Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Книга № 13 (1603 р., липень, листопад)

322. Реєстр актової книги земського суду за 1603 рік, арк. 493 – 503.

323. Липня 9 – Позов п. Киянського п. Яну Холоневському на невиплату 30 коп грошей литовських, док. № 1, арк. 504 – 506. Текст майже весь вицвів.

324. 1603 p., травня 20. / Липня 9 – Позов пп. Федора та Івана Болбасів Ростоцьких пп. Станіславу Надарицькому і Роману Калусовському за наїзд на маєток, док. № 2, арк. 506 зв. – 509.

Текст вицвів.

325. 1603 p., квітня 20. / Липня 9 – Позов п. Федора Болбаса Ростоцького п. Станіславу Надарицькому за невидачу квита на виплату грошей по контракту, док. № 3, арк. 509 – 512.

326. 1603 p., квітня 28. / Липня 9 – Позов п. Яна Риминського п. Настасії Боровицькій в справі захоплення срібних речей, док. № 4, арк. 512 – 515.

Текст майже весь вицвів.

327. 1603 p., травня 17. / Липня 9 – Запис про передачу п. Станіславом Тиминським пп. Боговитинам грошей по тестаменту своїй дружині, док. № 5, арк. 515 зв. – 518.

Текст вицвів.

328. 1603 p., липня 1. / Липня 9 – Позов п. Марка Жоравницького любельському воєводі Марку Собеському за невиплату грошового боргу, док. № 6, арк. 518 – 520.

329. 1603 p., травня 1. / Липня 10 – Запис про виплату п. Катериною Сенютою Ляховецькою п. Панасу Пахинському грошей за заподіяні шкоди, док. № 7, арк. 520 зв. – 522.

330. 1603 p., липня 7. / Липня 9 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського п. Петру Дениску Матвієвському за невиплату грошей, док. № 8, арк. 522 – 523.

Текст вицвів.

331. 1603 p., травня 1. / Липня 10 – Позов п. Панаса Пахинського кн. Софії Чарторийській в справі захоплення в с. Жолобки, зданого нею в оренду маєтку, док. № 9, арк. 523 зв. – 526.

Текст вицвів.

332. 1603 p., липня 9. / Липня 10 – Квитовний запис п. Олександра Шкаревського кн. Софії Чарторийській на виплату грошового боргу, док. № 10, арк. 526 зв., 527.

333. Липня 10. Дарчий запис п. Софії Боровицької своїм братам і сестрам на частину маєтку в с. Лудвище, Кременецького повіту, док. № 11, арк. 527 – 529.

Текст майже вицвів.

334. 1603 p., липня 10. / Липня 10 – Дарчий запис п. Софії Боровицької своїм братам і сестрам на частину маєтку в с. Лудвище, Кременецького повіту, док. № 12, арк. 529 зв. – 531.

Текст майже весь вицвів.

335. Липня 10 – Лист пп. Сенют Радогоських на виділення рухомого і нерухомого майна їх матері, що становило її посаг, док. № 13, арк. 531 – 533.

Текст майже весь вицвів.

336. 1603 p., липня 10. / Липня 10 – Запис про заклад п. Василем Сенютою Радогоським частини своїх маєтків дружині, док. № 14, арк. 533 – 535.

Текст майже весь вицвів.

337. 1603 p., червня 5. / Липня 10 – Позов п. Василя Лосятинського п. Миколі Хриницькому за невиплату грошового боргу, док. № 15, арк. 536, 537.

Текст майже зовсім вицвів.

338. 1603 p., череня 5. / Липня 10 – Запис про наїзд підданих князів Радзивілл на маєток Батків пп. Батковських, док. № 16, арк. 536 – 540.

Текст зовсім вицвів.

339. 1603 p., квітня 20. / Липня 10 – Запис про наїзд радзивіллівських міщан на маєток п. Северина Батковського, пограбування, побиття підданих, док. № 17, арк. 540 – 541.

Текст вицвів.

340. 1540 p.. вересня 6. / Липня 11 – Запис про розмежування земель у Кременецькому повіті між пп. Сидором і Дашком Дедеркалами, док. № 18, арк. 542 – 544. Текст вицвів.

