Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Книга № 10 (1597 р., листопад)

1. Листопада… – Запис про побиття підданих п. Путяти п. Іваном Сенютою, док. № 13, арк. 1.

2. Листопада 15 – Запис про побиття п. Габрієля Здитовецького пп. Дчусами, док. № 30, арк. 2.

3. Листопада 15 – Лист п. Юрія Корницького, док. № 31, арк. 2 зв., 3.

Документ дуже пошкоджений.

4. Листопада 15 – Лист п. Петра Дениска-Матвієвського п. Олександру Радогоському на гроші, взяті у борг, док. № 32, арк. 3 – 5.

5. Квітня 4. / Листопада 14 – Лист п. Василя Бережецького дружині Ганні Хреновській «на записапня всього вена і привєнку», док. № 33, арк. 5.

6. Листопада 15 – Запис про наїзд на маєток п. Томаша Явнацького в с. Матвіївці та захоплення майна п. Матвієвської, док. № 34, арк. 5 зв., 6.

7. Листопада 15 – Запис судової справи між пп. Федором Ласьком і Киндином Хом’яком-Смордовським, док. № 35, арк. 6.

Закінчення документа не збереглося.

8. Листопада [15] – Запис про забиття коня слуги п. Киндина Хом’яка-Смордовського п. Федором Ласьком, док. № 36, арк. 7.

9. Листопада 15 – Запис про захоплення підданих п. Киндина Хом’яка-Смордовського п. Федором Ласьком, Док. № 37, арк. 7 зв., 8.

10. Листопада 19 – Запис про побиття п. Михна Корницького п. Радогоським, док. № 38, арк. 8 зв., 9.

11. Листопада 13 – Запис про побиття п. Щелепинського кременецьким войським, док. № 39, арк. 9 зв.

Закінчення документа не збереглося.

12. [Листопада] – Запис про наїзд брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького на маєток п. Лавріна Древинського, арк. 10 – 13.

13. Листопада 18 – Скарга п. Лавріна Древинського на брацлавського воеводу кн. Януша Збаразького за наїзд його підданих на маєток Кокорів, арк. 14 – 16.

14. Листопада 18 – Скарга п. Лавріна Древинського на брацлавського воєводу кн. Януша Збаразького за наїзд на маєток Кокорів, арк. 16 – 18.

15. Листопада 18 – Позови п. Лавріна Древинського брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому за наїзд на маєток Кокорів, док. № 67, арк. 18 – 20.

16. Травня 30, 1595 р. / Листопада 18 – Свідчення київського воєводи кн. Костянтина Острозького про шляхетське походження підсудка Кременецького земського суду Михайла Краєвського, док. № 68, арк. 20 зв., 21.

17. Листопада 18 – Запис справи про спір за маєток в с. Вовківці між пп. Осемборовськими, Бреськими та Волковськими, док. № 69, арк. 21 – 27.

18. Листопада [18] – Тестамент п. Івана Білостоцького своїй дружині на маєток Білостоцьке, арк. 28.

Початок і кінець документа не збереглися.

19. Листопада 18 – Скарга п. Лавріна Древинського на брацлавського воєводу кн. Януша Збаразького за наїзд на маєток Кокорів, арк. 29.

Документ пошкоджений, закінчення не збереглося.

20. Серпня 10, 1594 р. / Листопада 19 – Запис про передачу в оренду п. Ярошем Рогозинським п. Василю Жабокрицькому частини маєтку Волиця, док. № 71, арк. 30 – 32.

21. Листопада 28, 1596 р. / Листопада 19 – Тестамент п. Мартина Осемборовського своїй дружині, док. № 72, арк. 32 зв., 33. Частина документа не збереглася. 22. Серпня 10. / Листопада 19 – Запис про передачу в оренду маєтку в с. Минцова Волиця, Кременецького повіту, п. Адамом Чолганським п. Семену Крепковському, док. № 73, арк. 33 – 35.

