Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Фрагмент карти 1749 р.

Жахалова Н. В.

Територія краю з зазначенням володінь Полтавського полку на фрагменті карти Задніпрських місць Данила Де-Боскета 1749 року.

Фрагмент карти Задніпрських місць…

Примітка: вищеприведений фрагмент карти (РО БАНР, № 548) є одним із найбільш крупномасштабних варіантів відомої карти Задніпрських місць Данила Де-Боскета 1745 року, що досить детально відбиває ситуацію в районі Переволочанського Омельника та у його верхів’ях (балки Шевська, Попельнаста, Княжа та відповідні байраки). Власне, лише після злиття останніх за тогочасними орієнтирами фіксувався початок самого Омельника. За описом лісів, байраків, балок та інших угідь Полтавського і Миргородського полків у межах Задніпрських місць Гетьманщини останні зазначені як такі, що впадають у Омельник Переволочанський (Див.: Пивовар А.В. Поселення Задніпрських місць до утворення Нової Сербії, с. 169). З часом свою назву зберегла хіба що балка Княжа. За балкою Попельнастою, з другої половини ХVІІІ століття більше відомої як Хрещата, після виходу перших 3-верстових топографічних карт вже до кінця ХІХ століття поступово закріплюється назва Зеленої. Щодо балки Шевської (за картою 1775 року – Шевцова), її назву було трансформовано у Шведську, а з переходом до виміру витоків Омельника від її початку, у сучасній гідрології для цього топоніма просто не залишилося місця.

Територія краю на фрагменті карти Нової Сербії та Слобідського козачого поселення 1759 року (РГВИА, ф. 846, оп.16, д. 26034)


Подається за виданням: Метрична книга двох приходів:слобід Буянської і Попельнастої 1770-1782 років. – К.: Академперіодика, 2011 р., с. 61.