Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Андрій Ніковський, нота Міністру закордонних справ Польщі, Тарнів, 30 серпня 1920

Ваша Ексцеленціє.

Бажаючи усунути труднощі, які могли б виявитися наслідком безпосередньої співучасти представників Уряду Української Народної Республіки в переговорах Уряду Речі Посполитої Польської з совітським Правительством Росії о заключення перемир’я та миру, та щоби не допустити до яких-небудь перепон в ході зазначених переговорів, Уряд Української Народної Республіки глибоко переконаний в цьому, що всі принципові та справедливі інтереси молодої Української Держави, які являються для неї питанням життьової ваги, будуть урядом Речі Посполитої Польської і Вашою Ексцеленцією взяті під розвагу – рішив не обстоювати при думці своєї безпосередньої співучасти в наведених переговорах.

В сучасну хвилю розповсюднюються відомости, що совітське Правительство Росії задумує вжити маневра, який спрямований проти національної української самостійности та її державного строю як Української Народної Республіки і впровадити як співучасника в переговорах про перемир’я та мир з Урядом Речі Посполитої Польської також большовицьку, окупаційну владу, яка подає себе за Соціялістичну Совітську Українську Республіку з її резиденцією у Харкові і румунським емігрантом X[ристияном] Г[еоргійовичем] Раковським на чолі.

Тому, що зазначений маневр цілковито сходиться з відомими маневрами совітського Правительства Росії в відношенню до їхніх сусідів та що відомі методи і маневри большовицької дипльоматії з часів переговорів Уряду Української Народної Республіки з Совітською Росією в Києві 1918 р[оку], при участи того ж [Християна] Раковського, як голови совітської російської Делегації, – Уряд Української Народної Республіки має поважні підстави вважати подані вісти правдивими.

Отсим маю честь, з доручення Уряду Української Народної Республіки звернутися до Вашої Ексцеленції з уклінним проханням, з покликанням на Політичну Конвенцію, заключену 21 квітня 1920 року між Річчю Посполитою Польською і Українською Народною Республікою, не признати в ніякій формі співучасти представництва Української Соціялістичної Совітської Республіки в переговорах Уряду Речі Посполитої Польської з Правительством Совітської Росії в Мінську о перемир’я та мир.

[Андрій Ніковський]

***

Опубліковано: Історія української дипломатії: перші кроки на міжнародній арені (1917 – 1924 рр.): документи і матеріали / Автор проекту І. Матяш. – К.: Вид-во гуманіст. л-ри, 2010. – С. 420-421.


Опубліковано

Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919–1921) / Упоряд.: Валентин Кавунник. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2016. – С. 197-198.