23. Листопада 20 – Запис про стягнення грошового боргу з п. Михайла Корницького, євреєм м. Кременця Борохом Нахмановичем, док. № 74, арк. 35, 36.

24. Листопада 20 – Запис про стягнення грошового боргу з пп. Корницьких п. Михайлом Краєвським, док. № 75, арк. 36 зв., 37.

Частина документа не збереглася.

25. Листопада 20 – Запис про побиття і ув’язнення підляським воєводою кн. Янушем Заславським і його дружиною Олександрою Сангушко дружини п. Миколи Петровського, док. № 76, арк. 37 – 39.

26. Листопада 20 – Запис про побиття і ув’язнення п. Миколи Петровського та про наїзд на його маєток в с. Дидовичі, Луцького повіту, підляського воєводи кн. Януша Заславського, док. № 77, арк. 39 зв. – 42.

27. Липень. / Листопада 21 – Зобов’язання п. Богуша Гораїна про припинення наїздів на млин та Березанський ліс п. Григорія Дениска-Матвієвського, док. № 78, арк. 42 зв., 43.

28. Липня 5. / Листопада 21 – Зізнання п. Богуша Гораїна про розмежування земель с. Комарівки і маєтку п. Григорія Дениска-Матвієвського Береги, док. № 79, арк. 43 зв. – 45.

29. Червня 19, 1596 р. / Листопада 22 – Дарчий запис кн. Льва Воронецького Збаразькому костьолу на частину маєтків в сс. Борки та Волиця-Мовчанівка, док. №80, арк. 45 зв. – 47.

20. Листопада 22 – Дарчий запис судді Кременецького гродського суду кн. Льва Воронецького своїй дружині, док. № 81, арк. 47 зв.

Зберігся лише початок запису.

31. [Листопада] – Скарга судді Кременецького гродського суду кн. Льва Воронецького на п. Лавріна Пісочинського за захоплення спадкового рухомого і нерухомого майна, арк. 48.

Початок і кінець документа не збереглися.

32. Листопада 12 – Позови пп. Богушу Гораїну і Василю Бережецькому від п. Хоми Бережецького за порубку лісу в маєтку Бережцях, арк. 49.

33. Листопада 12 – Позов п. Киндина Хом’яка-Смордовського п. Криштофу Лабунському за наїзд на Городиські землі, док. № 87, арк. 49 зв., 50.

34. Листопада 12, – Позов п. Василя Яловицького п. Дядковській та її синам у справі захоплення маєтку Ляхів, дск. № 88, арк. 50 зв.

35. Листопада 12 – Позов пп. Чолганських підляському воєводі кн, Янушу Заславському зя потраву ланів гулевецьких підданих, арк. 51.

36. Листопада 12 – Позов п. Романа Чолганського кн. Острозьким в справі захоплення маєтку Базалія, док. № 90, арк. 51 зв., 52.

37. Листопада 12 – Позов пп. Чолганських кн. Вишневецькому, арк. 52.

38. Листопада 12 – Позов п. Петра Дчуса п. Яну Вроську, док. № 92, арк. 52 зв., 53.

39. Листопада 12 – Запис про вручення позову возним Іваном Овчиною краківському каштеляну Янушу Острозькому в справі захоплення у п. Криштофа Лабунського землі і порубки лісу, док. № 93, арк. 53.

40. Листопада 12 – Зізнання возного Кременецького повіту Івана Овчини про огляд маєтків п. Криштофа Лабунського Титків, Кречанівка та Судилків, що були зруйновані кн. Янушем Острозьким, арк. 54.

41. Листопада 12 – Запис про вручення позову возним Кременецького повіту Іваном Овчиною, арк. 53 зв., 55.

Документ пошкоджений. Встановити зміст немає змоги.

42. Листопада 12 – Скарга п. Нестора Веселовського на кн. Костянтина Острозького в справі захоплення його слугою п. Ярошем Доруменським майна сестри п. Маруши Веселовської, полоненої татарами, арк. 55.

