Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Переклад Георгія Потульницького

Ваше Превосходительство,

Уряд Французької Республіки визнав уряд генерала Петра Врангеля з метою створити федеративну Росію. Делегація Української Народної Республіки вважає своїм обов’язком звернути Вашу увагу на ту сумну містифікацію, за допомогою якої уряд Петра Врангеля розпочав справу створення федерації.

В той час, коли уряд генерала Петра Врангеля зробив кілька невизначених кроків для зближення з українським урядом Симона Петлюри, він попросив своїх представників у Франції направити до нього з Парижу так званий «Український національний комітет», організований та підтримуваний за рахунок фінансових субсидій самого генерала Петра Врангеля. Ця Рада, яка має їхати до Криму з уявною метою «досягти згоди в українському питання», складається з трьох членів, а саме пана Сергія Моркотуна, колишнього особистого секретаря гетьмана Павла Скоропадського, колишнього офіцера охорони Павла Скоропадського, і пана Миколи Могилянського, колишнього заступника начальника протокольного відділу того ж гетьмана Павла Скоропадського, вірного слуги Paul’я von Hindenbourg’a.

Добре оплачувані дії «Паризького Комітету» проявлялися в систематичній пропаганді проти українського уряду і проти його військового союзу з Польщею, пропаганді, яку росіяни не могли здійснити з такою легкістю. Окрім зазначених вище осіб, генерал Врангель визвав з Константинополя панів Сергія Гербеля та Ігоря Кістяківського, колишніх міністрів Павла Скоропадського. Немає жодних сумнівів, що запрошуючи цих персонажів генерал Петро Врангель, має на меті організувати згубну фальсифікацію, що покликана переконати Союзників та Сполучені Штати, що він досяг згоди з українцями, і відновити в Україні німецько-російський гетьманат Павла Скоропадського.

Ці факти яскраво свідчать про зловживання владою, довіреної генералові Петру Врангелю і про його подвійну гру. Справжня співпраця і хороша координація всіх антибільшовицьких сил може бути забезпечена виключно визнанням національного уряду Симона Петлюри. Наш обов’язок полягає в тому, щоб попередити французький уряд про ці дії і протестувати проти дуже небезпечних дій уряду Петра Врангеля, які матимуть найсерйозніші наслідки для порятунку нашої країни, для єдності антибільшовицького фронту, а також для спокою в Європі.

Прийміть, Пане Голово, запевнення у моїй глибокій повазі.

Граф Михайло Тишкевич

Голова Делегації УНР


Опубліковано

Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919–1921) / Упоряд.: Валентин Кавунник. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2016. – С. 346-347.