловицькими спадкових маєтків в м. Лановець, сс. Вороновець І Плоске, док. № 20, арк. 123 – 131.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск IІ. Книги № 12 – 22 (1601 – 1614 рр.). – К.: 1965 р., с. 281 – 290.