43. Листопада 13 – Зізнання возного Романа Половецького про вручення позовів п. Дчусиновій і п. Богдану Ободенському від п. Михайла Болгарина в справі захоплення землі і побиття підданих, док. № 97, арк. 56.

44. Листопада 13 – Зізнання возного Олізара Стаховського про вручення позовів п. Григорію Дениску-Матвієвському від пп. Минковських в справі захоплення коней і майна, док. № 98, арк. 56.

45. Листопада 13 – Зізнання возного Войтеха Понятки про вручення позову п. Роману Ярмолинському від п. Станіслава Калиновського в справі побиття і поранення його, док. № 99, арк. 57.

46. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Трухона Бирловича про вручення позову п. Дениску Дедеркалу від п. Савина Яловицького, док. № 100, арк. 57.

47. Листопада 13 – Зізнання возного Яна Квятковського про вручення позову кн. Костянтину Вишневецькому від пп. Андрузьких у справі видання підданих-втікачів, док. № 101, арк. 58.

48. Листопада 13 – Зізнання возного Андрія Гуляльницького про вручення позову п. Михайлу Корницькому від орендаря Боруха Нахмановича за невиплату грошового боргу, док. № 102, арк. 58.

49. Листопада 13 – Запис про вручення позову возним Сасином Дамицьким п. Івану Коритинському від Ждана Боровицького в справі захоплення майна теслугівськими підданими, док. № 103, арк. 58 зв., 59.

50. Листопада 13 – Скарга п. Марка Ісернського на кн. Михайла Подгорського за захоплення землі, док. № 104, арк. 59 зв., 60.

51. Листопада 13 – Скарга п. Марка Ісернського на кн. Михайла Подгорського в справі затоплення млина, док. № 105, арк. 60, 61.

52. Листопада 13 – Скарга п. Григорія Ледоховського на п. Василя Ледоховського за поранення, док. № 106, арк. 61, 62.

53. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Яна Квятковського про вручення позову п. Яну Ледоховському від п. Маруші Бодачевської в справі захоплення майна, док. № 107, арк. 62.

54. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Яна Квятковського про вручення дев’яти позовів пп. Ледоховським, Лудвиським та ін. від п. Василя Горловського в справі розподілу маєтку Ледухів, док. № 108, арк. 63.

55. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Яна Квятковського про вручення позову п. Данилу Ледоховському в справі захоплення спадкового рухомого майна, док. № 109, арк. 63 зв., 64.

56. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Петра Микулича про введення п. Савина Яловицького за рішенням Головного трибунальського суду в м. Любліні у володіння маєтком Вороновець, що раніше належав п. Станіславу Бернку, док. № 110, арк. 64 зв., 65.

57. Листопада 13 – Скарга п. Шимона Мединського на п. Варвару Путятину в справі захоплення манна у її падчерки, док. № 111, арк. 65 зв., 66.

58. Листопада 13 – Зізнання возного Войтеха Понятки про передачу п. Яном Козинським п. Івану Телецькому корчми, млина і ставка в с. Іваня, док. № 112, арк 66, 67.

59. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Яна Квятковського про вручення позову п. Яну Ледоховському в справі захоплення майна померлого підданого Шутковича, док. № 113, арк. 67.

60. Листопада 14 – Скарга п. Яна Несвитовського на п. Сасина Дамицького за порушення шлюбного контракту, док. № 114, арк. 68.

61. Листопада 14 – Зізнання возного Василя Волковського про вручення позову підляському воєводі кн. Янушу Заславському від суразького війта Сасина Дамицького, док. № 115, арк. 68 зв., 69.

62. Листопада 14 – Запис про зобов’язання п. Івана Телецького побудувати дім п. Опанасу Пахинському, док. № 116, арк. 69 зв.

63. Листопада 14 – Зізнання возного Мальхера Лукашевича про вручення позову п. Миколі Хреницькому від п. Івана Коритинського, док. № 117, арк. 69 зв., 70.