341. 1603 p., травня 5. / Липня 11 – Запис про побиття і поранення урядником радомського каштеляна Андрія Фірлея Томашем Мацеєм п. Павла Кондрацького, док. № 19, арк. 544 – 546.

342. 1603 p., травня 23. / Липня 11 – Запис про захоплення кн. Янушем Воронецьким маєтку в с. Голосіянка брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького, док. № 20, арк. 546 зв. – 548.

Текст вицвів.

343. 1603 p., квітня 24. / Липня 11 – Закладний запис кн. Юрія Чарторийського п. Богушу Гораїну на маєтки в сс. Войсич і Мостів, док. № 21, арк. 549 – 554.

Текст вицвів.

344. 1603 p., травня 9. / Липня 11 – Лист п. Софії Ждчарської на продаж підляському воєводі кн. Янушу Заславському с. Шелвів, Кременецького повіту, док. № 22, арк. 554 зв. – 558.

Польською мовою.

345. 1603 p., липня 9. / Липня 11 – Запис про позику п. Василем Андрузьким 20 коп грошей литовських у свого брата Семена Андрузького в заклад частини маєтку Андруги, док. № 23, арк. 558 – 560.

Текст вицвів.

346. 1602 p., жовтня 9. / Липня 11 – Дарчий запис п. Мартина Кратовича своїй дружині Олександрі Дедеркало на половину всього свого рухомого майна, док. № 24, арк. 560, 561.

347. Липня 11 – Позов п. Панаса Пахинського підляському воєводі кн. Янушу Збаразькому за пограбування його урядником бидла в с. Жилинці, док. № 25, арк. 561 зв. – 566.

Текст дуже вицвів.

348. 1602 p., червня 14. / Липня 11 – Позов орендарів маєтку в с. Перенятин Вихторовича і Марковича п. Івану Батковському за втечу підданих, док. № 26, арк. 566 зв. – 568.

349. 1603 p., червня о. / Липня 11 – Позов п. Фалелія Бережецького п. Семену Минковському за невиплату грошей підданим за продане сіно, док. № 27, арк. 568 зв. – 570.

350. 1603 p., червня 1. / Липня 11 – Позов пп. Хоми, Андрія та Василя Бережецьких п. Настасії Бережецькій в справі захоплення маєтків в сс. Бережці, Савчичі і Почаїв, що належали їм як спадщина, док. № 28, арк. 570 зв., 571.

351. 1603 p., травня 27. / Липня 11 – Запис про захоплення п. Северином Батковським сіна в орендаря маєтків у с. Батків і Волиця Льва Іцхаковича, док. № 29, арк. 572 – 574.

Текст вицвів.

352. 1603 p., травня 27. / Липня 11 – Запис про наїзд п. Северина Батковського на маєтки в сс. Батків і Волиця переданих ним до оренди єврею Льву Іцхаковичу, док. № 30, арк. 574 зв. – 577.

353. 1603 p., травня 27. / Липня 11 – Запис про наїзд и. Северина Батковського на землі в сс. Батків і Волиця, переданих ним до оренди єврею Льву Іцхаковичу, док. № 31, арк. 577 – 580.

354. 1603 p., травня 27. / Липня 11 – Скарга орендаря Льва Іцхаковича на п. Северина Батковського за порушення контракту на оренду маєтків Батків і Волиця, док. № 32, арк. 580 – 583.

Текст вицвів.

355. 1603 p., травня 4. / Липня 11 – Запис про захоплення п. Мариною Боговитиною Шумбарською спадкових маєтків пп. Дедеркалів в сс. Валів, Бриків, Баймаки, Попівці, док. № 33, арк. 584 – 589.

356. Липня 12 – Випис з книг Львівського гродського суду квиту п. Андрія Бережецького на виплату князями Михайлом і Юрієм Вишневецькими грошового боргу, док. № 34, арк. 590, 591.

Польською мовою.

357. 1602 p., листопада 25. / Липня 12 – Закладний запис п. Томили Дедеркало п. Богдану Лешницькому на частину маєтку в с. Дедеркали, док. № 35, арк. 591 зв. 595.

358. 1593 p., листопада 27. / Липня 12 – Тестамент п. Настасії Гоздзиковської на рухоме майно своєму чоловіку, док. № 36, арк. 595 зв. – 597. Текст вицвів.

