Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Цибулівська сотня

Пивовар А.В.

221зв

Всего в сотне Цибулевской

288 597 667
козаков виборних и подпоможчиков 288 597 667
подсуседков козачих – тяглих 24 24
подсуседков козачих – пеших 23 23
677 посполитих владельческих 241 469 501
подсуседков посполитих – тяглих 1 1
подсуседков посполитих – пеших 1 1
* Всего всех козаков, посполитих и подсуседков 529 1115 1217

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19350, арк. 205 – 221, 663 – 677.

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 85 – 102.