Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Склад Попельнастіського сільськогосподарського товариства 1914 р.

Жахалова Н. В.

Список членов общества на 1 января 1914 года

№ п/п

имена, отчества и фамилии

возраст

сословие

количество земли (дес.)

занятие

грамотн.

место жительства

Почетн. председатель

1

Абаза И.К.

д.Александровка

Совет общества:

Председатель [4]

2

свящ. П. Дашкеев

25

духовн.

-

священ.

ср. обр.

с.Попелнастое

товарищ председателя

3

Жарко К.И.

46

крест.

50

писарь

земс. уч.

,,

члены:

4

Нема Г.А.

29

,,

24

хлеб.

,,

,,

5

Тимченко П.А.

55

,,

6

,,

,,

,,

6

Рогачев И.П.

33

,,

26

,,

,,

,,

7

Нестерчук Ф.К.

29

,,

15

,,

уч. сем.

,,

8

Василенко Ф.К.

48

,,

18

,,

земс. уч.

,,

9

казнач. Терещенко А.А.

31

,,

16

,,

,,

,,

10

секрет. Борисенко И.Н.

27

,,

5

секр.

низш.
с.х. уч.

,,

Ревизионная комиссия:

11

Рыбка Н.И.

-

,,

-

-

-

,,

12

Белокрыс Е.П.

-

,,

-

-

-

,,

13

Лисенко Т.И.

40

,,

24

хлеб.

земс. уч.

,,

действит. члены:

14

Аврахов Д.А.

45

,,

30

,,

,,

,,

15

Верба Н.Е.

41

,,

21

,,

,,

,,

16

Лигун Д.И.

72

,,

15

,,

,,

,,

17

Лисяк Ф.В.

43

,,

9

,,

,,

,,

18

Овчаренко Н.Е.

45

,,

15

,,

,.

,.

19

Приймаков С.И.

46

,,

25

,,

,,

,,

20

Ткалик Н.О.

28

,,

15

,,

,,

,,

21

Чалый С.Н.

42

,,

18

хлеб.

земс. уч.

д.Григорьевка

22

Шрот О.Т

45

,,

12

,,

м.грам.

с.Попельнастое

23

Польща И.Л.

31

,,

8

,,

2-х кл. уч.

,,

24

Серажим В.И.

29

,,

-

торг.

земс. уч.

25

Сухомлин Д.Т.

43

,,

25

хлеб.

,,

,,

26

Гунько Н.Е.

42

,,

30

,,

,,

д.Петровцы

27

Зубов Г.Н.

32

,,

60

,,

,,

,,

28

Яремченко Ф.Д.

42

,,

30

,,

,,

,,

29

Панченко П.Н.

45

,,

25

,,

,,

,,

30

Гунько И.Е.

33

,,

25

,,

,,

,,

31

Ротенко Л.З.

41

,,

12

,,

,,

с.Попельнастое

32

Зубань А.

29

,,

20

,,

,,

д.Петровцы

33

Васеленко И. Д.

38

,,

24

,,

,,

с.Попельнастое

34

Чернобривец Х.Е.

32

,,

12

,,

,,

,,

35

Ткалик Е.Д.

48

,,

15

,,

,,

,,

36

Артюх П.М.

33

крест.

8

хлеб.

земс. уч.

с.Попельнастое

37

Прохода М.А.

29

,,

23

,,

,,

,,

38

Тимченко В.М

28

,,

2

,,

,,

,,

39

Глоба А.

62

,,

40

,,

,,

,,

Обзор деятельности кооперативов Верхнеднепровского уезда за 1913 год. – Верхнеднепровск, 1914, с. 293-294.

Примітка: За даними звіту Попельнастівського сільськогосподарського товариства його статут затверджено 5 січня 1912 року. Перші установчі збори відбулися 10 червня того ж року при участі 128 чол. Діяльність товариства поширювалася на Попельнастівську і Байдаківську волості. Товариство мало зразкове поле також при сільці Бересняги Троїцької волості. За його сприяння були організовані Пепельнастівські кредитне та споживче товариства, що діяли на кооперативних засадах. Крім того, для спільного обробітку землі за участю селян села Попельнастого було утворено кілька селянських товариств, зокрема, – Троїцько-Попельнастівське, Мало-Попельнастівське та два Попельнастівських. З діяльністю останніх безпосереднім чином пов’язане також виникнення відповідних поселень на північно-західній окраїні села, які, вже у радянський період, фіксують практично всі більш-менш крупномасштабні карти 20-30-х років ХХ ст. У післявоєнний період їх територія окремо від меж села Попельнастого не виділяється.

4. За підсумками річних зборів, що відбулися 19 січня 1914 року, головою товариства було обрано Жарка К.І., товаришем голови (заступником) – Нестерчука Ф.К., решта членів товариства та ревізійної комісії залишилися без змін // Обзор деятельности кооперативов Верхнеднепровского уезда за 1913 год. – Верхнеднепровск, 1914, с. 295.


Подається за виданням: Метрична книга двох приходів:слобід Буянської і Попельнастої 1770-1782 років. – К.: Академперіодика, 2011 р., с. 115 – 116.