Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Арнольд Марголін, «Конспект» Володимиру Темницькому, Париж, 4 серпня 1919

1) Зроблені мною тут, в Парижі, заходи щодо пропуску надзвич[айної] Делегації до Англії. Сьогодні мені сказано в англійс[ькій] Делегації, що не варто їхати до Лондону і що краще приїхати до Парижу, бо тут находяться представники [Антона] Денікіна. На це я дав відповідь, що ми навіть бажалиб їхати до Лондону, минуючи Париж, – по зрозумілим причинам, – і що справа здобуття паспортів до Франції теж може дуже затягнутися. Після цього мені дали зрозуміти: 1) що Англія булаб цілком задоволена, колиб ми зробили згоду з [Антоном] Денікіним військового характеру проти большевиків, 2) що Англії, не дивлючись на таке її бажання, не зручно одверто втручатися в цю справу і що нам треба по своїй інціятиві почати розмови, а вже після буде можливість для Англії нам допомогти. Цими днями тутешня англ[ійська] Делегація дасть дефінітивну відповідь і тоді я доведу її до відома у Відень.

2) Щодо праці нашої Делегації в Парижі, то її зараз все менш і менш. Цілком поділяю думку тих, котрі знаходять необхідним скоротити склад Делегації в Парижі. Що торкається мене, то чекаю тільки, поки закінчиться й з’ясується питання про подорож до Англії, після чого не рахую потрібним продовжувати мою працю в Парижі, де все те, що од мене залежало, я зробив в межах уповноваження, що мені було дано.

А[рнольд] М[арголін]

***

Друкується за оригіналом, машинопис / ЦДАВО України Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 280. – Арк. 135.


Опубліковано

Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919–1921) / Упоряд.: Валентин Кавунник. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2016. – С. 262.