Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Арнольд Марголін, лист Андрію Макаренку, Лондон, 3 березня 1920

Вельмишановний Андрію Гавриловичу!

Звертаю Вашу увагу на замітку в «Times» від 1-го березня 1920-го р[оку], яка є дуже характерна. Взагалі «Times» в останні часи почав поміщати замітки про Україну (раніш се називалось «Південною Росією»), цікаво однак зазначити, що «Times» чогось завжди у всіх замітках титулує нашого Президента «Гетьманом». Ми ще не з’ясували, чому се так робиться. Я доручив д[окто]ру [Марку] Вішніцеру обережно прозондірувати грунт через його знайомих співробітників «Times».

Прийом до [Eleftherios’а] Venizelos’а, про який я Вам писав, був дуже добрий. Він висловився дуже прихильно щодо українського питання і запевнив нас, що з свого боку вживатиме всіх заходів для задоволення наших змагань.

В суботу 28-го лютого відбувся в найбільшій залі Лондону мітинг протесту за ту допомогу, котру англійський Уряд давав [Олександру] Колчакові, [Антону] Денікіну і т[аке] и[нше]. Зібралось більш ніж 10 000 людей. Промовцями були лідери Робітничої партії ([Robert] Williams, Гуд, Гренфіль), члени Незалежної ліберальної партії Мелон, відомий письменник англійський і президент Єврейської територіялістичної організації [Israel] Zangwill і др[угі]. В сьогоднішній чорносотенній часописі «Morning Post» поміщено відчит про сей мітинг. Усі промовці висловлювались рішуче і категорично проти дальшого втручання Англії в справу боротьби з Совітською Росією. На жаль вони усі, крім [Israel’я] Zangwill’я вели розмову тільки про Росію. Оден лише [Israel] Zangwill підняв питання про «Окраїнні Держави»; спеціяльно говорив про необхідність визнання України та взагалі усіх держав, що повстали на території колишньої Росії.

Після сього я мав розмову з [Robert’ом] Williams’ом, який оден з найвидатнійших секретарів «Trade Union’ів», і питав його, чому він нічого не сказав в своїй промові про необхідність визнання України. На се відповідь була така, що се не входило в тему вечора і що робітнича партія стоїть за самовизначіння народів: «Населення Росії бажає мати совіти, най має. Наколи населення України бажає мати Парлямент, най має Парлямент». Вживаємо заходів, аби Робітнича партія вплинула на Совітську Росію щодо визнання України Росією.

Вчора відбулось зібрання «Федерації українських євреїв», заснователем і голової котрої є д[окто]р [David] Jochelman. На сьому зібранню я і д[окто]р [Марко] Вішніцер зробили доклади про становище на Україні, причому подавляюча більшість зібрання (може, за винятком 1-2 з присутніх) поставилась з повним співчуттям та довір’ям до наших промов.

Вибачте, коли я припиню на деякий час Вас так часто й докладно інформувати, позаяк в найближчі 2 тиждня має бути велика напружена праця в торговельних та індустріяльних колах, для зацікавлення їх Україною.

А[рнольд] Марголін

***

Друкується за оригіналом, машинопис з автографом / ЦДАВО України Ф. 4211. – Оп. 1. – Спр. 15. – Арк. 118-119.


Опубліковано

Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919–1921) / Упоряд.: Валентин Кавунник. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2016. – С. 442-443.