Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Фрагмент карти 1869 р.

Жахалова Н. В.

Село Попельнасте та навколишня округа на фрагменті російської триверстової карти.

Село Попельнасте та навколишня округа…

(аркуш XXVI-12 рекогносцировки 1869 року)


Подається за виданням: Метрична книга двох приходів:слобід Буянської і Попельнастої 1770-1782 років. – К.: Академперіодика, 2011 р., с. 93.