Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Відомості про прихожан Буянської церкви 1771 р.

Жахалова Н. В.

Відомості про прихожан 11-ї роти слободи Буянської церкви Святого апостола Іоанна Богослова за сповідальним розписом 1771 року.

дв.

звание

лет

духовние и их домашние

1

поп Симеон Ревуцкий, вдов

52

поп Дионисий Демяновский

31

2

дячок Алексей Иванов

36

3

пономар Яков Попик, вдов

56

4

ключник Матвей Пронский, вдов

48

всего м.п. – 11, ж.п. – 8

военние и их домашние

5

Матвей Нагаец
дворовой Конон Кирсич

50
42

6

Иван Пошморга
Иаким Пошморженко, сын
дворова Агрипина Пердьошиха, вдова

58
20
44

7

Тетияна Воскобойничка, вдова
дворовые Роман Кондратов
Яким Довгий

48
39
30

8

Парфений Бакум
дворовые Петр Бакуменко
Мария Бабичка, вдова

62
31
32

9

Петр Жепка, вдов
Васса Жепченкова, дочь

61
21

10

Матвей Пупатий
дворовая Евдокия Семипостолка

47
62

11

Яков Малий
дворовые Трофим Сабадаш
Петр Куница

55
44
32

12

Гавриил Скрипник

54

13

Михаил Линь
дворовой Кондрат Мирочник

52
40

14

Василий Кривец
син Степан Кривченко
дворовая Наталия Ткаля, вдова

58
24
45

15

Евдокия Иляшиха, вдова
син Иван Ильяшенко

45
26

16

Ива Шутенко

32

17

Алексей Марченко
дворовой Андрей Шерстюк

32
37

18

Яким Аврах
зять Дмитрий Мороз

55
24

19

Мойсей Тонкошкур
дворовые Карп Роздобудко
Михайла Кованец

50
48
50

20

Трофим Пилипас

58

21

Мария Яциха, вдова
дворовые Дмитрий Павлов
Парасковия Дмитриха, вдова
Гаврило Яценко

72
22
39
45

22

Фома Божко
дворовые Кирило Илейко
Мартин Илейченко

58
50
30

23

Пантилимон Забегай
син Василий Забегаенко

48
23

24

Савва Шкарбун
дворовой Иван Забегай

47
50

25

Прокоп Яремов, вдов
дворовые Филип Лошак
Анна Риндачка, вдова

81
34
46

26

Кирик Почекайло
дворовой Михаил Крикун

47
52

27

Григорий Ругно
дворовые Мелания Киблицка, вдова
Савва Кибличенко

42
22
72

28

Андрей Нагнибида
дочь Матрона Нагнибиденкова
дворовой Аврам, Нагнибидин зять

72
22
38

29

Евмелиян Литвин
дворовой Григорий Костенко

30
27

30

Симеон Гречин
дворовые Костантин Шут
Каленик Онищенко

42
92
32

31

Лаврентий Игнатенко
дворовой Петр Сиротенко

32
41

32

Иван Головянка
дворовые Яков Омельченко
Михаил Панич
Семен Паниченко

37
48
67
22

33

Мария Крижчиха, вдова
дворовой Трофим Двигайло

42
42

34

Кирило Аврах //
дворовые Иван Аврах
Коринилий Аврах

42
32
29

35

Максим Черкас
дворовые Варвара Калюжна, вдова
Степан Калюжненко
Данило Игнатенко

52
47
22
27

36

Никола Журавленко
дворовой Евмелиян Скрипниченко

35
27

37

Иван Житний
дворовой Филип Сарана

47
37

38

Конон Ус
дворовой Павло Тягнирядно
сын Яков Тягнирядненко

62
51
22

39

Фома Пищаний
дворовой Осип Вергун

34
52

40

Кондрат Бичок
син Трофим Биченко

60
17

41

Тимош Бичок
дворовой Федор Бичок

52
46

42

Конон Микитась
дворовые Кирило Леонтиев
Василий Сорока

36
29
28

43

Григорий Лисенко
дворовие Семен Коваль
Соломия Лиса, вдова

36
29
52

44

Савва Дрипан
дворовые Гаврило Ткач
Семен Коцюба

47
35
52

45

Федор Одноноздра
дворовой Кондрат Одноноздра, вдов

52
50

46

Яков Вергун
дворовые Савва Вергун
Наталия Валяйбабка, вдова

52
47
33

47

Василий Малахивский
дворовой Григорий Скрипник

52
49

48

Иван Омельченко
дворовой Иван Гунка

52
40

всего м.п. – 248, ж.п. – 266

Итого мужеска – 257, женска – 274

ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 859, арк. 57-66. Витяг.

Примітка: до витягу включені в основному господарі дворів (без дітей та інших членів родини), а також їх дворові та інші особи, прізвища яких зазначені у документі і дають можливість простежити поіменний склад жителів приходу. Під скороченнями м.п. і ж.п. вжиті загальноприйняті символи для позначення осіб чоловічої і жіночої статей.

Крім того, до сповідального розпису додавалися підсумкові таблиці з зазначенням кількості осіб, які сповідалися і не сповідалися як малолітні (до 7 років), що одночасно слугують своєрідним статистичним зрізом складу прихожан відповідного соціального стану:

испо-ведо-вались и при-чаща-лись

дети их

Всего

испо-ведо-вались и при-чаща-лись

не испо-ведо-вались за мало-лет-ством

м.п.

ж.п.

м.п.

ж.п.

м.п.

ж.п.

м.п.

ж.п.

духовных

3

2

1

1

2

8

3

военных

40

38

52

42

13

13

105

94

дворовых людей и служителей

54

75

54

55

36

47

144

177

Итого всего в 48 дворах прихода

97

115

107

98

51

60

257

274

Там же, арк. 66.

Враховуючи початок переселення жителів слободи Буянської, за браком джерел щодо суміжних приходів за попередні та наступні роки, досить важко визначити його масштаби та напрями. Зазначимо лише, що за останніми, більш ніж десятирічної давнини сповідальними розписами, що збереглися в архіві Переяславсько-Бориспільської духовної консисторії, у 1759 році в приході Буянської церкви нараховувалося 114 дворів та 327 осіб чоловічої і 344 – жіночої статей (ЦДІАК України, ф. 990, оп.1, спр. 315, арк. 14-32 зв.). При цьому, на зменшення кількості жителів певний вплив міг мати їх відтік у зв’язку з початком російсько-турецької війни та останнім нападом татар на Єлисаветградську провінцію, хоча це були і території, достатньо віддалені від придніпровських слобід. В той же час, навіть з урахуванням цих та ряду інших застережень, порівняння даних 1771 року з складом жителів слободи у 1759 році, що додається, дає певне уявлення про характер заселення краю та сталість його жителів, про яку більш наглядно можна судити, виходячи з відомостей про буянських прихожан Іоаннобогословської церкви наступного, 1772 року, в якому слобода фактично припинила своє існування.


Подається за виданням: Метрична книга двох приходів:слобід Буянської і Попельнастої 1770-1782 років. – К.: Академперіодика, 2011 р., с. 65 – 66.