Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Михайло Тишкевич, лист Симону Петлюрі, Париж, 29 серпня 1920

Михайло Тишкевич

Високоповажний Головний Отамане.

Я давно від Вас не отримував листів. Після страшної кризи рад я повітати Вас з правдиво чудесним відворотом большевиків. Це може поправить нашу справу тут, більш Ви переконаєтесь з мого листа до Міністра [Андрія] Ніковського, котрого тут залучаю. Дуже важно було, б щоб хоч війська ваші висловились за самостійність і Вами. Тут [Василь] Маклаков пропонує перехідну комбінацію, щоб відділити Вашу особу від Уряду і признати Уряд без Вас. Це недопустимо. Я скептично дивлюсь на всі федералістичні спроби, але стою за воєнним союзом з [Петром] Врангелем. Думаю, що Ви самі цю справу провадите найкраще.

З того, що якоби «всі українці» закордоном, опріч Вас і п[ана] [Андрія] Лівицького, за що я щиро вдячний, против мене, хоч може це не зовсім вірно, я думаю, що мені прийдеться самому подати до демісії. Якщо не вважаєте це можливим, прохаю Вас мені дати змогу працювати дальше для нашої справи в залежности тільки від Вас! Я думаю, що діяльність п[анів] [Андрія] Макаренка і [Федора] Швеця не була щасливою за кордоном. Не знаю, чи така особа, як п[ан] [Микола] Василько не скомпрометує справи перед Антантою, а в кожному разі я його директивам ніколи не піддамся.

Ті похвали, які я про нього писав зі Спа до Вас, я мусю взяти назад після докладного пересмотру його діяльности і інформацій з французьких офіціяльних джерел. Інтриги німецько-руські був[ших] гетьманців, як [Артем] Галіп і [Сергій] Шелухин і ще инших ведуться безперестанку против нашої самостійности, Вас і мене. Я бажав би мати копії листів до Вас. Ви побачили б, що я Вам, може, добре радив, прохаючи усунути наших ворогів з Делегації, забрати гроші з Берліну, розв’язати мені руки. Здається, що знов хотять мені відібрати право визначать не тільки членів, але нових урядовців, може, навіть і урядовців, що я мав ще з часів навіть [Володимира] Темницького.

Делегація і дальше без грошей. Зістаюсь з глибокою пошаною відданий Вам завжди [Михайло] Тишкевич.

P[ost] S[criptum]. Опирайтесь згодою Радою не на партіях, а на армії і масах.

***

Друкується за оригіналом, рукопис / ЦДАВО України Ф. 3603. – Оп. 1. – Спр. 7. – Арк. 76-78.


Опубліковано

Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919–1921) / Упоряд.: Валентин Кавунник. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2016. – С. 341-342.