Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Архангелогородська сотня

Пивовар А.В.

с.Петрів Острів

с.Новомиргород

д.Вільхувата

227

сотни Архангелогородской

дворов хат семей лошадей волов

села Петров Остров

козаки подпоможчики к дачам подлежащие крайненищетние одинокие

Остап Кутовий 1 1 1 2
Кирик Пустовойтенко 1 1 1 1 2
Михайло Пустовойтенко 1 1 1 1
Итого подпоможчиков крайненищетных 3 3 3 2 4

козаки подпоможчики к дачам подлежащие крайненищетние бездворные одинокие з удовами

Иван Сердюк 1 1 1
удова Шараварка 1 1 2
Макар Коваль 1 1
Тарас Шпак 1 1
227зв. Тимко Чорник 1 1
Кондрат Рибалка 1 1
Петр Домонтовец 1 1
Петро Чудний 1 1
Кондрат Циган 1 1
Василь Кривец 1 1
Андрей Тавровский 1 1
Михайло Корнета 1 1
Павло Шляховий 1 1
Сидор Безпрозванний 1 1
Василь Кукса 1 1
Лукьян Подгирненко 1 1
удова Мочульная 1 1
Иван Маляр 1 1
Иван Завези Паска 1 1
Иван Шаленний 1 1
Павло Барилейко 1 1
Клим Пасечник 1 1
Клим Кривец 1 1
Павло Рибалка 1 1
Тимош Олейник 1 1 1
228 Грицко Секмедин 1 1
удова Карпиха 1 1
Яков Топчиенко 1 1 2
Тишко Швец 1 1 2
Яким Горбенко 1 1
Грицко Винник 1 1
Иван Скорохид 1 1
Улас Паламарь 1 1
Андрей Ткач 1 1
Михайло Бережненко 1 1
Трофим Шульга 1 1
Максим Верещака 1 1 2
Яков Кривец 1 1
Гаврило Зима 1 1
Карпо Стрельченко 1 1
Самийло Бездольний 1 1
Ничипор Малеков 1 1
Тимош Вечерка 1 1 1
228зв. Панас Тимченко 1 1
Дмитро Усатенко 1 1
Тарас Рибалка 1 1
Семен Иваненко 1 1 2
Яцко Юртак 1 1 2
Иван Менискив зять 1 1 2
Филон Книш 1 1 2
Павло Безбах 1 1 2
Иван Таран 1 1 2
Трофим Киба 1 1 2
Итого подпоможчиков крайненищетных бездворных 53 53 3 24
Всего в селе Петровом Острове козаков подпоможчиков 3 56 56 5 28

села Нова Миргорода

козаки подпоможчики крайненищетние бездворние одинокие

Грицко Цера 1 1 2
Леско Ткаченко 1 1 2
229 Кондрат Панасенко 1 1 1
Василь Боговик 1 1 2
Андрей Темний 1 1 2
Михайло Ткаленко 1 1 2
Стецко Ткаченко 1 1 2
Федор Боговиченко 1 1 2
Демко Марченко 1 1
Давид Гунка 1 1
Василь Губский 1 1
Паско Трохименко 1 1 1
Михайло Греленко 1 1 1
Роман Вербовий 1 1 2
Василь Мякий 1 1 1
Омелько Краченко 1 1 2
Федор Швец 1 1 2
Максим Пацюк 1 1 1
Андрей Матенка 1 1 1
Алексей Волощенко 1 1 1
Федор Рябокобила 1 1 2
Кирик Бондарь 1 1
229зв. Леско Голуб 1 1
Андрей Рейко 1 1 1
Антон Позивай Батько 1 1 2
Гарасим Шолох 1 1 2
Юско Чередник 1 1 2
Иван Тарапун 1 1 2
Михайло Резник 1 1 2
Кость Калачник 1 1 2
Грицко Боровий 1 1 1
Ярема Зайка 1 1 1
Игнат Петолетенко 1 1 1
Петро Бебка 1 1
Павло Слесарь 1 1 1
Степан Зозуля 1 1
Василь Липко 1 1 2
Прокоп Комендат 1 1
Роман Гужва 1 1
Микита Магда 1 1
Сергей Сосна 1 1 2
Всего в селе Новомиргороде подпоможчиков крайненищетних бездворних 41 41 6 44
230

в деревне Вельховатой

козаки подпоможчики к дачам подлежащие крайненищетные бездворние одинокие з удовами

Грицко Литвин 1 1 1
Максим Луняка 1 1 1
Грицко Ткач 1 1 2
Семен Крошка 1 1 1
Яким Снежка 1 1
Грицко Синьогуб 1 1 1 1
Гаврило Камянский 1 1
Ювга Аксаниха 1 1
Василь Личимгиря 1 1 1
Всего в деревне Вельховатой козаков подпоможчиков бездворных 9 9 2 6
Итого во всей сотне Архангелогородской козаков подпоможчиков к дачам подлежащих крайненищетних 3 106 106 13 78

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19350, арк. 227 – 230.

Примітка:

У зв’язку з наміченим переселенням за межі Нової Сербії з реєстру вилучені відомості про жителів містечка Архангельська. За даними церковного обліку в 1752 році тут нараховувалось 60 приходських дворів. Були також і бездвірні хати. На жаль, відповідних поіменних списків жителів нам знайти не вдадося. Збереглись повні дані сповідального розпису Архангелогородської церкви за 1748 рік (ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1028, спр. 11, арк. 199-207), але в них за давнім звичаєм місцевим священником жителі зазначені лише за іменами та по батькові (без прізвищ), що значно знижує інформативну цінність документа. Ще два поіменні списки відносяться до більш раннього часу.