64. Листопада 14 – Мирова угода між пп. Іваном Коритннським і Жданом Боровицьким у справі взаємних наїздів, док. № 118, арк. 70.

65. Листопада 14 – Оповідання п. Юрія Блінструпа про відмову п. Степана Корницького від перемир’я, док. № 119, арк. 70 зв., 71.

66. Листопада 14 – Мирова угода між кн. Костянтином Вишневецьким і п. Станіславом Трояном у справі вбивства двох підданих кн. Вишневецького, док. № 120, арк. 71.

67. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Войцеха Трембицького про вручення позову п. Григорію Дениску від пп. Минковських, док. № 121, арк. 71 зв.

68. Листопада 14 – Зізнання возного Василя Волковського про відмову п. Орини Речковської від передачі будинку п. Дем’яну Хоревському, док. № 122, арк. 72.

69. Листопада 14 – Оповідання п. Петра Дубровського про вбивство п. Сидором Корницьким його брата Прокопа Дубровського, док. № 123, арк. 72 зв.

70. Листопада 15 – Зізнання возного єнерала Андрія

Голяновського про вручення позовів пп. Гневошу Стахурському, Станіславу і’рояну та ін. від кн. Костянтина Вишневецького, док. № 124, арк. 72 зв, 73.

7’1. Листопада 15 – Зізнання возного єнерала Яна Квятковського про вручення позову кн. Петру Збаразькому від писаря Кременецького земського суду Макара Ледоховського в справі видачі підданих-втікачів, док. № 125, арк. 73.

72. Листопада 15 – Зізнання возного Яна Квятковського про вручення позову кн. Петру Збаразькому від п. Василя Горловського в справі видачі підданих-втікачів, док. № 126, арк. 73 зв., 74.

73. Листопада 15 – Мирова угода між пп. Ледоховськими і п. Нестором Бодачевським, док. № 127, арк. 74.

74. Листопада 15 – Оповідання возного Стефана Покощовського про втечу татар, що дав йому та п. Нестору Веселовському король для обміну на їх родини, захоплені в полон татарами, док. № 128, арк. 74 зв., 75.

75. Листопада 15 – Скарга п. Яна Пакавецького на міщан м. Ямполя Вацовського та його пасинка Степана за побиття, док. № 129, арк. 75.

76. Листопада 15 – Зізнання возного Войтеха Понятки про вручення позовів п. Людвику М’якицькому від п. Януша Жабокрицького в справі затоплення млина в маєтку Жабокрик, док. № 130, арк. 75 зв., 76.

77. Листопада 15 – Скарга п. Киндина Хом’яка-Смордовського на п. Остапа Свищовського за обвинувачення його в прихованні підданого-втікача, док. № 131, арк. 76 зв., 77.

78. Листопада 15 – Запис про передачу в оренду маєтку п. Остапом Козинським п. Івану Телецькому, док. № 132, арк. 77, 78.

79. Листопада 18 – Зобов’язання возного Кременецького повіту Бартоша Яблонського про виїзд з с. Якимівці, яке п. Ждан Долотецький віддав під заклад кн. Льву Воронецькому, док. № 133, арк. 78.

80. Листопада 19 – Зізнання возного єнерала Миколи Вресинського про вручення позову п. Криштофу Кевличу від п. Єви Ісернської за пограбування підданого, док. № 134, арк. 78 зв., 79.

81. Листопада 19 – Мирова угода між п. Янушем Жабокрицьким та пп. Томашем Жоравницьким і Людвиком М’якицьким у справі затоплення млина в маєтку Жабокрик, док. № 135, арк. 79.

82. Листопада 19 – Скарга п. Ганни Гостської на п. Петра Бережецького за побиття її підданого, док. № 136, арк. 79 зв., 80.

83. Листопада 19 – Зізнання возного Войтеха Понятки про вручення позову краківському каштеляну кн. Янушу Острозькому від п. Федора Рудецького, док. № 137, арк. 80 зв., 81.