359. 1603 p., червня 7. / Липня 12 – Лист п. Олбрихта Ласького на продаж брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому маєтку в Кременецькому повіті, док. № 37, арк. 598 – 603.

360. 1603 p., травня 20. / Липня 12 – Запис про захоплення п. Іваном Сенютою Ляховецьким спадкового маєтку в с. Ляхівці п. Григорія Сенюти Ляховецького, док. № 38, арк. 604, 605.

Текст вицвів.

361. 1603 p., липня 10. / Липня 12 – Запис про невиплату п. Федором Гораїном грошового боргу п. Івану Телецькому, док. №39, арк. 606, 607.

Текст вицвів.

362. 1603 p., липня 10. / Липня 12 – Квитовний запис п. Григорія Лудвиського п. Федору Гораїну на виплату грошового боргу, док. № 40, арк. 607, 608.

363. 1603 p., травня 28. / Липня 12 – Запис про відмову п. Настасії Пашковської і її чоловіка від частини маєтку в с. Вовківці на користь пп. Петра та Семена Волковських, док. № 41, арк. 608 – 610.

364. 1603 p., липня 8. / Липня 12 – Запис про позику п. Петром Волковським 300 коп грошей литовських у своєї дружини в заклад частини маєтку в с. Вовківці, док. № 42, арк. 610 зв. – 612.

365. 1603 p., травня 14. / Липня 12 – Запис про порубку п. Пенкавецькою дерев у Якимівському гаю п. Магдалини Долотецької, док. № 43, арк. 612 зв. – 616.

366. 1603 p., травня 14. / Липня 12 – Запис про порубку п. Пенкавецькою дерев у Якимівському гаю п. Магдалини Долотецької, док. № 44, арк. 616 зв. – 621.

367. 1603 p., травня 20. / Липня 12 – Запис про захоплення пп. Миколою,

Абрамом і Криштофом Сенютами Ляховецькими спадкових маєтків пп. Григорія та Івана Сенют Ляховецьких у сс. Ляхівці, Вариводинець, Сивки, Москалівка і ін., док. № 45, арк. 621 – 626. Текст вицвів.

368. 1603 р., травня 20. / Липня 12 – Запис про захоплення пп. Миколою, Абрамом і Криштофом Сенютами Ляховецькими спадкових маєтків пп. Григорія та Івана Сенют Ляховецьких в сс. Кокорів, Денисів, Жабокрик і ін., док. №46, арк. 626 зв. – 632.

369. 1603 р., травня 20. / Липня 12 – Запис про захоплення пп. Миколою, Абрамом і Криштофом Сенютами Ляховецькими спадкових маєтків пп. Григорія та Івана Сенют Ляховецьких у сс. Тихомль, Водичка, Сумівка, Москалівка і ін., док. № 47, арк. 632 – 635.

370. 1603 p., травня 1. / Липня 12 – Запис про невиплату спадкоємцями п. Вацлава Боговитина Шумбарського грошового боргу п. Яну Даджибогу, док. № 48, арк. 635 – 637.

371. 1602 p., листопада 12. / Липня 12 – Тестамент п. Матвія Малинського своїй дружині та дітям на рухоме і нерухоме майно, док. № 49, арк. 637 зв. – 640.

372. 1603 p., травня 15. / Липня 12 – Запис про порубку підданими радомського каштеляна Андрія Фірлея дерев у Плюшівському гаю брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького, док. № 50, арк. 640 – 642-а.

373. 1602 p., травня 23. / Липня 12 – Тестамент кременецького підстарости Томаша Белецького своїй дружині на рухоме і нерухоме майно, док. № 51, арк. 642 – 645.

Текст вицвів.

374. 1603 p., березня 19. / Липня 12 – Запис про наїзд п. Федора Дедеркала на маєтки кн. Петра Збаразького в сс. Супрунівка і Лютарівка, док. № 52, арк. 645 – 647.

Текст вицвів.

375. Липня 12 – Запис про невиплату спадкоємцями п. Вацлава Боговитина грошового боргу п. Яну Даджибогу, док. № 53, арк. 647 – 650.

376. 1602 p., грудня 19. / Липня 14 – Запис про розмежування між підсудком Кременецького земського суду Гаврилом Головинським і п. Іваном Коритинським земельних володінь в с. Борки, док. № 54, арк. 651, 652.

