Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Арнольд Марголін, лист Симону Петлюрі, Лондон, 10 лютого 1920

Високошановний Пане Президенте,

За 10-12 днів, що перебуваю в Лондоні, я не міг ще ознайомитись грунтовно з деталями нашого становища в Англії, що ж до загального вражіння, а також деяких питань наших внутрішніх відносин, то про се я вже казав мої думки в листах до п[ана] члена Директорії А[ндрія] Г[авриловича] Макаренка, копії котрих дозволяю собі при сьому долучити.

Ваш лист від 18-го грудня я мав честь одержати ще по дорозі до Англії і був дуже тронутий Вашим довір’ям до моїх скромних сил. Вчора ж ми одержали від графа [Михайла] Тишкевича копію Вашого листа до нього від 19-го січня. Я Вам ніколи, вельмишановний Симоне Васильовичу, за весь час нашого знайомства не робив компліментів, але на сей раз не можу не висловити мого і моїх товаришів по Місії глибокого подиву перед високодержавними поглядами і думками, висловленими Вами в названих листах. Ми є в повній згоді з Вашими провідними гадками щодо нашої політики, яскрава ж форма, в котрій Ви їх виложили, дуже облегшує виконання нашого завдання за кордоном.

Всю увагу звертаємо тут на відносини наші до нових держав Балтики й Кавказу, а також на зав’язання зносин з індустріяльними й торговельними колами Англії та Америки.

Сьогодня подаю ноту до Ради конференції Мира, якої засідання починається завтра в Лондоні. Копію сеї ноти долучаю.

З привітанням і бажанням здоровля і бадьорости від мене і від всієї Місії та з глибкою до Вас пошаною.

[Арнольд] Марголін

***

Друкується за копією, машинопис / ЦДАВО України Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 121. – Арк. 28.


Опубліковано

Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919–1921) / Упоряд.: Валентин Кавунник. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2016. – С. 434-435.