Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Крилівська сотня

Пивовар А.В.

203

Всего в сотне Криловской

козаков виборних и подпоможчиков 464 1156 1194 * *
660 посполитих свободных и владельческих 134 464 480 * *
* Всего козаков и посполитих 598 1620 1674 * *

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19350, арк. 160 – 203, 639 – 660

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 59 – 85.