Є опис маєтку.

377. 1602 p.. червня 20. / Липня 14 – Випис з книг Луцького гродського суду листа п. Семена Новоселецького на продаж с. Прус п. Криштофу Павловському за 5000 золотих польських, док. № 55, арк. 652 – 655.

Текст вицвів.

378. Липня 14 – Запис про захоплення київським воєводою кн. Костянтином Острозьким греблі на р. Ведедовець в с. Перенятин п. Адама Чолганського, док. № 56, арк. 655 – 657.

Текст вицвів.

379. Липня 14 – Випис з книг Головного трибунальського суду Волинського воєводства про виділення брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому маєтків Стогнеківці і Брикове князями Миколою та Якубом Воронецькими, док. № 57, арк. 658 – 662.

Текст дуже вицвів.

380. 1603 p., червня 26. / Липня 14 – Запис по передачу князями Воронецькими маєтків Стогнеківці й Брикове Кременецького повіту брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому, док. № 58, арк. 662, 663.

Польською мовою.

Текст майже вицвів.

381. Липня 14 – Випис з книг Головного трибунальського суду листа князів Миколи і Якуба Воронецьких на продаж с. Опреловець, селищ Васківці, Гущанка та ін. брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому, док. № 59, арк. 664 – 669.

Текст вицвів.

382. 1603 p., червня 26. / Липня 14 – Випис з книг Черського гродського суду листа князів Миколи та Якуба Воронецьких на продаж с. Опреловець, селищ Васківці, Гущанка та iн. брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому, док. № 60, арк. 669 – 671.

Польською мовою,

Текст дуже вицвів.

383. Липня 14 – Дарчий лист зем’янина Кременецького повіту Семена Минковського своїй дружині на 200 золотих польських, що записані на частину маєтку Минківці, док. № 61, арк. 671 зв. – 673.

384. 1603 p., червня 20. / Липня 14 – Запис про невиплату п. Яном Жоравницьким грошового боргу п. Андрію Рихальському, док. № 62, арк. 673 – 675.

Текст вицвів.

385. 1603 p., червня 20. / Липня 14 – Запис про невиплату п. Іваном Сенютою грошового боргу п. Григорію Лешницькому, док. № 63, арк. 675, 676.

Текст вицвів.

386. 1603 p., червня 14. / Липня 14 – Запис про невиплату п. Вацлавом Межинським і його дружиною грошового боргу и. Григорію Лешницькому, док. № 64, арк. 677 – 679.

Текст дуже вицвів.

387. 1603 p., травня 18. / Липня 14 – Тестамент п. Григорія Лешницького своїй дружині на рухоме майно, док. № 65, арк. 679 – 681. Текст вицвів.

388. 1603 p., червня 10. / Липня 14 – Запис про захоплення кн. Янушем Воронецьким частини спадкових маєтностей брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького, док. № 66, арк. 682 – 685.

Текст дуже вицвів.

389. 1603 p., червня 5. / Липня 14 – Запис про захоплення п. Янушем Воронецьким частини спадкових маєтків брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького в с. Опреловець і селищі Васківці, док. № 67. арк. 685 – 687.

Текст вицвів.

390. Липня 14 – Запис про невиплату п. Іваном Демидецьким грошей за придбані у п. Івана Бережецького маєтки в сс. Савчичі і Почаїв, док. № 68, арк. 688, 689.

Текст дуже вицвів.

391. 1603 p., травня 18. / Липня 14 – Тестамент п. Овдотії Лешницької п. Богдану Лешницькому на гроші, док. № 69, арк. 689 зв. – 691.

Текст вицвів.

392. 1603 p., липня 11. / Липня 14 – Запис про продаж кн. Юрієм Чарторийським с. Куравиця, Луцького повіту, литовському маршалку Криштофу Радогоському, док. № 70, арк. 691 – 695.

Текст вицвів.

393. 1603 p., липня 5. / Липня 14 – Запис про відмову п. Софії Сенявської від маєтку Корнижів на користь мінського воєводи Яна Паца, док. № 71, арк. 695 зв. – 698.

Текст вицвів.

