Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Кременчуцька сотня

Пивовар А.В.

Всего в сотне Кременчуцкой за Днепром

* козаков виборних и подпоможчиков 105 250 265 * *
* подсуседков козачих тяглих 12 12 * *
* подсуседков козачих конних 14 14 * *
* посполитих свободних и владельческих 30 265 290 * *
* Всего козаков, посполитих и подсуседков 135 541 581 * *

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19350, арк. 150 зв. – 157, 632 – 637 зв.

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 50 – 59.