84. Листопада 19 – Оповідання пп. Федора та Івана Дчусів про нез’явлення до суду п. Петра Дчуса, що обвинувачував їх у побитті його, док. № 138, арк. 81.

85. Листопада 20 – Скарга п. Мартина Осемборовського на п. Петра Шумського за наїзд на маєток Степанівна, док. № 13, арк. 81 зв., 82.

86. Листопада 20 – Мирова угода між пп. Дем’яном Андрузьким, Михайлом Краєвським та п. Дем’яном Хоревським, док. № 140, арк. 82 зв., 83.

87. Листопада 21 – Оповідання повіреного п. Петра Дчуси п. Яна Сеницького про стягнення грошового боргу з пп. Федора та Івана Дчусів, док. № 141, арк. 83.

88. Листопада 24 – Зізнання возного Сергія Ромашевського про вручення позову кн. Костянтину Острозькому від п. Макара Ледоховського про втечу підданого в маєток князя в с. Мончинець, док. № 142, арк. 83 зв.

89. Листопада 18 – Скарга пп. Чолганських на підляського воєводу кн. Януша Заславського за наїзд на маєток Гулевці, док. № 143, арк. 84.

90. Жовтня 20. / Листопада 14 – Лист польського короля Сігізмунда III про повернення п. Станіславом Вернком захопленого маєтку Воронівці п. Савину Яловицькому, док. № 163, арк. 85, 86.

91. Листопада 14 – Лист польського короля Сігізмунда III про стягнення грошової суми з п. Гневоша Стахурського за побиття та пограбування підданих кн. Костянтина Вишневенького, док. № 164, арк. 86.

92. Листопада 20 – Скарга п. Станіслава Калиновського на п. Романа Ярмолинського за побиття та поранення його, док. № 166, арк. 87.

93. Листопада 14 – Мирова угода між пп. Григорієм

та Іваном Лудвиськими в справі взаємних наїздів, док. № 167, арк. 87 зв., 88.

94. Листопада 15 – Скарга пп. Бережецьких на кн. Юрія Чарторийського за захоплення маєтку Тараж, док. № 168, арк. 88.

95. Листопада 19 – Скарга п. Михайла Краєвського на п. Миколу Радогоського за побиття та поранення, док. № 169, арк. 89.

96. Грудня 8, 1596

Листопада 18 – Купча п. Дмитра Коритинського п. Гаврилу Головинському на частину маєтків в сс. Коритне, Хотен, Полуничне, Біла Криниця та Зарваниці, Кременецького повіту, док. № 170, арк. 89 зв. – 93.

97. Листопада 18 – Оповідання возного Войтеха Понятки про огляд частини маєтків в сс. Коритне, Хотен, Полуничне, Біла Криниця та Зарваниці, проданих п. Димитром Коритинським п. Гаврилу Головинському, док. № 171, арк. 93 зв.

Закінчення документа не збереглося.

98. [Листопада] – Зізнання возного про вручення позовів п. Криштофу Лабунському від підсудка Кременецького земського суду Михайла Краєвського, арк. 94.

Початок не зберігся.

99. Вересня 20. / [Листопада] – Дарчий запис п. Маруші Яловицької своєму чоловіку на частину маєтків Татаринівці, Красна Лука, Юсківці, Загірці і Якимівці, Кременецького повіту, арк. 95.

Початок документа не зберігся.

100. [Листопада] – Запис про виселення п. Речковської з маєтку Переросле, що належав пп. Дем’яну Хоревському та Михайлу Краєвському, арк. 96.

Початок і кінець документа не збереглися.

101. [Листопада] – Запис про передачу в оренду п. Рогозинським п. Василю Жабокрицькому маєтку Волиця, арк. 97.

Початок і кінець документа не збереглися.

102. [Листопада] – Дарчий запис п. Лабунської своєму чоловіку Криштофу Лабунському на грошову суму, арк. 98.

Початок і кінець документа не збереглися.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск I. Книги № 1 – 11 (1568 – 1598 рр.). – К.: 1959 р., с. 179 – 187.