394. 1603 p., липня 12. / Липня 14 – Інвентар замку кн. Юрія Чарторикського в м. Муравиця, док. № 72, арк. 699, 700. Текст вицвів.

395. 1603 p., липня 9. / Липня 14 – Квитовний запис кн. Юрія Чарторийського мінському воєводі Яну Пацу, док. № 73, арк. 700 зв., 701.

Текст вицвів.

396. Липня 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Яна Рудзевського про продаж кн. Юрієм Чарторийським маєтків в м. Муравиця, с. Минтинва литовському маршалку Криштофу Радогоському, док. № 74, арк. 701, 702.

397. 1603 p., липня 14. / Липня 14 – Запис про захоплення п. Семеном Минковським речей п. Івана Скуйбеди і його дружини, док. № 75, арк. 702, 703.

Текст вицвів.

398. 1603 p., березня 9. / Липня 14 – Запис про невиплату підданим кн. Костянтина Вишневецького Адамом Новаковичем грошей за оренду князю, док. № 76, арк. 703 зв., 704. Текст вицвів.

399. 1603 р., лютою 27. / Липня 14 – Позов п. Андрія Чолганського п. Івану Ілавинському за вилов риби в Каменецькому ставі, док. № 77, арк. 705.

Текст вицвів.

400. Липня 14 – Позов пп. Хоми, Андрія та Василя Бережецьких п. Авраму Бережецькому за привласнення спадкових маєтків у сс. Савчичі та Почаїв, док. № 78, арк. 706, 707.

Текст вицвів.

401. Липня 14 Позов п. Василя Малюшицького п. Катерині Сенюті Ляховецькій за побиття і захоплення майна підданими, док. № 79, арк. 707, 708.

402. 1603 p., червня 20. / Липня 14 – Запис про порушення п. Федором Вільгорським контракту на оренду шинку та млина в м. Кушумське засновникові Острозького шпиталя Василю Андрієвичу, док. № 80, арк. 708 зв. – 710.

403. 1603 p., травня 1. / Липня 14 – Позов кн. Михайла Вишневецького п. Ганні Кратович за невиплату грошового боргу, док. № 81, арк. 710 зв. – 712.

404. 1602 p., березня 1. / Липня – Позов п. Матіяша Прихоцького п. Семену Гуляльницькому за поранення його у м. Станіславі, док. № 82, арк. 712, 713.

405. Липня 14 – Позов п. Олександри Дедеркало п. Луції Бишевській за привласнення спадкового рухомого майна, док. № 83, арк. 713 зв., 714.

406. Липня 14 – Позов п. Федора Дедеркала п. Петру Бурському за побиття його, док. № 84, арк. 714, 715.

407. 1603 p.. квітня 4. / Липня 15 – Запис про захоплення п. Гаврилом Головинським у п. Василя Бережецького опікунства над його племінницею, док. № 85, арк. 716 – 718.

408. 1603 p., липня 14. / Липня 14 – Квитовний запис п. Миколи Сенюти Радогоського своєму брату Олександру на виплату грошей за оренду спадкових маєтків Черниці і Озериця, док. № 86, арк. 718 – 720.

409. 1603 p., липня 9. / Липня 15 – Дарчий запис п. Магдалини Долотецької своєму чоловіку на маєтки Татаринівці, Якимівці, Осківці, Загірці і Красна Лука, Кременецького повіту, док. № 87, арк. 720, 721.

410. 1603 p., липня 13. / Липня 15 – Лист п. Олександра Радогоського і його дружини на продаж п. Магдалині Долотецькій частини маєтку в с. Радогощі, док. № 88, арк. 721 зв. – 726.

411. 1603 р., квітня 8. / Липня 15 – Позов п. Катерини Фірлеєвої п. Дороті Мошенській і пп. Свидерським в справі захоплення маєтку в с. Курянка, док. № 89, арк. 726 – 728.

412. 1603 p., травня 1. / Липня 15 – Позов п. Панаса Пахинського п. Григорію Бережецькому за порушення орендного контракту на двір і підданого в с. Бережці, док. № 90, арк. 728 зв. – 732.

413. 1603 p., березня 15. / Липня 16 – Лист польського короля Сигизмунда III про призначення п. Данила Кальмановича возним єнералом всіх коронних повітів і Великого князівства Литовського, док. № 91, арк. 732, 733.

