Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Фрагмент карти 1737 р.

Жахалова Н. В.

Територія краю на фрагменті німецькомовної карти 1737 року з маршрутом Очаківського походу армії генерал-фельдмаршала графа Б.Мініха.

Фрагмент карти 1737 року з маршрутом…

Примітка: на приведеному фрагменті карти (СК НБУВ, № 16990) літерними позначеннями від А до D позначено місця переправ через Дніпро першої (Переволочна – Мішурин Ріг) і третьої (Орел) дивізій та їх рух до місця збору при Омельнику, літерою Е – рух другої дивізії від переправи при Власівці до місця з’єднання з двома іншими при Княжих байраках. [1] Літери від G до N фіксують місця зупинок при переході дивізій від Мішуриного Рогу через балки Жаб’ячу, Кам’яницю (Кам’янувату) і верхів’я Омельника (21-22 травня), рух армії мимо Княжих байраків до річки Кам’янки (24 травня), через річку Березівку до устя річки Кам’янки (26 травня), від річки Кам’янки через Малий Інгул до річки Бешки (28 травня), від Бешки через Верблюжі байраки до витоків Верблюжої балки (30 травня).

Цим же маршрутом армія Мініха рухалася і в наступному 1738 році при поході до Дністра, щодо якого збереглися також записи походного журналу, окремі витяги з яких, що стосуються перебування і руху армії на території краю (від Омельника до Інгульця), додаються:

2 мая. По реке Амельнику вверх новый лагерь под армию назначен.

4 мая. Вторая дивизия под командою генерал-поручика Загряжского вступила в лагерь к Амельнику, разстоянием от Мишурного Рога девять верст.

18 мая. Вся армия переправилась реку Амельник.

19 мая. Для коммуникации с российскими границами на реке Амельнике сделан шанец и во оный некоторая команда определена.

22 мая. Армия маршировала до вершин реки Амельника 12 верст.

23 мая. 1-я и 2-я дивизии армии, выступя по утру рано, переходили Княжей буерак и разные трудные проходы и маршировала до реки Каменки 24 версты, где и лагерь при довольном корму, дровах и воде, занят.

24 мая. Третья дивизия под командою генерал-лейтенанта Карла фон-Бирона вступила в лагерь на реке Каменке, чрез которую понтонные мосты наведены были.

25 мая. 1-я и 2-я дивизии армии, выступя по утру рано и переправлялись реку Каменку чрез наведенные мосты и вся армия маршировала разстоянием 10 верст до вершин речки Каменки, где за недостатком в воде, колодези копаны были.

26 мая. Имелся растаг /відпочинок – ред./. Под командою генерал-квартирмейстера Фермора авангардия, состоящая в 7-ми полках с квартирмейстрами и понтонами для наведения чрез реку Ингул мостов и занятия армии лагерей, наперед отправлена.

27 мая. Армия маршировала до реки Ингульца; вторая и третья дивизии оную реку переправлялись чрез наведенные мосты; армия стала лагерем по обеим сторонам оной реки.

Масловский Д.Ф. Материалы к истории военного искусства //
Чтения в Обществе истории и древностей российских. – 1890, кн. 2 (153), с. 36, 46-48.

1. До з’єднання шлях другої армії пролягав від Келебердянського Омельника через Чернецькі та Осокорівські байраки при річці Кам’янці, на підході до яких, очевидно, і відбулося реальне злиття трьох дивізій армії Мініха. Це підтверджують також відомості про місце з’єднання трьох частин армії при поході у наступному, 1738 році.


Подається за виданням: Метрична книга двох приходів:слобід Буянської і Попельнастої 1770-1782 років. – К.: Академперіодика, 2011 р., с. 60 – 61.