Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Марко Вішніцер, справоздання Миколі Васильку, Лондон, 23 квітня 1920

Переговори з генеральним секретаріятом Ліги Народів посуваються вперед. 14-ого був посланий меморандум від Місії з проханням включити Україну в Лігу Народів. Копію нашого прохання, а також листа на ім’я генерального секретаря сера Eric’а Drummond’а, до цього долучаю; також долучаю і його відповідь, зложену в дуже прихильному до нас тоні, як Ви сами можете спостерегати.

21-го ц[ього] м[ісяця] я мав балачку з одним з редакторів «Times», котрий дуже добре ставиться до нашого питання. Я йому передав копію згаданого меморандума, яку він і використав для своєї дуже цікавої статті в «Times» від 22-го квітня. (Порівн[яйте] пресовий звіт від 20-го квітня).

Зараз я роблю всі заходи, щоб увійти в безпосередні зносини з представниками усіх партій Парляменту; в ту середу я запроханий від імени [John’а] Clynes’а, одного з найбільш видатних лідерів Робочої партії, до Парляменту, де буду принятий президією партії для пояснень щодо нашого становища і основних бажань.

Незабаром має виїхати до Совітської Росії особлива досвідча комісія від Ліги Народів, щоб вияснити тамошнє становище й відношення. На прохання секретаря ції комісії, котрий цікавиться нашою справою, ми постачаємо йому всі матеріяли, які можуть торкатися вияснення українського питання, з тим, щоб комісія могла, повернувшися з Росії, зробити доклад Лізі Націй також і про відношення до України.

Витинок з «Times» до цього долучається.

Д[окто]р М[арко] Вішніцер,

За голову Місії

***

Друкується за оригіналом, машинопис з автографом / ЦДАВО України Ф. 4211. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 122.


Опубліковано

Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919–1921) / Упоряд.: Валентин Кавунник. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2016. – С. 462.