Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Власівська сотня

Пивовар А.В.

Всего в сотне Власовской за Днепром

* козаков виборних и подпоможчиков 53 162 169 * *
* подсуседков козачих тяглих 5 5 * *
* подсуседков козачих конних 34 34 * *
* посполитих свободних и владельческих 34 222 249 * *
* Всего козаков, посполитих и подсуседков 87 423 457 * *

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19350, арк. 134 – 139, 617 – 622 зв.

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 42 – 50.