Перший з них, пов’язаний з дозволом на закладання церкви в середині укріплення [Священик Костянтин Зерваницький з польського села Нерубаївки біля Синюхи, який отримав у 1744 році дозвіл на перехід разом з першопоселенцями в Архангелогородську фортецю, просив закласти церкву "в среде самого городка на месте том, где издревле бивала церковь" (очевидно йдеться про Стару Торговицю). Як зазначено в донесенні Зерваницького, – "на том месте каменние крести стоят, и на тех крестах подписы таковы: на едном "Помяни за душу усобшаго раба своего отца Федора", а на другом "Помяни за душу усобшаго раба своего Филипа", и потому примечается, что на том месте церковь была" (ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 837, арк. 18).], від імені прихожан 23 козачих і 34 посполитих дворів 25 серпня 1745 року підписали: "управляющий в Архангелогородской крепости сотническую должность, значковий товариш Иосиф Чечель, атаман архангелогородский Иван Белий, ктитор Павло Штанько, ключник Иван Кривец, обиватели: Демян Кучма, Дмитро Щербина, Иван Ревенко, Федор Попович, Иван Попович, Кузьма Дедик, Грицко Кардашенко, Демян Пшеничний, Аврам Ярошенко, Афанасий Загодеенко, Захарко Хлевний, Каленик Душенко, Грицко Чорний, Ониско Швец, Динис Ульченко, Ярема Захарченко, Иван Скоробагатченко, Степан Карайчук, Грицко Слюсар, Грицко Гарасименко, Нестор Коваль, Кирик Михайленко, Юско Степаненко, Дмитро Душенко, Степан Бублик, Василь Губенко, Трофим Колесниченко, Иван Николаенко, Грицко Захарченко, Микита Подплетенний, Федор Лисогор, Данило Бодяченко, а вместо вишеписанних обивателей неграмотних по их прошению полковой Миргородский канцелярист Дмитро Мельников подписался" (там же, ф. 127, оп. 1020, спр. 837, арк. 31).

Під другим, з проханням на освячення новозбудованої церкви, від імені жителів 61 двору ("в них мужска полу – 189, женска – 69") 4 вересня 1746 року поставили хрести: "атаман Иван Белий, ктитор Лукьян Штанько, Матвей Штанько, Федор Лисогор, Иван Николаенко, Кирик Ткач, Андрей Ковалик, Каленик Дух, Ярема Захарченко, Григорий Захарченко, Григорий Ткач, Герасим Перехрист, Григорий Кардашенко, Антон Калениченко, Никита Подплетенко, Мойсей Дашко, Лесик Малий, Аврам Ярошенко, Иван Ревенко, подписался – Константий Зерваницкий Михайло городский Аргангельский" (там же, оп. 1020, спр. 1037, арк. 3, 7).

Крім того, в реєстрах жителів сіл Петрова Острова і Нового Миргорода відсутні дані про козаків виборних, прізвища яких зустрічаються в описі Архангелогородської сотні 1752 року (див. док. 17) та в ряді інших документів.

Зокрема, за документами церковних архівів, прохання від 23 серпня 1745 року про відкриття церкви в Петровому Острові на 20 дворів козачих і 30 посполитих підписали: "атаман Петрового Острова Василь Иляшенко, ктитор Василь Гайдук, обиватели: "Игнат Пустовойт, Карп Подгорний, Лукьян Куренний, Марко Коломиец, Лукьян Тимченко, Федор Варава, Евтух Топчей, Карп Щербина, Микита Бондарь, Грицко Березовий, Карп Москаленко, Андрей Шевченко, Микита Крипа, Василь Кривец, Максим Мерочник, Мартин Рогоза, Корней Манжа, Зиновий Вовкодавенко, Игнат Кривошиенко, Иван Таран, Иван Бардак, Иван Журавель, Грицко Боровий, Максим Верещака, Юско Крамар, Илько Сухый, Илько Замогильний, а вместо оних неграмотних по их прошению и за себя помянутого Петровского Острова житель Андрей Иванов своеручно подписался" (там же, оп. 1020, спр. 961, арк. 21). Відомо також, що після 1748 року, коли в Петровім Острові нараховувалось вже 90 дворів, "тамошние обиватели, иние убегая от постояльцов великороссийских, яко же и за неврожаем хлеба от поедания саранчи, многие разойшлись" (там же, оп. 1020, спр. 1239, арк. 1 зв.).

Клопотання від 17 березня 1751 року про призначення священника та відкриття церкви у Новому Миргороді, де на той час було 40 дворів, "в них 185 мужска полу, женска – 178", підписали: "атаман Григорий Антоненко /він же Цера/, ктитор Лукьян Лукьяненко, Константий Калачник, Леонтий Мочульний, Нестор Стадник, Андрей Швец, Стефан Зозуленко, Кондрат Панасенко, Иван Коваль, Роман Антоненко, Алексей Голуб, Василь Боговик, Гордей Горло, Гарасим Солох, Василь Губский, Емельян Кравец, Еремий Зайка, Василь Верша, Сергей Сосна, Игнат Завалей, Роман Ташлицкий, Василь Мякий, Корней Артюх, Павел Шутенко, Антон Позивай Батько, Алексей Таран, Семен Грель, Иван Куцоконь, Василь Вовчаренко, Микита Крип, Максим Слинко, Гаврило Шепеленко, Алексей Лебединец, Василь Хоменко, Филип Бондарь, Григорий Боровий, Михайло Кудра, Роман Гужва, Семен Рудков зять, Федор Ведмедь, а вместо вышеписанних козаков и обивателей новомиргородских неграмотних по их прошению козак сотни Цибулевской Василий Скиртовский руку приложил". (там же, оп. 1020, спр. 1820, арк. 55, 64).

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 103 – 105.