414. 1603 p., лютого 20. / Липня 16 – Лист польського короля Сигизмунда III про призначення п. Лукаша Минковського возним єнералом всіх коронних воєводств, док. № 92, арк. 733 зв. – 735.

415. 1603 p., червня 24. / Липня 16 – Дарчий запис п. Каменецької своєму сину Михайлу Каменецькому на частину маєтку в с. Орані, Володимирського повіту, док. № 93, арк. 735 зв. – 737.

416. 1603 p., червня 24. / Липня 16 – Дарчий запис п. Каменецької своєму сину Махайлу Каменецькому на частину маєтку в с. Орані, Володимирського повіту, док. № 94, арк. 738 – 740.

417. Липня 16 – Запис про невиплату кн. Петром Збаразьким грошей за оренду маєтків Супрунівки і с. Кут, Кременецького повіту п. Федора Дедеркала, док. № 95, арк. 740 – 743. Документ попсований.

418. Липня 16 – Запис про невиконання п. Миколою Сенютою Ляховецьким декрету Головного трибунальського суду про проведення пограбованих речей п. Миколі Зварновському, док. № 96, арк. 743 зв. – 745.

419. 1603 p., лютого 20. / Липня 16 – Запис про невиплату п. Минковським грошового боргу судді Кременецького земського суду Янушу Жабокрицькому, док. № 97, арк. 746, 747.

Документ дуже попсований, текст вицвів.

420. 1603 p., травня 10. / Липня 16 – Запис про нанесення п. Ориною Ждановою збитків кременецькому войському Савину Яловицькому під час проїзду через Яловицький грунт, док. № 98, арк. 748 – 750.

Документ попсований.

421. 1603 p., червня 5. / Липня 16 – Запис про порубку п. Ждановою дерев у п. Януша Жабокрицького, док. № 99, арк. 750, 751. Документ дуже попсований.

422. Липня 16 – Запис про наїзд п. Томаша Жоравницького на . . , вилов риби, док. № 100, арк. 752, 753.

Документ дуже попсований, текст вицвів, нема закінчення.

423. Липня 16 – Запис про наїзд п. Томаша Жоравницького на . . , вилов риби, док. № 101 арк. 753, 754.

Документ зберігся тільки частково.

424. Липня 16 – Запис про стягнення з п. Томаша Жоравницького грошей за збитки, нанесені шляхом вилову риби, док. № 102, арк. 754 зв. – 756.

Документ зберігся частково.

425. Липня 16 – Запис про вилов п. Янушем Жабокрицьким риби в ставку п. Томаша Жоравницького, док. № 103, арк. 756, 757.

Документ зберігся частково.

426. Липня 16 – Запис справи між кременецьким войським Савою Яловицьким і п. Богданом Лешницьким, Док. № 104, арк. 757.

Документ зберігся частково. / Липня 16 – Запис справи між п. Савою Яловицьким і Богданом Лешницьким за земельні володіння, док. № 105, арк. 758.

Документ зберігся частково.

428. Липня 16 – Запис про заставу пп. Андрузькими п. Богдану Лешницькому частини маєтку в с. Задня Андруга, док. № 106, арк. 758 зв. – 760.

Документ зберігся частково.

429. Липня 16 – Запис про визнання повноліття дочки пп. Яловицьких, док. № 107, арк. 760 зв., 761.

Документ зберігся частково.

430. Липня 16 – Запис справи між пп. Романом Ярмолинським і Ганною Яловицькою, док. № 108. арк. 761 – 763.

Латинською мовою. Зберігся частково.

431. Липня 16 – Документ латинською мовою, майже не зберігся, док. № 109, арк. 763 зв. – 765.

432. Листопада 30 – Запис про розподіл маєтків в м. Шумськ, сс. Ясківці, Теремне, Токарі, Янівка та ін. між спадкоємцями пп. Шашкевич, Малинською і ін., док. № 3, арк. 766 – 770.

433. Листопада 30 – Квитовний запис п. Гаврила Коритинського п. Станіславу Олдаковському на повернення з оренди маєтку в м. Теслугів, док. № 4, арк. 770 зв.

Немає закінчення.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск IІ. Книги № 12 – 22 (1601 – 1614 рр.). – К.: 1965 р., с. 39 – 86.